Uppsägning

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Din anställning kan avslutas av olika anledningar och för dem gäller olika regler.

Hur en anställning kan upphöra

En tillsvidareanställning  (i dagligt tal fast anställning) gäller tills den sägs upp och uppsägningstiden har löpt ut. Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha sakliga skäl , det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

Om det är bestämt redan när anställningen börjar, att den ska upphöra vid en viss tidpunkt (en så kallad visstidsanställning ), slutar anställningen utan att någon behöver säga upp den.

Olika anställningsformer

Egen uppsägning

  • Du säger upp dig själv, till exempel för att byta jobb eller gå i pension. Du kan själv säga upp din anställning när du vill utan att ange något skäl.

Arbetsgivaren säger upp med sakliga skäl

Anställningstid löper ut eller avbryts

Det här gäller om arbetsgivaren vill säga upp dig

Vid en uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Innan du blir uppsagd, är arbetsgivaren skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling . Om det gäller arbetsbrist upprättas en turordningslista.

En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Från uppsägningstillfället gäller en viss uppsägningstid till dess att anställningen faktiskt upphör. Under uppsägningstiden gäller särskilda regler. 

Mer om vad som gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och om från varsel till uppsägning

Info icon Shape info icon

Kontaktuppgifter till din klubb

Om det finns  klubb  på arbetsplatsen är det den som sköter förhandlingen med arbetsgivaren och hjälper dig. Logga in på Mitt Unionen för att se kontaktuppgifter till den klubb du tillhör. 

Kontakta Unionen om du blivit uppsagd utan förhandling

Om du som är medlem i Unionen har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ska detta ha föregåtts av en förhandling med ditt fackförbund. Ring Unionen snarast för att få reda på vad som gäller i din situation. 

Vilka uppsägningstider som gäller

Uppsägningstiden är olika om du säger upp dig själv eller om din arbetsgivare gör det. Den beror också på vilken anställningsform du har och på hur länge du varit anställd.

Uppsägningstid när du vill säga upp dig från en tillsvidareanställning 

Du kan när som helst säga upp dig själv från en tillsvidareanställning ("fast anställning"). Uppsägningstider från en tillsvidareanställning

Uppsägningstid från en tidsbegränsad anställning (exempelvis ett vikariat)

Huvudregeln i en tidsbegränsad anställning är att den inte behöver sägas upp utan avslutas vid slutdatumet. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas särskilda regler. Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

Avsluta eller säga upp en provanställning 

Syftet med en provanställning är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning . Provanställning

Uppsägningstid om du blir uppsagd av arbetsgivaren 

Din arbetsgivare har skyldighet att visa på sakliga skäl vid eventuell uppsägning Uppsägningstider om din arbetsgivare säger upp dig

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg