Val av arbetsplatsombud

Med ett arbetsplatsombud ökar möjligheterna att påverka på jobbet. Så här går det till att välja arbetsplatsombud.

Välja arbetsplatsombud

Alla som är medlemmar i Unionen kan väljas till arbetsplatsombud av medlemmarna på arbetsplatsen. Detta sker på ett medlemsmöte. Du och dina kollegor kan välja att ha ett eller flera arbetsplatsombud på jobbet.

Så här gör ni, steg för steg vid nyval!

  1. När det är första gången ni ska välja arbetsplatsombud kontaktar ni Unionen Bestäm ett datum för mötet, detta gör ni också om det saknas  kollektivavtal  på arbetsplatsen.

  2. Unionens representant hjälper er att bjuda in medlemmarna på mötet och att förklara vad det innebär att vara arbetsplatsombud , skillnaden på informationsmandat och förhandlingsmandat och hur länge uppdragen gäller.
  3. Gör valen med hjälp av medlemsmötesverktyget. 
  4. Efter mötet får den som valts en introduktion och tar tillsammans med Unionens representant fram en handlingsplan för vilka fackliga frågor som är viktigast att driva på er arbetsplats.

Ni kan välja ett eller flera ombud bland medlemmarna på jobbet. Det är en fördel att vara fler än en så att ni kan bolla frågor med varandra. 

Ett arbetsplatsombud kan du väljas på som längt två år. 

Så här gör ni, steg för steg vid omval! 

Medlemsmötesverktyget hjälper er att på ett enkelt sätt genomföra medlemsmötet och välja  arbetsplatsombud  och regionrådsombud. Val av regionrådsombud ska ske senast den sista februari.

  1. När mandatperioden närmar sig slutdatumet bjuder arbetsplatsombudet in till ett medlemsmöte. Logga in på Mitt uppdrag och bjud in medlemmarna på arbetsplatsen via Enkäter och nyheter till ett medlemsmöte senast 7 dagar före mötet. Informera om vilka val som ska göras.
  2. På mötet väljer ni arbetsplatsombud och eventuellt regionrådsombud. Kontakta regionkontoret om ett arbetsplatsombuds mandat ska utökas från till exempel informationsmandat till förhandlingsmandat och mandatperiod. 
  3. Registrera uppdragen via Medlemsmötesverktyget och bifoga protokollet.

Medlemsmötesverktyget

Medlemsmötesverktyget hjälper arbetsplatsombud att genomföra medlemsmötet och välja arbetsplatsombud och regionrådsombud. För att använda medlemsmötesverktyget behöver du vara arbetsplatsombud och logga in.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg