Kurser och aktiviteter

Unionens utbud av kurser och aktiviteter kan variera mellan olika orter, anmäl dig i första hand till aktiviteter nära där du bor eller arbetar. Tänk på att när du söker på en målgrupp, exempelvis chef, visas endast unika aktiviteter för just den målgruppen. För att se alla aktiviteter nära dig, sök på din region.

Bild på en kurslokal sett rakt ovanifrån.

Unionen Chef bjuder in till affärslunch med föreläsning som kombinerar god mat med trevlig miljö och kompetensutveckling. Vid varje tillfälle har vi ett nytt ämne som vi föreläser om.

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2020-02-27)

Fortsättningskurs som ger dig kunskaper om den lokala löneprocessen. Du får lära dig att hitta faktaunderlag och argument i löneavtal, årsredovisningar och annan ekonomisk information. Vi går igenom...

Målgrupp: Löneförhandlare, Klubbstyrelse

En fortsättningskurs där vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Med ett tydligt arbetsmiljöperspektiv i förhandling och dialog med arbetsgivaren kan du...

Målgrupp: Klubbstyrelse

Unionen bjuder in till seminarier för att gå igenom och diskutera aktuella ämnen inom området.

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i...

Målgrupp: Chef

Du får möjlighet att prova en metodik för att upprätthålla en välfungerande verksamhet även när det finns olika uppfattningar, starka viljor och mellanmänskliga friktioner. En metodik som utvecklar...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2020-03-27)

En faktor som kan leda till långvarig stress är hög arbetsbelastning kombinerat med liten möjlighet till kontroll och påverkan. En annan riskfaktor är otydlighet kring roller, ansvar och...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-03-13)

En workshop om hur du som förtroendevald kan agera när det gäller stress på arbetsplatsen. På en arbetsplats är det ofta två faktorer som leder till stress, hög arbetsbelastning och situationer...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Vem bestämmer vad du ska tjäna och vad får arbetsgivaren att öppna plånboken? Här får du vägledning inför ditt lönesamtal. Vi tar upp råd och tips på hur du kan tänka strategiskt. Vilka argument...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2020-02-26)

Våren 2016 kom Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Reglerna kan du läsa dig till men hur jobbar du som chef på bästa sätt för att skapa en hållbar arbetsplats...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Växjö (2020-10-22)

Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur skriver du ett bra personligt brev och en snygg cv? Hur förbereder du dig inför en anställningsintervju och vad ska du tänka på under intervjun? Under en...

Målgrupp: Medlem

Ari Riabacke tar dig med på tankeväckande, omtumlande och personliga spaningar om att ”göra det man kan, med det man har, där man är”. Hur mycket mer är möjligt om du väljer att ta eget ansvar och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Varberg (2020-03-02)

The course will help you get started with your assignment and contains the basic knowledge you need to attend Unionens other courses. A knowledge base that all elected representatives should have. We...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Välkommen till en föreläsning om hjärnans kraft och potential. Mattias Ribbing är i grunden utbildare och har under lång tid utforskat hjärnans roll i hur man når mätbara framsteg, både i arbetslivet...

Målgrupp: Medlem

En dag om hur du som företagare optimerar ditt beslutsfattande, följer med i snabba förändringar och når en hållbar hälsa. Vi välkomnar alla egenföretagare, även dig som inte är medlem i Unionen. Vi...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2020-03-27)

Välkommen till ett nytt sätt att karriärplanera – genom erfarenhetsutbyte med andra och personligt stöd från våra coacher. I en serie möten går vi gemensamt igenom karriärplanering, steg för steg....

Målgrupp: Medlem

Vi diskuterar vad det är som gör ett samtal krävande och hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför ett sådant samtal. Vi tittar också på en samtalsmodell som kan underlätta samtalet för båda...

Målgrupp: Chef

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud

En fortsättningskurs som fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar en...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Hur får du själv och dina medarbetare ut mest pension för pengarna? På vår informationsträff går vi igenom hur tjänstepensioner fungerar i stort. Vi fördjupar oss i ITP, det tjänstepensionavtal som...

Målgrupp: Chef

Som chef har du allt att vinna på att ha en god kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du som ledare kan få personalen att må bra kommer du att lyckas i ditt chefsuppdrag, även ur ett...

Målgrupp: Chef

Som chef ser du till att dina medarbetare fungerar och mår bra på och av jobbet, men hur ser din egen arbetsmiljö ut? Har du lika bra koll på din egen situation? I det här seminariet får du verktyg...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2020-04-16)

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Chef

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:

Ett coachande förhållningssätt innebär bland annat att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en...

Målgrupp: Förtroendevald

Varför är det så spännande, men samtidigt läskigt, med förändring? Hur hittar du mening och hur blir vi starka tillsammans genom medveten kommunikation, välvilja och hjälpsamhet? Beteendevetaren och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2020-03-16)

Kom på föreläsning om den viktigaste frågan för din framtida trygghet i arbetslivet. Vi belyser kompetensutveckling ur några olika perspektiv som kan ge dig nya insikter om din egen utveckling. • Vad...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Södertälje (2020-01-30)

Unionen Chef i Sydväst erbjuder en lärandeprocess i 5 moduler som skapar insikt kring stress och mental träning och erbjuder verktyg för effektiva åtgärder. Vårt välmående på arbetsplatsen handlar...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Lund (2020-03-26)

En kurs för dig som är nyfiken på vad TCO och facken gör i påverkansarbetet i EU, och kanske själv vill bli mer delaktig. Genom studiebesök, diskussioner och gemensamma analyser får du kunskap om...

Målgrupp: Förtroendevald, Regionstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-02-10)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. Vi utforskar de olika fackliga områdena genom diskussioner,...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. Du får en kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen vänder sig till dig som nyligen har fått uppdrag som arbetsplatsombud. Du får kunskaper om och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen och din roll som arbetsplatsombud. Du...

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Kursen vänder sig till dig som nyligen har fått uppdrag som arbetsplatsombud. Du får kunskaper om och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen och din roll som arbetsplatsombud. Du...

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Unionen bjuder dig som är medlem och din familj på en familjedag med bad.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Boden (2020-02-15)

Med humor och värme ger Annika R Malmberg under detta interaktiva seminarium nycklarna till hur du kan undvika några av de vanligaste missförstånden på en arbetsplats. Med några enkla verktyg kan...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef, Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Sandviken (2020-02-04)

En föreläsning om hur du som chef kan arbeta praktiskt för att förbereda dig på en framgångsrik och meningsfull förändring. Du får verktyg och kunskap om de mänskliga reaktionerna i en...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Kalmar (2020-04-24)

En kurs på 4 veckor om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Kursen anordnas av Nordiska folkhögskolan i Genève och vänder sig främst till yngre förtroendevalda...

Målgrupp: Ung förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Genève (2020-04-16)

En föreläsning med Karin Adelsköld. Arbetsglädje skapas inte bara av meningsfulla uppgifter och positiv feedback, det innebär också att vi bokstavligen ser till att ha kul på jobbet. Men hur skapar...

Målgrupp: Chef, Egenföretagare

En grundkurs som ger dig trygghet och färdigheter att samtala om Unionen och vår idé, till exempel när du värvar nya medlemmar. Du får verktyg och samtalsmetodik som hjälper dig att skapa en bra...

Målgrupp: Förtroendevald

Rätten till ledighet regleras på olika sätt i flera olika lagar. Det är inte alltid enkelt att hålla koll på vad som gäller. Under denna halvdag går vi framför allt in på några av de vanligaste...

Målgrupp: Chef

Utvecklingssamtal, lönesamtal, lönebesked? Hur kan man vända dessa formella uttryck till något positivt som skapar ett driv och en vilja att komma framåt för både företag och medarbetare? Vi ger tips...

Målgrupp: Chef

Vad innebär egentligen hållbarhet, är det viktigt för mig och har jag råd att vara hållbar? Vi pratar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vad innebär det för dig och ditt företagande? För...

Målgrupp: Egenföretagare, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Kungsbacka (2020-03-25)

I den här kursen går vi igenom grunderna i ditt uppdrag som valberedare i klubben, hur du lyckas hitta och rekrytera nya förtroendevalda och hur du på bästa sätt planerar ditt år som valberedare.

Målgrupp: Valberedare

En inspirationsdag med fokus på erfarenhetsutbyte och dialog för dig som är regional valberedare. Vi delar med oss av goda exempel, diskuterar utmaningar och lär av varandra. Syftet är att skapa en...

Målgrupp: Valberedare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-05-25)

Välkommen till en uppstartsdag för medlemmar i Unionen Egenföretagare. Under en intensiv förmiddag får du korta inspirerande föreläsningar som är relevanta och nyttiga för dig som egenföretagare och...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2020-03-20)

De flesta klubbar genomför sitt årsmöte på hemmaplan. Här kan du se vilka regioner som erbjuder parallella årsmöten. Ett gemensamt forum där medlemmar och förtroendevalda från olika arbetsplatser får...

Målgrupp: Medlem, Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Kalmar (2020-02-25)

Vi slår våra kloka huvuden ihop, drar nytta av varandras erfarenheter och utgår från en tydlig modell för att gemensamt planera våra respektive årsmöten.

Målgrupp: Klubbstyrelse
Plats och datum:

Vi träffas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Du får information om aktuella frågor och möjlighet att diskutera.

Målgrupp: Klubbstyrelse

Om du har koll på livet kan du lägga din dagliga energi på aktiviteter som ger dig ökad glädje. Ska vi nu blåsa på i det tempo som vi har idag behöver vi ha lite koll på livet istället för att gå...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2020-05-29)

Under en dag får du pröva en annan arbetsplats, träffa nya kollegor, utbyta idéer och fika. Är du egenföretagare som ibland vill ha kollegor? Finns det vissa arbetsuppgifter du gärna vill bolla med...

Målgrupp: Egenföretagare

Du får under kursen grundläggande kunskaper kring konflikters uppkomst, hantering och inte minst hur du kan förebygga konflikter. Där det finns människor, där kan det uppstå konflikt. Ibland är den...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Karlstad (2020-03-18)

Välkommen till en föreläsning full av bilder, berättelser, sanning, smärta, skapande, konst, kroppstrix och dans. Stina Wollter beskriver de invasioner och den press som vi människor utsätts för.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2020-03-30)

En ekonomi i balans, bokförd på rätt sätt, ger klubben förutsättningar för ett bra arbete. Observera att kursen är en grundkurs och alltså inte går in på hur klubben förvaltar sitt kapital.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-04-23)

Kursen vänder sig till dig som är ny som ledamot i en regionstyrelse. Kursen ger grundläggande kunskap om Unionens demokrati och styrning samt regionstyrelsens roll och uppdrag.

Målgrupp: Regionstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-05-11)

Nu under vintern och våren växlas krav med arbetsgivarorganisationerna och det innebär att förhandlingsfasen är igång! Först ut är Industrin och det har att göra med att det är parterna inom...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Linköping (2020-02-18)

En fortsättningskurs där vi går igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi lyfter frågor som: Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur...

Målgrupp: Förtroendevald

Tycker du att det är dags att se över ditt pensionssparande och få tips på vad du ska tänka på? Genom att skaffa dig bättre koll kan du få ut mer i pension. Vi förklarar hur du kan påverka din...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Mölndal (2020-02-07)

En grundkurs som ger dig kunskap att se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får verktyg för att vara uppmärksam på och ha förståelse för hur du kan arbeta med aktiva åtgärder för...

Målgrupp: Förtroendevald, Likabehandlingsombud

Denna workshop i medieträning förbereder dig inför olika situationer som kan komma att uppstå i kontakt med media. Hur pratar journalister, vad fångar deras uppmärksamhet och hur får du dem att...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-03-06)

Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka genom att utse vem som representerar dig på regionens årsmöte (regionråd). Unionen är byggd på representativ demokrati och förbundet är indelat i 18...

Målgrupp: Medlem, Egenföretagare, Student, Arbetssökande

Hur är du som chef? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din chefsroll. Ny eller erfaren chef har ingen betydelse. Det viktiga är att du vill utveckla din...

Målgrupp: Chef

Hur är du som förtroendevald? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din roll som förtroendevald. Ny eller erfaren har ingen betydelse. Det viktiga är att du...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Gävle (2020-11-17)

Michael Lundh berättar om sin resa från ond och högerextrem piketpolis till att förebygga främlingsfientlighet genom samtal, närvaro och positiva budskap. Tillsammans med beteendevetaren och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Luleå (2020-04-27)

Kursen Ny som chef ger dig verktyg så att du smidigt kan komma in i din nya roll. Att bli chef innebär ett rejält kliv, inte minst mentalt. Många blir smickrade – högre lön, högre status och större...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

En grundkurs där du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation i möten, ett värdefullt verktyg i dialogen med både medlemmar och arbetsgivare. Vi går igenom nycklar som leder till...

Målgrupp: Förtroendevald

Teknikkvinnor Chef är ett nätverk som helt och hållet utgår från medlemmarnas behov och önskemål. Nätverket bygger på ett samarbete mellan Teknikkvinnor och Unionen Chef. Det riktar sig till dig som...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen inom området arbetsmiljö.

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-02-04)

Ta chansen att träffa andra förtroendevalda nära dig. Vi lyfter olika ämnen och aktuella frågor inom till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö och avtal. Vi utbyter erfarenheter, diskuterar och lär av...

Målgrupp: Förtroendevald

Kanske känner du redan till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och vilket ansvar du som chef har i de frågorna. Men hur ska du göra för att leva upp till dessa krav?...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2020-05-08)

Fortsättningskurs där vi går igenom händelseförloppet vid en omorganisation med uppsägningar som följd. Vi tittar också på hur du kan tillämpa gällande lagar. Lagtexternas teori omsätter vi till...

Målgrupp: Förtroendevald

Välkommen på information om pensioner för dig som driver eget företag. Har du funderat på hur ditt löneuttag påverkar din pension? Hur mycket tjänstepension du skulle ha fått om du istället vore...

Målgrupp: Egenföretagare, Ännu ej medlem
Plats och datum:

Välkommen till en föreläsning följt av workshop. Patrick Aronsson från Modul Sthlm går på djupet och coachar dig och ditt företag direkt på plats. Om du tidigare har lyssnat på föreläsningen ”Du är...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Linköping (2020-02-05)

Vad kan jag göra för att höja min lön? Vi går på djupet på temat lön och dina förutsättningar för en bra löneökning. Du får möta teatergruppen Interakt tillsammans med representanter från Unionen,...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2020-02-12)

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, ett slags regional kongress.

Målgrupp: Regionrådsombud

För att nå framgång behöver du få med dig andra. Hur går det till? Vi lär och tränar i konsten att övertyga. För dig som vill bli bra eller bättre på att få människor att lyssna och ta till sig vad...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Skövde (2020-03-25)

Hur får du jobbet du vill ha? Genom att söka jobb på ett strukturerat sätt ökar du dina chanser att hitta drömjobbet. Välkommen till ett seminarium där vi går igenom en modell för att utveckla ditt...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Funderar du över ditt nästa steg i karriären? Vill du utöka ditt nätverk? Eller vill du utveckla ditt självledarskap? Då är det här seminariet för dig. Under tre inspirerande timmar får du sju...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2020-02-28)

Tjänar du över 54 754 kronor i månaden finns det ibland mäklare eller pensionsrådgivare som vill att du ska göra ett alternativt ITP-val, en så kallad tiotaggarlösning. Många lockas av detta men få...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

En fortsättningskurs där vi går igenom hela förhandlingsprocessen och jobbar med både förhandlingsarbetet och din roll som förhandlare. Du får lösa ett antal förhandlingssituationer, från...

Målgrupp: Förtroendevald

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra chefer under en dag. Kursen ger dig möjligheten...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-05-29)

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra förtroendevalda under en dag. Kursen ger dig...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-03-10)

Ny start av nätverksgrupp för dig som är medlem i Unionen Egenföretagare. Anmäl dig idag! Ge dig själv och din verksamhet ett lyft genom nätverksgruppen för egenföretagare där ni träffas och arbetar...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:

Vi förklarar hur du kan påverka din pension medan du tjänar in till den, vilka val du kan göra och vad som händer om du inte gör några val. Du får också veta hur du gör valen och vi ger tips som...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Vi förklarar hur ditt försäkringspussel ser ut, vilket skydd som redan finns i lag och kollektivavtal samt vilka försäkringar du kan komplettera med. Du får veta hur du bättre kan skydda dig och din...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Vi förklarar hur du kan ta ut din pension oavsett om du vill gå före, vid eller efter 65. Du får veta hur du kan anpassa din arbetstid, maximera din pension och göra smarta val utifrån dina behov....

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen på hockey med Unionen.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Du som är chefsmedlem har möjlighet att delta i Unionens ledarskapsprogram, en sammanhållen utbildning som omfattar fyra moduler á två dagar. När du tagit del av alla moduler har du fått:...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Programmet vänder sig till dig som vill utvecklas i din roll som förtroendevald, som adept eller mentor. Unionen erbjuder mentorskapsprogrammet regionalt och med ett av följande upplägg:...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2020-04-22)

Vilka utmaningar stöter du på i din roll som arbetsmiljöombud? Kom och dela med dig av dina erfarenheter och funderingar tillsammans med andra arbetsmiljöombud. Du får möjlighet att reflektera, ge...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-04-27)

Vilka utmaningar stöter du på i din roll som förtroendevald? Kom och dela med dig av dina erfarenheter och funderingar tillsammans med andra förtroendevalda. Du får möjlighet att reflektera, ge och...

Målgrupp: Förtroendevald

Vilka utmaningar är störst i ditt ledarskap? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra chefer. Du kommer arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens coach....

Målgrupp: Chef

Vilka utmaningar står du inför som egenföretagare? Kom och dela dina tankar, få idéer och diskutera lösningar med andra egenföretagare. Under en workshop med en av Unionens coacher diskuterar du...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-03-20)

Att skapa positiva samtal som är fruktsamma och ger ett driv och en vilja att komma framåt är värdefullt för både företag och medarbetare. Vi ger dig tips på hur bra samtal kan planeras, genomföras...

Målgrupp: Chef

Under denna halvdag får du tips och råd om förberedelser för utvecklingssamtalet, att hålla samtalet och uppföljning på individ- och organisationsnivå. Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och...

Målgrupp: Chef

Genuint engagemang är en bristvara på våra arbetsplatser. Kursen ger dig insikt i vilka drivkrafter och beteenden som ligger bakom våra handlingsmönster. Den ger ökad självkännedom och förståelse för...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Löddeköpinge (2020-10-14)

Välkommen till en föreläsning med Jan Bylund, där du får höra hur viktigt det är att skratta med sina medarbetare och kollegor. Med humor och insikter får han oss att tänka till om frågor som rör...

Målgrupp: Medlem

Välkommen till en kurs som ger dig möjlighet att hitta glädjen i att framföra ditt budskap och att öka din känsla av trygghet. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att tala inför...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-02-20)

Välkommen till en kurs som ger dig möjlighet att hitta glädjen i att framföra ditt budskap och att öka din känsla av trygghet. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att tala inför...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2020-02-06)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?