Ett bättre arbetsliv

Unionen ger dig inflytande – på jobbet, i din bransch, i Unionen och i arbetslivet. Bara genom att vara medlem så bidrar du till ett bättre arbetsliv.

En stor samling människor står i ett rum fyllt med girlanger, ballonger, flaggspel och mer. Alla ler och har kul på bilden.

I Unionen tror vi på styrkan i att vara tillsammans och förena alla anställda, chefer och egenföretagare på arbetsplatsen i samma fack. Vad som funkar eller inte funkar på din arbetsplats är ju i grunden detsamma oavsett vilken titel, lön eller utbildning du har.

Och vi är många. Med 700 000 medlemmar i ryggen kämpar vi för jämställda löner. Ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbetstid och fritid. För fler och bättre jobb och möjligheten för alla att få den kompetensutveckling som krävs för att hålla sig uppdaterad och anställningsbar i ett arbetsliv som är i ständig förändring. Som medlem i Unionen är du med och bidrar till vår gemensamma styrka.

En stark röst

Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet har vi en styrkeposition utöver det vanliga. Den använder vi till att driva frågor om till exempel tjänstemännens löner och villkor, rätten till kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid.

En styrka för Unionen är att vi är partipolitiskt obundna. Det gör att vi är fria att tycka vad vi vill och stödja den politik, från höger till vänster, som vi gillar bäst.

Inflytande på jobbet

Det bästa sättet att påverka på jobbet är att ha en egen Unionenklubb, eller ett arbetsplatsombud , och Unionens kollektivavtal på arbetsplatsen. Då behöver arbetsgivaren informera och förhandla inför förändringar som omorganisationer, chefstillsättningar och uppsägningar. Det ger er koll på vad som händer och möjlighet att bidra med idéer och synpunkter.

Finns det någon  förtroendevald på din arbetsplats? En klubb eller ett  ombud ? Läs mer om Unionen på på jobbet och se om det finns förtroendevalda på din arbetsplats.

Unionen på arbetsplatsen

Inflytande i Unionen

Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati. Det betyder att det är du som medlem som bestämmer. Du väljer dina företrädare på lokal, regional och nationell nivå. Du kan också påverka Unionens verksamhet genom att skriva en motion. En motion är ett förslag på vad du tycker Unionen ska tänka, tycka eller åstadkomma. Alla medlemmar kan skriva motioner till Unionens regionala och nationella demokratiska forum, antingen enskilt eller som grupp. Det är medlemmarnas idéer och åsikter som utvecklar vår organisation, vår politik och vår verksamhet.

Demokrati och inflytande

Kollektivavtal – bättre än lag

Kollektivavtal är bra för din trygghet, din ekonomi och en förutsättning för lokalt fackligt inflytande. Kollektivavtalen sluts mellan fackförbunden och olika arbetsgivarorganisationer. En stor fördel med att reglera anställningsvillkoren i kollektivavtal och inte i lag är att innehållet kan anpassas till din bransch och att vi hela tiden har möjlighet att påverka våra villkor. Om allting reglerades i lag skulle vi tvingas övertyga politiker varje gång vi vill ha förändringar, och efter varje riksdagsval skulle det kunna bli stora skillnader, mot vår vilja.

En annan fördel är att kollektivavtalen hela tiden är levande. De kan förändras genom centrala förhandlingar i avtalsrörelsen. Inför avtalsrörelsen håller Unionen medlemsmöten i våra branscher där dina och andra medlemmars önskemål kring förbättringar i avtalen samlas ihop.

Ungefär 9 av 10 anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats. Vi är nöjda först när alla medlemmar i Unionen får dra nytta av avtalets alla värden.

Allt om kollektivavtal

Påverka på jobbet

Ta chansen att utnyttja hela kraften i ditt medlemskap i Unionen genom att vara med och påverka och förbättra på jobbet.

Påverka Unionen

I Unionen är det du som medlem som bestämmer. Du väljer dina företrädare och bestämmer om Unionens verksamhet på lokal, regional och nationell nivå.

Som medlem får du mer

Som medlem i Unionen har du alltid någon att fråga om din anställning och dina rättigheter på jobbet. Tillsammans med inkomstförsäkringen ger det dig trygghet genom hela arbetslivet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera