Organisationer

Branschdelegation Organisationer valda på Unionens förbundsråd 20 maj 2024 och aktiva under avtalsrörelsen 2025.

Vår delegation förhandlar om  kollektivavtal  med arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivaralliansen (Branschavtal idrott, ideella och idéburna organisationer samt upplevelse och kultur), med Fremia  Kollektivavtal  för  tjänstemän  inom civilsamhället,  Tjänstemän  inom näringslivet, Samhall Anvisade och direktanställda  tjänstemän  och Svensk Scenkonst.

 • Rodrigo Arce Oliver
  Stockholm, Forumciv
  Fremia - Tjänstemän inom civilsamhället

 • Siwerth Ahlm 
  Öst, Samhall AB
  Fremia - Samhall

 • Carl Bjelksjö
  Stockholm, Scouterna
  Fremia -  Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

 • Anna Fernström
  Stockholm, FoC Farsta Fotbollsförening
  Arbetsgivaralliansen Branschavtal Idrott

 • Maria Hansson
  Sydväst, Folkuniversitetet
  Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället 

 • Anna-Karin Cederstrand Karlsson
  Småland, SV Kalmar Län
  Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

 • Marit Landegren
  Stockholm, OK-Q8 AB
  Fremia - Tjänstemän inom näringslivet

 • Anders Sjöstrand
  Sydväst, Svenska Röda Korset
  Fremia - Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället

 • Tobias Sved
  Stockholm, Vårdförbundet
  Arbetsgivaralliansen Idella- och idéburna organisationer

E-postadress till branschdelegation Organisationer.

Unionens branschdelegationer

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg