Digitala möten

Planerar du som förtroendevald ett digitalt möte? Så här skapar du nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten?

Videomöte
Videomöte

Bli en stjärna på att hålla digitala möten

Planerar du som förtroendevald ett digitalt möte? I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration att hålla digitala möten. Du får bland annat veta lite om hur du kan synliggöra deltagarna, använda storytelling, ögonkontakt och lyssnandet som redskap. Men också hur du skapar nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten. Som förtroendevald kan du se alla avsnitten när du har loggat in.

Bakgrundsbilder för digitalt möte

Använd gärna Unionens bakgrundsbilder i digitala möten till exempel i Teams, Zoom.

Logga in som förtroendevald för att komma åt alla avsnitt.

Avsnitt som finns att titta på

Storytelling som redskap

Ett sätt du kan föra vidare både kunskap och erfarenheter i ett digitalt möte.

Ögonkontakt som redskap

Hur du medvetet kan välja när och hur du agerar vid kameran i ett digitalt möte.

Rösten som redskap

Hur du kan använda rösten för att bidra till ett bra digitalt möte.

Lyssnandet som redskap

Deltagarens lyssnande och hur du som mötesledare blir en mästare på att lyssna i ett digitalt möte.

Frågor som redskap

Varför frågor är så bra att använda sig av under ett ett digitalt möte.

Kommentera och sammanfatta

Vad som händer när du kommenterar och sammanfattar och vad det bidrar till i ett digitalt möte.

Logga in som förtroendevald för att komma åt alla avsnitt.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg