Val av arbetsplatsombud

Här beskriver vi hur ni väljer arbetsplatsombud.

Har ni inget arbetsplatsombud sedan tidigare?

Är det första gången ni ska välja ett  arbetsplatsombud eller vill ni utöka nuvarande arbetsplatsombuds informationsmandat till förhandlingsmandat?
 

  1. Kontakta Unionens regionkontor och bestäm ett datum för mötet, detta gör ni också om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen.
  2. Unionens representant hjälper er att bjuda in medlemmarna på mötet och också förklara vad det innebär att vara arbetsplatsombud, vilka mandat som finns (informations, förhandlingsmandat m.m.) och hur länge uppdragen gäller.
  3. Efter mötet får den som valts en introduktion och tar tillsammans med Unionens representant fram en handlingsplan för vilka fackliga frågor som är viktigast att driva på er arbetsplats.

Se mer om vad det innebär att vara arbetsplatsombud.

Har ni ett arbetsplatsombud sedan tidigare?

Uppdatera arbetsplatsombud

Har ni haft ett medlemsmöte och valt om nuvarande arbetsplatsombud/valt en ny person så loggar nuvarande ombud in och uppdaterar uppgifterna.

Håll årliga medlemsmöten

Arbetsplatser som har arbetsplatsombud ska årligen ha ett medlemsmöte. På mötet ska ni tillsammans bestämma vilka fackliga frågor som är viktigast att driva det kommande året. Om ni vill delta på/vara med på Unionens regionråd som är regionens årsmöte ska ni passa på att välja regionrådsombud. Det behöver göras senast 28 februari.

Vill du hålla ett digitalt medlemsmöte? Bli en stjärna på att hålla digitala möten.

Använd gärna Unionens bakgrundsbilder i digitala möten.

Bli en stjärna på att hålla digitala möten

Vill du som är förtroendevald skapa nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten? I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration att hålla digitala möten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg