Försäkringar för dig med kollektivavtal

Att det finns kollektivavtal på din arbetsplats är mycket viktigt för din ekonomi, både när du jobbar och när du blir pensionär.

De försäkringar och pensioner du får genom kollektivavtalen gäller bara för dig som är anställd på en arbetsplats där avtalen finns. Det betyder att om din arbetsgivare har kollektivavtal , har du dessa försäkringar och pensioner – annars har du dem inte.

När det finns kollektivavtal där du arbetar har du följande ekonomiska skydd:
tjänstepension och sjukförsäkring genom tjänstepensionsavtalet ITP , trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ), omställnings- och kompetensstöd * samt avgångsersättning (AGE),  föräldralön , tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och möjlighet att teckna ytterligare efterlevandeskydd till dina närmaste.

*Observera dock att om du omfattas av Trygghetsrådet Fastigo (TRF) så gäller ett mer begränsat omställningsstöd och inget kompetensstöd .

Försäkringar när din arbetsgivare har kollektivavtal

Tjänstepension genom ITP och avtal om flexpension

Tjänstepensionsavtalet ITP innebär att du omfattas av en pensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar. Det betyder att du har rätt till tjänstepension i tillägg till den lagstadgade allmänna pensionen. Tjänstepension för dig som har kollektivavtal

I de flesta kollektivavtal för privatanställda tjänstemän finns därutöver av avtal om ytterligare tjänstepension i form av flexpension

Sjukförsäkring genom kollektivavtal och ITP

Vid sjukdom från 15 dagar upp till 90 dagar får du kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren utöver ersättning från försäkringskassan. Vid längre sjukskrivning än 90 dagar får du sjukpension från Alecta genom ITP -avtalet.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Du omfattas av en extra försäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ). Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.

Kollektivavtalat omställnings- och kompetensstöd

Förmånligt ekonomiskt och praktiskt stöd för omställning eller kompetensutveckling – både under anställning och om du blir uppsagd (observera dock att om du omfattas av Trygghetsrådet Fastigo så gäller ett mer begränsat omställningsstöd och inget kompetensstöd ). Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller om du har en tidsbegränsad anställning som löper ut kan du även ha möjlighet till ekonomiskt stöd i form av avgångsersättning, AGE.

Föräldralön

Utöver föräldraförsäkringen har du rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön, så kallad föräldralön under en viss tid. Närmare regler framgår av ditt kollektivavtal .

Premiebefrielseförsäkring

Du omfattas också av en premiebefrielseförsäkring. Det innebär att du fortsätter att tjäna in till din tjänstepension och att omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna även när du är sjukskriven under en längre tid och får ersättning från Försäkringskassan. Premiebefrielseförsäkringen gäller även vid föräldraledighet upp till 13 månader för dig som omfattas av ITP1 och tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Om din arbetsgivare har en kollektivavtalad ITP -försäkring omfattas du även av tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Den är en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida. Du bestämmer själv vem eller vilka förmånstagare som ska få pengarna.

Efterlevandeskydd

Om du skulle avlida innan du går i pension kan dina närmaste omfattas av efterlevandeskydd genom tjänstepensionen  ITP och KTP2. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL ingår automatiskt, oavsett vilken av tjänstepensionerna du omfattas av. Det finns även möjlighet att välja till ytterligare skydd i din tjänstepension. Ta reda på vad som gäller för just dig beroende på vilken tjänstepension du omfattas av. 

Efterskydd om din anställning med kollektivavtal upphör 
Om du blir sjuk inom tre månader efter att du har avslutat din anställning på en arbetsplats med kollektivavtal och är för sjuk för att arbeta i 90 dagar i följd kan du omfattas av ITP sjukpension eller KTP. Du kontaktar själv Alecta och gör en sjukanmälan om du haft ITP och Folksam om du haft KTP. 

Även TGL omfattas av efterskyddet vilket innebär att dina anhöriga kan få ett skattefritt engångsbelopp utbetalt från den TGL försäkring om du skulle avlida tre månader efter din anställning upphört.  

Media URL

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om placering av pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring efterlevandeskydd och din ersättning om du blir sjuk.

Boka ett möte med Avtalat

Välkommen att höra av dig till Avtalat om du är intresserad av mer kunskap om pension och försäkring på din arbetsplats. Samla ihop och bjud in dina kollegor eller medarbetare så ordnar vi ett digitalt informationsmöte utifrån just era behov.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg