Unionens inkomstförsäkring

En kraftfull inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap. Inkomstförsäkringen gör att du tillsammans med a-kassan kan få upp till 80% av din tidigare inkomst efter skatt. Tryggt och mycket värdefullt om du skulle bli av med jobbet.

Trygg även utan jobb

Som medlem i Unionen blir du automatiskt inkomstförsäkrad om du är yrkesverksam medlem eller egenföretagare, är med i en svensk a-kassa och inte har fyllt 65 år. 

Inkomstförsäkringen kompletterar din a-kassa och eventuell avgångsersättning så att du totalt får ut upp till 80 procent av tidigare inkomst upp till 60 000 kr/mån. Du kan få ut ersättning från inkomstförsäkringen i 150 ersättningsdagar, ungefär 7 månader, även under tid då du får ett eventuellt aktivitetsstöd. 

Om du vill bygga ut din inkomstförsäkring ytterligare kan du teckna tilläggsförsäkringen för högre inkomst (upp till 150 000 kr/mån) eller fler ersättningsdagar. 

Inte medlem och vill veta mer om inkomstförsäkringen?

Resultatet: En inkomstförsäkring utöver det vanliga som gör att du slipper klara dig på 14 500 kr netto från a-kassan utan kan få upp till 80 procent av inkomsten efter skatt mellan jobben. Du måste ha varit medlem i Unionen och en a-kassa i minst 12 månader och under denna period uppfylla ett arbetsvillkor för att kunna söka ersättning, läs mer under "Ersättning".

Tilläggsförsäkring

Alla som omfattas av inkomstförsäkringen – och har en inkomst över taket i a-kassan – kan mot en premie välja att teckna sig för 50 extra ersättningsdagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlemsavgiften. Du kan alltså få totalt upp till 200 ersättningsdagar (motsvarar ca 9 månader).

I tilläggsförsäkringen byggs också ditt inkomstskydd på ytterligare genom att din inkomst försäkras över 60 000 kr/mån ända upp till 150 000 kr/mån. Det är 12 månaders kvalifikationstid för tilläggsförsäkringen och tiden räknas separat från det att tilläggsförsäkringen tecknades.

Premien för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för inkomster mellan 20 900 kr och 60 000 kr och 100 kr/mån för inkomster som överstiger 60 000 kr.

Här kan du teckna tilläggsförsäkringen.

Ersättning

För att få ut ersättning måste du ha varit medlem både i Unionen och A-kassan samt varit ansluten till inkomstförsäkringen (resp. tilläggsförsäkringen om den är tecknad) de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös och under de senaste 18 månaderna arbetat sammanlagt 12 månader, minst 80 timmar per månad. 

Inkomstförsäkringen betalar vid arbetslöshet ut ett försäkringsbelopp som tillsammans med ersättningen från a-kassa och andra eventuella ersättningar (till exempel avgångsersättning, AGE, från trygghetsråden) motsvarar upp till 80 % av tidigare inkomst efter skatt.

Om du blir arbetslös och ansöker om ersättning från Unionens inkomstförsäkring är det bra att känna till följande:  

  • Det är din a-kassa som begär in underlag från dig för att fastställa/beräkna den ersättningsgrundande inkomsten.

  • Den ersättningsgrundande inkomsten ligger till grund för ersättningen du får från a-kassan och inkomstförsäkringen.

  • Då inkomstförsäkringen grundar sin ersättning på a-kassans beslut hänvisar vi alla frågor som rör uträkningen av den av den ersättningsgrundande ersättningen till din a-kassa.

Mer om inkomstförsäkringens villkor.

Här ansöker du om ersättning.

Mer råd och stöd om inkomstförsäkringen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som kan komma att registreras hos försäkringsbolaget är namn, personnummer, inkomst och adress avseende den försäkrade. Uppgifterna används som underlag för försäkringsavtalet, administration och vid skadereglering. Läs mer här.

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej