Val av arbetsplatsombud

Välj arbetsplatsombud, skriv ett protokoll och meddela sedan Unionen genom att registrera vem som har valts via vårt formulär.

Så här väljer ni arbetsplatsombud

 

 1. Bjud in medlemmarna på arbetsplatsen till ett möte.
  Är det första gången ni ska välja ett arbetsplatsombud eller om ni ska välja ett ombud med förhandlingsmandat kontaktar ni Unionens regionkontor och bestämmer ett datum för mötet. Saknar ni kollektivavtal på arbetsplatsen, kontakta gärna regionkontoret innan arbetsplatsombud väljs. Bjud in medlemmarna senast 7 dagar före mötet och informera om vilka val som ska göras.
 2. På mötet väljer ni arbetsplatsombud.
  Ni väljer också om arbetsplatsombudet ska ha informationsmandat eller förhandlingsmandat. Arbetsplatsombud med informationsmandat väljer ni på 

  en tidsperiod som längst 2 år. Förslagsvis 1 eller 2 år. Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat (begränsat eller fullt) väljs på 1 år. Mandatperioden börjar räknas från det datumet arbetsplatsombudet väljs, vilket kan vara när som helst under året, och 1 respektive 2 år framåt. Ni kan också välja ombud till regionrådet på samma medlemsmöte. Regionrådsombud kan även utses på annat medlemsmöte som hålls senast 28 februari.

 3. Skriv protokoll.
  Efter mötet skickar ni in en kopia av protokollet till Unionens regionkontor. Skriv vilka val som gjorts eventuella beslut om förhandlingsmandat. Exempel på protokoll hittar ni här och även via fliken dokument nedan.
 4. Meddela Unionen vem ni har valt.
  Det kan du göra digitalt längst ned på den här sidan eller använd registreringsunderlaget som ligger i en bilaga till protokollsmallen. Unionen meddelar sedan din arbetsgivare om uppdraget.

Håll årliga medlemsmöten

Arbetsplatser som har arbetsplatsombud ska årligen ha ett medlemsmöte. På mötet ska ni tillsammans bestämma vilka fackliga frågor som är viktigast att driva det kommande året. Om ni vill delta på/vara med på Unionens regionråd som är regionens årsmöte ska ni passa på att välja regionrådsombud. Det behöver göras senast 28 februari.

Läs mer om uppdraget.

Val arbetsplatsombud

För- och efternamn
Personnummer 10 siffror.

Typ av uppdrag:

Väljs som längst på 2 år.
Väljs på 1 år i taget. (Omval eller nyval varje år.)
Väljs på 1 år i taget. (Omval eller nyval varje år.)
Uppge begränsningarna i förhandlingsmandatet

Väljes på...

Val på 2 år gäller endast arbetsplatsombud med informationsmandat.

Uppdraget är:

Information om/stöd i uppdraget sändes till:

Namn på de medlemmar som var med och fattade beslut (separera med kommatecken)

Obs! Skriv gärna ut formuläret via din webbläsare innan du trycker "skicka" om du vill spara uppgifterna som har skickats in

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?