Efterlevandeskydd - ersättning vid dödsfall

Skulle du avlida innan pension kan dina närmaste omfattas av flera försäkringar som tillsammans kallas efterlevandeskydd. Om din familj är beroende av din inkomst är det viktigt att se över försäkringsskyddet.

Det finns olika ersättningar vid dödsfall och skyddet för dina efterlevande beror på vilken familjesituation du befinner dig i, vilken tjänstepension du omfattas av och vilka val du har gjort inom tjänstepensionen.

Efterlevandeskydd som dina anhöriga kan omfattas av är:

  • Lagstadgade efterlevandeskydd
  • Kollektivavtalade efterlevandeskydd
  • Eventuellt efterlevandeskydd på företag utan  kollektivavtal
  • Privat tecknade försäkringar

Lagstadgade efterlevandeskydd

De lagstadgade ersättningarna som efterlevande kan ha rätt till är:  omställningspension , förlängd omställningspension , barnpension, änkepension och ersättning vid arbetsrelaterat dödsfall.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten om efterlevandeskydd

Kollektivavtalade efterlevandeskydd

I de kollektivavtalade försäkringarna  ITP  och KTP finns efterlevandeskydd som ingår automatiskt och skydd som du själv kan välja till eller bort kopplat till din ålderspension.

I kollektivavtalet ingår  tjänstegrupplivförsäkring  automatiskt. Har du ITP2 eller KTP2 och en lön över 7,5 inkomstbasbelopp ingår  familjepension .

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) - ingår automatiskt

Tjänstegrupplivförsäkring  innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till dina närmaste om du avlider innan du har gått i pension. Den gäller dock längst till månaden innan du fyller 70 år om du jobbar kvar.

Vem får pengarna:

  1. make/maka, registrerad partner (inte sambo)
  2. barn, barnbarn
  3. föräldrar
  4. om ingen ovan finns betalas ett halvt  prisbasbelopp  till dödsboet

Du kan välja vem som ska få pengarna (till exempel sambo) eller ändra ordningen på vem som får pengarna. Du väljer eller ändrar ordning i ett särskilt förmånstagarförordnande hos Avtalat när du önskar. 

Om du vid dödsfallet har barn som är under 20 år finns det extra pengar som kallas barntillägg och betalas ut som ett engångsbelopp

Makeförsäkring
Om din make/maka eller din sambo (om det finns gemensamma barn eller du valt sambo i särskilt förmånstagarförordnande) avlider och inte omfattas av en egen  tjänstegrupplivförsäkring , kan du ändå få ersättning. Ersättningen betalas då ut från din egna tjänstegrupplivförsäkring , om du själv omfattas av en.

Efterskydd
Om du avlider inom 3 månader efter att anställningen upphört kan dina nära få ersättning från TGL. Om du direkt efter anställningen upphört är arbetslös, sjuk eller studerar med studiebidrag kan efterskyddet gälla upp till 24 månader.

Fortsättningsförsäkring
Försäkringsbolaget som din arbetsgivare tecknat TGL hos erbjuder fortsättningsförsäkring när TGL upphört. Arbetsgivaren kan ge dig information om vilket bolag som är aktuellt.

Familjepension - automatiskt för  ITP2 och KTP2 lön över 7,5 inkomstbasbelopp  

Familjepension  ingår automatiskt och gäller enbart dig som har eller har haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp med förmånsbestämd ITP2 eller KTP2. Arbetsgivaren betalar premien och påverkar inte din ålderspension. 

Familjepension  innebär att din make, maka eller registrerad partner kan få pension hela livet ut om du avlider. Dina barn får också del av den här pensionen fram till och med den månad de fyller 20 år. Det går inte att ändra förmånstagare för denna försäkring och sambo har inte rätt till  ITP   familjepension .

Om du inte har någon som kan få din familjepension kan du avstå framtida inbetalningar och få premien insatt till din ITPK istället för att förstärka din ålderspension. Om du väljer att avstå familjepensionen kan du sedan inte ändra dig, så tänk igenom beslutet. Via din ITPK kan du välja  återbetalningsskydd  som inkluderar sambo till exempel. 

Vem får pengarna? 

  1. Make/maka, registrerad partner (inte sambo) 

  1. Barn under 20 år 

Läs mer om familjepension och gör dina val hos Avtalat

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) om dödsfallet är kopplat till och anmält som en arbetsskada 

Valbara efterlevandeskydd

Inom tjänstepensionerna ITP1 och ITPK (ITPK om du omfattas av ITP2) eller KTPK (om du omfattas av KTP2) finns två olika efterlevandeskydd,  återbetalningsskydd  och  familjeskydd .

Efterlevandeskydd utan kollektivavtal 

Om du vill veta om du omfattas av efterlevandeskydd via din anställning när du jobbar på en arbetsplats utan  kollektivavtal  behöver du vända dig till din arbetsgivare. Be att få information om eventuella försäkringar skriftligt. Detta gäller även om du är nära anhörig till någon som har avlidit och vill ha information om eventuella försäkringar för efterlevande genom anställningen. 

Privat tecknade försäkringar 

Utifrån dina individuella behov kan det vara klokt att fundera över om du bör teckna privata försäkringar för att säkerställa trygghet för dig och din familj.

Gruppförsäkringar

Gruppförsäkringar går ofta att teckna via exempelvis medlemskap i fackförbund och förening eller genom arbetsgivare. 

Försäkringar genom medlemskapet i Unionen

I medlemskapet i Unionen ingår en livförsäkring för arbetslösa. Det viktiga är att du anmäler till Unionen om du blir arbetslös för att den ska gälla.

Som medlem i Unionen finns möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar för olyckor, sjukdom och dödsfall hos Bliwa. Vid dödsfall bör du som anhörig kontakta Bliwa för att höra om eventuella försäkringar.

Försäkringar genom din arbetsgivare

Din arbetsgivare kan erbjuda en gruppförsäkring som antingen betalas av dig själv eller arbetsgivaren. Hör med din arbetsgivare om sådan försäkring finns och villkoren för dessa. Tänk på att om du slutar din anställning upphör försäkringen. De flesta försäkringar erbjuder oftast fortsättningsförsäkring som man själv betalar för.  

Individuella försäkringar 

Individuella försäkringar tecknas direkt med ett försäkringsbolag. Försäkringsbolag är skyldiga att kontrollera om deras kunder har avlidit och meddela förmånstagare och dödsboet att personen var försäkrad i bolaget. Något samlat register över personers försäkringar finns inte

Var kan du som nära anhörig vända dig för frågor?

För dig som förlorat någon nära anhörig finns bra information och stöd på Efterlevandeguiden.

Tjänstepension
Avtalat och Folksam får besked om dödsfall från folkbokföringsregistret. Om du som är efterlevande har rätt till ersättning genom tjänstepensionen  ITP  eller KTP, kommer du att få information och de svarsblanketter som behövs från Avtalat, Folksam eller det aktuella försäkringsbolaget. 

Som nära anhörig kan du också vända dig till den avlidnes arbetsgivare för information om eventuella försäkringar kopplade till anställningen. 

 Arbetsskada
Om dödsfallet är kopplat till arbetsskada och den avlidne omfattats av  kollektivavtal , krävs att det är anmält som arbetsskada, vid frågor kontakta Afa Försäkring.  För information om eventuell lagstadgad ersättning vid arbetsrelaterat dödsfall, kontakta Pensionsmyndigheten 

Arbetslös
Om den avlidne vid dödsfallet var medlem och arbetslös och anmält detta till Unionen ingår en livförsäkring för arbetslösa tecknat i försäkringsbolaget Bliwa.

Medlemskap i Unionen
Vid dödsfall avslutas medlemskapet i Unionen automatiskt när vi har fått information från Statens Personadressregister (SPAR). 

Ledighet
För ledighet i samband med dödsfall - läs mer under Permission - kort ledighet med lön

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp (ibb) 2024:

1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor 

7,5 ibb = 571 500 kronor per år (46 844 per månad) 

 

Semestertillägg  ska räknas in så årsbeloppet delas därför med 12,2 när månadsbeloppet räknas ut.

 

Prisbasbelopp  2024:

1  prisbasbelopp  = 57 300 kronor

Ett halvt prisbasbelopp = 28 650 kronor 

Förhöjt prisbasbelopp 2024: 

1 förhöjt prisbasbelopp = 58 500 kronor 

2 förhöjda prisbasbelopp = 117 000 kronor 

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om placering av pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring efterlevandeskydd och din ersättning om du blir sjuk.

Boka ett möte med Avtalat

Välkommen att höra av dig till Avtalat om du är intresserad av mer kunskap om pension och försäkring på din arbetsplats. Samla ihop och bjud in dina kollegor eller medarbetare så ordnar vi ett digitalt informationsmöte utifrån just era behov.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg