Kurser och aktiviteter

På grund av rådande situation kommer Unionens kurser och aktiviteter, som kräver fysisk närvaro, att ställas in året ut. Vi kommer under hösten att presentera och tillgängliggöra fler digitala kursalternativ.

Bild på en kurslokal sett rakt ovanifrån.

En e-kurs som hjälper dig att lära känna ditt löneavtal och komma igång med det lokala lönearbetet. Du får en introduktion, vägledning, tips och råd om hur du som förtroendevald kan arbeta med löner...

Målgrupp: Förtroendevald

Under hösten bjuder Unionen in till ett flertal webbinarier på olika aktuella ämnen. Ett axplock: Klimat och hållbarhet, om att ha kul på jobbet, AI och dess påverkan på vårt framtida yrkesliv, den...

Målgrupp: Medlem, Chef, Egenföretagare, Student
Plats och datum:
Plats och datum
Webbaserad (2020-12-31)

Länk till Unionens samlingssida med e-kurser eller korta mikrokurser. Kompetensutveckling var du vill, när det passar dig. Kurserna är gratis om inget annat anges och vänder sig i första hand till...

Målgrupp: Förtroendevald, Arbetsmiljöombud, Arbetsplatsombud
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2020-12-31)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. Du får en kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Kursen vänder sig till dig som nyligen har fått uppdrag som arbetsplatsombud. Du får kunskaper om och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen och din roll som arbetsplatsombud. Du...

Målgrupp: Arbetsplatsombud
Plats och datum:

Unionen bjuder in till digitala möten, lokalt i din region. Nätverksträffar, ordförandekonferenser, webbinarier – bland annat. Läs vidare för att se om just din region har en digital sammankomst på...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Webbaserad (2020-10-14)

Länk till Unionens samlingssida med dig tips på givande kurser och utbildningar. Kompetensutveckling var du vill, när det passar dig.

Målgrupp: Medlem, Chef, Egenföretagare, Student
Plats och datum:
Plats och datum
E-kurs (2020-12-31)

En e-kurs om att förhandla organisationsförändring och arbetsbrist. Du får vägledning, tips och råd om hur du som förtroendevald kan agera när arbetsgivaren vill förhandla en omorganisation som leder...

Målgrupp: Förtroendevald

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?