Kurser och aktiviteter

Utveckla och fördjupa dina fackliga kunskaper, bli stärkt i ditt uppdrag, delta i en föreläsning eller i ett regionalt möte. Vi presenterar här Unionens utbud av kurser och aktiviteter.

Bild på stolar i ring. Utveckla och fördjupa dina fackliga kunskaper, bli stärkt i ditt uppdrag eller delta i en föreläsning

På detta webbseminarium får du möjlighet att diskutera hur aktiva åtgärder kan användas vid rekrytering  och befordran och får vägledning i hur du kan agera som förtroendevald.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

Denna fortsättningskurs blandar självstudier online med tre kursledarledda webbseminarium. Vi erbjuder även tillfällen som blandar självstudierna med ett webbseminarium och en dags träff på plats.

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

En högskolekurs i samarbete med TCO Fackliga akademi och i nära samverkan med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Kursen ger dig ökade kunskaper i både kollektiv och...

För vem: Klubbordförande, Vice klubbordförande

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Klubbordförande, Vice klubbordförande

Kurs
F-märkt

En specialdesignad högskolekurs i samarbete med TCO Fackliga akademi där dina praktiska kunskaper och erfarenheter får möta teorier och vetenskap för att sedan omvandlas till ny praxis.

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Kurs
F-märkt

Kursen Chefens arbetsmiljöansvar är en e-kurs uppdelad i två delar. Den första delen ger en kort introduktion i arbetsmiljöarbetet medan den andra tar upp konkreta situationer.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt söka information om, och förstår hur de kommande förändringarna i LAS påverkar Unionens medlemmar som är inhyrda via...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. 

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Kurs
F-märkt

En introduktion om hur du förhandlar medlemmarnas löner på arbetsplatsen, lokalt lönearbete. E-kursen vänder sig till er som har bildat en ny klubb eller dig som är arbetsplatsombud med...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Du som chef har ett ansvar att säkra kompetensen hos dina medarbetare för att utveckla verksamheten så att den står sig även i framtiden. Här är kursen där du får tips om hur du gör det på bästa sätt.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

Som ledare och chef får du genom e-kursen kunskap och fördjupning i ämnen som teamutveckling, konflikthantering, coaching och delegering. Du får också kännedom om hur du kan motivera och utveckla...

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

På cirka en timme får du en genomgång av synsätt, förhållningssätt och metoder i hur du som chef kan agera mer coachande i ditt ledarskap.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

Denna grundkurs blandar självstudier med tre kursledarledda träffar och hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag. Du kan välja att gå kursen helt digitalt eller avsluta med att ses ”på riktigt”. 

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

E-kursen hjälper dig att komma igång i rollen som arbetsplatsombud. Du får kunskap om vad uppdraget innebär, vad som förväntas av dig och vilket stöd som finns för att genomföra uppdraget. 

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

E-kurs när du vill
F-märkt

Denna e-kurs vänder sig till dig som förhandlar. Du får en grundläggande förståelse för hur du kan använda arbetsmiljölagen och föreskrifter i det fackliga arbetet.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Webbseminariet vänder sig till dig som förhandlar och är en uppföljning på e-kursen Förhandla med arbetsmiljöperspektiv. Du får möjlighet att pröva dina argument tillsammans med andra förtroendevalda...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Webbseminarium

Denna endagsutbildning varvar träning med praktiska metoder för att ge dig som facklig förhandlare fler verktyg i förhandlarlådan och bli än tryggare och skickligare i din roll. 

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Förtroendevald

Kurs
F-märkt

E-kursen tar upp vanliga frågor om arbetstid och arbetsbelastning för den som har förtroendearbetstid, eller oreglerad arbetstid som det också kallas.

För vem: Arbetsmiljöombud, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad GDPR är, hur du ska arbeta med personuppgifter och vilket ansvar du och Unionen har.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

En kurs i samarbete med TCO Fackliga akademin med syfte att genom möten, diskussioner och erfarenhetsutbyte se hur det lokala fackliga arbetet även kan inkludera hållbarhetsfrågor.

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

En kurs i samarbete med IHM om hållbar arbetshälsa. Här lär du dig att förstå stress, dess mekanismer och om effektiva strategier för att minska stressnivåer hos både dig som ledare och dina...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Välkommen till en digital träff där du får inspiration, tips och verktyg för att få till ett väl fungerande valberedningsarbete. Välj den tid som passar dig bäst.

För vem: Valberedare

Läs mer

För vem: Valberedare

Möte

In this e-course, you will get a short introduction in the role of a union representative in a club. 

För vem: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill

För vem: Elected representatives

E-kurs när du vill

In this e-course, you will get a short introduction in the role of a work environment representative.

För vem: Work environment representative

Read more
E-kurs när du vill

För vem: Work environment representative

E-kurs när du vill

You are welcome to attend an introductory seminar, where you will gain a basic understanding of the Swedish labour market model, Unionen’s statutes, labour law and salary review. 

För vem: Elected representatives

Read more
Course in English
F-märkt

För vem: Elected representatives

Course in English
F-märkt

En e-kurs för dig som är ny som ledamot i europeiskt företagsråd (EWC-ledamot). E-kursen hjälper dig att komma igång i ditt uppdrag.

För vem: Europeiskt företagsråd

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Europeiskt företagsråd

E-kurs när du vill
F-märkt

I den här e-kursen får du en kort introduktion till uppdraget som arbetsmiljöombud. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag, vilka lagar och regler som styr arbetsmiljöarbetet och vilka rättigheter...

För vem: Arbetsmiljöombud

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud

E-kurs när du vill
F-märkt

I den här e-kursen får du en kort introduktion till uppdraget som förtroendevald i en klubb. Du får veta hur arbetet i klubben kan gå till, vilka roller som ingår i styrelsen, och hur samarbetet med...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

I e-kursen får du veta mer om hur kollektivavtalet fungerar och en fördjupning i kollektivavtalets värde. Du lär dig mer om vad som ingår och vilka möjligheter som finns för dig att påverka såväl...

För vem: Medlem

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Medlem

E-kurs när du vill

E-kursen är en introduktion för dig som är kassör eller revisor i en Unionenklubb. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag och får de grundläggande kunskaper som behövs för att du ska kunna utföra...

För vem: Kassör, Revisor

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kassör, Revisor

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig mer kunskap om avtalsrörelsen och hur kollektivavtalen omförhandlas i Unionen. Filmer, fakta och frågor blandas med utmaningar som du får lösa i ett interaktivt upplägg.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

Utvecklingsavtalet ger möjlighet till inflytande och utveckling på arbetsplatsen. I e-kursen lär du dig mer om hur ni kan använda avtalet för att utveckla medbestämmandet på arbetsplatsen. 

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Många chefer och ledare drömmer om ett högre engagemang bland sina medarbetare. I den här kursen, som sker i samarbete med IHM Business School, får du nycklar att skapa resultat, framåtanda och...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Det finns många svåra och utmanande situationer där du ska utöva ditt chef- och ledarskap. I samarbete med IHM Business School erbjuder Unionen denna kurs där du som chef lär dig mer om hur du kan...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

En e-kurs för dig som vill veta mer om vad Unionens kongress är och hur den fungerar i praktiken.

För vem: Kongressombud

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kongressombud

E-kurs när du vill

Som kongressombud har du en viktig roll. Unionen är en demokratisk organisation, som styrs av sina medlemmar. Hur det går till, vad din roll är, vad du kan vara med och påverka och varför ditt...

För vem: Kongressombud

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kongressombud

E-kurs när du vill

Har du koll på vad som gäller? Nu får du möjlighet att bli mer kunnig och trygg i de vanligaste förekommande begreppen och vad förtroendemannalagen innehåller.

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Webbseminarium

Vill du lära dig mer om kollektivavtal? Nu får du möjlighet att bli mer kunnig och trygg i vad som gäller kring de vanligaste begreppen och kärndelarna i kollektivavtalet.

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Webbseminarium

Har du koll på lönekriterier och vad som påverkar lön? Kan du svara på medlemmarnas frågor? Nu får du möjlighet att bli mer kunnig och trygg i lönearbetet på din arbetsplats.

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Webbseminarium

Har du upptäckt alla funktioner och verktyg som finns på Mitt Uppdrag?  Vet du hur du administrerar klubbens medlemmar, lagrar dokument och hur du kan kommunicera med medlemmarna?

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald i klubb

Webbseminarium

E-kursen ger dig en introduktion kring aktiva åtgärder och är en fristående e-kurs som ingår i Unionens utbud av e-kurser och webbseminarier om lika rättigheter och möjligheter. 

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen ger dig en introduktion kring diskriminering och diskrimineringslagen och ingår i Unionens utbud av e-kurser och webbseminarier om lika rättigheter och möjligheter.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen ger dig en introduktion kring området mångfald och inkludering och är en fristående e-kurs som ingår i Unionens utbud av e-kurser och webbseminarier om lika rättigheter och möjligheter.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Bli större och starkare på arbetsplatsen genom att värva fler medlemmar. E-kursen ger dig svar på frågor som varför det är viktigt att vara många medlemmar på en arbetsplats. Du får också konkreta ...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

I denna fortsättningskurs får du veta mer om varför lönekartläggning är så viktig, hur en lönekartläggning går till och vad som är bra att tänka på inför lönekartläggningen på din egen arbetsplats.

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

Vad styr lönen på arbetsplatsen? Vad är ett likvärdigt arbete? Peter Tai Christensen, Unionens jämställdhetsexpert, går i denna e-kurs igenom de sju steg som enligt diskrimineringslagen utgör arbetet...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen lär dig hur du kan utföra lönesamtal på bästa sätt, både i rollen som chef och som medarbetare. Du får också tips på hur du kan förbereda dig inför samtalet. 

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

Vad handlar egentligen mångfald och inkludering på arbetsplatsen om? Välkommen på webbseminarium.

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Likabehandlingsombud

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Likabehandlingsombud

Webbseminarium

På det här webbseminariet får du prova på ett konkret workshopverktyg som kan användas för att arbeta med kultur och värdegrund på arbetsplatsen. 

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

En praktisk introduktion till ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö. Den här kursen ger dig svaren på de vanligaste frågorna där vi blandar praktiska övningar, diskussioner och reflektioner. 

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Som medlem i Unionen är du medlem i en förening. På Sensus sajt får du grundläggande föreningskunskap och kan dessutom lära dig mer genom att söka bland ett stort urval vanliga termer och begrepp.

För vem: Medlem

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Medlem

Kurs

När du är ny som chef möter du nya utmaningar och förutsättningar. Här är en kurs som ger dig koll på läget. Du får en orientering om vad du bör tänka på för att komma in i din roll.

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Denna fortsättningskurs blandar självstudier med tre kursledarledda träffar. Du kan välja att gå kursen helt digitalt eller avsluta med att ses ”på riktigt”. 

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Kurs
F-märkt

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden som involverar arbetsgivare som i verksamhetsförändringar tillämpar hyvling, det vill säga att...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Den här fortsättningskursen hjälper dig att sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk- och social arbetsmiljö och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna så att...

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Kurs
F-märkt

Trygghetsöverenskommelsen ger nya möjligheter till vidareutbildning mitt i yrkeslivet och också förändringar i arbetsrätten. På den här digitala halvdagskursen lär du dig mer om de nya regelverken.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Förtroendevald

Kurs

Sedan oktober 2022 gäller nya regler kring turordning och uppsägningar på grund av arbetsbrist. I denna fristående e-kurs lär du dig hur de nya reglerna kan tillämpas i praktiken.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Förtroendevald

Kurs

En kurs för dig som hanterar frågor med medlemmar eller arbetsgivare. Under kursen går du igenom grunderna inom pension och försäkring, skapar nätverk och arbetar med olika digitala verktyg.

Kurs
Kurs

Kursen ger dig övergripande kunskap och bra överblick där du lär dig det viktigaste ur lagar och kollektivavtal, samtidigt som du bekantar dig med några av de verktyg som finns på pensionsområdet.

Kurs
Kurs

En inspelad webbkonferens om de nyheter och förändringar i anställningsskyddet som trädde i kraft den 1 oktober. Du får lyssna till PTK:s förhandlare som förklarar och reder ut begreppen.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Förtroendevald

Kurs

E-kursen ger en grund i hur den svenska modellen fungerar och hur du behöver hantera grundläggande arbetsrättsliga frågor i din roll som chef. 

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig en grundläggande förståelse för hur en riskbedömning kan göras när det är förändringar på gång på arbetsplatsen, vilka risker förändringen kan innebära i verksamheten och hur man...

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Välkommen på webbseminarium om jargong och skämt som en del av arbetsmiljön, eller  "En får ju inte skämta om någonting längre utan att någon blir kränkt?!"

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Likabehandlingsombud

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Likabehandlingsombud

Webbseminarium

En del samtal kräver mer än andra och behöver eftertanke och förberedelse. Missbruk, kränkande beteende och någon som missköter jobbet är exempel på sådana samtal. 

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig grundläggande förutsättningar och förståelse för hur de kommande förändringarna i LAS påverkar anställningsformer och arbetstid och hur du som förtroendevald kan stötta i frågor...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

This is an introduction, in English, to the Swedish collective agreement model, Swedish labor law and collective agreements. 

För vem: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Elected representatives

E-kurs när du vill
F-märkt

The e-course will help you get started in your role as a workplace representative. 

För vem: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Elected representatives

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden där medlemmar riskerar att bli, eller har blivit uppsagd av personliga skäl.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Förbered dig inför utvecklingssamtalet. Vi ger både dig som medarbetare och dig som chef smarta tips och råd om hur du kan förbereda och genomföra ett bra utvecklings- och medarbetarsamtal. E-kursen...

För vem: Chef, Medlem

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef, Medlem

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig en inblick i hur arbetet som valberedare kan se ut, vilka utmaningar du kan möta och hur du hanterar dem. Du får en bra översikt vilka roller som behövs i en klubb, vad de innebär...

För vem: Valberedare

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Valberedare

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig en introduktion till hur arbetet som regional valberedare kan se ut och vad uppdraget innebär. Du får förslag och tips på hur du kan arbeta under året och hur du tar fram förslag på...

För vem: Valberedare

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Valberedare

E-kurs när du vill

Vilken kurs ska du välja?

Unionen har ett brett utbud av kurser och aktiviteter för olika situationer i arbetslivet. Här får du vägledning att hitta rätt kurs för dig, där du är just nu.

Behöver du teknisk support?

De flesta av våra kurser och aktiviteter är digitala och tillgängliga från just där du råkar vara just nu! Här hittar du svar på tekniska frågor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg