Bli arbetsplatsombud - påverka hur ni har det på jobbet!

Som arbetsplatsombud för du dina kollegors talan i viktiga frågor på arbetsplatsen och kan föreslå och driva idéer för att öka trivseln i arbetsvardagen. Du hjälper också till att sprida information från Unionen till medlemmarna. När du är mer erfaren kan du få medlemmarnas förtroende att representera dem i förhandlingar med arbetsgivaren, till exempel när det gäller arbetstidsfrågor, lönefrågor och omorganisationer.

Du väljs av medlemmarna på  årsmötet eller på ett medlemsmöte. Läs mer om val av arbetsplatsombud.

Shape Created with Sketch.

Ditt uppdrag som arbetsplatsombud:

  • Du tar emot viktig information från arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen samt diskuterar med och för dina kollegors talan när det sker större förändringar på arbetsplatsen. Du kan även medverka vid rekrytering av ny personal.
  • Du diskuterar med och för dina kollegors talan i samtal med arbetsgivaren om hur arbetsplatsen kan bli mer trivsam. Det kan röra frågor från att starta med fruktkorg till att minska stress genom att införa en mejlpolicy.
  • Du förmedlar information från Unionen till medlemmarna, sprider kunskap om nyttan med medlemskapet till potentiella medlemmar och berättar för medlemmar om deras möjlighet att påverka Unionens organisation.
  • Du kan bidra med viktig kunskap när ombudsmän från Unionens regionkontor förhandlar med arbetsgivaren.

Om du har förhandlingsmandat:

  • Under förutsättning att medlemsmötet har gett dig mandatet förhandlar du också med arbetsgivaren i en eller flera frågor. Det är viktigt att det framgår tydligt av beslutet vilka områden som du har förhandlingsmandat inom. För övriga områden sker förhandlingarna mellan arbetsgivaren och en representant från Unionens regionkontor.

 

Hitta former för samarbete

Om ni är flera  ombud  på arbetsplatsen vinner ni såklart på att samarbeta. Det finns också en klar fördel att vara minst två arbetsplatsombud om ni har fått förhandlingsmandat, eftersom ni då har större möjligheter att bolla och stötta varandra i den processen. Även om ni kanske kommer från olika fackförbund finns mycket att vinna på att hitta former för samarbete. Se även till att ha en bra dialog med arbetsmiljöombudet så att ni tillsammans kan arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna.

Utbilda dig!

Som  förtroendevald  inom Unionen kan du välja mellan ett stort antal kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Förutom kunskap, gemenskap och inspiration ger de även tyngd till ditt cv. För dig som vill läsa i egen takt finns det möjlighet att gå webbkurser. Här hittar du aktuella kurser i din  region .

Logga in för praktiska verktyg i ditt uppdrag

Om du redan har blivit vald till arbetsplatsombud hittar du praktiska verktyg och checklistor som underlättar ditt uppdrag genom att logga in på unionen.se.

Shape Created with Sketch.

Nyfiken på att bilda klubb

En egen klubb i Unionen är det bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad företaget planerar för framtiden, samt möjligheten att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten. Läs mer om att bilda klubb

Ja tack, mer information om engagemang på min arbetsplats

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Du behöver ha en arbetsplats för att kunna bli förtroendevald
Personnummer enligt ÅÅÅÅMMDDXXXX

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?