Efterlevandeskydd - ersättningar i samband med dödsfall

Om du skulle avlida innan du går i pension, kan dina närmaste omfattas av flera efterlevandeskydd genom tjänstepensionen ITP. Här kan du läsa mer om dem.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundmotet@avtalat.se

Vilka skydd för efterlevande du har beror på vilka val du har gjort, vilken tjänstepension du omfattas av, till exempel ITP1 eller ITP2, och på vilken lön du har.

Tjänstegruppliv-försäkring (TGL) via kollektivavtal hos din arbetsgivare

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till dina efterlevande. Denna försäkring omfattar alla anställda, förutsatt att det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Du bestämmer själv vem eller vilka (förmånstagare) som ska få pengarna. Tjänstegrupplivförsäkringen upphör när du går i pension. Den gäller dock längst till månaden innan du fyller 70 år.

Efterlevandeskydd som du kan välja

Vid ITP1 och ITPK

Inom tjänstepensionerna ITP1 och ITPK finns två olika efterlevandeskydd som du kan välja hos Collectum. Fundera på om behovet finns innan du väljer, eftersom dessa försäkringsskydd sänker din egen tjänstepension ITP1 och ITPK.

Återbetalningsskydd (ITP1 och ITPK)  innebär att familjen får de pengar som finns inbetalda till din tjänstepension. Du väljer själv om du vill ha återbetalningsskydd .

Familjeskydd (ITP1 och ITPK) innebär att pengar betalas ut till din familj varje månad. Familjeskyddet upphör när du går i pension. Du väljer själv om du vill ha familjeskydd.

Vid ITP2

Familjepension (ITP2)  innebär en livslång pension till efterlevande. Om du omfattas av ITP2, kan den ingå i försäkringen efter vissa förutsättningar. Du kan välja att avstå från familjepension .

Collectum kan ge försäkringsbesked

Vilka olika ersättningar och belopp det rör sig om framgår av det senaste försäkringsbeskedet från Collectum. Om du inte har kvar detta, kan du kontakta Collectum.

Om det finns efterlevande som har rätt till ersättning genom tjänstepensionen (ITP), kommer de att få den information och de svarsblanketter de behöver från Collectum eller det aktuella försäkringsbolaget.

Livförsäkringar genom medlemskapet i Unionen

Om du är medlem i Unionen omfattas du av Unionens livförsäkring för arbetslösa. Som medlem i Unionen kan du köpa förmånliga försäkringar för olyckor, sjukdom och dödsfall hos Bliwa.

Om någon nära anhörig avlider

Vid dödsfall behöver du inte kontakta någon för att få de här försäkringarna utbetalda. Collectum får besked om dödsfall från folkbokföringsregistret.

För ledighet i samband med dödsfall - läs mer under Permission - kort ledighet med lön.

Makeförsäkring

Makeförsäkring - om din make/maka/sambo dör och den som avlidit inte har en egen tjänstegrupplivförsäkring, kan du ändå få ersättning. Ersättningen betalas då ut från din egna tjänstegrupplivförsäkring.

Gruppförsäkringar

Via ditt medlemskap i Unionen kan du teckna gruppförsäkringar hos Bliwa. Vid dödsfall bör du därför kontakta dem för att ta reda på om någon försäkring finns där.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat förklarar och gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring lättare att förstå, genom att öka kunskapen om de pensions- och försäkringslösningar som finns i ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg