Så här använder vi dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur Unionen hanterar dina personuppgifter. Här hittar du mer om vad som gäller och vilka möjligheter och rättigheter du har.

Unionen värnar din integritet

Unionen strävar efter en hög nivå av skydd för våra medlemmars och andra registrerades personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter sker i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen - GDPR (General Data protection regulation).

Här hittar du information om hur Unionen hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddslagen GDPR.

För att det ska bli enklare att hitta rätt så är den indelad i tre olika "spår".

Mer information hittar du under respektive rubrik. 

1. Medlem i Unionen - behandling av dina personuppgifter

Här får du en tydlig bild av hur vi behandlar dina uppgifter som medlem i Unionen.

3. Övriga (inte medlemmar) Med- motparter, leverantörer m.fl.

Personuppgiftshantering för övriga (inte medlemmar) som t ex med- motparter, leverantörer, kursdeltagare m.m.