Val av arbetsplatsombud

Med ett arbetsplatsombud på jobbet ökar möjligheterna att påverka på jobbet. Så här går det till att välja arbetsplatsombud.

Första gången ni väljer arbetsplatsombud

Arbetsplatsombudet väljs av medlemmarna på ett medlemsmöte. Är det första gången ni ska välja ett arbetsplatsombud på er arbetsplats? Då får ni hjälp av Unionens regionkontor att arrangera mötet. Det samma gäller för arbetsplatser som redan har ett arbetsplatsombud med informationsmandat, och som vill utöka uppdraget att gälla även förhandlingar med arbetsgivaren, förhandlingsmandat. 
 

  1. Kontakta Unionens regionkontor och bestäm ett datum för mötet. 
  2. Unionens representant hjälper er att bjuda in medlemmarna på mötet och att förklara vad det innebär att vara arbetsplatsombud, skillnaden på informationsmandat och förhandlingsmandat och hur länge uppdragen gäller.
  3. Efter mötet får den som valts en introduktion och tar tillsammans med Unionens representant fram en handlingsplan för vilka fackliga frågor som är viktigast att driva på er arbetsplats.

Ni kan välja ett eller flera ombud bland medlemmarna på jobbet. Det är en fördel att vara fler än en så att ni kan bolla frågor med varandra. 

Läs mer om uppdraget som arbetsplatsombud.

När mandatperioden tar slut

När mandatperioden närmar sig slutdatumet kallar arbetsplatsombudet till ett nytt medlemsmöte där medlemmarna väljer arbetsplatsombud igen, antingen genom att välja om det sittande ombudet eller genom att välja någon annan. Se till att både omval och nyval rapporteras in till Unionen. 

Uppdatera arbetsplatsombud

Nyvald eller omvald som arbetsplatsombud? Logga in här och uppdatera uppgifterna.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg