Unionens seniorföreningar

När vardagen kommer efter pensionen kan det vara berikande att kunna välja gemenskap och trevliga aktiviteter. Gå med i en av Unionens regionala seniorföreningar!

Kvinna som spänner armen. Bli medlem i en av Unionens pensionärsföreningar

Välkommen till Unionens seniorföreningar

Pensionärsmedlemskap i Unionen
Medlemskap i en seniorförening
Regionala seniorföreningar
Unionen Seniorer Samverkan

Unionen har cirka 67 000 pensionärsmedlemmar. Inom de flesta av Unionens 18 regioner finns aktiva seniorföreningar. 

Kultur, friskvård, resor, samhällsfrågor och framförallt gemenskap är grunden för vår verksamhet.


När du går i pension rekommenderar vi att du stannar kvar i Unionen som pensionärsmedlem. Omställningen från ett aktivt yrkesliv till ett fritt seniorliv är en av de större förändringarna i livet. En del av identiteten ändras "över en natt".

Hur man väljer att forma sitt nya liv är ju högst personligt, men när vardagen kommer är det berikande att kunna välja gemenskap och trevliga aktiviteter. De regionala föreningarna arbetar för den nära personliga kontakten med våra medlemmar.

Pensionärsmedlemskap i Unionen

När du avslutar ditt aktiva medlemskap i Unionen för att gå i pension, kan du välja att stanna kvar som pensionärsmedlem.

För 100 kronor per år får du:

 • Tidningen Kollega fortsätter att komma i brevlådan och håller dig informerad om aktuella frågor.
 • Om du har försäkringar genom Unionen, kan vissa av dessa behållas till förmånliga villkor.
 • Som pensionärsmedlem kan du också ha nytta av rabatter på försäkringar, resor, prenumerationer med mera.
 • Möjlighet att gå med i en regional seniorförening som anordnar program.   

Medlemskap i en regional seniorförening

I de flesta av våra regioner finns lokala seniorföreningar som anordnar program för sina medlemmar. 

För medlemskap i en seniorförening måste du vara pensionärsmedlem i Unionen. 

Kostnad

 • Medlemskapet i den regionala föreningen kostar mellan 50-125 kr per år beroende på hur stor den lokala verksamheten är. 

Så här går du med i en seniorförening

 1. Välj vilken seniorförening du vill gå med i.
  I 15 av Unionens 18 regioner finns aktiva seniorföreningar. I några regioner finns mer än en förening. 
 2. Logga in (med BankID) och öppna formuläret ”Gå med i seniorförening”
  Kryssa i din förening i formuläret och skicka.
 3. Godkänn att Unionen talar om för seniorföreningen att du vill bli medlem Eftersom seniorföreningarna är fristående föreningar så krävs ett samtycke för att vi ska få dela uppgiften om att du är medlem i Unionen. 
  Lämna ditt samtycke.
 4. Kontrollera dina kontaktuppgifter – välj privat mejl och mobil!
  När du ändå är inloggad får du gärna passa på att kontrollera att Unionen har rätt kontaktuppgifter till dig. 
 5. Du välkomnas av din förening
  Inom ett par veckor får du ett välkomstmejl från din förening med bland annat aktuellt program. Föreningarna tar ut en årsavgift och vi skickar information om hur avgiften ska betalas. 

Välj seniorförening

Logga in som pensionärsmedlem och välj vilken seniorförening du önskar gå med i.

I följande regioner finns aktiva seniorföreningar.

Regionala föreningar

För närvarande finns det ingen aktiv seniorverksamhet i Norrbotten, Västerbotten eller Mälardalen.

Om det finns intresserade medlemmar kan Unionen Seniorer hjälpa till att starta upp en verksamhet. Kontakta oss för mer information: info@unionenseniorer.se

Unionen Seniorer Samverkan

Seniorföreningarna är självständiga enheter, som bedriver lokal programverksamhet.

Den nationella Samverkansgruppen har en årlig konferens för möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det stärker det lokala arbetet och hur vi agerar i gemensamma frågor.

Vid årsmötet är två representanter från varje region inbjudna. Verkställande utskottet består av fem ledamöter som utses av årsmötet.

Kontaktinformation

Gunnar Henriksson, Region  Östra Sörmland/Gotland, sammankallande
email: info@unionenseniorer.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg