Kurser och aktiviteter

Unionens utbud av kurser och aktiviteter kan variera mellan olika orter, anmäl dig i första hand till aktiviteter nära där du bor eller arbetar. Tänk på att när du söker på en målgrupp, exempelvis chef, visas endast unika aktiviteter för just den målgruppen. För att se alla aktiviteter nära dig, sök på din region.

Unionen Chef bjuder in till affärslunch med föreläsning som kombinerar god mat med trevlig miljö och kompetensutveckling. Vid varje tillfälle har vi ett nytt ämne som vi föreläser om.

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-12-06)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen. Den vänder sig till dig som löneförhandlar eller sitter i klubbstyrelse och vill ha fördjupad kunskap om löneprocessen. Du får lära...

Målgrupp: Löneförhandlare

Under en halvdags workshop hjälper Maria Ulfvin Larsson från Emanka konsult dig att lägga fokus på försäljning, och få en lugnare säljsituation. Vi går igenom säljprocessen, hur du gör för att bli...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-01-25)

En fördjupningskurs där vi diskuterar grundläggande teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Du får en fördjupning inom forskning som hjälper dig att bättre tolka och...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-02-05)

Välkommen till en lärorik, engagerande och spännande dag för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Arbetsplatsombud, Huvudarbetsmiljöombud, Klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-11-22)

En fortsättningskurs för dig som förhandlar i klubben eller är arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter....

Målgrupp: Förtroendevald

En akademisk validerad utbildning för framtidens arbetsliv. Utbildningen är ett samarbete mellan Unionen och EFL och vänder sig både till dig som är ny i uppdraget och till dig som vill fördjupa din...

Målgrupp: Arbetsplatsombud
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-02-13)

För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behöver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de vanligaste paragraferna i...

Målgrupp: Chef

En faktor som kan leda till långvarig stress är hög arbetsbelastning kombinerat med liten möjlighet till kontroll och påverkan. En annan riskfaktor är otydlighet kring roller, ansvar och...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-01-18)

En workshop om hur du som arbetsmiljöombud kan agera när det gäller stress på arbetsplatsen. På en arbetsplats är det ofta två faktorer som leder till stress, hög arbetsbelastning och situationer...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Vem bestämmer vad du ska tjäna och vad får arbetsgivaren att öppna plånboken? Här får du vägledning inför ditt lönesamtal. Vi tar upp råd och tips på hur du kan tänka strategiskt. Vilka argument...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Välkommen till ett seminarium med Emanuel Nilsson som berättar hur han som redan mycket ung entreprenör blev rejält utbränd. Det var för honom helt oförstående, då han befann sig i en ålder då man...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Visby (2018-12-12)

Att söka jobb är att marknadsföra sig. Hur skriver du ett bra personligt brev och en snygg cv? Hur förbereder du dig inför en anställningsintervju och vad ska du tänka på under intervjun? Under en...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Kursen tar sin utgångspunkt i hur ett företag beskriver och redovisar sin verksamhet i en årsredovisning. Du får lära dig att beräkna och tolka de viktigaste nyckeltalen för ett bolag och förstå...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-04-05)

År 2020 löper avtalstiden ut för Unionens centrala kollektivavtal, då ska parterna omförhandla villkoren i det vi kallar avtalsrörelse. Vi vill ge dig som förtroendevald verktyg och möjlighet att...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Knowledge and inspiration for you who are new in the role as work environment representatives, so called Arbetsmiljöombud. The course gives you methods to work systematically with the work...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-05)

Unionen bjuder på en biokväll.

Målgrupp: Medlem

Du som förtroendevald i Unionen Sydväst gör ett värdefullt arbete och vi i regionstyrelsen vill tacka dig för ditt engagemang. Vi bjuder på en kväll med bowling och julbord tillsammans med oss.

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även till dig...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Fortsättningskurs: Kursen fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar...

Målgrupp: Arbetsmiljöombud

Hur får du själv och dina medarbetare ut mest pension för pengarna? På vår informationsträff går vi igenom hur tjänstepensioner fungerar i stort. Vi fördjupar oss i ITP, det tjänstepensionavtal som...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-11-23)

Som chef har du allt att vinna på att ha en god kompetens i systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du som ledare kan få personalen att må bra kommer du att lyckas i ditt chefsuppdrag, även ur ett...

Målgrupp: Chef

Vi diskuterar vad det är som gör ett samtal krävande och hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför ett sådant samtal. Vi tittar också på en samtalsmodell som kan underlätta samtalet för båda...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-22)

En riktigt bra och prisvärd fördjupningskurs för dig som vill ta ditt ledarskap ännu längre. Utbildningen innefattar fyra heldagar fördelat på två tillfällen med en personlig utvecklingsplan och leds...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-13)

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Chef

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2019-04-11)

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor....

Målgrupp: Förtroendevald

En halvdag om skadligt bruk. Hur bemöter du en medarbetare som misstänks ha skadligt bruk eller kommer påverkad till jobbet? Du får fördjupad kunskap och praktisk träning i att samtala med personer...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-30)

Har du koll på din pension och hur systemet hänger ihop? Vet du vilka val du kan göra och vad som händer om du inte väljer? Kom och lyssna när vi berättar om hur du kan få överblick och kontroll över...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Välkommen till en informationsträff där vi berättar om de försäkringar och skydd som finns i ditt kollektivavtal på jobbet. Du får veta när försäkringarna gäller, vilka delar du själv kan påverka och...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

En träningsdag för att få fler medlemmar och förtroendevalda. Du lär dig en samtalsstrategi som skapar engagemang på arbetsplatsen. Du får verktyg och inspiration som förhoppningsvis gör det lättare...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-03-12)

TCO Fackliga akademi arrangerar denna kurs i tre delar, inklusive studieresa till Bryssel. Genom diskussioner och gemensamma analyser får du förståelse för hur TCO och facken arbetar för att påverka...

Målgrupp: Förtroendevald, Regionstyrelse
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-02-22)

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. Vi utforskar de...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Målgrupp: Förtroendevald

I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Du får de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt fackliga uppdrag.

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Genom kursen kommer du att få kunskaper och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen, Unionen, rollen som arbetsplatsombud med mera. Du kommer också få en orientering i lagar och...

Målgrupp: Arbetsplatsombud

Välkommen på firmafest tillsammans med andra egenföretagare nära dig. Värd för firmafesten är Unionen Egenföretagare i din region.

Målgrupp: Egenföretagare

På vår informationsträff berättar vi om hur du kan tänka när du sparar, oavsett om det handlar om sparande på kort eller lång sikt. Vi berättar om vilka val som är viktiga att göra kring din pension...

Målgrupp: Student, Ung medlem, Ännu ej medlem

Fortsättningskurs för dig som gått Unionens fackliga introduktion för arbetsplatsombud eller har varit arbetsplatsombud en längre tid och vill lära dig lite mer. Du får möjlighet att fördjupa dig i...

Målgrupp: Arbetsplatsombud
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-06-12)

En föreläsning om hur du kan skapa utrymme och plats för eftertanke och reflektion. Hitta ditt eget andrum, dra ner på tempot och få en bättre vardag med mindre stress. Det är mycket som går fort...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-11-22)

Mingla, umgås och hämta inspiration! Denna dag tillägnas dig som har ett förtroendeuppdrag i Unionen i någon form, exempelvis som aktiv i en av våra Unionenklubbar, som arbetsplatsombud,...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Norrköping (2019-01-15)

En kurs på 4 veckor om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Kursen anordnas av Nordiska folkhögskolan i Genève och vänder sig främst till yngre förtroendevalda...

Målgrupp: Ung förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Genève (2019-03-25)

En webbaserad kurs om CSR för dig som är förtroendevald i klubb. Kursen ger dig en genomgång av grunderna i CSR och verktyg för att skapa ett lyckat och effektivt CSR-arbete.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Vi informerar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Som chef har du en viktig uppgift i att skapa en bra arbetsmiljö och föreskriften ställer därför krav på...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Är du osäker på vilka regler som gäller när medarbetare ber om ledigt? Tillbringa en förmiddag med oss och få svar på de vanligaste frågorna när det gäller semester, föräldraledighet, studieledighet...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Utvecklingssamtal, lönesamtal, lönebesked? Hur kan man vända dessa formella uttryck till något positivt som skapar ett driv och en vilja att komma framåt för både företag och medarbetare? Vi ger tips...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

För dig som är valberedare i klubben. Vi går igenom grunderna i uppdraget och du får möjlighet att byta erfarenheter med valberedare från andra klubbar.

Målgrupp: Valberedare

Människan blev inte sämre på källkritik över en natt, så varför känns det så? Vad gör internet med vår verklighetsuppfattning? Välkommen till en föreläsning om myter på nätet, fejkade berättelser och...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Örebro (2018-12-10)

Vi slår våra kloka huvuden ihop, drar nytta av varandras erfarenheter och utgår från en tydlig modell för att gemensamt planera våra respektive årsmöten.

Målgrupp: Klubbstyrelse
Plats och datum:

Under en dag får du pröva en annan arbetsplats, träffa nya kollegor, utbyta idéer och fika. Är du egenföretagare som ibland vill ha kollegor? Finns det vissa arbetsuppgifter du gärna vill bolla med...

Målgrupp: Egenföretagare

Vill du få insikt vad du kan, vad du är bra på eller vad du vill bli bättre på? Då är Kompetensinventering en bra investering i dig själv och din yrkesroll. Tillsammans med andra medlemmar arbetar...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:

Du får under kursen grundläggande kunskaper kring konflikters uppkomst, hantering och inte minst hur du kan förebygga konflikter. Där det finns människor, där kan det uppstå konflikt. Ibland är den...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

En ekonomi i balans, bokförd på rätt sätt, ger klubben förutsättningar för ett bra arbete. Observera att kursen är en grundkurs och alltså inte går in på hur klubben förvaltar sitt kapital.

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-04-25)

En fortsättningskurs som ger dig kunskap om vad som händer med individen och gruppen i en förändringsprocess. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i din förändringskompetens så att du blir trygg i din...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Kungsör (2018-11-28)

Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna? Vi går igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kursen...

Målgrupp: Förtroendevald

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Vi ger dig kunskap så att du kan se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får även...

Målgrupp: Förtroendevald, Likabehandlingsombud

Till regionrådet (regionens årsmöte) har du möjlighet att utse ditt ombud (representant). Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, ett slags regional kongress. På medlemsmötet informerar vi...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:

Till regionrådet (regionens årsmöte) har du möjlighet att utse ditt ombud (representant). Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, ett slags regional kongress. På medlemsmötet informerar vi...

Målgrupp: Medlem, Egenföretagare, Student, Arbetssökande

Hur är du som chef? Genom ökad självkännedom om dina ledaregenskaper får du bättre förutsättningar i din chefsroll. Ny eller erfaren chef har ingen betydelse. Det viktiga är att du vill utveckla din...

Målgrupp: Chef

Kursen Ny som chef ger dig verktyg så att du smidigt kan komma in i din nya roll. Att bli chef innebär ett rejält kliv, inte minst mentalt. Många blir smickrade – högre lön, högre status och större...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till dig som är förtroendevald – oavsett uppdrag på din arbetsplats. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation i möten, ett...

Målgrupp: Förtroendevald

Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen inom området arbetsmiljö.

Målgrupp: Arbetsmiljöombud
Plats och datum:

Ta chansen och träffa andra förtroendevalda nära dig. Vi lyfter olika ämnen och aktuella frågor inom till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö och avtal. Vi utbyter erfarenheter, diskuterar och lär av...

Målgrupp: Förtroendevald

Fortsättningskurs för dig som förhandlar eller ska börja förhandla. Vi går igenom hur lagarna tillämpas genom hela händelseförloppet vid en omorganisation med uppsägningar som följd. Lagtexternas...

Målgrupp: Förtroendevald

Du får möjlighet att träffa klubbordföranden från andra arbetsplatser för utbyte av erfarenheter och kunskap. Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen.

Målgrupp: Klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-26)

Denna informationsträff är för dig som är egenföretagare och ger dig tips och råd om vad du bör tänka på när det gäller pensionssparande. Det är stor skillnad mellan en anställning och att vara...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-01-29)

Vi går igenom det du kan påverka inför pensionen och vad du behöver göra när du ska gå i pension. Vi berättar om hur allmän pension och tjänstepension fungerar och fördjupar oss i tjänstepensionen...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

De flesta känner fjärilarna fladdra i magen när det är dags att tala inför en grupp. Vi ger dig tips och råd hur du bäst får hem ditt budskap och går bland annat igenom Hur du hanterar nervositet...

Målgrupp: Förtroendevald, Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Helsingborg (2018-11-21)

I april genomför Unionens 18 regioner sitt årsmöte, regionråd. På regionrådet väljer ombuden representanter till Unionens olika demokratiska organ och behandlar inkomna motioner.

Målgrupp: Medlem, Förtroendevald, Arbetsplatsombud

I vårt utbildningspaket till regionstyrelserna är det nu dags för två nya moduler. Den här gången fokuserar vi på Unionen som politisk organisation och opinionsbildning. Båda modulerna hålls vid...

Målgrupp: Regionstyrelse

För att nå framgång behöver du få med dig andra. Hur går det till? Vi lär och tränar i konsten att övertyga. För dig som vill bli bra eller bättre på att få människor att lyssna och ta till sig vad...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-03-14)

Riskbruk, skadligt bruk, beroendeproblem och utanförskap på arbetsplatsen kan vara ett komplext problem för chefer, arbetsmiljöombud och kollegor. Vi erbjuder en utbildningsdag där vi kommer att...

Målgrupp: Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-12-06)

Du får information om efterlevandeskydd i form av försäkringar som finns både i den allmänna pensionen och tjänstepensionen, vilka som är obligatoriska och vilka som är tillval. Vi pratar om vad de...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

Hur får du jobbet du vill ha? Genom att söka jobb på ett strukturerat sätt ökar du dina chanser att hitta drömjobbet. Välkommen till ett seminarium där vi går igenom en enkel och effektiv modell för...

Målgrupp: Medlem

Tjänar du över 51 230 kronor i månaden finns det ibland mäklare eller pensionsrådgivare som vill att du ska göra ett alternativt ITP-val, en så kallad tiotaggarlösning. Många lockas av detta men få...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem

The course will help you get started with your assignment and contains the basic knowledge you need to attend Unionens other courses. A knowledge base that all elected representatives should have. We...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-05)

Välkommen att träffa andra arbetsplatsombud och få information, kompentensutveckling och möjlighet att ta upp aktuella frågor.

Målgrupp: Arbetsplatsombud
Plats och datum:
Plats och datum
Borås (2018-11-28)

Tomas tar oss med på en härligt inspirerande föreläsning om hur du tränar din inre mentala kondition för att öka glädjen i vardagen. Både skratt och allvar utlovas i en härlig mix, samt enkla...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Västerås (2018-11-28)

Under kursdagarna går vi igenom hela processen från problemanalys till färdig lösning och återkoppling till berörda medlemmar. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer där vi jobbar med...

Målgrupp: Förtroendevald

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra chefer under en dag. Kursen ger dig möjligheten...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

En fördjupningskurs för dig som har deltagit på ”Coachande förhållningssätt”. Du får möjlighet att fortsätta träna och diskutera tillsammans med andra förtroendevalda under en dag. Kursen ger dig...

Målgrupp: Förtroendevald

Välkommen till en medlemskväll på Oscarsteatern.

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-11-27)

Vad har egentligen hänt sen 25 maj? Vad innebär GDPR för oss nu och hur kommer det påverka oss på sikt? Årets advokat Agnes Hammarstrand reder ut vad som gäller och ger oss en framtidsspaning i ämnet...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-12-07)

Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte då vi går in i en fjärde industriell revolution där digitala tjänsteplattformar och artificiell intelligens förutspås påverka både individer,...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Malmö (2018-11-29)

En föreläsning om gamilfication och serious games, det vill säga spel med andra syften än ren underhållning. Uttrycken blir allt vanligare i arbetsrelaterade sammanhang, men vad innebär det...

Målgrupp: Medlem, Ännu ej medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-20)

Johan Norén är en mycket uppskattad föreläsare som ger oss verktyg att förstå och förebygga stressrelaterad ohälsa. Johan delar med sig av värdefulla tankar, erfarenheter och tekniker kopplat till...

Målgrupp: Medlem
Plats och datum:
Plats och datum
Trollhättan (2018-11-21)

Välkommen på hockey med Unionen.

Målgrupp: Medlem

Du som är chefsmedlem har möjlighet att delta i Unionens ledarskapsprogram, en sammanhållen utbildning som omfattar fyra moduler á två dagar. Under 2019 genomför vi programmet som pilot i ett...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Vingåker (2019-02-06)

Fokus för Unionens ledarskapsprogram är att stärka dig i din roll som ledare och förtroendevald. Du får möjlighet att utveckla din kompetens att leda och engagera medlemmar och förtroendevalda....

Målgrupp: Klubbordförande, Vice klubbordförande
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2018-12-03)

Unionens olika löneavtal sträcker sig idag från helt sifferlösa avtal till tarifflöneavtal och utvecklingen går mot en allt större branschanpassning. En föreläsning för dig som är förtroendevald där...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2018-11-22)

En kreativa workshop kring ledarskap för dig som är ny som chef eller vill utveckla ditt ledarskap. Tillsammans med andra chefer reflekterar du kring vad som är viktigt i ”modernt” ledarskap och...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Helsingborg (2018-11-20)

Under tre timmar delar du med dig av dina utmaningar i rollen som ordförande/sammankallande. Ni hjälper varandra att hitta lösningar genom att dela med er av era erfarenheter och tankar. Samtalet...

Målgrupp: Klubbordförande
Plats och datum:

Vilka utmaningar är störst i ditt ledarskap? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra chefer. Du kommer arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens coach....

Målgrupp: Chef

Vilka utmaningar står du inför som egenföretagare? Kom och dela dina tankar, få idéer och diskutera lösningar med andra egenföretagare. Under en halvdags workshop med en av Unionens coacher...

Målgrupp: Egenföretagare
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-02-22)

Vilka utmaningar är störst i ditt uppdrag? Kom och dela dina funderingar och hitta lösningar tillsammans med andra förtroendevalda. Du kommer att arbeta aktivt i en mindre grupp som leds av Unionens...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:
Plats och datum
Göteborg (2019-04-12)

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kompetenser i din ledarskapsroll som huvudskyddsombud under ledning av Unionens egen coach. Du deltar aktivt i en mindre grupp och delar dina funderingar...

Målgrupp: Huvudarbetsmiljöombud
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-03-08)

Att skapa positiva samtal som är fruktsamma och ger ett driv och en vilja att komma framåt är värdefullt för både företag och medarbetare. Vi ger dig tips på hur bra samtal kan planeras, genomföras...

Målgrupp: Chef

Under denna halvdag får du tips och råd om förberedelser för utvecklingssamtalet, att hålla samtalet och uppföljning på individ- och organisationsnivå. Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:

Välkommen till ett seminarium där vi visar dig hur en enkel karriärplan kan hjälpa dig att nå dit du vill. Vad drömmer du om att jobba med? Vill du bli chef, egenföretagare eller är ditt mål att...

Målgrupp: Medlem

Benny Haag berättar, med en hel del humor och lite allvar här och där, om människor som står för ett bra bemötande. Till exempel Anders Carlberg, grundaren av Fryshuset, Bruce Springsteen som gjort...

Målgrupp: Medlem

Genuint engagemang är en bristvara på våra arbetsplatser. Kursen ger dig insikt i vilka drivkrafter och beteenden som ligger bakom våra handlingsmönster. Den ger ökad självkännedom och förståelse för...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Löddeköpinge (2019-10-15)

Välkommen till en kurs som ger dig möjlighet att hitta glädjen i att framföra ditt budskap och att öka din känsla av trygghet. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att tala inför...

Målgrupp: Förtroendevald
Plats och datum:

Välkommen till en kurs som ger dig möjlighet att hitta glädjen i att framföra ditt budskap och att öka din känsla av trygghet. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att tala inför...

Målgrupp: Chef
Plats och datum:
Plats och datum
Stockholm (2019-05-16)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?