Kurser och aktiviteter

Utveckla och fördjupa dina fackliga kunskaper, bli stärkt i ditt uppdrag, delta i en föreläsning eller i ett regionalt möte. Vi presenterar här Unionens utbud av kurser och aktiviteter.

Bild på stolar i ring. Utveckla och fördjupa dina fackliga kunskaper, bli stärkt i ditt uppdrag eller delta i en föreläsning

På detta webbseminarium får du möjlighet att diskutera hur aktiva åtgärder kan användas vid rekrytering  och befordran och får vägledning i hur du kan agera som förtroendevald.

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

Denna fortsättningskurs blandar självstudier online med tre kursledarledda webbseminarium. Vi erbjuder även tillfällen som blandar självstudierna med ett webbseminarium och en dags träff på plats.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Förtroendevald

Kurs
F-märkt

En högskolekurs i samarbete med TCO Fackliga akademi och i nära samverkan med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Kursen ger dig ökade kunskaper i både kollektiv och...

För vem: Klubbordförande, Vice klubbordförande

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Klubbordförande, Vice klubbordförande

Kurs
F-märkt

En specialdesignad högskolekurs i samarbete med TCO Fackliga akademi där dina praktiska kunskaper och erfarenheter får möta teorier och vetenskap för att sedan omvandlas till ny praxis.

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Kurs
F-märkt

Kursen Chefens arbetsmiljöansvar är en e-kurs uppdelad i två delar. Den första delen ger en kort introduktion i arbetsmiljöarbetet medan den andra tar upp konkreta situationer.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt söka information om, och förstår hur förändringarna i LAS påverkar Unionens medlemmar som är inhyrda via...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

The course gives you basic knowledge of work environment issues as well as methods to systematically address the work environment at your workplace.

For whom: Manager, Work environment representative, Arbetsmiljöombud

Read more
In English
F-marked

For whom: Manager, Work environment representative, Arbetsmiljöombud

In English
F-marked

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats.

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Kurs
F-märkt

En introduktion om hur du förhandlar medlemmarnas löner på arbetsplatsen, lokalt lönearbete. E-kursen vänder sig till er som har bildat en ny klubb eller dig som är arbetsplatsombud med...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Du som chef har ett ansvar att säkra kompetensen hos dina medarbetare för att utveckla verksamheten så att den står sig även i framtiden. I denna e-kurs får du tips om hur du gör det på bästa sätt.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

Som ledare och chef får du genom e-kursen kunskap och fördjupning i ämnen som teamutveckling, konflikthantering, coaching och delegering. Du får också kännedom om hur du kan motivera och utveckla...

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

I denna e-kurs får du på cirka en timme genomgång av synsätt, förhållningssätt och metoder i hur du som chef kan agera mer coachande i ditt ledarskap.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

På det här webbseminariet får du möjlighet att diskutera ett konkret diskrimineringsärende och få vägledning i hur du kan agera som förtroendevald.

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

Välkommen att testa Unionens fackliga grundkurs i ett nytt heldigitalt format.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Denna grundkurs blandar självstudier med tre kursledarledda träffar och hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag. Du kan välja att gå kursen helt digitalt eller avsluta med att ses ”på riktigt”....

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Förtroendevald

Kurs
F-märkt

E-kursen hjälper dig att komma igång i rollen som arbetsplatsombud. Du får kunskap om vad uppdraget innebär, vad som förväntas av dig och vilket stöd som finns för att genomföra uppdraget.

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

E-kurs när du vill
F-märkt

E-kursen hjälper dig att komma igång i rollen som arbetsplatsombud. Du får kunskap om vad uppdraget innebär, vad som förväntas av dig och vilket stöd som finns för att genomföra uppdraget.

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med informationsmandat

E-kurs när du vill
F-märkt

Denna e-kurs vänder sig till dig som förhandlar. Du får en grundläggande förståelse för hur du kan använda arbetsmiljölagen och föreskrifter i det fackliga arbetet.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Hur kan du ta dig an olika förhandlingsfrågor med ett arbetsmiljöperspektiv? Hitta relevanta arbetsmiljöargument för att uppnå bättre förhandlingsresultat.

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

E-kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad GDPR är, hur du ska arbeta med personuppgifter och vilket ansvar du och Unionen har.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

Coachande förhållningssätt är nyckeln till ett hållbart och utvecklande team. I den här kursen får du möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga, lyssna aktivt, samt ge och ta emot feedback.

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

En kurs i samarbete med IHM om hållbar arbetshälsa. Här lär du dig att förstå stress, dess mekanismer och om effektiva strategier för att minska stressnivåer hos både dig som ledare och dina...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Det finns många svåra och utmanande situationer där du ska utöva ditt chef- och ledarskap. I samarbete med IHM Business School erbjuder Unionen denna kurs där du som chef lär dig mer om hur du kan...

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

In this e-course, you will get a short introduction in the role of a union representative in a club.

For whom: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill

For whom: Elected representatives

E-kurs när du vill

In this e-course, you will get a short introduction in the role of a work environment representative.

For whom: Work environment representative

Read more
E-kurs när du vill

For whom: Work environment representative

E-kurs när du vill

In this seminar, you will learn about the relationship between the union and the employer (the Swedish part model), common negotiations and how to handle them, and an introduction to the salary...

For whom: Elected representatives

Read more
In English
F-marked

For whom: Elected representatives

In English
F-marked

En e-kurs för dig som är ny som ledamot i europeiskt företagsråd (EWC-ledamot). E-kursen hjälper dig att komma igång i ditt uppdrag.

För vem: Europeiskt företagsråd

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Europeiskt företagsråd

E-kurs när du vill
F-märkt

I den här e-kursen får du en kort introduktion till uppdraget som arbetsmiljöombud. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag, vilka lagar och regler som styr arbetsmiljöarbetet och vilka rättigheter...

För vem: Arbetsmiljöombud

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud

E-kurs när du vill
F-märkt

I den här e-kursen får du en kort introduktion till uppdraget som förtroendevald i en klubb. Du får veta hur arbetet i klubben kan gå till, vilka roller som ingår i styrelsen, och hur samarbetet med...

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

En kurs som ger dig grundkunskaper för att komma igång i uppdraget som regional verksamhetsrevisor i Unionen.

För vem: Revisor

Läs mer

För vem: Revisor

Kurs

I e-kursen får du veta mer om hur kollektivavtalet fungerar och en fördjupning i kollektivavtalets värde. Du lär dig mer om vad som ingår och vilka möjligheter som finns för dig att påverka såväl...

För vem: Medlem

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Medlem

E-kurs när du vill

E-kursen är en introduktion för dig som är kassör i klubben. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag och får de grundläggande kunskaper som behövs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.

För vem: Kassör

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Kassör

E-kurs när du vill

Gå denna e-kurs för att ta första steget till att vara en del av lösningen på klimatkrisen. Du får lära dig mer om bakgrunden till klimatkrisen och hur vi kan lösa den – tillsammans.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig mer kunskap om avtalsrörelsen och hur kollektivavtalen omförhandlas i Unionen. Filmer, fakta och frågor blandas med utmaningar som du får lösa i ett interaktivt upplägg.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

Vill du också se en förändring? Välkommen till en kort genomgång om hur ett kollektivavtal fungerar och hur det kan gå till att teckna avtal på din arbetsplats.

För vem: Medlem

Läs mer

För vem: Medlem

Möte

Har du koll på vad som gäller? Nu får du möjlighet att bli mer kunnig och trygg i de vanligaste förekommande begreppen och vad förtroendemannalagen innehåller.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

Vill du lära dig mer om kollektivavtal? Nu får du möjlighet att bli mer kunnig och trygg i vad som gäller kring de vanligaste begreppen och kärndelarna i kollektivavtalet. Seminariet handlar om...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

Har du koll på lönekriterier och vad som påverkar lön? Kan du svara på medlemmarnas frågor? Nu får du möjlighet att bli mer kunnig och trygg i lönearbetet på din arbetsplats.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

Har du upptäckt alla funktioner och verktyg som finns på Mitt Uppdrag? Vet du hur du administrerar klubbens medlemmar, lagrar dokument och hur du kan kommunicera med medlemmarna?

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Förtroendevald

Webbseminarium

Lär dig mer om uppdraget, hur årshjulet kan se ut och få tips på kreativa och praktiska arbetssätt. Som valberedare har du en viktig roll på din arbetsplats.

För vem: Valberedare

Läs mer
Webbseminarium

För vem: Valberedare

Webbseminarium

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan komplettera med kursledarledda webbseminarier.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan komplettera med kursledarledda webbseminarier.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan komplettera med kursledarledda webbseminarier.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Bli större och starkare på arbetsplatsen genom att värva fler medlemmar. E-kursen ger dig svar på frågor som varför det är viktigt att vara många medlemmar på en arbetsplats. Du får också konkreta ...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill

I denna fortsättningskurs får du veta mer om varför lönekartläggning är så viktig, hur en lönekartläggning går till och vad som är bra att tänka på inför lönekartläggningen på din egen arbetsplats.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Förtroendevald

Kurs
F-märkt

E-kursen lär dig hur du kan utföra lönesamtal på bästa sätt, både i rollen som chef och som medarbetare. Du får också tips på hur du kan förbereda dig inför samtalet.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

På det här webbseminariet får du prova på ett konkret workshopverktyg som kan användas för att arbeta med kultur och värdegrund på arbetsplatsen.

För vem: Förtroendevald

Läs mer

För vem: Förtroendevald

Kurs

Do you want to see a change too? Welcome to a short briefing on how a collective agreement works and how to sign an agreement in your workplace.

For whom: Member

Read more

For whom: Member

Möte

En praktisk introduktion till ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö. Den här kursen ger dig svaren på de vanligaste frågorna där vi blandar praktiska övningar, diskussioner och reflektioner.

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Som medlem i Unionen är du medlem i en förening. På Sensus sajt får du grundläggande föreningskunskap och kan dessutom lära dig mer genom att söka bland ett stort urval vanliga termer och begrepp.

För vem: Medlem

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Medlem

Kurs

När du är ny som chef möter du nya utmaningar och förutsättningar. Här är en kurs som ger dig koll på läget. Du får en orientering om vad du bör tänka på för att komma in i din roll.

För vem: Chef

Läs mer

För vem: Chef

Kurs

Ett par gånger per termin arrangerar Samverkansgruppen för egenföretagare digitala nätverksträffar. Det genomgående temat är att en medlem berättar om sin resa som egenföretagare.

För vem: Egenföretagare

Läs mer
Nätverk

För vem: Egenföretagare

Nätverk

Denna fortsättningskurs blandar självstudier med tre kursledarledda träffar. Du kan välja att gå kursen helt digitalt eller avsluta med att ses ”på riktigt”.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Förtroendevald

Kurs
F-märkt

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden som involverar arbetsgivare som i verksamhetsförändringar tillämpar hyvling, det vill säga att...

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Den här fortsättningskursen hjälper dig att sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk- och social arbetsmiljö och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna så att...

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Läs mer
Kurs
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Chef

Kurs
F-märkt

Trygghetsöverenskommelsen ger nya möjligheter till vidareutbildning mitt i yrkeslivet och också förändringar i arbetsrätten. På den här digitala halvdagskursen lär du dig mer om de nya regelverken.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Förtroendevald

Kurs

Sedan oktober 2022 gäller nya regler kring turordning och uppsägningar på grund av arbetsbrist. I denna fristående e-kurs lär du dig hur de nya reglerna kan tillämpas i praktiken.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Förtroendevald

Kurs

En kurs för dig som hanterar frågor med medlemmar eller arbetsgivare. Under kursen går du igenom grunderna inom pension och försäkring, skapar nätverk och arbetar med olika digitala verktyg.

Kurs
Kurs

Kursen ger dig övergripande kunskap och bra överblick där du lär dig det viktigaste ur lagar och kollektivavtal, samtidigt som du bekantar dig med några av de verktyg som finns på pensionsområdet.

Kurs
Kurs

En inspelad webbkonferens om de nyheter och förändringar i anställningsskyddet som trädde i kraft den 1 oktober. Du får lyssna till PTK:s förhandlare som förklarar och reder ut begreppen.

För vem: Förtroendevald

Läs mer hos arrangören
Kurs

För vem: Förtroendevald

Kurs

E-kursen ger en grund i hur den svenska modellen fungerar och hur du behöver hantera grundläggande arbetsrättsliga frågor i din roll som chef.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

E-kursen är en introduktion för dig som är revisor i klubben. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag och får de grundläggande kunskaper som behövs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.

För vem: Revisor

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Revisor

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig en grundläggande förståelse för hur en riskbedömning kan göras när det är förändringar på gång på arbetsplatsen, vilka risker förändringen kan innebära i verksamheten och hur man...

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud, Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

En del samtal kräver mer än andra och behöver eftertanke och förberedelse. E-kursen visar exempel och du får bland annat tips och en checklista att använda inför svåra samtal.

För vem: Chef

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig grundläggande förutsättningar och förståelse för hur förändringarna i LAS påverkar anställningsformer och arbetstid och hur du som förtroendevald kan stötta i frågor kring dem.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

This is an introduction, in English, to the Swedish collective agreement model, Swedish labor law and collective agreements.

For whom: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill
F-marked

For whom: Elected representatives

E-kurs när du vill
F-marked

Välkommen att gå tillsammans med Unionen och Vision i Stockholm Pride-parad, under parollen ”Tillsammans för ett öppet arbetsliv”.

För vem: Medlem

Läs mer

För vem: Medlem

Möte

The e-course will help you get started in your role as a workplace representative.

For whom: Elected representatives

Read more
E-kurs när du vill
F-marked

For whom: Elected representatives

E-kurs när du vill
F-marked

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden där medlemmar riskerar att bli, eller har blivit uppsagd av personliga skäl.

För vem: Förtroendevald

Läs mer
E-kurs när du vill
F-märkt

För vem: Förtroendevald

E-kurs när du vill
F-märkt

Förbered dig inför utvecklingssamtalet. E-kursen ger både dig som medarbetare och dig som chef smarta tips och råd om hur du kan förbereda och genomföra ett bra utvecklings- och medarbetarsamtal....

För vem: Chef, Medlem

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Chef, Medlem

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig en inblick i hur arbetet som valberedare kan se ut, vilka utmaningar du kan möta och hur du hanterar dem. Du får en bra översikt vilka roller som behövs i en klubb, vad de innebär...

För vem: Valberedare

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Valberedare

E-kurs när du vill

E-kursen ger dig en introduktion till hur arbetet som regional valberedare kan se ut och vad uppdraget innebär. Du får förslag och tips på hur du kan arbeta under året och hur du tar fram förslag på...

För vem: Valberedare

Läs mer
E-kurs när du vill

För vem: Valberedare

E-kurs när du vill

Frågor och svar om kurser och aktiviteter

Något som krånglar, hittar du inte kursen du anmälde dig till, saknar du länk till webbseminariet eller har du andra frågor och saknar svar? Här hittar du några vanliga frågor och svar.

Vilken kurs ska jag välja?

Unionen har ett brett utbud av kurser och aktiviteter för olika situationer i arbetslivet. Här får du vägledning att hitta rätt kurs för dig, där du är just nu.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg