Broschyr: Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Fullständiga försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring. Villkoren gäller från 2024-01-01.

Allmänna försäkringsvillkor från 2024-01-01

Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften och som medlem i Unionen blir du automatiskt inkomstförsäkrad om du:

 • är yrkesverksam medlem eller egenföretagare och
 • är med i svensk a-kassa och inte har fyllt 66 år

För att teckna tilläggsförsäkringen för fler dagar och högre inkomst krävs att du uppfyller kraven ovan samt:

 • har en lön som överstiger det lägre inkomsttaket i a-kassan , 27 500 kr/mån

Villkor för ersättning 

Rätten till ersättning bedöms separat för den obligatoriska och tilläggsförsäkringen.

För att ha rätt till ersättning från Unionens obligatoriska inkomstförsäkring som ingår i avgiften gäller följande villkor:

 • Att arbetslöshetsersättning betalas ut av godkänd svensk a-kassa eller att du deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och erhåller aktivitetsstöd på samma nivå som a-kassa. 
 • Att du omfattats - och fortfarande omfattas - av inkomstförsäkringen under en sammanhängande period av minst 12 månader innan du blir arbetslös. Denna så kallade kvalificeringstid räknas tidigast från den dag du blev medlem i Unionen och samtidigt uppfyllde anslutningsvillkoren. 
 • Att du har förvärvsarbetat minst tolv månader i minst 80 timmar per kalendermånad under en sammanhängande period om 18 månader närmast före arbetslöshetens inträde. Endast förvärvsarbete som utförts efter att du blivit medlem i Unionen och omfattats av inkomstförsäkringen tillgodoräknas. 
 • Om du kommer från ett annat svenskt fackförbund med en inkomstförsäkring kan du tillgodoräkna dig tid, försäkringstid och arbetad tid i den försäkringen för att kvalificera dig i Unionens inkomstförsäkring. Du behöver inte styrka detta när du blir medlem utan det blir aktuellt först vid eventuell arbetslöshet

För att ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen ska du när du blir arbetslös:

 • ha varit med i tilläggsförsäkringen i en sammanhängande period av 12 månader
 • ha arbetat minst 80 timmar/kalendermånad i minst 12 månader under de senaste 18 månaderna inom anslutningstiden för tilläggsförsäkringen

Hur mycket ersätter inkomstförsäkringen?

Inkomstförsäkringen betalar vid arbetslöshet ut ett försäkringsbelopp som tillsammans med ersättningen från a-kassa och andra eventuella ersättningar (till exempel avgångsersättning, AGE, från trygghetsråden) motsvarar 70-80% av tidigare inkomst efter skatt (skattesatsen i din hemkommun och jobbskatteavdrag påverkar). Den ersättningsgrundande inkomsten beräknas av a-kassan .

Inkomstförsäkringen betalas ut för samma dagar som a-kassan , det vill säga fem dagar per vecka vid hel arbetslöshet, vilket motsvarar cirka sju månader (nio månader om du tecknat tilläggsförsäkringen).

Från och med den 15 maj 2017 ändras reglerna kring ersättning ihop med deltidsarbete. Regeländringen innebär att du har möjlighet att arbeta deltid samtidigt som du får ersättning i 60 veckor istället för 75 dagar. Läs mer om a-kassans regeländring ersättning vid deltidsarbete. 

När slutar försäkringen att gälla?

Inkomstförsäkringen upphör att gälla i följande fall:

 • Den första dagen i den månad du fyller 66 år. (Från den första dagen i den månad du fyller 66 år upphör ditt medlemskap och eventuell ersättning från a-kassan . Därför upphör även möjligheten till ersättning från inkomstförsäkringen)
 • Om du inte längre uppfyller inkomstförsäkringens villkor.
 • Tilläggsförsäkringen kan du när som helst säga upp genom att meddela oss. 

Under och efter ersättningsperioden

 • Om du under den tid du får ersättning börjar jobba igen och då på nytt uppfyller villkoret för ersättning inleds en ny ersättningsperiod på max 150 dagar* om du skulle bli arbetslös igen. Det innebär att du inte kan utnyttja de dagar du inte förbrukat i din föregående ersättningsperiod.
 • Om du återkommer i arbetslöshet men inte uppfyller villkoret för en ny ersättningsperiod på 150 dagar, har du rätt att utnyttja resterande dagar under förutsättning att du har dagar kvar på din tidigare ersättningsperiod.
 • Har du fått 150 ersättningsdagar* krävs det, för att du ska få en ny ersättningsperiod att det, när du blir arbetslös, gått minst tolv månader sedan sista ersättningsdagen. Under den tiden ska du ha varit försäkrad oavbrutet och ha arbetat minst 80 timmar per kalendermånad i tolv månader i följd. Under denna period får du inte ha haft ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Allt om Unionens inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap i Unionen. Inkomstförsäkringen - som kompletterar din a-kassa på inkomster högre än taket i a-kassan - gör att du kan försäkra inkomst upp till 60 000 kr i månaden. Tryggt och mycket värdefullt om du skulle bli av med jobbet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg