Kurser och aktiviteter

Utveckla och fördjupa dina fackliga kunskaper, bli stärkt i ditt uppdrag eller delta i en föreläsning. Vi presenterar här Unionens utbud av kurser och aktiviteter.

Bild på en kurslokal sett rakt ovanifrån.

Du får möjlighet att diskutera hur aktiva åtgärder kan användas vid rekrytering  och befordran och får vägledning i hur du kan agera som förtroendevald.   Vi fördjupar oss i ämnet genom att arbeta...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

Trygghet och stöd i uppdraget Kursen ger dig en trygg plattform att stå på i ditt uppdrag att förhandla lön. Vi går igenom hur lönearbetet går till, vilka möjligheter du har att påverka...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

Kursens upplägg Fyra internat på Bergendal i Sollentuna och ett digitalt halvdagsseminarium. Mellan träffarna genomför du egna studier och totalt åtta skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen består av...

För vem: Klubbordförande, Vice klubbordförande

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Klubbordförande, Vice klubbordförande

Kurs
F-märkt

På kursen studerar vi arbetsmiljöfrågor på olika nivåer, från individ till organisation och även på samhällsnivå. Du får bland annat utveckla dina praktiska färdigheter och öva dig i att räkna på...

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Kurs
F-märkt

Del 1 – lär dig grunderna I den första delen av e-kursen får du en introduktion i vilket ditt ansvar som chef är i arbetsmiljöarbetet. Vi går igenom lagar och ramar, roller  och ansvar, nyckeltal och...

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

När innehållet i Trygghetsöverenskommelsen började gälla den 1 oktober 2022 skedde förändringar i delar av det arbetsrättsliga regelverket. Bland annat sker förändringar som innebär nya skyldigheter...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Working with work environment is largely about finding and preventing risks. This works best when managers, work environment representatives and other employees collaborate.    Unionen provides the...

För vem: Manager, Work environment representative, Arbetsmiljöombud

Read more
Course in English
F-märkt

För vem: Manager, Work environment representative, Arbetsmiljöombud

Course in English
F-märkt

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när chefer, arbetsmiljöombud och övriga anställda gör det tillsammans. Du lär dig...

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Kurs
F-märkt

I e-kursen får du kunskap om många av de frågor kring lön som kan hamna på ditt eller klubbens bord, om roller och ansvar i arbetet, om löneprocessen och om uppdraget som löneförhandlare på din ...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen är en basutbildning som går igenom vikten av kompetensutveckling, innebörden av lärprocessen och hur du som chef kan skapa en lärkultur för att stärka det dagliga långsiktiga lärandet....

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

I kursen går du in i rollen som chef i en virtuell värld i företaget Ypsilon. Du ställs inför utmaningar och får lösa uppgifter. Kursen är framtagen av utbildningsföretaget Kompetens Express och har...

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

Kursen ger dig den grundläggande kunskapen och kompetens som alla förtroendevalda bör ha och du får möjlighet att utveckla ditt engagemang som förtroendevald. Trygghet och stöd i uppdraget Du träffar...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

Inga förkunskaper krävs.

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

E-kurs när du vill
F-märkt

Inga förkunskaper krävs.

För vem: Chef, Medlem

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef, Medlem

E-kurs när du vill

Du får lära dig vilka regler som gäller och får tips och råd vad du kan tänka på när du pratar om förtroendearbetstid med medlemmar och arbetsgivaren.

För vem: Arbetsmiljöombud, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Personuppgifter är värdefulla för oss som organisation men också en mycket känslig tillgång. Mängden uppgifter ökar hela tiden i samhället och de cirkulerar i skiftande sammanhang. Om personuppgifter...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

Klimatkrisen är det största hotet mot allt levande och en nödvändig omställning av hela samhället pågår – även om det går för långsamt. Arbetsplatserna är en arena där mycket behöver göras och där...

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

You will learn how the work of the club may proceed, what roles are included in the board and how cooperation with your employer can be as successful as possible.   Experienced union representatives...

För vem: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill

För vem: Elected representatives

E-kurs när du vill

You will find out what is included in your role, which laws and regulations govern work environment management and what your rights and obligations are. Experienced work environment representatives...

För vem: Work environment representative

Read more
E-kurs när du vill

För vem: Work environment representative

E-kurs när du vill

Du får en översikt av vad uppdraget innebär, vad som förväntas av dig och vilket stöd som finns tillgängligt för att genomföra uppdraget.

För vem: Europeiskt företagsråd

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Europeiskt företagsråd

E-kurs när du vill
F-märkt

Erfarna arbetsmiljöombud ger dig tips om hur du kan lyckas med ditt uppdrag och vart du kan vända dig om du har frågor eller behöver stöd i din roll. Du får också ta del av vad andra arbetsmiljöombud...

För vem: Arbetsmiljöombud

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud

E-kurs när du vill
F-märkt

Erfarna förtroendevalda ger dig tips om hur du lyckas med ditt uppdrag och vart du kan vända dig om du har frågor eller behöver stöd i din roll. Du får också ta del av vad andra förtroendevalda har...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Kursen ger dig en ökad förståelse för ditt uppdrag i relation till en auktoriserad revisor samt till våra förbundsrevisorer. Vi går igenom hur du kan planera och genomföra en granskning av...

För vem: Revisor

Läs mer

För vem: Revisor

Kurs

Kollektivavtalet och den unika svenska arbetsmarknadsmodellen Vad som regleras i ett kollektivavtal Vilka ekonomiska fördelar som finns med kollektivavtal Hur din egen och andras löneutveckling och...

För vem: Medlem

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Medlem

E-kurs när du vill

Inga förkunskaper krävs.

För vem: Kassör, Revisor

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kassör, Revisor

E-kurs när du vill

Du får samla information i de olika faserna som ingår i en avtalsrörelse och kommer vidare genom att fatta rätt beslut. Du får till exempel vara med på ett medlemsmöte, en avtalskonferens, ett...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

Syftet med utvecklingsavtalet är att skapa förutsättningar för inflytande för anställda i frågor som rör arbetsplatsens utveckling. E-kursen ger dig koll på grunderna och hur avtalet kan tillämpas i...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Många chefer och ledare drömmer om ett högre engagemang bland sina medarbetare. Här får du kunskap, tid för planering och praktisk träning som lägger grunden för ditt kommunikativa ledarskap. ...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Din förmåga att kommunicera är en förutsättning för dig och dina medarbetare att utveckla trygga, öppna relationer – och därmed goda resultat. Särskilt viktigt är det att kunna hantera...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

 Inga förkunskaper krävs

För vem: Kongressombud

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kongressombud

E-kurs när du vill

Kongressombudens roll Vilka frågor och dokument du ska vara med och fatta beslut om Unionens demokratiska uppbyggnad Medlemmarnas inflytande

För vem: Kongressombud

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kongressombud

E-kurs när du vill

Kursen vänder sig till dig som leder människor på olika orter olika platser och kanske upplever att det är svårt att få till den där känslan av teamwork, förtroende och närhet när teamet inte träffas...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

I e-kursen får du en övning att göra tillsammans med klubbstyrelsen eller andra fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen. Övningen skapar förutsättningar så att ni kan samverka med arbetsgivaren...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Du får veta vilka diskrimineringsgrunderna är och hur normer hänger ihop med dem, vilka former av diskriminering som berörs i diskrimineringslagen och hur du kan känna igen dem. I e-kursen möter du...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen varvar fakta och information kring normer, mångfald och fördomar med övningar att göra tillsammans i klubbstyrelsen eller på arbetsplatsen. E-kursen ger dig en trygg plattform att stå på och...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Inga förkunskaper krävs. 

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

Kursen blandar självstudier online med tre kursledarledda webbseminarium.  Samverkan, roller och ansvar Syftet med kursen är att du ska få den kunskap du behöver för att vara en aktiv samverkanspart...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

Inga förkunskaper krävs.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Genom korta filmföreläsningar går vi igenom hur du håller ett motiverande samtal och vad du bör tänka på inför, under och efter samtalet utifrån de olika perspektiven. Du får även se korta...

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

Du får prova på ett konkret workshopverktyg som kan användas för att arbeta med kultur och värdegrund på arbetsplatsen. Du får diskutera och värdera hur du kan göra på den egna arbetsplatsen samt...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

Går igenom nya chefens vanligaste frågor Under två heldagar går vi igenom några av de vanligaste situationerna och frågorna som nya chefer råkar ut för. Du kommer under kursen Ny i chefsrollen få en...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Under kursen varvar vi föreläsningar med grupparbeten och eget arbete. Förutom all kunskap du får med dig är också nätverkandet med andra i samma roll en viktig målsättning.   

För vem: Regionstyrelse

Läs mer

För vem: Regionstyrelse

Kurs

Unionen genomför kursen i samarbete med Vision, Finansförbundet och Fackförbundet ST – tillsammans bildar vi Sveriges största chefsnätverk. Föreläsningar varvas med korta tankeväckande övningar, och...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för de olika stegen i en omorganisation och hur du kan agera i din roll som förtroendevald. Vi går igenom förhandlingsprocessen steg för steg, hur du bäst...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

När innehållet i Trygghetsöverenskommelsen började gälla den 1 oktober 2022 skedde förändringar i delar av det arbetsrättsliga regelverket. Bland annat sker förändringar som påverkar...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Metoder och konkreta verktyg Genom övningar och diskussioner lär du dig mer om lagar, regler och ansvar. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa...

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Kurs
F-märkt

Trygghetsöverenskommelsen ger nya möjligheter till vidareutbildning mitt i yrkeslivet och också förändringar i arbetsrätten. På den här digitala halvdagskursen lär du dig mer om de nya regelverken.

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

Sedan oktober 2022 gäller nya regler kring turordning och uppsägningar på grund av arbetsbrist. I denna fristående e-kurs lär du dig hur de nya reglerna kan tillämpas i praktiken.

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

En inspelad webbkonferens om de nyheter och förändringar i anställningsskyddet som trädde i kraft den 1 oktober. Du får lyssna till PTK:s förhandlare som förklarar och reder ut begreppen.

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

Delta i beslut Du är med och tar beslut om regionens verksamhet och väljer ledamöter till regionstyrelse och valberedning. På mötet väljer ni även verksamhetsrevisorer och regionens ombud till bland...

För vem: Regionrådsombud

Läs mer

För vem: Regionrådsombud

Möte

Inför förändringar på arbetsplatsen ska det göras en riskbedömning. Det görs för att man ska kunna hitta eventuella risker som förändringen kan innebära i verksamheten. E-kursen beskriver på ett...

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

När innehållet i Trygghetsöverenskommelsen började gälla den 1 oktober 2022 skedde förändringar i delar av det arbetsrättsliga regelverket. Bland annat sker förändringar som påverkar...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

You will get a presentation of the history of the Swedish collective agreement model and the developments until today. Unionen is part of the Swedish collective agreement model which is Unionen’s key...

För vem: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Elected representatives

E-kurs när du vill
F-märkt

You will learn what the role entails, what is expected of you and what support is available for carrying out the role.

För vem: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Elected representatives

E-kurs när du vill
F-märkt

När innehållet i Trygghetsöverenskommelsen började gälla den 1 oktober 2022 skedde förändringar i delar av det arbetsrättsliga regelverket. Bland annat sker förändringar kring uppsägningar på grund...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Vad som ingår i ditt uppdrag  Hur arbetet i valberedningen ser ut under ett år  Att ta fram förslag på styrelse 

För vem: Valberedare

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Valberedare

E-kurs när du vill

Vad som ingår i ditt uppdrag Hur arbetet i valberedningen ser ut under ett år Att ta fram förslag på regionstyrelse

För vem: Valberedare

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Valberedare

E-kurs när du vill

Vilken kurs ska du välja?

Unionen har ett brett utbud av kurser och aktiviteter för olika situationer i arbetslivet. Här får du vägledning att hitta rätt kurs för dig, där du är just nu.

Behöver du teknisk support?

De flesta av våra kurser och aktiviteter är digitala och tillgängliga från just där du råkar vara just nu! Här hittar du svar på tekniska frågor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg