För dig som är arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du behöva komma i kontakt med Unionen. Här hittar du information om hur du tecknar kollektivavtal/hängavtal och hur du skriver ett arbetsgivarintyg. Vi vägleder även dig som vill komma i kontakt med oss gällande förhandling och yttranden om arbetstillstånd.

Om kollektivavtal för dig som arbetsgivare

Kollektivavtal  ger en grundtrygghet till dig och dina anställda. När arbetsplatsen har kollektivavtal vet alla vad som gäller och det blir mer tid för både dig och din personal att fokusera på verksamheten. Men vad ingår i ett kollektivavtal , vad kostar det och hur tecknar man det? Fördelar med kollektivavtal för dig som är arbetsgivare

Förhandla med Unionen

När du som arbetsgivare ska förhandla med Unionen behöver du lämna in en förhandlingsframställan. Här hittar du mer information om vad det är och hur du gör.

Yttrande från Unionen om arbetstillstånd

Migrationsverket fattar beslut om arbetstillstånd bland annat baserat på yttrande från berört fackförbund.

Behöver du som arbetsgivare rådgivning kring innehållet i ert kollektivavtal?

Om du som arbetsgivare har tecknat kollektivavtal och vill ha stöd i exempelvis avtalstolkning och juridisk expertis kan du kontakta din arbetsgivarorganisation , som bland annat erbjuder förhandlingsstöd och rådgivning till sina medlemmar.
På Svenskt näringslivs webbplats hittar du kontaktuppgifter till de flesta arbetsgivarorganisationer. Unionen tecknar också kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer utanför Svenskt Näringsliv, till exempel Arbetsgivaralliansen, Fremia och Svensk Scenkonst.

Fyll i arbetsgivarintyg digitalt

Du som arbetsgivare behöver fylla i ett arbetsgivarintyg när en arbetstagare ska ansöka om arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. Intyget ska skickas till a-kassan. Här kan du skapa ett arbetsgivarintyg digitalt.

Hängavtal – om du inte är med i en arbetsgivarorganisation

Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation.
Se om Unionen är rätt facklig organisation för er

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera