Tjänstepension och försäkring för dig som jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal

Det finns inget krav eller något lagstöd som säger att en arbetsgivare utan kollektivavtal behöver betala för tjänstepension eller några andra försäkringar för sina anställda.

Tjänstepension är inte självklart för alla

Tjänstepension ingår i kollektivavtalen. Det finns inget krav eller någon lag som säger att en arbetsgivare utan kollektivavtal behöver betala för tjänstepension eller några andra försäkringar för sina anställda.

Många arbetsgivare utan kollektivavtal väljer ändå att teckna och betala in till pension och försäkring för sina anställda genom individuell tjänstepension.

Du behöver ta reda på vad som gäller dig

En individuell tjänstepension, som arbetsgivare tecknar på egen hand, kan innehålla olika regler och ha olika innehåll. Det innebär därmed ett större ansvar för dig som anställd att ta reda på vad försäkringslösningen innehåller.

Det är viktigt att du löpande bevakar så att rätt belopp avsätts till dina försäkringar om du omfattas av en individuell tjänstepension. Detta eftersom det saknas garantier för att du exempelvis ska få dina utlovade tjänstepensionsinbetalningar.

Din pensionslösning ska stå i ditt anställningsavtal

Det behöver stå inskrivet i ditt anställningsavtal vilken pensionslösning som du och din arbetsgivare har kommit överens om. Det är viktigt för att det ska vara tydligt både för både dig och arbetsgivaren vad som gäller, men också för att du ska ha bevis att du har rätt till förmånen om arbetsgivarens avsättning skulle bli fel eller utebli.

Delar som påverkar din tjänstepension

 • Insatta premier

Premier är den summa som betalas in till din tjänstepension. Ibland är det en fast procentsats som utgår från din lön och ibland finns det en så kallad premietrappa som kan vara kopplad till ålder, lön och/eller basbeloppsgränser. Ett riktmärke att jämföra med kan vara den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP1 tillsammans med en flexpensionspremie om 2%. Du behöver också ta reda på om hela premien går till tjänstepensionen eller om en del av premien tas för att betala eventuella andra försäkringar, som exempelvis sjukförsäkring eller premiebefrielseförsäkring.

 • Pensionsmedförande lön

De premier som ska betalas till din tjänstepension grundar sig på din lön. Beroende på vilken pensionslösning du har kan det skilja sig åt hur premien beräknas. Du behöver också ta reda på om exempelvis rörliga lönedelar som semesterersättning och provision ingår i din pensionsmedförande lön .

Om den lön som din pensionspremie grundar sig på till exempel är månadslön x 12 (eller 12,2, om den inkluderar semesterersättning ) så innebär det att övriga rörliga lönedelar som till exempel bonus , övertidsersättning och provision, inte räknas med.

Om det finns brytgränser vid vissa lönenivåer för högre pensionsavsättningar kan du i det fallet också gå miste om en högre premieinbetalning i jämförelse med om premien baseras på kontant utbetald bruttolön varje månad.

 • Avgifter och placeringsmöjligheter

Du behöver ta reda på om du själv kan välja sparform för din tjänstepension och vilka förvaltningsavgifter som dras. Tänk på att fasta årsavgifter kan ta av ditt redan intjänade pensionskapital.

 • Traditionell försäkring – du låter försäkringsbolaget sköta förvaltningen och där finns oftast en garanti för att ditt kapital inte ska bli lägre än en viss nivå.
 • Fondförsäkring – du väljer bolag och anpassar ditt sparande utifrån deras utbud. I en fondförsäkring finns inga garantier.
 • Ickevalsalternativ

De allra flesta gör inga aktiva val för obligatoriskt sparande till pensionen. Det gäller både för den allmänna pensionen och för tjänstepensionen. Premierna placeras då i ett så kallat ickevalsalternativ.

För anställda på arbetsplatser med kollektivavtal så upphandlas pensionsbolaget som blir ickevalet för att de ska ha låga avgifter och är oftast en traditionell försäkring.

Inom en individuell tjänstepension är det inte säkert att ickevalet är lika förmånligt. Du behöver därför själv kolla upp vad den lösningen innebär och vilka avgifter som gäller för den.

 • Vilka efterlevandeskydd du väljer

Går det att välja efterlevandeskydd i den tjänstepension du erbjuds? Det finns olika typer av efterlevandeskydd. Återbetalningsskydd innebär att dina anhöriga kan få kapitalet som finns inbetalt till din tjänstepension om du skulle avlida innan pensionen. Ibland går det även att välja till en extra form av livförsäkring som du betalar för genom ett avdrag från premierna till din tjänstepension. Har du familj som är beroende av din inkomst kan det vara viktigt att se över skyddet för dina anhöriga.

 • Omfattas du av sjukförsäkring?

Utöver en tjänstepension behöver du ta reda på om du omfattas av en sjukförsäkring. Arbetsgivaren är lagstadgat skyldig att betala sjuklön de första 14 dagarna om du blir sjuk, därefter kan du ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren har efter de 14 dagarna ingen lagstadgad skyldighet att betala någon kompletterande ersättning till sjukpenningen från Försäkringskassan. Vid längre tids sjukskrivning kan det därför vara viktigt att omfattas av en sjukförsäkring som kan ge kompletterande ersättning. Du behöver också reda på när en eventuell sjukförsäkring börjar gälla, många individuella tjänstepensioner ger inte ersättning förrän efter 90 dagars sjukskrivning.

 • Tjänstepension om du är föräldraledig eller sjuk?

I pension- och försäkringslösningar för anställda på en arbetsplats med kollektivavtal ingår en så kallad premiebefrielseförsäkring eller avgiftsbefrielseförsäkring. Det innebär att du fortsätter att få inbetalningar till din tjänstepension och omfattas av övriga försäkringar även när du är föräldraledig eller blir sjukskriven.

Du som inte omfattas av kollektivavtal behöver själv ta reda på vad som händer med din tjänstepension och försäkringar när du är föräldraledig eller sjukskriven.

 • Behövs hälsoprövning?

Krävs det en hälsoprövning för att du ska få ta del av den försäkringslösning som din arbetsgivare tecknat? Om du inte klarar den hälsoprövningen behöver du komma överens med din arbetsgivare vad som då ska gälla för att du inte ska stå utan tjänstepension och eventuella andra försäkringar via jobbet.

 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA)

Utöver tjänstepension samt sjuk- och premiebefrielseförsäkring är det bra att också omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring som ger dina anhöriga ett skattefritt engångsbelopp ifall du skulle avlida i förtid och en arbetsskadeförsäkring som ger dig kompletterande ersättning ifall du skadar dig i arbetet.

Utan tjänstepension har du rätt att göra avdrag i deklarationen

Om du inte har någon tjänstepension från din arbetsgivare har du rätt att göra avdrag i deklarationen för ditt privata pensionssparande med upp till 35 procent av din lön. Sparandet förutsätter en privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS). För mer information om det behöver du vända dig till Skatteverket.

För dig som driver eget företag

Driver du eget företag behöver du själv ta ansvar för din framtida pension.
Spara till pension som egenföretagare

Vill du ha kollektivavtal på din arbetsplats?

Ett kollektivavtal ger dig trygga förmåner och en garanterad rätt till tjänstepension och andra försäkringar. Om tjänstepension när det finns kollektivavtal

Vill du och dina kollegor veta mer om kollektivavtalet eller ha hjälp i dialog med arbetsgivaren om att teckna ett kollektivavtal hjälper vi er gärna med det.

Så kan ni driva frågan om kollektivavtal

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg