Regionala och nationella uppdrag

Med ett fackligt uppdrag på regional eller nationell nivå kan du göra skillnad för medlemmar och påverka arbetslivet i din region, eller i hela landet.

Du kan göra skillnad!

Unionen är en medlemsstyrd förening där du och alla andra medlemmar kan vara med och påverka vad Unionen ska tycka och göra och vilka vi ska vara. Du kan engagera dig fackligt på din egen arbetsplats, i din del av landet och i hela Sverige. Vi kallar det för lokal, regional och nationell nivå. På regional och nationell nivå påverkar besluten som du är med och fattar inte bara din egen arbetsplats utan alla medlemmar i din region , eller i hela Sverige. 

Regionala uppdrag

Regionrådsombud

Ditt uppdrag är att delta på regionrådet, regionens årsmöte. Här representerar du medlemmarna som valde dig. Du är med och väljer styrelse, beslutar om motioner med mera.

Ledamot i regionstyrelsen

Du är med och leder regionen och beslutar om budget och verksamhet. Du påverkar lokala politiker och makthavare och driver frågor som är viktiga för regionens medlemmar.

Regional valberedare

Du tar fram förslag på vilka som ska leda regionen det kommande året. Som regional valberedare följer du regionstyrelsens arbete och letar efter lämpliga kandidater bland regionens medlemmar.

Regional revisor

Du granskar regionstyrelsens arbete. Du bedömer om regionstyrelsen jobbat i linje med Unionens mål och utifrån regionens medlemmars bästa, och meddelar vad du tycker på regionrådet.

Nationella uppdrag

Förbundsrådsombud

Som förbundsrådsombud representerar du medlemmarna i din region. Bland annat medverkar du till att fastställa förbundets mål och övergripande inriktning i avtalsförhandlingarna.

Kongressombud

Som kongressombud representerar du medlemmarna i regionen. Du läser på inför och deltar på Unionens kongress, som hålls vart fjärde år i cirka en vecka. Under kongressen föredrar och försvarar du ställningstaganden från din region.

Valberedare

Som valberedare tar du emot nomineringar och intervjuar och föreslår kandidater till de val som ska genomföras på kongress och förbundsråd. Du föreslår även löner och arvoden för förtroendeuppdrag på nationell nivå.

Ledamot i övergripande delegation

Detta uppdrag innebär att du kan få möjlighet att vara med och påverka och fatta beslut om stora och viktiga centrala frågor som ofta får bäring på stora delar av villkoren inom Unionens organisationsområde på arbetsmarknaden.

Ledamot i förbundsstyrelsen

Som ledamot i förbundsstyrelsen är du med och leder hela organisationens verksamhet mellan kongresserna.

Förbundsrevisor

Som förbundsrevisor granskar du förbundets verksamhet under kongressperioden, i syfte att bedöma om den bedrivs i enlighet med kongressens beslut och för medlemmarnas bästa.

Läs mer om hur du kan påverka Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg