Ersättning för förtroendevald i Unionen

Som förtroendevald i Unionen kan du få ersättning i samband med ditt uppdrag.

Du som är  förtroendevald  i Unionen har rätt att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resor och andra utlägg som du har i samband med ditt fackliga uppdrag. Även som förtroendevald och egenföretagare har du rätt att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst (möjlighet till schabloninkomst finns), resor och andra utlägg som du har i samband med ditt fackliga uppdrag.

Vad kan jag få ersättning för?

Om du har utlägg kopplat till  förtroendeuppdrag  som din arbetsgivare inte ersätter, kan du istället få ersättning från Unionen. Exempel på sådant du kan få ersättning för är:

  • Utlägg i samband med ditt uppdrag
  • Arvode som utgår enligt överenskommelse
  • Förlorad arbetsförtjänst
  • Ökade levnadsomkostnader i samband med resa ( traktamente )

Hur går det till att få ersättning?

Om du har haft utgifter i ditt uppdrag som du önskar ersättning för behöver du registrera dessa i det verktyg som finns för hantering av ersättningar.

För att söka ersättning behöver du logga in och vara förtroendevald.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg