Efterlevandeskydd - ersättningar i samband med dödsfall

Om du skulle avlida innan du går i pension, kan dina närmaste omfattas av flera efterlevandeskydd, exempelvis genom tjänstepensionen ITP. Här kan du läsa mer om vilka olika efterlevandeskydd dina efterlevande kan omfattas av. Du hittar också information om vad du som nära anhörig kan behöva göra för att ta reda vilket efterlevandeskydd som finns vid dödsfall.

Det finns olika efterlevandeskydd

Skyddet för efterlevande beror på vilka val som har gjorts, vilken tjänstepension du omfattas av, till exempel ITP1 eller ITP2, och vilken lön du har.

Det finns olika efterlevandeskydd som nära anhöriga kan omfattas av vid dödsfall:

  1. Lagstadgat efterlevandeskydd
  2. Kollektivavtalade efterlevandeskydd – i exempelvis tjänstepensionen ITP
  3. Eventuellt efterlevandeskydd för den som jobbar hos arbetsgivare utan kollektivavtal
  4. Privat tecknade försäkringar

Lagstadgade efterlevandeskydd

Det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för information och utbetalning av lagstadgade efterlevandeskydd.

De lagstadgade ersättningarna vid dödsfall, som efterlevande kan ha rätt till, är: Omställningspension , förlängd omställningspension , barnpension, änkepension och ersättning vid arbetsrelaterat dödsfall.

För information om ersättning och utbetalning av lagstadgade efterlevandeskydd behöver du vända dig till Pensionsmyndigheten. Du hittar också information på Pensionsmyndighetens hemsida

För dig som är nära anhörig till någon som har avlidit finns också Efterlevandeguiden. Det är en gemensam hemsida från Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan som kan fungera som en vägledning för efterlevande.

Kollektivavtalade efterlevandeskydd i tjänstepensionen ITP

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande (observera att sambo inte ingår automatiskt). Denna försäkring omfattar alla anställda, förutsatt att det finns  kollektivavtal  på arbetsplatsen. Det går själv att bestämma vem eller vilka (förmånstagare) som ska få pengarna. Tjänstegrupplivförsäkringen upphör vid pension. Den gäller dock längst till månaden innan försäkringstagaren fyller 70 år om denne kvarstår i anställningen.

Makeförsäkring
Om din make/maka eller din sambo (om det finns gemensamma barn) avlider och inte omfattas av en egen tjänstegrupplivförsäkring , kan du ändå få ersättning. Ersättningen betalas då ut från din egna tjänstegrupplivförsäkring, om du själv omfattas av en.

Familjepension (endast vid ITP2 och lön över 7,5 inkomstbasbelopp)

Familjepension (ITP2)  innebär en livslång pension till efterlevande. För den som omfattas av ITP2, kan familjepension ingå i försäkringen efter vissa förutsättningar. Det går att avstå från familjepension. Du får då försäkringspremien insatt till din ITPK istället och förstärker på så sätt din tjänstepension. Om du väljer att avstå kan du inte ändra dig sen, så det är viktigt att tänka igenom behovet innan. Vem som kan få försäkringen kan du läsa mer om på Collectums hemsida. Du kan se om du har familjepension genom att logga in på collectum.se eller i det brev som Collectum skickar ut en gång per år.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) om dödsfallet är kopplat till och anmält som en arbetsskada.

Efterlevandeskydd som går att välja till:

Inom tjänstepensionerna ITP1 och ITPK finns två olika efterlevandeskydd som går att välja hos Collectum. Fundera på om behovet finns innan du väljer, då de till viss del kan påverka din tjänstepension.

Återbetalningsskydd (ITP1 och ITPK) innebär att familjen får de pengar som finns inbetalda till din tjänstepension. Det kostar inget men du får inte ta del av arvsvinster. Du väljer själv om du vill ha  återbetalningsskydd .

Familjeskydd (ITP1 och ITPK) innebär att pengar betalas ut till din familj varje månad. Familjeskyddet upphör när du går i pension. Kostnaden för familjeskyddet tas från din premieinbetalning. Du väljer själv om du vill ha familjeskydd .

Vilka olika ersättningar och belopp det rör sig om för dig som är försäkrad framgår av ditt senaste försäkringsbesked från Collectum. Om du inte har kvar det kan du kontakta Collectum eller logga in på collectum.se.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Du som omfattas av ett kollektivavtal kan få personliga och konkreta råd om hur du kan anpassa ditt pensionssparande och försäkringsskydd.

Var kan du som nära anhörig till någon som har avlidit vända dig för frågor om kollektivavtalade efterlevandeskydd?  

Om du som är efterlevande har rätt till ersättning genom tjänstepensionen ITP , kommer du att få den information och de svarsblanketter som behövs från Collectum eller det aktuella försäkringsbolaget. Collectum får besked om dödsfall från folkbokföringsregistret. Information om ersättningar finns på Collectums hemsida

Om du har allmänna frågor kring kollektivavtalade efterlevandeskydd kan du få information hos Avtalat 

Om dödsfallet är kopplat till arbetsskada krävs att det är anmält som arbetsskada. För frågor om det kontaktar du Afa Försäkring.

Som nära anhörig kan du också vända dig till den avlidnes arbetsgivare för information om eventuella försäkringar kopplade till anställningen.

Efterlevandeskydd på företag utan kollektivavtal

Om du vill veta om du omfattas av efterlevandeskydd via din anställning när du jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal behöver du vända dig till din arbetsgivare.

Detta gäller även om du är nära anhörig till någon som har avlidit och vill ha information om eventuellt efterlevandeskydd genom anställningen.

Privat tecknade försäkringar

Gruppförsäkringar

Gruppförsäkringar går ofta att teckna via exempelvis medlemskap i fackförbund och förening eller genom arbetsgivare.

Försäkringar genom medlemskapet i Unionen
I medlemskapet i Unionen ingår en livförsäkring vid arbetslöshet, Unionens livförsäkring för arbetslösa. Den utbetalas från försäkringsbolaget Bliwa.

Som medlem i Unionen finns det möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar för olyckor, sjukdom och dödsfall hos Bliwa. Har du frågor om de försäkringarna vänder du dig direkt till Bliwa. Vid dödsfall bör du som är nära anhörig kontakta dem för att ta reda på om det finns någon försäkring där. Mer om dessa försäkringar kan du läsa på Bliwas hemsida.

Individuella försäkringar

Individuella försäkringar tecknas direkt med försäkringsbolaget. Försäkringsbolag är skyldiga att kontrollera om deras kunder har avlidit och meddela förmånstagare och dödsboet att personen var försäkrad i bolaget. Något samlat register över personers försäkringar finns inte.

Mer information om någon nära anhörig avlider

Vid dödsfall avslutas medlemskapet i Unionen automatiskt när vi har fått information från Statens Personadressregister (SPAR).

För ledighet i samband med dödsfall - läs mer under Permission - kort ledighet med lön.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg