Avtalsförhandlingar 2023 - per avtalsområde

Här kan du se vilken branschdelegation som förhandlar ditt avtalsområde, om det har växlats krav och om nytt avtal är klart.

Här får du koll på avtalsförhandlingarna

Vill du veta mer om förhandlingarna om nytt kollektivavtal som gäller på din arbetsplats? Här nedan hittar du en lista på samtliga avtalsområden som ska omförhandlas i avtalsrörelsen 2023.

I kolumnen till vänster är namnet på avtalsområdet och i kolumnen "Branschdelegation" kan du se vilken delegation som förhandlar avtalet. Klicka på länken så kommer du till en sida med mer info om branschdelegationen och de avtalskrav som både Unionen och motparten presenterat inför förhandlingarna. 

Om avtalet är klart kan du klicka på avtalsnamnet för mer info om det nya avtalet.

Omfattas jag av ett kollektivavtal på mitt jobb?

Osäker på vilket avtalsområde som gäller på ditt jobb eller om du omfattas av ett kollektivavtal överhuvudtaget? Logga in här på unionen.se så får du veta. 

Avtalsområde
(klicka på avtalsnamnet för info om nya avtalet)
Branschdelegation Växlat krav Avtalet löper ut Nytt avtal klart 

Teknikarbetsgivarna

Industri Teknik Ja 31 mars 2023 Ja
Tekniktjänstearbetsgivarna Industri Teknik Ja 31 mars 2023 Ja
Sveriges Textil &
Modeföretag - TEKO
Industri Teknik Ja 31 mars 2023 Ja
Industriarbetsgivarna - 
Massa & Papper
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023 Ja
Industriarbetsgivarna - 
Byggnadsämnesindustrin
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023 Ja
Industriarbetsgivarna - 
Gruvindustrin
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023 Ja
Industriarbetsgivarna - 
Stål och Metallindustrin
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023 Ja
Industriarbetsgivarna - 
SVEMEK(Svetsmekanisk)
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023 Ja
Industriarbetsgivarna - 
Sågverksindustrin
Industri
Industriarbetsgivarna
Ja 31 mars 2023 Ja
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) Industri IKEM &
Livsmedel

 
Ja 31 mars 2023 Ja

Livsmedelsföretagen - 
tjänstemannaavtalet

Industri IKEM &
Livsmedel
Ja  31 mars 2023 Ja
Grafiska Företagens
Förbund
Industri Arbio Ja 31 mars 2023 Ja
Trä- och Möbelföretagen - 
Träindustri
Industri Arbio Ja 31 mars 2023 Ja
Trä- och Möbelföretagen -
Stoppmöbelindustri
Industri Arbio Ja 31 mars 2023 Ja
Gröna Arbetsgivare -
Skogsbruk
Industri Arbio Ja 31 mars 2023 Ja
Gröna Arbetsgivare -Virkesmätning

 
Industri Arbio Ja 31 mars 2023 Ja
Gröna Arbetsgivare -
Djursjukvård och Djurparker
Industri Arbio Ja 31 maj 2023 Ja
Gröna Arbetsgivare -
Golf
Industri Arbio Ja 31 maj 2023 Ja
Gröna Arbetsgivare -

Jordbruksrelaterade företag
Industri Arbio Ja 31 maj 2023 Ja

Gröna Arbetsgivare -
Lantbrukstjänstemanna-
avtalet (ingår i jordbruk)

Industri Arbio Ja 31 maj 2023 Ja
Gröna Arbetsgivare - 
Hushållningssällskap och

 Husdjursföreningar
Industri Arbio Ja 31 maj 2023 Ja
Gröna Arbetsgivare -
Trädgårdsodling och Trädgårdsanläggning
Industri Arbio Ja 31 maj 2023 Ja
Energiföretagens
Arbetsgivareförening (EFA)
Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 31 mars 2023 Ja
Byggföretagen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 31 mars 2023 Ja
Föreningen Installatörsföretagen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023 Ja
Glasbranschföreningen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023 Ja
Maskinentreprenörerna Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023 Ja
Måleriföretagen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023 Ja
Plåt och Ventföretagen Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 30 april 2023 Ja
Fastigo  Bygg, Energi &
Fastighet
Ja 31 mars 2023 Ja
IT IT, Teknikkonsult &
Telekom
Ja 31 mars 2023 Ja
Telekom IT, Teknikkonsult &
Telekom
Ja 31 mars 2023 Ja
Innovationsföretagen IT, Teknikkonsult &
Telekom
Ja 31 mars 2023 Ja
Kompetensföretagen Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 30 april 2023 Ja
Almega Tjänsteförbunden
Fastighetsarbetsgivarna
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 31 maj 2023 Ja
Almega Tjänsteförbunden
Lagring & Distribution
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 30 april 2023 Ja
Almega Tjänsteförbunden - Spel & Internationella
kasinon

 
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 30 juni 2023 Ja
Almega Tjänsteförbunden -
Serviceföretagen
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 31 mars 2023 Ja
Almega Tjänsteförbunden -
Säkerhetsföretag
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 30 april 2023 Ja
Almega Tjänsteförbunden -
Utbildningsföretag


 
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 31 mars 2023 Ja
Almega Tjänsteförbunden -
Utveckling & Tjänster
Kompetensföretagen
& Tjänsteförbunden 
(inom Almega)
Ja 31 mars 2023 Ja
Almega Tjänsteföretagen - Tjänstemannaavtalet Tjänster & Media (inom Almega) Ja 30 april 2023 Ja
Almega Tjänsteföretagen - Revisions och Konsultavtalet Tjänster & Media (inom Almega) Ja 31 dec 2023 Ja
Almega Tjänsteföretagen -
Gym- och Friskvårdföretag
Tjänster & Media (inom Almega) Ja 31 aug 2023 Ja
Almega Tjänsteföretagen - Call/contactcenter och marknadsundersöknings-företag Tjänster & Media (inom Almega) Ja 31 okt 2023 Ja
Medieföretagen - f d Sif MIA Tjänster & Media (inom Almega) Ja 30 april 2023 Ja
Medieföretagen - f d MIA HTF Tjänster & Media (inom Almega) Ja 30 april 2023 Ja
Medieföretagen – Tidningsföretag Tjänster & Media (inom Almega) Ja 31 maj 2023 Ja
Medieföretagen – Public service Tjänster & Media (inom Almega) Ja 31 mars 2023 Ja
Svensk Scenkonst Tjänster & Media (inom Almega) Ja 31 mars 2023 Ja
Handelns Tjänstemannaavtal, Svensk Handel Handel & Visita Ja 30 april 2023 Ja
Tjänstemän inom Detaljhandel, Svensk Handel Handel & Visita Ja 30 april 2023 Ja
Svensk Handel - Systembolagsanställda Handel & Visita Ja 30 april 2023 Ja

Svensk Handel - Apoteksanställda

Handel & Visita Ja 30 april 2023 Ja
Visita - Svensk Besöksnäring Handel & Visita Ja 31 maj 2023 Ja
Almega Tjänsteförbunden - Apotek Handel & Visita Ja 30 april 2023 Ja
TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening - Tjänstemanna- och Arbetsledaravtal Handel & Visita Ja 30 april 2023 Ja
Arbetsgivaralliansen - Branschavtal Idrott Organisationer Ja 31 okt 2023 Ja
Arbetsgivaralliansen - Ideella och idéburna organisationer Organisationer Ja 30 april 2023 Ja

Arbetsgivaralliansen - Upplevelse och Kultur

Organisationer Ja 30 april 2023 Ja
Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället Organisationer Ja 30 april 2023 Ja
Fremia - Tjänstemän inom näringslivet (fd Fremia Industri- respektive Tjänsteföretag) Organisationer Ja 31 mars 2023 Ja
Fremia - Samhall - Anvisade tjänstemän Organisationer Ja 31 mars 2023 Ja
Fremia - Samhall - Direktanställda
tjänstemän
Organisationer Ja 31 mars 2023 Ja
Biltrafikens Arbetsgivareförbund - Trafikavtalet Transport Ja 30 april 2023 Ja

Biltrafikens Arbetsgivareförbund - supplement Trafikskolor

Transport Ja 30 april 2023 Ja
Sveriges Bussföretag - Trafikavtalet Transport Ja 30 april 2023 Ja
Sveriges Bussföretag - supplement för Keolis Sverige AB Transport Ja 30 april 2023 Ja
Motorbranschens Arbetsgivareförbund Transport Ja 30 april 2023 Ja
Svenska Flygbranschen - Tjänstemannaavtalet för transportbranschen Transport Ja 30 april 2023 Ja
Sjöfartens Arbetsgivarförbund Transport Ja 30 april 2023 Ja
Sveriges Hamnar Transport Ja 30 april 2023 Ja
Vårdföretagarna - Tandvård Tandvård (inom Almega) Ja 30 juni 2023 Ja
Vårdföretagarna - Dentallaboratorier Tandvård (inom Almega) Ja 30 juni 2023 Ja
Svenska Flygbranschen - kabinanställda i Sverige - omfattar dessa så kallade företagsbilagor: Kabin Ja 31 mars 2023 Ja
      Ja
       
       
       
       
       
       
       

 

Till avtalswebben

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg