Flexpension - mer pengar och tid

Flexpension ger dig mer pengar till din tjänstepension och en förstärkt möjlighet att bestämma hur och när du ska gå i pension när den dagen kommer.

Flexpension

Vi blir friskare och lever längre

Bakgrunden till att flexpension behövs är att vi blir allt friskare och lever allt längre, vilket får konsekvenser för vår pension. Vi kommer att behöva jobba längre upp i åldrarna för att få pensionen att räcka till så som det var tänkt. Den allmänna pensionen sjunker till följd av att vi lever längre samtidigt som vi går i pension vid ungefär samma ålder. I takt med att den allmänna pensionen sjunker blir tjänstepensionen allt viktigare.

Så gott som alla Unionens kollektivavtal innehåller flexpension.

För att du ska ha råd att vara pensionär behöver din tjänstepension stärkas upp och fyllas på. Unionen förhandlade 2017 fram en överenskommelse som betyder att så gott som alla Unionens medlemmar med kollektivavtal nu har flexpension.

Flexpension är mer pengar och mer tid

Flexpension är två saker – mer pengar till din tjänstepension och mer tid genom en förstärkt möjlighet att gå ned i tid i slutet av arbetslivet. Flexpensionens två delar – pengar och tid - är inte beroende av varandra. 

  • Mer pengar till din tjänstepension

Flexpensionen innebär att arbetsgivaren betalar in mer pengar än tidigare, en   kompletterande premie, till din individuella tjänstepension. Du behöver inte göra något särskilt för att få den här extra tjänstepensionen.

 

  • Gå ned i tid i slutet av ditt arbetsliv

Flexpension innebär även en förstärkt möjlighet för dig att att själv bestämma hur och när du ska gå i pension - genom att  sakta varva ner eller jobba längre. Du tar själv initiativ till om och hur du vill använda din möjlighet att gå ner till deltidsarbete.

Mer pengar - så här funkar det

För dig som har tjänstepensionen ITP betalar arbetsgivarna in den kompletterande premien till befintlig tjänstepensionsplan. Om du har ITP1 placeras pengarna i den lösning du har för den valbara delen av ITP1 där du väljer mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring. Om du har ITP2 går de till din premiebestämda ITPK. Om du har en annan tjänstepensionslösning än ITP sätts pengarna istället in till den. 

Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal gör din arbetsgivare en avsättning från det att du fyllt 25 år tills du fyller 65 år. De inbetalade pengarna är knutna till dig som individ och finns kvar i tjänstepensionssystemet även om du byter arbete.

Storleken på avsättningen, det vill säga hur mycket pengar som betalas in till din tjänstepension, kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Hur mycket pengar handlar flexpensionen om?

Eftersom flexpension är en förstärkning av din tjänstepension innebär det extra pengar den dag du pensionerar dig även om det är snart. För dig som är yngre är flexpension extra förmånligt. Pengarna hinner då betalas in löpande och förräntas under lång tid, vilket innebär mer pengar när du väl går i pension.

Hur mycket tjänstepension du får beror på en rad faktorer. Det är svårt att ge exakta svar långt i förväg, men ju yngre du är desto mer pengar hinner arbetsgivaren sätta av till din flexpension under ditt arbetsliv. Avsättningen till flexpension för anställda på företag inom tjänstesektorn är 0,4 procent för 2019. Nästa höjning sker 2020 med 0,3 procent till totalt 0,7 procent, såvida inte annat överenskommes i avtalsförhandlingarna 2020. Målet är att successivt höja och få upp avsättningsnivån till 2 procent utöver nuvarande avsättning till din tjänstepension.

Räkneexempel

Här kommer ett antal räkneexempel på vad en fullt utbyggd (2 procent) flexpension skulle kunna ge. Exemplen är baserade på ett antal antaganden och visar exempelpersoner i olika åldrar och med skilda löner.

  • Observera att detta endast är räkneexempel och inte en prognos om vad flexpensionen kan komma att ge.
  • Våra räkneexempel visar hur stor flexpensionen skulle kunna vara vid 65 års ålder utifrån våra antaganden.
  • Beräkningen och antagandena är nominella vilket innebär att storleken på flexpensionen anges i framtidens penningvärde.
25-åring
Månadslön kr/mån 22 000 24 000 29 000 35 000
Extra flexpension vid 65 års ålder  5 500   6 000   7 500   9 000

 

35-åring
Månadslön kr/mån 22 000 30 000 36 000 43 000
Extra flexpension vid 65 års ålder   2 250   3 250   3 750   4 500

 

45-åring
Månadslön kr/mån 24 000 32 000 40 000 48 000
Extra flexpension vid 65 års ålder   1 000  1 250   1 500   2 000

 

55-åring
Månadslön kr/mån 24 000 32 000 40 000 48 000
Extra flexpension vid 65 års ålder     250     350     400     500

Gå ned i tid - så här funkar det

Förmodligen både vill, kan och behöver vi av ekonomiska skäl jobba längre i framtiden. Att gå ned i tid och arbeta mer flexibelt de sista åren kan vara ett sätt att underlätta för individen att arbeta längre.

Med stöd av flexpension kan du ansöka om att gå ner i arbetstid från den månad du fyller 60 eller 62 år. Enligt de flesta kollektivavtalen gäller 62 år, vilken ålder som gäller beror på vilket kollektivavtal du omfattas av.

  • Om du vill gå ned i arbetstid tid ska du tänka på ansöka i god tid. Titta i ditt kollektivavtal för att se om det finns en specifik tidsgräns för ansökan.
  • Ansökan till din arbetsgivare ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om önskad sysselsättningsgrad , dvs. hur många procent du vill gå ner i arbetstid.
  • Arbetsgivaren har en skyldighet att pröva din ansökan så fort som möjligt.

Kan arbetsgivaren säga nej?

För att arbetsgivaren ska kunna säga nej, krävs det att den nya sysselsättningsgraden medför betydliga störningar för verksamheten och arbetsgivaren måste redovisa skälen. Om du skulle få avslag på din ansökan har du i och med flexpensionens införande möjlighet att få förhandlingshjälp från Unionen. I en förhandling utgår man ifrån 80 procents sysselsättningsgrad. Skulle det inte gå att komma överens i lokal och central förhandling är det dock arbetsgivarens beslut som gäller.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg