Pension

Du får tjänstepension om du omfattas av kollektivavtal. Tjänstepensionen är en viktig del av din framtida pension och kompletterar den allmänna pensionen.

Få ut mesta möjliga till pension och försäkringar

Se till att du kan få ut maximalt av de pengar som betalas till din pension och försäkringar. Lär mer på Unionens kostnadsfria informationsträffar.

Pensionsrådgivning - gratis och oberoende

Du, som omfattas av ett kollektivavtal med Unionen, kan få personliga och konkreta råd om hur du kan anpassa ditt pensionssparande och försäkringsskydd.

Allmän pension

Allmän pension är en statlig pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Varje år som du arbetar och betalar skatt avsätts nya pengar till din framtida allmänna pension. I ditt orange kuvert kan du se hur mycket du hittills har sparat in. Läs mer om allmän pension på Pensionsmyndighetens webbplats.

Pensionspyramiden – en överblick

Förutom allmän pension har de flesta som arbetar även en tjänstepension, vanligen genom att arbetsgivaren har kollektivavtal . Att omfattas av tjänstepension är viktigt, för den utgör ofta ett rejält tillskott till din pension. Många har också ett privat pensionssparande.

Minpension kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension. Där ingår den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det eventuella privata sparandet.

Vad tjänstepension innebär

Du som är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal, omfattas av en tjänstepensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar. Det betyder att du utöver den lagstadgade allmänna pensionen även får tjänstepension. Det innebär också att du får sjuklön och sjukpension och möjlighet till olika ersättningar i samband med dödsfall. Det är efterlevandeskydd som ger ekonomisk trygghet till dina efterlevande.

Räkna ut vad ditt kollektivavtal är värt för dig när du går i pension på Knegdeg.se.

Du kan också få tjänstepension om din arbetsgivare har tecknat privat företagsförsäkring. Det finns dock skillnader mellan kollektivavtalad tjänstepension och privata företagsförsäkringar. Om din arbetsgivare har tecknat en privat pensionsförsäkring är det inte säkert att den är lika ekonomiskt fördelaktig. Ta reda på vad den innebär, till exempel storleken på avsättningar, avgiftsnivåer och om det finns riskförsäkringar (premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring och arbetsskadeförsäkring).

För dig som inte får tjänstepension och inte omfattas av kollektivavtal - läs gärna om rätt till tjänstepension och om hur du gör för att få kollektivavtal.

Parasoll

Om olika kollektivavtalade tjänstepensioner

Det vanligaste kollektivavtalet om tjänstepension för Unionens medlemmar är ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd tjänstepension ITP1 och förmånsbestämd tjänstepension ITP2.

De som är födda 1978 eller tidigare har ITP2. Den är förmånsbestämd, men har också en del som är premiebestämd (ITPK). Anställda som är födda 1979 eller senare har en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder.

Det finns olika kollektivavtal som reglerar tjänstepension och vilket du har beror på vilket avtalsområde din arbetsgivare tillhör. Hör efter med din arbetsgivare om vilket tjänstepensionsavtal som du har.

Att gå i pension

Om du vill gå i pension vid 65 års ålder är det ingenting särskilt som du behöver förhandla om med arbetsgivaren. Men kanske funderar du på att gå i pension tidigare än vid 65 års ålder, på möjligheterna att gå ner till deltid med stöd av flexpension eller på hur du tjänar in pension när du arbetar efter 65 års ålder. Innan du fyller 60 bör du se upp för risken för lönekapning om du har tjänstepensionen ITP2. Du hittar mer information på respektive sida. Läs också om att gå i pension under tänk på det här innan du går i pension.

När du går i pension är du välkommen att fortsätta att vara medlem i Unionen. Läs mer om medlemskapet som pensionär.

Tips för bättre pension

Det viktigaste tipset för en bättre pension är att arbeta så mycket och länge du kan, betala skatt på dina inkomster och ha tjänstepension från din arbetsgivare.

Lär dig mer om försäkring och pension på Unionens informationsträffar. Skaffa dig en samlad bild över din egen pension genom att göra en prognos på Minpension. Se över och välj aktivt det skydd du behöver för dina närstående. Se över avgifterna hos de som förvaltar dina pensionspengar och välj låga avgifter. Om din arbetsgivare betalar till tjänstepension ITP kan du använda PTKs tjänst för pensionsrådgivning.

Efterlevandeskydd och dödsfall

Dina närmaste kan ha rätt till tjänstegrupplivförsäkring TGL, återbetalningsskydd, familjeskydd och familjepension genom tjänstepensionen (ITP). Vad som gäller beror på vilka val du har gjort, vilken tjänstepension du omfattas av (det vill säga tjänstepensionen ITP1 eller tjänstepensionen ITP2) samt vilken lön du har.

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter och skyldigheter som anställd
  • Gratis föreläsningar om försäkring och pension
  • Besök på din arbetsplats då vi berättar om försäkringar och pension
  • Kräva dina rättigheter som anställd enligt lagar, kollektivavtal och anställningsavtal

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?