Gå i pension

Har du börjat fundera på när du vill sluta jobba? Vi ger dig tips på vad du behöver tänka på innan du fattar ditt beslut om att gå i pension.

Dags att gå i pension?

Det finns ingen lag som säger när du kan gå i pension och heller inte någon lagstadgad pensionsålder. Det år du är född avgör när du tidigast kan ansöka om allmän pension. Det finns åldersgränser för när du tidigast kan börja ta ut pension både inom det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionsavtalen.

Medellivslängden ökar vilket påverkar arbetslivet

En av de stora utmaningarna för pensionssystemet är att medellivslängden i Sverige ökar och att vi kommer in senare i arbetslivet.

Riksdagen har därför beslutat att höja åldersgränserna för pension genom att införa en så kallad riktålder, som kan ändras. Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension är tre år före den aktuella riktåldern.

Riktåldern och tidpunkter för uttag av din pension är av stor betydelse när det är dags att räkna ut hur mycket pension du kommer att få.

Pensionen består av tre delar: Allmän pension, grundstenen i pyramiden, inkluderar inkomst- och premiepension, och finansieras genom skatt. Tjänstepension kan erbjudas av arbetsgivaren, automatiskt med kollektivavtal . Privat pensionssparande utgör toppen av pyramiden. 

pensionspyramid

Pensionspyramidens delar finns förklarade på sidan Pension – så funkar det

Viktiga förberedelser när du planerar att gå i pension

 1. Vad ska pengarna räcka till? 
  Till att börja med behöver du fundera på vad du vill att pensionen i första hand ska räcka till. Om du vet hur mycket pengar du behöver så är det enklare att räkna ut när du har råd att gå i pension. Genom att göra en pensionsbudget skaffar du dig en bra överblick. 

  Varje individs livssituation är unik så det är viktigt att du utgår från just din. Om du lever i parrelation kan det vara bra att tänka igenom hur din ekonomi skulle bli ifall du blir ensam. Hur skulle det påverka din budget? 
 2. Skaffa dig överblick 
  Nästa steg blir att skaffa dig en överblick över ditt totala pensionskapital - allmän pension, tjänstepension och eventuell privat pensionsförsäkring - med hjälp av tjänsten Minpension. Kanske kommer du att få pengar från olika håll och kan ta ut delar av pensionen vid olika tidpunkter och olika antal år.  
 3. Fundera över om du behöver ändra ditt efterlevandeskydd
 4. Planera och bestäm när du vill gå i pension 
  När du skaffat den grundinformation du behöver ska du sätta din plan. Det är dags att fatta beslut om när du vill gå i pension och hur utbetalningarna ska göras över tid. Uttagsplaneraren på Min Pensions webbplats hjälper dig steg för steg. Uttagsplaneraren kan du använda efter att du fyllt 54 år. 

  När du gjort din plan behöver du kontakta de pensionsbolag som du har ditt pensionskapital hos och be att få en uträkning utifrån den plan som du tagit fram på uttagsplaneraren.
 5. När du är klar med din plan
  Allmän pension
  När du vill börja ta ut din allmänna pension måste du själv ta kontakt med Pensionsmyndigheten. Gör det i god tid innan du planerar att ta ut den. Minst 3 månader innan är att rekommendera. 

  Tjänstepension
  Om du inte redan blivit kontaktad av de pensionsbolag som förvaltar dina tjänstepensioner, behöver du kontakta dem och meddela ditt beslut. Har pensionsbolagen redan kontaktat dig med information om pensionsuttag och du istället vill fortsätta jobba behöver du meddela dem det. 

  Om du får pension utbetalt från flera pensionsutbetalare är det viktigt att kontrollera att de gör rätt skatteavdrag om du vill undvika kvarskatt. Du kan begära skattejämkning hos Skatteverket: Jämkning för dig som är pensionär | Skatteverket  
 6. Meddela din arbetsgivare att du vill gå i pension
  Meddela din arbetsgivare om din plan att gå i pension och säg upp dig enligt de uppsägningstider som gäller. 

  Ditt medlemskap i Unionens a-kassa avslutas automatiskt när du fyller 66 år eftersom du inte kan få a-kasseersättning från 66 års ålder. 

Ta ut din allmänna pension

Din ålder styr när du tidigast kan ta ut allmän pension

Du kan jobba och ta ut pension samtidigt. Det finns inget krav på pensionering och du har enligt lag rätt att jobba kvar till det att du fyller 69 år. Ju längre du arbetar innan du börjar ta ut din pension, desto högre månatligt belopp får du.

Du fortsätter tjäna in till din allmänna pension så länge du är i arbete och den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever.

Du kan fortsätta jobba och samtidigt ta ut pension. Allmän pension kan tas ut delvis, på 25, 50, 75 eller helt på 100 procent. Du väljer själv hur du vill göra. Du kan ändra uttagstid och göra uppehåll i dina utbetalningar hur många gånger du vill.

Vill du ta ut allmän pension och fortsätta jobba? Tänk på det här:

 • Om du börjar ta ut din pension tidigt så blir pensionen lägre eftersom det intjänade pensionskapitalet ska fördelas ut på fler månader, under längre tid, vilket leder till lägre pensionsutbetalningar livet ut. 
 • Du får betala en högre skatt om den totala inkomsten av lön och pension hamnar över brytpunkten för statlig inkomstskatt
 • Om du blir arbetslös så samordnas ersättningen från a-kassan med din pension. Det betyder att a-kassan sänks med ett avdrag motsvarande den summa som du får i pension.
  Det är möjligt att stoppa utbetalning av allmän pension och på detta sätt slippa samordningen. 

Ta ut din tjänstepension (ITP eller KTP)

Om du arbetar på en arbetsplats med Unionens kollektivavtal tjänar du in tjänstepension fram till 65 år, om du omfattas av ITP2 eller KTP2, och 66 år om du omfattas av ITP1.  

Ta ut din tjänstepension från 55 års ålder

Du kan välja att ta ut din tjänstepension från 55 års ålder, men då måste du sluta arbeta i motsvarande grad. Om du tar ut hela pensionen är det ändå tillåtet att arbeta, men då mindre än åtta timmar per vecka. 

Du kan dela upp din tjänstepension i högst tre delar och på så sätt ta ut den i olika takt, till exempel först 25 procent, sedan 50 procent under en påföljande period och därefter hela tjänstepensionen.

Om du fortsätter jobba fram till det att din tjänstepension är slutbetald från din arbetsgivare tjänar du in till tjänstepensionen i samma omfattning som du arbetar. 

Observera att när du ansökt för hur och när du vill ta ut din tjänstepension går det inte att ändra starttidpunkt, uttagstakt eller uttagsperiod. 

Gå i pension vid 62 år (för dig med ITP2 eller KTP2)

Du har möjlighet att få samma pensionsinbetalning som om du arbetat till 65 år, men slutar arbeta efter 62 års ålder. Det heter kollektiv slutbetalning och är en förmån inom ITP2 och KTP2 som innebär att kollektiva medel kan betala dina pensionspremier som om du jobbat fram till 65 år. Det förutsätter att du slutar arbeta med avsikt att pensionera dig.

Om du börjar ta ut från din tjänstepension vid 62 år blir din pension något lägre, eftersom den ska betalas ut under längre antal månader och år.  

Krav för att kollektiv slutbetalning:

 • Du måste ha en pågående inbetalning till din ITP2 eller KTP2 fram tills du passerat den månad du fyller 62 år och då slutar din anställning i pensioneringssyfte. 
 • Du inte har a-kasseersättning 
 • Du måste ha för avsikt att bli en ”yngre pensionär” och inte stå till arbetsmarknadens förfogande. (Du får arbeta – med löneinkomst – mindre än åtta timmar i snitt/vecka) 

Undantag från slutbetalning i ITP2 eller KTP2 

Om du har gjort ett alternativt ITP -val, även kallat tiotaggarval, har du valt bort ITP2 eller KTP2. För KTP2 kan du dock ha kvar möjlighet till kollektiv slutbetalning om den alternativa lösningen ligger kvar i Folksam.

Mer om kollektiv slutbetalning finns att läsa hos Avtalat.

Media URL

Gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet genom flexpension (deltidspension)

Om din arbetsplats har Unionens kollektivavtal som innehåller flexpension (deltidspension) på din arbetsplats så har du förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från en viss ålder.

Ta reda på hur det påverkar din tjänstepension innan du ansöker om deltid.

Vilken ålder som gäller för just din arbetsplats kan du läsa om i ditt kollektivavtal

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om placering av pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring efterlevandeskydd och din ersättning om du blir sjuk.

Boka ett möte med Avtalat

Välkommen att höra av dig till Avtalat om du är intresserad av mer kunskap om pension och försäkring på din arbetsplats. Samla ihop och bjud in dina kollegor eller medarbetare så ordnar vi ett digitalt informationsmöte utifrån just era behov.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg