Pension – så funkar det

Under ditt arbetsliv samlar du ihop pensionspengar från flera olika håll. Pensionspyramiden illustrerar hur din totala pension kan se ut.

Pensionspyramiden – en överblick 

Den allmänna pensionen – som är basen i pyramiden – består av inkomstpension och premiepension. Förutom allmän pension har de flesta som arbetar även en tjänstepension. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal vet du att du är garanterad tjänstepension. Många har också ett privat pensionssparande. 

 • Allmän pension – inkomstpension + premiepension 

 • Kollektivavtalad tjänstepension  
 • Eventuell tjänstepension för den som jobbar hos arbetsgivare utan  kollektivavtal  
 • Privat sparande 

pensionspyramiden

Som egenföretagare är det extra viktigt att du ser över och planerar för din pension. Om pension när du är egenföretagare

Allmän pension 

Allmän pension är en lagstadgad pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Varje år som du arbetar och betalar skatt avsätts nya pengar till din framtida allmänna pension. Den allmänna pensionen har både en nedre och övre gräns för inkomster som ger rätt till pension

Den allmänna pensionen består av två delar:

 • Inkomstpension – påverkar du indirekt genom att jobba mycket, länge och ha en hög lön. 
 • Premiepension påverkar du genom att placera i olika fonder. Om du inte väljer placeras pengarna i Sjunde AP-fonden, Såfa.

Läs om allmän pension och hur mycket du hittills tjänat in hos Pensionsmyndigheten.se

Kollektivavtalad tjänstepension

Är du anställd hos en arbetsgivare med  kollektivavtal ? Grattis! Då omfattas du automatiskt av en tjänstepensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar.

Tjänstepension är en viktig del av din framtida pension som kompletterar den allmänna pensionen. De kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen är upphandlade med de finansiellt stabila pensions­bolag som förväntas ge högsta möjliga pension till lägsta möjliga avgift.

Att omfattas av tjänstepension är viktigt, för den utgör ofta ett rejält tillskott till din pension

Utöver att tjänstepensionen ofta utgör ett rejält tillskott till din pension innebär kollektivavtalet också att du får sjuklön och sjukpension, omställningsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, inbetalning för viss tid till ålderspension vid föräldraledighet och möjlighet till olika ersättningar i samband med dödsfall som kan ge ekonomisk trygghet till dina nära.

Det finns olika  kollektivavtal  som reglerar tjänstepension och vilket du har beror på vilket kollektivavtalsområde din arbetsgivare tillhör. Hör efter med din arbetsgivare om vilket tjänstepensionsavtal som du har. 

Vilken tjänstepension omfattas du av?

De flesta av Unionens medlemmar som omfattas av  kollektivavtal  har ITP1 eller ITP2. Alla med  ITP  har en del i sin pension som man själv kan styra över för att kunna påverka och anpassa tjänstepensionen.

 • Är du född 1979 eller senare gäller ITP1
  ITP1 innebär att arbetsgivaren betalar in en förutbestämd premie till din pension varje månad. Här vet du inte hur mycket du får i pension, det beror på avkastning, avgifter och hur mycket pengar som betalas in. Du kan även omfattas av ITP1 om din arbetsgivare tecknat  kollektivavtal  efter 2006 och valt att tillämpa ITP1 på samtliga tjänstemän , oavsett ålder. 
  Kollektivavtalad tjänstepension ITP1
 • Om du är född 1978 eller tidigare gäller ITP2
  Har du ITP2 beror din framtida pension på vilken lön du har och hur länge du tjänar in pension i det här systemet. Tanken är att du ska få en procentsats på din slutlön i pension livet ut men för att få full pension krävs att du är i systemet den dag du går i pension och att du har tjänat in ITP2 under nästan hela ditt arbetsliv. Om du inte har ITP2 när du går i pension eller inte har full intjänad tid i systemet får du din  ITP2 reducerad beroende på hur mycket som finns inbetalat eller utifrån hur lång tid du hunnit tjäna in till systemet. Observera att om du är född 1978 eller tidigare så kan du omfattas av ITP1, om din arbetsgivare har valt att tillämpa det på alla  tjänstemän  oavsett ålder.
  Kollektivavtalad tjänstepension ITP2
 • För dig inom Fremias  avtalsområde  - ITP1 eller KTP2

  Är du född 1981 eller senare omfattas du av ITP1från den 1 januari 2019 . Är du född 1980 och tidigare och jobbar inom Fremias  avtalsområde  under ett avtal  tecknat före 2019 omfattas du av Kooperationens förmånsbestämda tjänstepension KTP2, om inte din arbetsgivare har valt att alla  tjänstemän  oavsett ålder ska ha ITP1. 
  Kollektivavtalad tjänstepension KTP2

Om du jobbar hos arbetsgivare utan kollektivavtal 

Jobbar du hos en arbetsgivare som inte har  kollektivavtal  kan du omfattas av en tjänstepension – om din arbetsgivare har tecknat en individuell tjänstepension. 

Har din arbetsgivare tecknat en individuell tjänstepension är det inte säkert att den är lika ekonomiskt fördelaktig.

Ta reda på vad den individuella tjänstepensionen innebär. Till exempel storleken på premierna, avgiftsnivåer och om det finns riskförsäkringar -  premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring,  tjänstegrupplivförsäkring  och arbetsskadeförsäkring - och vem som betalar premien för dessa. I en del lösningar betalar du nämligen själv för riskförsäkringarna, som dras från premierna som går till ålderspensionen. 

Skillnaden i pension kan bli stor, trots lika stora inbetalningar. 

Om man jämför kollektivavtalad tjänstepension med en individuell tjänstepension kan skillnaden i pension bli stor, trots lika stora inbetalningar. 

Skillnaderna gäller inte bara när det handlar om hur mycket du får betala i avgifter för förvaltningen av ditt pensionskapital. Det handlar också om garantier för din pension och hur din sjukförsäkring ser ut. Om tjänstepension när du jobbar hos arbetsgivare utan kollektivavtal

Privat sparande 

Toppen på pensionspyramiden består av ett eventuellt privat pensionssparande där ditt behov av att spara privat behöver utgå från din livssituation och ditt kapitalbehov. Om du saknat intjänande till tjänstepension hela eller delar av ditt yrkesliv ökar behovet av privat pensionssparande. Idag saknar privat pensionssparande avdragsrätt i deklaration och är därför inte längre ett förmånligt sparande. ​Men om du helt saknar pensionsrätt i din anställning finns möjlighet göra avdrag i deklarationen.

Det finns flera olika möjligheter att själv spara till din pension, men var alltid uppmärksam på vilken avgift du får betala, oavsett vilken form du väljer.  

Så kan du påverka din pension

 1. Jobba på en arbetsplats med kollektivavtal

  Det absolut smartaste du kan göra för att få en bra pension är att jobba hos en arbetsgivare med  kollektivavtal , eftersom du då är garanterad tjänstepension.

  Du kan också själv påverka din kollektivavtalade tjänstepensionen genom att göra anpassade val för ditt sparande och bestämma vilket efterlevandeskydd du vill ha. Valen gör du hos Avtalat.

  Jobbar du hos en arbetsgivare utan kollektivavtal och får tjänstepension har du ett stort eget ansvar att ta reda på vad den försäkringslösningen innehåller, hur den fungerar, vilka val du kan göra och vad valen innebär. 

 2. Jobba mycket 

  Långa perioder av deltidsarbete i livet kan påverka din framtida pension, så har du möjlighet är det bra att jobba heltid. Det finns naturligtvis situationer när deltidsarbete har ett stort värde, som exempelvis under småbarnsåren om du är förälder. När du tar ut föräldrapenning tjänar du dock in till din allmänna pension och även till din tjänstepension i 13 månader om du omfattas av ITP1. För dig som jobbar deltid och har en partner finns det också möjlighet att aktivt jämna ut pensionen mellan er på olika sätt om en av er jobbar deltid.

  Om du blir erbjuden en deltidstjänst kan du alltid försöka komma överens med din arbetsgivare om att få extra insättning till din tjänstepension.
  Pensionsmyndigheten har information om hur pensionen påverkas av att jobba deltid
 3. Jobba länge

  Genom att välja en senare pensionstidpunkt ges en högre pension per månad livet ut. Pensionsmyndigheten har räknat på att i allmän pension kan det innebära 6-11 procent mer i månaden för varje extra år man arbetar.

  Du har rätt att jobba kvar till du fyller 69 år. Arbetsgivarens skyldighet att betala till din tjänstepension upphör när du fyller 65 år om du omfattas av ITP2 eller KTP2 och 66 år om du omfattas av ITP1. Det går att komma överens med din arbetsgivare om att fortsätta betala till ITP1 oavsett vilket tjänstepensionsavtal du omfattats av fram till 65 respektive 66 år. Pensionsmyndigheten har information om att jobba länge ger högre pension

  Jobbar du hos en arbetsgivare utan  kollektivavtal  men med en tjänstepension som arbetsgivaren tecknat för dig behöver du ta reda på vad som gäller för just den lösningen. Till vilken ålder betalar din arbetsgivare in till den individuella pensionslösningen? Går det att få inbetalt längre om du väljer att kvarstå i tjänst? Om tjänstepension när du jobbar hos arbetsgivare utan kollektivavtal

 4. Ha en hög lön

  Den är naturligtvis inte så lätt, men att komma förberedd till ditt  lönesamtal  och försöka få en bättre löneökning påverkar din pension positivt. Det finns ett tak för hur hög lön man kan ha och fortfarande tjäna in allmän pension, slår man i taket så blir det ytterst viktigt att ha en tjänstepension som kompenserar för de delar man inte får allmän pension för.

Fler tips på hur du kan påverka pensionen

Har du flexpension? – Jobbar du hos en arbetsgivare som har  kollektivavtal  med Unionen har du Flexpension, vilket innebär en extra avsättning till din tjänstepension. Flexpension - mer pengar och tid

Lönar det sig att löneväxla? – Har du en lön över 8,07 inkomstbasbelopp och din arbetsgivare godkänner det kan du löneväxla, men läs på vad det innebär. Tänk på det här om du vill löneväxla

Se över ditt efterlevandeskydd – Välj aktivt de efterlevandeskydd du behöver för dina nära. Om de inte behövs kan det vara en god idé att välja bort dem då de till viss del påverkar din pension. Mer om efterlevandeskydd

Kolla upp lönekapning – Har du ITP2 eller KTP2 finns en regel om lönekapning från 60 år som innebär att om du skulle få en högre löneökning än ett visst index får du inte räkna med hela löneökningen för beräkningen av din tjänstepension. Risk för lönekapning vid ITP2 från 60 års ålder

Se över avgifterna – Se över avgifterna hos de som förvaltar dina pensionspengar och välj låga avgifter.  Om din arbetsgivare betalar till tjänstepension  ITP  kan du använda Avtalats rådgivningstjänst. 

Ta del av Pensionsmyndighetens tumregler – För dig som vill ha fördjupad information om hur olika val kan påverka både din allmänna pension och din eventuella tjänstepension har Pensionsmyndigheten tagit fram tumregler, som ger en vägledning för att kunna fatta välgrundade beslut kopplat till din pension.

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om placering av pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring efterlevandeskydd och din ersättning om du blir sjuk.

Boka ett möte med Avtalat

Välkommen att höra av dig till Avtalat om du är intresserad av mer kunskap om pension och försäkring på din arbetsplats. Samla ihop och bjud in dina kollegor eller medarbetare så ordnar vi ett digitalt informationsmöte utifrån just era behov.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg