Efterlevandeskydd - ersättningar i samband med dödsfall

Om du skulle avlida innan du går i pension, kan dina närmaste omfattas av flera efterlevandeskydd genom tjänstepensionen ITP. Här kan du läsa mer om dem.

Välkommen på föreläsning om försäkring och pension

Du får veta mer om försäkringar och pension på Unionens kostnadsfria föreläsningar. Du kan också boka Unionens försäkringsföreläsare så kommer vi till din arbetsplats.

Vilka skydd för efterlevande du har beror på vilka val du har gjort, vilken tjänstepension du omfattas av, till exempel ITP1 eller ITP2, och på vilken lön du har.

Tjänstegruppliv-försäkring (TGL) via kollektivavtal hos din arbetsgivare

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till dina efterlevande. Denna försäkring omfattar alla anställda, förutsatt att det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Du bestämmer själv vem eller vilka (förmånstagare) som ska få pengarna. Tjänstegrupplivförsäkringen upphör när du går i pension. Den gäller dock längst till månaden innan du fyller 70 år.

Räkna ut vad ditt kollektivavtal kan vara värt för dina närstående Knegdeg.se

Efterlevandeskydd som du kan välja

Vid ITP1 och ITPK

Inom tjänstepensionerna ITP1 och ITPK finns två olika efterlevandeskydd som du kan välja hos Collectum. Fundera på om behovet finns innan du väljer, eftersom dessa försäkringsskydd sänker din egen tjänstepension ITP1 och ITPK.

Återbetalningsskydd (ITP1 och ITPK)  innebär att familjen får de pengar som finns inbetalda till din tjänstepension. Du väljer själv om du vill ha återbetalningsskydd .

Familjeskydd (ITP1 och ITPK) innebär att pengar betalas ut till din familj varje månad. Familjeskyddet upphör när du går i pension. Du väljer själv om du vill ha familjeskydd.

Vid ITP2

Familjepension (ITP2)  innebär en livslång pension till efterlevande. Om du omfattas av ITP2, kan den ingå i försäkringen efter vissa förutsättningar. Du kan välja att avstå från familjepension .

Collectum kan ge försäkringsbesked

Vilka olika ersättningar och belopp det rör sig om framgår av det senaste försäkringsbeskedet från Collectum. Om du inte har kvar detta, kan du kontakta Collectum.

Om det finns efterlevande som har rätt till ersättning genom tjänstepensionen (ITP), kommer de att få den information och de svarsblanketter de behöver från Collectum eller det aktuella försäkringsbolaget.

Livförsäkringar genom medlemskapet i Unionen

Om du är medlem i Unionen omfattas du av Unionens livförsäkring för arbetslösa. Som medlem i Unionen kan du köpa förmånliga försäkringar för olyckor, sjukdom och dödsfall hos Bliwa. (Har du gått med i Unionen i september 2017 eller tidigare har du dina försäkringar hos Förenade Liv)

Om någon nära anhörig avlider

Vid dödsfall behöver du inte kontakta någon för att få de här försäkringarna utbetalda. Collectum får besked om dödsfall från folkbokföringsregistret.

För ledighet i samband med dödsfall - läs mer under Permission - kort ledighet med lön.

Makeförsäkring

Makeförsäkring - om din make/maka/sambo dör och den som avlidit inte har en egen tjänstegrupplivförsäkring, kan du ändå få ersättning. Ersättningen betalas då ut från din egna tjänstegrupplivförsäkring.

Gruppförsäkringar

Via ditt medlemskap i Unionen kan du teckna gruppförsäkringar hos Bliwa. Har du gått med i Unionen i september 2017 eller tidigare har du dina försäkringar hos Förenade Liv. Vid dödsfall bör du därför kontakta dem för att ta reda på om någon försäkring finns där.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?