Checklista: Inför arbetslöshet

Det finns en rad saker du behöver göra redan under din uppsägningstid. När din uppsägningstid har gått ut, från och med din första dag som arbetslös, behöver du gå igenom fler steg.

Under din uppsägningstid

Redan under uppsägningstiden finns det en rad saker du behöver göra.

 • Meddela din rätt till återanställning
  Har du blivit uppsagd på grund av  arbetsbrist  kan du ha rätt till förtur till en ny tjänst om din arbetsgivare har för avsikt att nyanställa. Det kallas företrädesrätt till återanställning. För att ha rätt till återanställning krävs vissa villkor. Du måste själv skriftligt anmäla och aktivera din  företrädesrätt .
   Så anmäler du företrädesrätt till återanställning
 • Undersök om du räknas som företagare
  Om du på något sätt är engagerad i en näringsverksamhet - till exempel har ett styrelseuppdrag, del i familjeföretag eller är uppdragstagare men fakturerar via annat bolag – så kan du betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen och din a-kassa kan behöva fler underlag. 
  Räknas du som företagare? Mer om reglerna hos Unionens a-kassa
 • Be om tjänstgöringsbetyg
  Be din arbetsgivare om tjänstgöringsbetyg med vitsord. Har din arbetsgivare  kollektivavtal  har du rätt till tjänstgöringsbetyg.
   Det här ska ett tjänstgöringsbetyg innehålla
 • Registrera dig som arbetslös hos Unionen
  När du vet vilket datum du slutar kan du logga in och ändra din arbetslivssituation. Registrera från och med vilken månad du är arbetslös. Meddela oss gärna redan under uppsägningstiden så kan vi ge dig rätt stöd i din nya situation. 
  Meddela arbetslöshet till Unionen
 • Rätt till ledighet för att söka arbete
  Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt till skälig ledighet för att söka arbete och till exempel gå på anställningsintervju på betald arbetstid.

 • Kontakta din omställningsorganisation för omställningsstöd

  Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller om en tidsbegränsad anställning löper ut kan du ha rätt till omställningsstöd från en omställningsorganisation . Vilken omställningsorganisation du omfattas av är beroende av ditt kollektivavtalsområde. Om det inte finns kollektivavtal  på din arbetsplats vänder du dig istället till den offentliga omställningsorganisationen.
  Ta reda på vilken omställningsorganisation du omfattas av

 • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen senast första arbetslösa dagen
  Skriv in dig i tid så att du inte riskerar att förlora a-kasseersättning och eventuell inkomstförsäkring .
  Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

När du blivit arbetslös

När din uppsägningstid gått ut, dvs. från och med din första dag som arbetslös, behöver du gå igenom följande steg. 

 • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen senast din första arbetslösa dag
  De skyddsnät som finns i samband med uppsägning förutsätter att du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du inte skriver in dig i tid riskerar du bland annat att förlora a-kasseersättning och inkomstförsäkring
  Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
 • Begär ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare
  A-kassan  behöver ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Du ber själv din arbetsgivare om ett arbetsgivarintyg och kontaktar din arbetsgivare direkt om du har frågor eller du får problem med arbetsgivarintyget. Din arbetsgivare kan enkelt fylla i ett arbetsgivarintyg direkt på sidan arbetsgivarintyg.nu och skicka det automatiskt till din a-kassa. 
  Tipsa din arbetsgivare om arbetsgivarintyg.nu
 • Ansök om a-kassa
  Är du medlem i en a-kassa och uppfyller a-kassans villkor kan du få arbetslöshetsersättning i samband med att din anställning upphör. Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är olika organisationer med två olika medlemskap. Vänd dig till din a-kassa när du har frågor om arbetslöshetsförsäkringen och när du ska ansöka om ersättning. 
  Ansök om ersättning från Unionens a-kassa
 • Ansök om ersättning från Unionens inkomstförsäkring
  Är du med i en a-kassa och uppfyller villkoren i övrigt för Unionens inkomstförsäkring kan du ansöka om ersättning. 
  Ansök om ersättning från Unionens inkomstförsäkring
 • Uppdatera dina uppgifter hos Unionen 
  Om du ännu inte har registrerat dig som arbetslös genom att logga in och ändra din arbetslivssituation och är det dags att göra det nu. Då kan vi ge dig rätt stöd i din nya situation. Passa på att uppdatera dina kontaktuppgifter och se till att du har registrerat en privat e-postadress och mobilnummer som vi kan nå dig på. 
  Uppdatera dina uppgifter
 • Kontrollera att du får din semesterersättning
  Semesterersättning är lön du får för semesterdagar som du inte tagit ut när du slutar en anställning. Kontrollera att din semesterersättning är rätt uträknad och vad som gäller för dig när det kommer till förskottssemester. Eventuell innestående semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter att anställningen upphört. Kontrollera att din semesterersättningen är rätt uträknad
 • Se över ditt försäkringsskydd
  Passa på att se över ditt försäkringsskydd, särskilt dina personförsäkringar så som olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring när du inte längre har en anställning. 

  Har din arbetsgivare kollektivavtal upphör inbetalningar till dina kollektivavtalade försäkringar såsom tjänstepension och TGL,  tjänstegrupplivförsäkring . I ditt medlemskap i Unionen ingår en livförsäkring som ger dig ett skydd som motsvarar TGL om du är arbetslös och anmält din arbetslöshet till Unionen. 
  Så fungerar Unionens livförsäkring för arbetslösa

  Sjuk efter avslutad anställning Har din arbetsgivare kollektivavtal finns ett efterskydd i försäkringarna som innebär att om du blir sjuk inom tre månader efter avslutad anställning och är för sjuk för att arbeta i 90 dagar i följd kan du omfattas av ITP sjukpension. Kontakta Alecta själv och gör en sjukanmälan
 • Lägre inkomst kan ge sänkt medlemsavgift
  Som medlem i Unionen betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst. För dig som tidigare hade en månadsinkomst under cirka 31 000 kronor finns möjlighet att ansöka om sänkt medlemsavgift hos Unionen under din arbetslöshet. Kontakta Unionen och meddela din dagpenning

Om du sagt upp dig själv - avstängning från a-kassan

Om du säger upp dig från ditt arbete blir du som regel avstängd från arbetslöshetsersättning från a-kassan under en tid. Under tiden du är avstängd från arbetslöshetsersättning har du inte heller rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Däremot kan du få ersättning från inkomstförsäkringen när a-kassan därefter börjar betala ut ersättning.

Det kan dock finnas skäl som gör att du slipper avstängning hos a-kassan . Din a-kassa har mer information om vad som gäller kring detta och kring avstängningstidens längd.

Vad som gäller vid egen uppsägning

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg