Val av arbetsplatsombud

Välj arbetsplatsombud och meddela sedan Unionen genom att registrera vem som har valts vi vårt formulär eller blankett.

Så här väljer ni arbetsplatsombud

  1. Bjud in medlemmarna på arbetsplatsen till ett möte. Är det första gången ni ska välja ett arbetsplatsombud eller om ni ska välja ett ombud med förhandlingsmandat kontaktar ni Unionens regionkontor och bestämmer ett datum för mötet. Saknar ni kollektivavtal på arbetsplatsen, kontakta gärna regionkontoret innan arbetsplatsombud väljs.
  2. På mötet väljer ni ett eller två arbetsplatsombud på ett eller två år. Ni väljer också om arbetsplatsombudet ska ha informationsmandat eller förhandlingsmandat.
  3. Meddela Unionen vem ni valt (digitalt längst ner på den här sidan eller på blankett). Unionen meddelar sedan din arbetsgivare om uppdraget.
  4. Arbetsplatser med arbetsplatsombud ska utöver medlemsmötena ha ett årligt arbetsplatsmöte senast 28 februari. På mötet ska ni tillsammans bestämma vilka fackliga frågor som är viktigast att driva det kommande året. Om ni vill delta på/vara med på Unionens regionråd som är regionens årsmöte ska ni passa på att välja regionrådsombud.

Arbetsplatsombud med informationsmandat väljer ni för 1 eller 2 år.  Arbetsplatsombud med begränsat eller fullt förhandlingsmandat väljs alltid för 1 år. Mandatperioden börjar alltid räknas från det datumet arbetsplatsombudet väljs vilket kan vara när som helst under året och 1 respektive 2 år framåt.

Om ni har valt ett arbetsplatsombud med begränsat eller fullt förhandlingsmandat skickar ni också in ett protokoll från mötet till Unionens regionkontor senast en månad efter mötet.

Unionen informerar din arbetsgivare om vem som blivit vald till arbetsplatsombud.

Observera att det kan ta någon arbetsdag innan dina uppgifter registrerats hos oss. 

Val arbetsplatsombud

För- och efternamn
Personnummer 10 siffror.

Typ av uppdrag:

Uppge begränsningarna i förhandlingsmandatet

Väljes på...

Uppdraget är:

Information om/stöd i uppdraget sändes till:

Namn på de medlemmar som var med och fattade beslut (separera med kommatecken)

Obs! Skriv gärna ut formuläret via din webbläsare innan du trycker "skicka" om du vill spara uppgifterna som har skickats in

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?