Demokrati i Unionen

I Unionen är det du som medlem som bestämmer. Du kan vara med och påverka på lokal, regional och nationell nivå.

Grafik av Unionens demokratiska organisation Förbättra, påverka och gör skillnad på jobbet - genom demokrati

Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati. Det är du som medlem som väljer dina företrädare och bestämmer om Unionens verksamhet. 

Unionen är indelad i 18 regioner där varje region har sin styrelse som väljs på regionrådet. 

På nationell nivå finns förbundsråd , vårt årsmöte , och kongress . Kongressen är det högsta beslutande forumet som träffas vart fjärde år. 

 

Kongress

Unionens högsta beslutande organ. Sker vart fjärde år. Här beslutar man om förbundets verksamhet och inriktning samt väljer förbundsstyrelse.

Förbundsråd

Unionens årsmöte. Här behandlas den årliga verksamheten. Inför en avtalsrörelse beslutas också om inriktningsbeslut och riktlinjerna för avtalsförhandlingarna.

Regionråd

Unionen har 18 regioner och regionråden är deras högsta beslutande organ. Här diskuteras regionens verksamhet och regionstyrelsen väljs.

Dina förslag räknas!

Motionera

Var med och påverka Unionen genom att lämna in en motion.

Länge leve demokrati

Ett demokrati- och föreningsutvecklingsprojekt om hur vi ska stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv.

Ny i föreningen? Ta reda på mer!

En introduktion för dig som är ny medlem eller bara vill veta mer om hur en förening fungerar. Kursen är framtagen av studieförbundet Sensus i samarbete med bland annat ett flertal fackföreningar däribland Unionen.

Var med och gör skillnad!

Förutom fackliga uppdrag på arbetsplatsen är det viktigt att det finns förtroendevalda som är med och utvecklar förbundet och driver förbundets frågor. Med ett uppdrag på nationell eller regional nivå är du med och fattar beslut som påverkar Unionens totala verksamhet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg