Uppsägning

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Din anställning kan avslutas av olika anledningar och för dem gäller olika regler.

Info icon Shape info icon

Kontaktuppgifter till din klubb

Om det finns  klubb  på arbetsplatsen är det den som sköter förhandlingen med arbetsgivaren och hjälper dig. Logga in på Mitt Unionen för att se kontaktuppgifter till den klubb du tillhör. 

Hur en anställning kan upphöra

En tillsvidareanställning  (i dagligt tal fast anställning) gäller tills den sägs upp och uppsägningstiden har löpt ut. Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund , det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

Om det är bestämt redan när anställningen börjar, att den ska upphöra vid en viss tidpunkt (en så kallad visstidsanställning ), slutar anställningen utan att någon behöver säga upp den.

Mer information om olika anställningsformer.

Egen uppsägning

  • Du säger upp dig själv, till exempel för att byta jobb eller gå i pension. Du kan själv säga upp din anställning när du vill utan att ange något skäl.

Arbetsgivaren säger upp med saklig grund

Anställningstid löper ut eller avbryts

Kontakta Unionen om du blivit uppsagd

Om du som är medlem i Unionen har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist – ring Unionen snarast för att få reda på vad som gäller i din situation. 

Det här gäller om arbetsgivaren vill säga upp dig

Vid en uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Innan du blir uppsagd, är arbetsgivaren skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling . Om det gäller arbetsbrist upprättas en turordningslista.

En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Från uppsägningstillfället gäller en viss uppsägningstid till dess att anställningen faktiskt upphör. Under uppsägningstiden gäller särskilda regler. Läs mer om vad som gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Vilka uppsägningstider som gäller

Uppsägningstiden är olika om du säger upp dig själv eller om din arbetsgivare gör det. Den beror också på vilken anställningsform du har och på hur länge du varit anställd.

För tillsvidareanställningar finns inget bestämt slutdatum. Din uppsägningstid bestäms genom  anställningsavtal , kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd.

Tidsbegränsade anställningar har ett start- och ett slutdatum redan från början. Utgångspunkten är att anställningen upphör vid det slutdatum som redan är bestämt. Därför behöver tidsbegränsade anställningar inte sägas upp, utan de upphör ändå vid slutdatumet för anställningen.

Provanställningar syftar till att övergå i en tillsvidareanställning och för dem gäller andra regler om de avslutas.

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter om du blir uppsagd
  • Rätt till förhandlingshjälp i samband med uppsägning
  • I medlemskapet i Unionen ingår en livförsäkring vid arbetslöshet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg