Organisationer

Branschdelegation Organisationer valda på Unionens förbundsråd 8-9 juni 2022 och aktiva under avtalsrörelsen 2023.

Vår delegation förhandlar om  kollektivavtal  med arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivaralliansen (Branschavtal idrott, idéburna organisationer och Upplevelse & Kultur), med Fremia (tidigare KFO) ( Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället (tidigare IDEA och KFO Ideella) Industriföretag och Tjänsteföretag, Samhallförbundet) och Svensk Scenkonst.

Kravväxling igång - förhandlingar startar

Vi har nu börjat växla avtalskrav med arbetsgivarna på några av de avtalsområden som branschdelegation Organisationer förhandlar. Nedan presenteras de generella och avtalsspecifika krav som kommer att drivas:

Branschdelegation Organisationer

 • Siwerth Ahlm 
  Öst, Samhall AB
  Fremia - Samhall direktanställda

 • Anna Fernström
  Stockholm, FoC Farsta Fotbollsförening
  Arbetsgivaralliansen Branschavtal Idrott

 • Maria Hansson
  Sydväst, Folkuniversitetet
  Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället 

 • Anna-Karin Cederstrand Karlsson
  Småland, SV Kalmar Län
  Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

 • Marit Landegren
  Stockholm, OK-Q8 AB
  Fremia (tidigare KFO) Industriföretag

 • Sophie Nordström
  Stockholm, Svenska Naturskyddsföreningen
  Arbetsgivaralliansen - Ideella - o Idéburna organisationer

 • Niklas Olin
  Stockholm, Astma- och Allergiförbundet
  Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället 

 • Anders Sjöstrand
  Sydväst, Svenska Röda Korset
  Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

 • Carl Bjelksjö
  Stockholm, Scouterna
  Fremia -  Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

E-postadress till branschdelegation Organisationer.

Unionens branschdelegationer

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg