Vem kan bli medlem och villkor

För att bli medlem i Unionen arbetar du i det privata näringslivet i någon av de branscher där Unionen organiserar sina medlemmar. Alla tjänstemän på en arbetsplats kan vara medlemmar oavsett befattning, utbildning eller lön.

Viktigt att vara med i rätt fack

Att tillhöra rätt fackförbund är viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna representera dig och erbjuda våra tjänster. Tillhör din arbetsplats Unionens organisationsområde har samtliga tjänstemän - oavsett befattning, utbildning eller lön - möjlighet att vara medlemmar i förbundet.

Unionen organiserar inte tjänstemän i offentlig sektor.

Vanliga yrken bland medlemmar i Unionen

För att bli medlem arbetar du som tjänsteman, till exempel som:

 • projektledare
 • ingenjör
 • administratör
 • ekonom
 • IT-konsult
 • tekniker
 • chef
 • säljare eller liknande.

Det är ett urval av några av våra vanligaste yrkesgrupper - det finns många fler.

Några branscher där medlemmar arbetar

 • Industri & teknik
 • Handel
 • IT & telekom
 • Media & kommunikation
 • Konsult & finans
 • Farmaci & hälsa
 • Bygg & fastighet
 • Energi & miljö
 • Transport & logistik
 • Service & tjänster
 • Organisation & förening

Osäker på om du kan bli medlem i Unionen i din yrkesroll där du arbetar? Hör bland kollegorna, kanske är flera redan medlemmar och eventuellt finns en facklig klubb på din arbetsplats. Kontakta Unionen för mer information om medlemskapet.

Du som har eget företag

Driver du ett eget företag utan anställda kan du bli medlem som egenföretagare.
Läs mer om medlemskap för egenföretagare och villkoren för Unionen egenföretagare.

Du som studerar

Om du studerar på universitet eller högskola och inte tidigare varit medlem i Unionen kan du bli medlem som student.

Du som är pensionär

Du som är medlem i Unionen när du går i pension kan ansöka om pensionärsmedlemskap.

Guest membership

Guest membership is offered to anyone who has been granted a work permit to carry out work in Sweden and who is a citizen of a country outside the EU/EEA and Switzerland. More about Guest Membership

Villkor för medlemskap

Alla medlemmar omfattas av Unionens stadgar. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på ett par saker som tas upp i stadgarna.

 • Som ny medlem har du rätt till rådgivning på en gång och efter tre månader kan du även få möjlighet att bli företrädd vid förhandling , så länge frågan har uppstått tre månader efter det att inträdet i förbundet beviljats.
 • Du som kommer direkt från ett annat fackligt medlemskap behöver inte vänta i tre månader för att få förhandlingshjälp.
 • Du behöver vara medlem i en svensk a-kassa, Unionens eller någon annan a-kassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.
 • Om du vill bli medlem i Unionens a-kassa behöver du skicka in en särskild inträdesansökan dit.
 • Uppsägningstiden för medlemskapet är generellt från och med andra månadsskiftet efter det att skriftlig ansökan om utträde har kommit till Unionen, under den tiden betalar du medlemsavgiften. Detta gäller även om du saknar anställning. Undantaget är om du övergår till ett annat fackförbund utanför Unionens organisationsområde. Då sker övergången från och med första månadsskiftet efter det att skriftlig ansökan om utträde kommit till förbundet. Studerande- och pensionärsmedlemmar som önskar utträde ur förbundet beviljas utträde med omedelbar verkan. Observera att utträde inte är möjligt om eventuella stridsåtgärder pågår inom det avtalsområde som din arbetsgivare tillhör.
 • Om det finns en klubb på arbetsplatsen så tillhör du automatiskt och obligatoriskt denna och eventuell klubbavgift ska betalas. Undantag att tillhöra klubb kan beviljas för chefer enligt vissa kriterier. Ansökan görs till Unionens medlemsregister.

Här blir du medlem.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg