Digitala verktyg på Mitt uppdrag

Det ska vara enkelt att kommunicera med medlemmarna på arbetsplatsen och administrera medlemsuppgifter. Läs om de praktiska verktyg som du som förtroendevald har tillgång till på Mitt uppdrag.

Dator och hand som skriver

Oavsett om du vill kommunicera med medlemmarna på din arbetsplats eller  administrerar medlemsuppgifter ska det vara enkelt. 

*Alla uppdragstyper har inte behörighet att använda alla verktyg som finns på Mitt uppdrag.

Medlemmar 

Är ingången du använder för att administrera medlemmarnas uppgifter och förtroendeuppdrag . Här kan du också ta ut medlemslistor. Här kan du söka ut vissa grupper av medlemmar och ta ut medlemslistor.

Du kan också:

  • Mejla medlemmarna direkt från din medlemslista
  • Flytta dem mellan sektioner och arbetsställen
  • Lägga till och ta bort medlemmar från arbetsplatsen

Enkäter och nyheter

Är ingången du använder när du vill nå ut med information till medlemmarna på arbetsplatsen. Det kan vara nyheter eller inbjudningar till informations- eller medlemsmöten. Medlemmarna ser det du har lagt upp i ett nyhetsflöde under "Aktuellt på din arbetsplats" när de loggar in på unionen.se/mitt-unionen.

Här kan du även enkelt skapa och skicka ut enkäter för att få svar på vilka frågor medlemmarna tycker är viktigast på er arbetsplats. 

Kontakta Unionen

Är ingången du använder för att lägga upp era kontaktuppgifter så att medlemmarna vet hur de kan kontakta er. Medlemmar ser det ni har lagt upp under "Kontakta Unionen" när de loggar in på unionen.se/mitt-unionen.

Dokument 

Är ingången du använder för att skapa och spara inbjudningar, protokoll med mera. Det du vill spara laddar du upp i dokumentbiblioteket för att lätt kunna ha tillgång till senare. Du kan också dela dokument med olika grupper. Behöver du en mall eller checklista? Här finns mallar och checklistor.

Årsmötesverktyg för klubben

Årsmötesverktyget gör arbetet före, under och efter årsmötet både enklare och snabbare - och kanske lite roligare. Bygg upp en dagordning, skicka kallelse, välj uppdrag och skicka därefter in ett komplett protokoll. Helt digitalt! Du hittar årsmötesverktyget när du loggar in på Mitt uppdrag.

Medlemsmötesverktyg för arbetsplatsombud

Medlemsmötesverktyget hjälper arbetsplatsombud att genomföra medlemsmötet och välja arbetsplatsombud och regionrådsombud. Du hittar medlemsmötesverktyget när du loggar in på Mitt uppdrag, 

Mitt Uppdrag

Här finns verktygen som underlättar i din roll som förtroendevald. Du behöver logga in och vara förtroendevald för att komma åt Mitt Uppdrag.

GDPR

GDPR påverkar hur du som är förtroendevald i Unionen får hantera personuppgifter. Här finns viktig information som du behöver vara medveten om när du agerar i ditt uppdrag. En personuppgift är varje upplysning som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. All information som direkt eller indirekt tillsammans med annan information går att härleda till en person är en personuppgift. 

För dig som är förtroendevald  finns några enkla tips för att följa lagstiftningen och frågor och svar. 

E-kurs: GDPR för förtroendevalda

E-kursen innehåller allt du som förtroendevald behöver veta för att klara av GDPR i ditt uppdrag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg