Arbetsplatsombud

Att vara arbetsplatsombud är ett viktigt uppdrag. Det innebär att dina kollegor kan vända sig till dig i frågor som de upplever som viktiga på arbetsplatsen. Det kan röra lön, arbetstid eller andra allmänna villkor.

Ditt uppdrag som arbetsplatsombud 

Uppdraget innebär att du kan samverka med arbetsgivaren kring verksamhet och personalfrågor. Arbetsgivaren ska fortlöpande informera dig om hur verksamheten utvecklas ekonomiskt, produktionsmässigt och om riktlinjerna för personalfrågor, exempelvis inför omorganisationer.

Det finns tre olika typer av uppdrag

1. Arbetsplatsombud med informationsmandat – väljs på ett eller två år i taget

  • Ger information från arbetsgivaren till medlemmarna.
  • Ger information från Unionen till medlemmarna.
  • Värvar nya medlemmar.

2. Arbetsplatsombud med begränsat förhandlingsmandat – väljs på ett år i taget

Samma som för arbetsplatsombud med informationsmandat (se ovan), med tilläggen:

  • Mandatet bestäms tillsammans med medlemmarna på ett medlemsmöte och kan gälla ett enstaka område som lön.
  • Arbetsplatsombudet deltar i eller tar initiativ till förhandlingar med arbetsgivaren i den fråga som ingår i förhandlingsmandatet.

3. Arbetsplatsombud med fullt förhandlingsmandat – väljs på ett år i taget

Samma som för arbetsplatsombud med informationsmandat (se ovan), med tilläggen:

  • Möjlighet att förhandla inom alla områden på arbetsplatsen.
  • Arbetsplatsombudet medverkar i eller tar initiativ till förhandlingar med arbetsgivaren rörande frågor som ni vill driva på arbetsplatsen.

Kompetens ger kraft!

Som förtroendevald inom Unionen kan du välja mellan ett stort antal kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Förutom kunskap, gemenskap och inspiration ger de även tyngd till din meritförteckning. För dig som vill läsa i egen takt finns det möjlighet att gå webbkurser. Här hittar du aktuella kurser i din region .

Samarbeta med arbetsmiljöombudet

Tillsammans med arbetsgivaren och arbetsmiljöombudet kan du arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Dialog och samverkan ger en bra grund för arbetsmiljöarbetet. Du kan också bidra till att skapa en arbetsplats där alla har en möjlighet att tillhöra gemenskapen och påverka hur dina kollegor blir bemötta på arbetsplatsen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?