Flexpension - mer pengar och tid

Flexpension ger dig som omfattas av kollektivavtal mer pengar till din tjänstepension och en förstärkt möjlighet att bestämma hur och när du ska gå i pension när den dagen kommer.

Seniorer cyklar
Cyklande seniorer flexpension

Vi blir friskare och lever längre

Bakgrunden till att flexpension behövs är att vi blir allt friskare och lever allt längre, vilket får konsekvenser för vår pension. Vi kommer att behöva jobba längre upp i åldrarna för att få pensionen att räcka till så som det var tänkt. Den allmänna pensionen sjunker till följd av att vi lever längre samtidigt som vi går i pension vid ungefär samma ålder. I takt med att den allmänna pensionen sjunker blir tjänstepensionen allt viktigare.

Flexpension är mer pengar och mer tid

Flexpension ger dig som omfattas av kollektivavtal mer pengar till din tjänstepension och mer tid genom en förstärkt möjlighet att gå ned i tid i slutet av arbetslivet. Flexpensionens två delar – pengar och tid - är inte beroende av varandra. 

  • Mer pengar till din tjänstepension

Flexpensionen innebär att arbetsgivaren betalar in mer pengar än tidigare, en   kompletterande premie, till din individuella tjänstepension. Du behöver inte göra något särskilt för att få den här extra premien till din tjänstepensionen.

  • Gå ned i tid i slutet av ditt arbetsliv

Flexpension innebär även en förstärkt möjlighet för dig att att själv bestämma hur och när du ska gå i pension - genom att  sakta varva ner eller jobba längre. Du tar själv initiativ till om och hur du vill använda din möjlighet att gå ner till deltidsarbete.

Mer pengar - så här funkar det

För dig som har tjänstepensionen   ITP eller KTP betalar arbetsgivarna in den kompletterande premien till befintlig tjänstepensionsplan. Om du har ITP1 placeras pengarna i de försäkringar du valt för din ITP1. Om du har ITP2 eller KTP2 går de till din premiebestämda ITPK eller KTPK och den försäkring du valt för den.  

Om du har en annan tjänstepensionslösning än ITP måste du och din arbetsgivare komma överens om hur flexpensionsavsättningen ska lösas.

Hur stor avsättningen är kan du läsa i ditt kollektivavtal . Målet är att successivt höja avsättningsnivån till 2 procent utöver nuvarande procentuella avsättning till din tjänstepension.

De inbetalade pengarna är knutna till dig som individ och finns kvar i tjänstepensionssystemet även om du byter arbete.

Hur mycket pengar handlar flexpensionen om?

Eftersom flexpension är en förstärkning av din tjänstepension är flexpensionen extra förmånlig ju yngre du är. Pengarna hinner då betalas in löpande och förräntas under lång tid, vilket innebär mer pengar när du väl går i pension.

Hur mycket tjänstepension du får beror på en rad faktorer. Det är svårt att ge exakta svar långt i förväg, men ju yngre du är desto mer pengar hinner arbetsgivaren sätta av till din flexpension under ditt arbetsliv. 

Gå ned i tid - så här funkar det

Förmodligen både vill, kan och behöver vi av ekonomiska skäl jobba längre i framtiden. Att gå ned i tid och arbeta mer flexibelt de sista åren kan vara ett sätt att underlätta för individen att arbeta längre.

  • Vilken ålder som gäller för dig när det gäller att ansöka om att gå ned i arbetstid beror på vilket kollektivavtal du omfattas av. Logga in nedan så hittar du ditt kollektivavtal och kan läsa vad som gäller för dig. 
  • Om du vill gå ned i arbetstid ska du tänka på att ansöka i god tid. Titta i ditt kollektivavtal för att se om det finns en specifik tidsgräns för ansökan.
  • Ansökan till din arbetsgivare ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om önskad sysselsättningsgrad , dvs. hur många procent du vill gå ner i arbetstid.
  • Arbetsgivaren har en skyldighet att pröva din ansökan så fort som möjligt.

Kan arbetsgivaren säga nej?

För att arbetsgivaren ska kunna säga nej, krävs det att den nya sysselsättningsgraden medför betydliga störningar för verksamheten och arbetsgivaren måste redovisa skälen. Om du skulle få avslag på din ansökan har du i och med flexpensionens införande möjlighet att få förhandlingshjälp från Unionen. I en förhandling utgår man ifrån 80 procents sysselsättningsgrad . Skulle det inte gå att komma överens i lokal och central förhandling är det dock arbetsgivarens beslut som gäller.

Ditt kollektivavtal

Logga in för att se vad som står i ditt kollektivavtal.

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg