Klubbens årsmöte

Det är på årsmötet som medlemmarna bland annat har möjlighet att besluta om vilka frågor ni i klubben ska arbeta med framöver.

Skicka kallelsen i tid

Senast 14 dagar innan årsmötet ska alla medlemmar få en kallelse och dagordning enligt Unionens stadgar. Det är bra att vara ute i god tid för att så många som möjligt ska kunna delta.

Skapa intresse och engagemang inför mötet

Fråga medlemmarna vad de vill påverka och förbättra på arbetsplatsen. Använd gärna enkätverktyget för att plocka upp signaler från medlemmar.

Hjälp med att planera mötet

Behöver ni i styrelsen hjälp med att planera årsmötet? kontakta oss så hjälper vi gärna till. Om du hellre vill bli uppringd fyller du i formuläret.

Påverka genom motioner

På årsmötet kan ni besluta om ni vill driva någon fråga vidare i förbundet, genom att skicka in en motion till regionrådet eller kongressen.

Registrera uppdragen i god tid

Senast 31 mars behöver uppdragen registreras eftersom behörighet till medlemsadministrationen då upphör. Skulle du missa att registrera uppdragen i tid eller behöver hjälp, kontakta oss.

Skicka in årsmöteshandlingarna

Årsmötesprotokoll, uppdragslista samt verksamhets- och revisionsberättelse ska skickas till regionkontoret senast 31 mars.

På årsmötet:

  • går ni igenom klubbens verksamhet under det senaste året.

  • bestämmer ni vilka frågor klubbstyrelsen ska arbeta med framöver.

  • väljer ni vilka som ska sitta i den nya klubbstyrelsen.
  • beslutar ni om en eventuell klubbavgift för medlemmarna och hur stor den i så fall ska vara.
  • beslutar ni om ni vill driva någon fråga vidare i förbundet, genom att skicka in en motion till regionrådet eller kongressen. 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?