Riksklubb

Riksklubb kan bildas på företag och inom organisationer där medlemmarnas arbetsplatser finns på olika orter och som omfattar flera av Unionens regioner.

Så fungerar en riksklubb

Precis som Unionens övriga klubbar tillhör riksklubben en av Unionens regioner och får råd och stöd från sitt regionkontor. Riksklubbens huvudsäte, klubbregionen, har ansvaret för stödet till riksklubben.

Huvudsätet avgörs och bestäms i samband med att klubben bildas, vilket brukar bli i den region där bildandet skedde. Alternativt placeras huvudsätet i samma region där företagets/organisationens huvudkontor ligger.  

Kompletterande stadgar

En riksklubb måste ha och anta kompletterande stadgar.

Medlemmarna väljer en styrelse precis som en vanlig klubb . Skillnaden är att ledamöterna kan ha sin arbetsplats på olika orter och regioner i landet.

Om det redan finns en riksklubb på företaget eller organisationen, kan ni ansöka om att ni vill ansluta er till den. Ni kan efter anslutning även välja ett kontaktombud på arbetsplatsen som representerar er.

Har ni ett arbetsplatsombud sen tidigare kan personen istället väljas om - och då som kontaktombud. Personen fungerar då som en länk mellan medlemmarna och riksklubbens styrelse.

Anslutning till en befintlig riksklubb

Gör så här:

 • Kalla till ett medlemsmöte där ni beslutar om ni vill att er arbetsplats ska ingå i befintlig riksklubb.
 • Skicka in en ansökan till riksklubbens styrelse om inträde.
 • Om ni är fler än tre medlemmar på arbetsstället kan ni välja ett kontaktombud som företräder er på arbetsplatsen.
  Kontaktombudet blir länken mellan er och riksklubbens styrelse. Hen vidarebefordrar era frågor och synpunkter till riksklubbens styrelse som sedan samverkar eller förhandlar med arbetsgivaren.

  Kontaktombudet kan även få ett förhandlingsmandat att företräda er på arbetsplatsen. Det är riksklubbstyrelsen som  beslutar om vilket mandat kontaktombudet får.

Fyll i den här blanketten och skicka till riksklubben. När riksklubben har godkänt ansökan skickar de den vidare till Unionens regionkontor  för registrering och meddelar arbetsgivaren att ni har utsett ett eget kontaktombud.

Vill ni bilda en ny riksklubb om sådan inte finns?

Gör så här:

 • Kontakta ert regionkontor.
 • Regionkontoret hjälper er att kalla till medlemsmöte.
 • Ta reda på vilka andra arbetsplatser på företaget som vill ingå i riksklubben genom att skicka ut en förfrågan.
 • Regionkontoret hjälper er att skicka in en ansökan till Unionens regionkontor .
 • Om ni är fler än tre medlemmar på arbetsstället kan ni välja ett kontaktombud som företräder er. Kontaktombudet blir länken mellan er och riksklubbens styrelse. Hen vidarebefordrar era frågor och synpunkter till riksklubbens styrelse som sedan samverkar eller förhandlar med arbetsgivaren. Hen kan även få ett förhandlingsmandat att företräda er på arbetsplatsen. Det är riksklubbstyrelsen som  beslutar om vilket mandat kontaktombudet får.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg