Så här använder vi dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur Unionen hanterar dina personuppgifter. Här hittar du mer om vad som gäller och vilka möjligheter och rättigheter du har.

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR

Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddslag att tillämpas inom EU. Den nya lagen heter General Data Protection Regulation och förkortas GDPR. Den ersätter nuvarande  personuppgiftslag (PuL). 

Här hittar du information om hur Unionen hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddslagen GDPR.

För att det ska bli enklare att hitta rätt så är den indelad i tre olika "spår".

Mer information hittar du under respektive rubrik. 

1. Medlem i Unionen - behandling av dina personuppgifter

Här får du en tydlig bild av hur vi behandlar dina uppgifter som medlem i Unionen.

3. Övriga (inte medlemmar) Med- motparter, leverantörer m.fl.

Personuppgiftshantering för övriga (inte medlemmar) som t ex med- motparter, leverantörer, kursdeltagare m.m.