Pension

Du får tjänstepension om du omfattas av kollektivavtal. Tjänstepensionen är en viktig del av din framtida pension och kompletterar den allmänna pensionen.

Info icon Shape info icon

Åldersgränsen för ålderspensionen i ITP 1 höjs från 65 till 66 år den 1 januari 2023

ITP 1 omfattar i huvudsak tjänstemän födda 1979 eller senare (tjänstemän födda före 1979 kan också enligt vissa förutsättningar omfattas av ITP 1). Om du omfattas av ITP 1 och fortsätter att arbeta efter att du har fyllt 65 år, så kommer inbetalningen till tjänstepensionen att betalas fram till dess att du fyller 66 år.

Pensionsåldern för ITP 2 är fortsatt 65 år

ITP 2 omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Åldersgränsen för arbetstagare inom ITP 2 är fortfarande 65 år. Man kan dock komma överens med sin arbetsgivare om att ITP 1 ska gälla från 65 år.

Om förändringarna

Allmän pension

Allmän pension är en statlig pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Varje år som du arbetar och betalar skatt avsätts nya pengar till din framtida allmänna pension. I ditt orange kuvert kan du se hur mycket du hittills har sparat in. Läs mer om allmän pension hos Pensionsmyndigheten.

Pensionspyramiden – en överblick

Förutom allmän pension har de flesta som arbetar även en tjänstepension, vanligen genom att arbetsgivaren har kollektivavtal . Att omfattas av tjänstepension är viktigt, för den utgör ofta ett rejält tillskott till din pension. Många har också ett privat pensionssparande.

Minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension. Där ingår den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det eventuella privata sparandet.

Tjänstepension

Du som är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal , omfattas av en tjänstepensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar. Det betyder att du utöver den lagstadgade allmänna pensionen även får tjänstepension. Det innebär också att du får sjuklön och sjukpension och möjlighet till olika ersättningar i samband med dödsfall. Det är efterlevandeskydd som ger ekonomisk trygghet till dina efterlevande.

Du kan också få tjänstepension om din arbetsgivare har tecknat privat företagsförsäkring. Det finns dock skillnader mellan kollektivavtalad tjänstepension och privata företagsförsäkringar. Om din arbetsgivare har tecknat en privat pensionsförsäkring är det inte säkert att den är lika ekonomiskt fördelaktig. Ta reda på vad den innebär, till exempel storleken på avsättningar, avgiftsnivåer och om det finns riskförsäkringar (premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring och arbetsskadeförsäkring).

För dig som inte får tjänstepension och inte omfattas av kollektivavtal - läs om rätt till tjänstepension.

Olika kollektivavtalade tjänstepensioner

Det vanligaste kollektivavtalet om tjänstepension för Unionens medlemmar är ITP . Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän :

  • ITP1
    Anställda födda 1979 eller senare har en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder. Premiebestämd tjänstepension ITP1

  • ITP2
    De som är födda 1978 eller tidigare har vanligtvis ITP2 (även möjligt att omfattas av ITP1). ITP2 är förmånsbestämd, men har också en del som är premiebestämd (ITPK).  Förmånsbestämd tjänstepension ITP2.

Det finns olika kollektivavtal som reglerar tjänstepension och vilket du har beror på vilket avtalsområde din arbetsgivare tillhör. Hör efter med din arbetsgivare om vilket tjänstepensionsavtal du har.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Att gå i pension

Det finns ingen pensionsålder i pensionssystemet, men vanligen brukar det vara 65 år. 

Om du vill gå i pension vid 65 års ålder är det ingenting särskilt som du behöver förhandla om med arbetsgivaren. Men kanske funderar du på att gå i pension tidigare än vid 65 års ålder, på möjligheterna att gå ner till deltid med stöd av flexpension eller på hur du tjänar in pension när du arbetar efter 65 års ålder.

Omfattas du av ITP1 fortsätter du tjäna in till din tjänstepension fram till 66 års ålder.

Innan du fyller 60 bör du se upp för risken för lönekapning om du har tjänstepensionen ITP2. Läs också om att gå i pension under tänk på det här innan du går i pension.

Tips för bättre pension

Det viktigaste tipset för en bättre pension är att arbeta så mycket och länge du kan, betala skatt på dina inkomster och ha tjänstepension från din arbetsgivare.

Skaffa dig en samlad bild över din egen pension genom att göra en prognos på Minpension. Se över och välj aktivt det skydd du behöver för dina närstående. Se över avgifterna hos de som förvaltar dina pensionspengar och välj låga avgifter. Om din arbetsgivare betalar till tjänstepension  ITP kan du använda Avtalats rådgivningstjänst.

Efterlevandeskydd och dödsfall

Dina närmaste kan ha rätt till tjänstegrupplivförsäkring TGL, återbetalningsskydd, familjeskydd och familjepension genom tjänstepensionen ( ITP ). Vad som gäller beror på vilka val du har gjort, vilken tjänstepension du omfattas av (det vill säga tjänstepensionen ITP1 eller tjänstepensionen ITP2) samt vilken lön du har.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Du som omfattas av ett kollektivavtal kan få personliga och konkreta råd om hur du kan anpassa ditt pensionssparande och försäkringsskydd.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Pensionsguiden

Unionen förklarar pension - så funkar det. Så tjänar du in till din pension under ditt arbetsliv, val du kan göra, konsekvenser om du inte väljer samt hur du planerar smartast när det är dags för uttag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg