Försäkringar för dig med kollektivavtal

Att det finns kollektivavtal på din arbetsplats är mycket viktigt för din ekonomi, både när du jobbar och när du blir pensionär.

De försäkringar och pensioner du får genom kollektivavtalen gäller bara för dig som är anställd på en arbetsplats där avtalen finns. Det betyder, att om din arbetsgivare har kollektivavtal , har du dessa försäkringar och pensioner – annars har du dem inte.

När det finns kollektivavtal där du arbetar har du följande ekonomiska skydd:
tjänstepension och sjukförsäkring genom tjänstepensionsavtalet ITP , trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ), omställnings- och kompetensstöd * samt avgångsersättning (AGE),  föräldralön , tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och andra efterlevandeskydd till dina närmaste.

*Observera dock att om du omfattas av Trygghetsrådet Fastigo (TRF) så gäller ett mer begränsat omställningsstöd och inget kompetensstöd. 

Översikt över försäkringar för dig som har en arbetsgivare med kollektivavtal

Tjänstepension genom ITP och avtal om flexpension

Tjänstepensionsavtalet ITP innebär att du omfattas av en pensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar. Det betyder att du har rätt till tjänstepension i tillägg till den lagstadgade allmänna pensionen. I de flesta kollektivavtal för privatanställda  tjänstemän finns därutöver av avtal om ytterligare tjänstepension i form av flexpension.

Sjukförsäkring genom kollektivavtal och ITP

Vid sjukdom från 15 dagar upp till 90 dagar får du kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren utöver ersättning från försäkringskassan. Vid längre sjukskrivning än 90 dagar får du sjukpension från Alecta genom ITP-avtalet.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Du omfattas av en extra försäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.

Kollektivavtalat omställnings- och kompetensstöd

Förmånligt ekonomiskt och praktiskt stöd för omställning eller kompetensutveckling – både under anställning och om du blir uppsagd (observera dock att om du omfattas av Trygghetsrådet Fastigo så gäller ett mer begränsat omställningsstöd och inget kompetensstöd). Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller om du har en tidsbegränsad anställning som löper ut kan du även ha möjlighet till ekonomiskt stöd i form av avgångsersättning, AGE.

Föräldralön

Utöver föräldraförsäkringen har du rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön, så kallad föräldralön under en viss tid. Närmare regler framgår av ditt kollektivavtal.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Om din arbetsgivare har en kollektivavtalad ITP-försäkring omfattas du även av tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Den är en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida. Du bestämmer själv vem eller vilka förmånstagare som ska få pengarna.

Efterlevandeskydd

Om du skulle avlida innan du går i pension, kan dina närmaste omfattas av flera efterlevandeskydd genom tjänstepensionen ITP. Förutom tjänstegrupplivförsäkringen TGL finns återbetalningsskydd och familjeskydd inom tjänstepensionerna ITP1 och ITPK samt familjepension inom tjänstepensionen ITP2 för dig som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Digitala föreläsningar om pension och försäkring

Få information och vägledning om hur det fungerar med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring i våra digitala föreläsningar. Avsändare är Unionen i samarbete med Avtalat. Du hittar avsnitt om försäkringsskydd på jobbet och hur tjänstepension fungerar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg