Regionala och nationella uppdrag

Arbetsbord med flera människor ovanifrån

Unionen är en medlemsstyrd organisation. Du kan engagera dig i Unionens demokratiska organisation på regional eller nationell nivå. Besluten som du då är med och fattar påverkar inte bara den egna arbetsplatsen utan också stora delar av Unionens mål och verksamhet.

Regionala uppdrag

Regionrådsombud

Som regionrådsombud eller suppleant representerar du medlemmarna på din arbetsplats på regionrådet, regionens årsmöte. Du är med och väljer styrelse och andra uppdrag, diskuterar regionens verksamhet, beslutar om motioner med mera.

Ledamot i regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder regionens verksamhet och är mellan regionråden regionens högsta beslutande organ. Som ledamot i regionstyrelsen deltar du bland annat i arbetet med att sätta upp mål och leda och utvärdera regionens verksamhet och organisation.

Regional valberedare

Regionala valberedare tar fram förslag på vilka som ska leda regionen det kommande året. Som regional valberedare följer du regionstyrelsens arbete och letar efter lämpliga kandidater bland regionens medlemmar.

Regional revisor

Som regional revisor granskar du regionstyrelsens arbete under året. Du bedömer om regionstyrelsen jobbat i linje med Unionens mål och utifrån regionens medlemmars bästa. På regionrådet till- eller avstyrker regionala revisorer ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Nationella uppdrag

Ledamot i branschdelegation

Som ledamot i en branschdelegation har du en av de viktigaste funktionerna i Unionens avtalsrörelse. Du driver din branschs frågor i arbetet före, under och efter avtalsrörelsen.Det är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag som ger dig chansen att vara med och påverka hur Unionens kollektivavtal utvecklas framöver.

Kongressombud

Som kongressombud eller suppleant representerar du medlemmarna i regionen. Du läser på inför och deltar på Unionens kongress, som hålls vart fjärde år i cirka en vecka. Under kongressen föredrar och försvarar du ställningstaganden från din region.

Delegation för förbundsövergripande frågor

Detta uppdrag innebär att du kan få möjlighet att vara med och påverka och fatta beslut om stora och viktiga centrala frågor som ofta får bäring på stora delar av villkoren inom Unionens organisationsområde på arbetsmarknaden.

Ledamot i branschråd

Som ledamot i ett branschråd har du en spännande uppgift. Du håller dig uppdaterad om trender och om vad som sker i branschen. Branschrådet är också en remissinstans för frågor som rör branschen. Rådet består av 8-20 personer som träffas 1-2 gånger om året.

Förbundsrådsombud

Som förbundsrådsombud representerar du medlemmarna i din region. Bland annat medverkar du till att fastställa förbundets mål och övergripande inriktning i avtalsförhandlingarna.

Nationell valberedare

Unionen nationella valberedningen utses av kongressen och har till uppgift att ta emot förslag på kandidater, bereda och föreslå kandidater till de val som ska genomföras under kongress och förbundsråd, samt föreslå löner och arvoden för förbundsuppdrag på nationell nivå.

Läs mer om hur du kan påverka Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg