Kurser och aktiviteter

Utveckla och fördjupa dina fackliga kunskaper, bli stärkt i ditt uppdrag eller delta i en föreläsning. Vi presenterar här Unionens utbud av kurser och aktiviteter. Kursutbudet 2023 för dig som är förtroendevald publiceras löpande från måndag vecka 46.

Bild på en kurslokal sett rakt ovanifrån.

Denna fortsättningskurs blandar självstudier online med tre kursledarledda webbseminarium. Vi erbjuder även tillfällen som blandar självstudierna med ett webbseminarium och en dags träff på plats.

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

En högskolekurs i samarbete med TCO Fackliga akademi och i nära samverkan med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Kursen ger dig ökade kunskaper i både kollektiv och...

För vem: Klubbordförande, Vice klubbordförande

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Klubbordförande, Vice klubbordförande

Kurs
F-märkt

En specialdesignad högskolekurs i samarbete med TCO Fackliga akademi där dina praktiska kunskaper och erfarenheter får möta teorier och vetenskap för att sedan omvandlas till ny praxis.

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Kurs
F-märkt

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt söka information om, och förstår hur de kommande förändringarna i LAS påverkar Unionens medlemmar som är inhyrda via...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. 

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Kurs
F-märkt

En introduktion om hur du förhandlar medlemmarnas löner på arbetsplatsen, lokalt lönearbete. E-kursen vänder sig till er som har bildat en ny klubb eller dig som är arbetsplatsombud med...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Som ledare och chef får du genom e-kursen kunskap och fördjupning i ämnen som teamutveckling, konflikthantering, coaching och delegering. Du får också kännedom om hur du kan motivera och utveckla...

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

Denna grundkurs blandar självstudier med tre kursledarledda träffar och hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag. Du kan välja att gå kursen helt digitalt eller avsluta med att ses ”på riktigt”. 

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

E-kursen hjälper dig att komma igång i rollen som arbetsplatsombud. Du får kunskap om vad uppdraget innebär, vad som förväntas av dig och vilket stöd som finns för att genomföra uppdraget. 

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

E-kurs när du vill
F-märkt

Förbered dig inför utvecklingssamtalet. Vi ger både dig som medarbetare och dig som chef smarta tips och råd om hur du kan förbereda och genomföra ett bra utvecklings- och medarbetarsamtal. E-kursen...

För vem: Chef, Medlem

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef, Medlem

E-kurs när du vill

E-kursen tar upp vanliga frågor om arbetstid och arbetsbelastning för den som har förtroendearbetstid, eller oreglerad arbetstid som det också kallas.

För vem: Arbetsmiljöombud, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad GDPR är, hur du ska arbeta med personuppgifter och vilket ansvar du och Unionen har.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

Välkommen på ett webbseminarium där vi presenterar en ny handledning om föräldraledighet inom industrin. Handledningen vänder sig till både företag och dig som förtroendevald. 

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

En kurs i samarbete med TCO Fackliga akademin där du möter sakkunniga från Unionen och Vision, två fackförbund som kommit en bit på vägen i miljöarbetet. Vi tittar på hållbarhetsverktyg och...

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

Welcome to an introduction seminar where you will get a basic understanding in the Swedish part model, Unionens statues, labour law and salary revision. 

For whom: Elected representatives

Read more
Course in english
F-marked

For whom: Elected representatives

Course in english
F-marked

En e-kurs för dig som är ny som ledamot i europeiskt företagsråd (EWC-ledamot). E-kursen hjälper dig att komma igång i ditt uppdrag.

För vem: Europeiskt företagsråd

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Europeiskt företagsråd

E-kurs när du vill
F-märkt

I den här e-kursen får du en kort introduktion till uppdraget som arbetsmiljöombud. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag, vilka lagar och regler som styr arbetsmiljöarbetet och vilka rättigheter...

För vem: Arbetsmiljöombud

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud

E-kurs när du vill
F-märkt

I den här e-kursen får du en kort introduktion till uppdraget som förtroendevald i en klubb. Du får veta hur arbetet i klubben kan gå till, vilka roller som ingår i styrelsen, och hur samarbetet med...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

I e-kursen får du veta mer om hur kollektivavtalet fungerar och en fördjupning i kollektivavtalets värde. Du lär dig mer om vad som ingår och vilka möjligheter som finns för dig att påverka såväl...

För vem: Medlem

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Medlem

E-kurs när du vill

E-kursen är en introduktion för dig som är kassör eller revisor i en Unionenklubb. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag och får de grundläggande kunskaper som behövs för att du ska kunna utföra...

För vem: Kassör, Revisor

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kassör, Revisor

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig mer kunskap om avtalsrörelsen och hur kollektivavtalen omförhandlas i Unionen. Filmer, fakta och frågor blandas med utmaningar som du får lösa i ett interaktivt upplägg.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

Utvecklingsavtalet ger möjlighet till inflytande och utveckling på arbetsplatsen. I e-kursen lär du dig mer om hur ni kan använda avtalet för att utveckla medbestämmandet på arbetsplatsen. 

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

En e-kurs för dig som vill veta mer om vad Unionens kongress är och hur den fungerar i praktiken.

För vem: Kongressombud

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kongressombud

E-kurs när du vill

Som kongressombud har du en viktig roll. Unionen är en demokratisk organisation, som styrs av sina medlemmar. Hur det går till, vad din roll är, vad du kan vara med och påverka och varför ditt...

För vem: Kongressombud

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kongressombud

E-kurs när du vill

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan gå när det passar dig bäst och kompletteras löpande under...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan gå när det passar dig bäst och kompletteras under hösten...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan gå när det passar dig bäst och kompletteras under hösten...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Ta chansen att få en guidning i årsmötesverktyget och passa på att få svar på eventuella frågor och funderingar. Välj mellan två Teams-tillfällen i december och januari.

För vem: Förtroendevald i klubb

Läs mer
Föreläsning

För vem: Förtroendevald i klubb

Föreläsning

Bli större och starkare på arbetsplatsen genom att värva fler medlemmar. E-kursen ger dig svar på frågor som varför det är viktigt att vara många medlemmar på en arbetsplats. Du får också konkreta ...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

I denna fortsättningskurs får du veta mer om varför lönekartläggning är så viktig, hur en lönekartläggning går till och vad som är bra att tänka på inför lönekartläggningen på din egen arbetsplats.

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

Vad styr lönen på arbetsplatsen? Vad är ett likvärdigt arbete? Peter Tai Christensen, Unionens jämställdhetsexpert, går i denna e-kurs igenom de sju steg som enligt diskrimineringslagen utgör arbetet...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

När du är ny som chef möter du nya utmaningar och förutsättningar. Här är en kurs som ger dig koll på läget. Du får en orientering om vad du bör tänka på för att komma in i din roll. Föreläsningar...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Denna fortsättningskurs blandar självstudier med tre kursledarledda träffar. Du kan välja att gå kursen helt digitalt eller avsluta med att ses ”på riktigt”. 

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden som involverar arbetsgivare som i verksamhetsförändringar tillämpar hyvling, det vill säga att...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Den här fortsättningskursen hjälper dig att sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk- och social arbetsmiljö och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna så att...

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Kurs
F-märkt

Från den 1 oktober gäller nya regler kring turordning och uppsägningar på grund av arbetsbrist. På den här utbildningen lär du dig hur de nya reglerna kan tillämpas i praktiken och vad PTK-L innebär.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Förtroendevald

Kurs

En inspelad webbkonferens om de nyheter och förändringar i anställningsskyddet som trädde i kraft den 1 oktober. Du får lyssna till PTK:s förhandlare som förklarar och reder ut begreppen.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Förtroendevald

Kurs

E-kursen ger dig en grundläggande förståelse för hur en riskbedömning kan göras när det är förändringar på gång på arbetsplatsen, vilka risker förändringen kan innebära i verksamheten och hur man...

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen ger dig grundläggande förutsättningar och förståelse för hur de kommande förändringarna i LAS påverkar anställningsformer och arbetstid och hur du som förtroendevald kan stötta i frågor...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

This is an introduction, in English, to the Swedish collective agreement model, Swedish labor law and collective agreements. 

For whom: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill
F-marked

For whom: Elected representatives

E-kurs när du vill
F-marked

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden där medlemmar riskerar att bli, eller har blivit uppsagd av personliga skäl.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen ger dig en inblick i hur arbetet som valberedare kan se ut, vilka utmaningar du kan möta och hur du hanterar dem. Du får en bra översikt vilka roller som behövs i en klubb, vad de innebär...

För vem: Valberedare

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Valberedare

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig en introduktion till hur arbetet som regional valberedare kan se ut och vad uppdraget innebär. Du får förslag och tips på hur du kan arbeta under året och hur du tar fram förslag på...

För vem: Valberedare

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Valberedare

E-kurs när du vill

Vilken kurs ska du välja?

Unionen har ett brett utbud av kurser och aktiviteter för olika situationer i arbetslivet. Här får du vägledning att hitta rätt kurs för dig, där du är just nu.

Behöver du teknisk support?

De flesta av våra kurser och aktiviteter är digitala och tillgängliga från just där du råkar vara just nu! Här hittar du svar på tekniska frågor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg