Avtalsförhandlingar 2023 - per avtalsområde

Här kan du se vilken branschdelegation som förhandlar ditt avtalsområde, om det har växlats krav samt läsa mer om kraven.

Här får du koll på avtalsförhandlingarna

Vill du veta mer om förhandlingarna om nytt kollektivavtal som gäller på din arbetsplats? Här nedan hittar du en lista på samtliga avtalsområden som ska omförhandlas i avtalsrörelsen 2023.

I kolumnen till vänster är namnet på avtalsområdet och i kolumnen "Branschdelegation" kan du se vilken delegation som förhandlar avtalet. Klicka på länken så kommer du till en sida med mer info om branschdelegationen och de avtalskrav som både Unionen och motparten presenterat inför förhandlingarna. 

Omfattas jag av ett kollektivavtal på mitt jobb?

Osäker på vilket avtalsområde som gäller på ditt jobb eller om du omfattas av ett kollektivavtal överhuvudtaget? Logga in här på unionen.se så får du veta. 

Avtalsområde Branschdelegation Växlat krav Avtalet löper ut
Teknikarbetsgivarna Industri Teknik Ja 31 mars 2023
Tekniktjänstearbetsgivarna Industri Teknik Ja 31 mars 2023
Sveriges Textil & Modeföretag - TEKO Industri Teknik Ja 31 mars 2023
Industriarbetsgivarna - 
Massa & Papper
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023
Industriarbetsgivarna - 
Byggnadsämnesindustrin
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023
Industriarbetsgivarna - 
Gruvindustrin
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023
Industriarbetsgivarna - 
Stål och Metallindustrin
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023
Industriarbetsgivarna - 
SVEMEK (Svetsmekanisk)
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023
Industriarbetsgivarna - 
Sågverksindustrin
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) Industri IKEM &
Livsmedel

 
Ja 31 mars 2023

Livsmedelsföretagen - 
tjänstemannaavtalet

Industri IKEM &
Livsmedel
Ja  31 mars 2023
Grafiska Företagens Förbund Industri Arbio Ja 31 mars 2023
Trä- och Möbelföretagen - 
Träindustri
Industri Arbio Ja 31 mars 2023
Trä- och Möbelföretagen -
Stoppmöbelindustri
Industri Arbio Ja 31 mars 2023
Gröna Arbetsgivare -
Skogsbruk
Industri Arbio Ja 31 mars 2023
Gröna Arbetsgivare -Virkesmätning

 
Industri Arbio Ja 31 mars 2023
Gröna Arbetsgivare -
Djursjukvård och Djurparker
Industri Arbio Nej 31 maj 2023
Gröna Arbetsgivare -
Golf
Industri Arbio Nej 31 maj 2023
Gröna Arbetsgivare -

Jordbruksrelaterade företag
Industri Arbio Nej 31 maj 2023
Gröna Arbetsgivare -
Lantbrukstjänstemannaavtalet
Industri Arbio Nej 31 maj 2023
Gröna Arbetsgivare - 
Hushållningssällskap och

 Husdjursföreningar
Industri Arbio Nej 31 maj 2023
Gröna Arbetsgivare -
Trädgårdsodling och Trädgårdsanläggning
Industri Arbio Nej 31 maj 2023
Energiföretagens
Arbetsgivareförening (EFA)
Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 31 mars 2023
Byggföretagen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 31 mars 2023
Föreningen Installatörsföretagen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023
Glasbranschföreningen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023
Maskinentreprenörerna Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023
Måleriföretagen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023
Plåt och Ventföretagen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023
Fastigo  Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 31 mars 2023
IT IT, Teknikkonsult &
Telekom
Ja 31 mars 2023
Telekom IT, Teknikkonsult &
Telekom
Ja 31 mars 2023
Innovationsföretagen IT, Teknikkonsult &
Telekom
Ja 31 mars 2023
Kompetensföretagen Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 30 april 2023
Almega Tjänsteförbunden
Fastighetsarbetsgivarna
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Nej 31 maj 2023
Almega Tjänsteförbunden
Lagring & Distribution
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Nej 30 april 2023
Almega Tjänsteförbunden - Spel & Internationella kasinon
 
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Nej 30 juni 2023
Almega Tjänsteförbunden -
Serviceföretagen
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 31 mars 2023
Almega Tjänsteförbunden -
Säkerhetsföretag
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 30 april 2023
Almega Tjänsteförbunden -
Utbildningsföretag

 
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 31 mars 2023
Almega Tjänsteförbunden -
Utveckling & Tjänster
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 31 mars 2023
Almega Tjänsteföretagen - Tjänstemannaavtalet Tjänster & Media (inom Almega) Ja 30 april 2023
Almega Tjänsteföretagen - Revisions och Konsultavtalet Tjänster & Media (inom Almega) Nej 31 dec 2023
Almega Tjänsteföretagen -
Gym- och Friskvårdföretag
Tjänster & Media (inom Almega) Nej 31 aug 2023
Almega Tjänsteföretagen - Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag Tjänster & Media (inom Almega) Nej 31 okt 2023
Medieföretagen - f d Sif MIA Tjänster & Media (inom Almega) Ja 30 april 2023
Medieföretagen - f d MIA HTF Tjänster & Media (inom Almega) Ja 30 april 2023
Medieföretagen – Tidningsföretag Tjänster & Media (inom Almega) Nej 31 maj 2023
Medieföretagen – Public service Tjänster & Media (inom Almega) Ja 31 mars 2023
Svensk Scenkonst Tjänster & Media (inom Almega) Ja 31 mars 2023
Handelns Tjänstemannaavtal, Svensk Handel Handel & Visita Ja 30 april 2023
Tjänstemän inom Detaljhandel, Svensk Handel Handel & Visita Ja 30 april 2023
Svensk Handel - Systembolaget Handel & Visita Ja 30 april 2023

Svensk Handel - Apoteksanställda

Handel & Visita Ja 30 april 2023
Visita - Svensk Besöksnäring Handel & Visita Nej 31 maj 2023
Almega Tjänsteförbunden - Apotek Handel & Visita Ja 30 april 2023
TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening - Tjänstemanna- och Arbetsledaravtal Handel & Visita Ja 30 april 2023
Arbetsgivaralliansen - Branschavtal Idrott Organisationer Nej 31 okt 2023
Arbetsgivaralliansen - Ideella och idéburna organisationer Organisationer Ja 30 april 2023

Arbetsgivaralliansen - Upplevelse och Kultur

Organisationer Ja 30 april 2023
Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället Organisationer Ja 30 april 2023
Fremia - Tjänsteföretag Organisationer Nej 31 mars 2023
Fremia - Industriföretag Organisationer Nej 31 mars 2023
Fremia - Samhall - Anvisade tjänstemän Organisationer Ja 31 mars 2023
Fremia - Samhall - Direktanställda tjänstemän Organisationer Ja 31 mars 2023
Biltrafikens Arbetsgivareförbund - Trafikavtalet Transport Ja 30 april 2023

Biltrafikens Arbetsgivareförbund - supplement Trafikskolor

Transport Ja 30 april 2023
Sveriges Bussföretag - Trafikavtalet Transport Ja 30 april 2023

Sveriges Bussföretag - supplement för Merresor AB

Transport Ja 30 april 2023
Sveriges Bussföretag - supplement för Keolis Sverige AB Transport Ja 30 april 2023
Motorbranschens Arbetsgivareförbund Transport Ja 30 april 2023
Svenska Flygbranschen - Tjänstemannaavtalet för transportbranschen Transport Ja 30 april 2023
Sjöfartens Arbetsgivarförbund Transport Ja 30 april 2023
Sveriges Hamnar Transport Ja 30 april 2023
Vårdföretagarna - Tandläkarmottagningar Tandvård (inom Almega) Nej 30 juni 2023
Vårdföretagarna - Dentallaboratorier Tandvård (inom Almega) Nej 30 juni 2023
Svenska Flygbranschen - kabinanställda i Sverige - omfattar dessa så kallade företagsbilagor: Kabin Ja 31 mars 2023
  • SAS CA - företagsbilaga Kabin
     
  • SAS Connect Crew Services Sverige Filial - företagsbilaga Kabin
     
  • Norwegian Crew Resources Sweden AB - företagsbilaga Kabin
     
  • Global Employer Company Ltd - företagsbilaga
     
  • Braathens People AB - företagsbilaga Kabin
     
  • Air Leap - företagsbilaga Kabin
     
  • TUIfly Nordic AB - företagsbilaga
     
  • Sunclass Airlines Aps Danmark Filial Sverige (fd Thomas Cook) - företagsbilaga Kabin
     
  • Nova Airlines - företagsbilaga Kabin

     
  • Amapola Flyg AB - företagsbilaga Kabin
     

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg