Demokrati i Unionen

I Unionen är det du som medlem som bestämmer. Du kan vara med och påverka på lokal, regional och nationell nivå.

Unionens demokratiska organisation

Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati. Det är du som medlem som väljer dina företrädare och bestämmer om Unionens verksamhet. 

Unionen är indelad i 18 regioner där varje region har sin styrelse som väljs på regionrådet. 

På nationell nivå finns förbundsråd , vårt årsmöte , och kongress

Kongressen är det högsta beslutande forumet som träffas vart fjärde år. Här väljs bland annat förbundsstyrelsen.

Kongress

Unionens högsta beslutande organ. Sker vart fjärde år. Här beslutar man om förbundets verksamhet och inriktning samt väljer förbundsstyrelse.

Förbundsråd

Unionens årsmöte. Här behandlas den årliga verksamheten. Inför en avtalsrörelse beslutas också om inriktningsbeslut och riktlinjerna för avtalsförhandlingarna.

Regionråd

Unionen har 18 regioner och regionråden är deras högsta beslutande organ. Här diskuteras regionens verksamhet och regionstyrelsen väljs.

Dina förslag räknas!

Motionera

Var med och påverka Unionen genom att lämna in en motion.

Länge leve demokrati

Ett demokrati- och föreningsutvecklingsprojekt om hur vi ska stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?