Jobba utomlands

Om du ska jobba utomlands finns en rad områden du behöver ha koll på vad gäller din a-kassa, kollektivavtalade försäkringar, skatt och socialförsäkringar.

Förbered dig för utlandsjobb

Det är en hel del du behöver fundera över och ta ställning till i god tid innan du tackar ja till att arbeta utomlands. Hur det fungerar med anställningsform, kontrakt, lön, villkor, a-kassa, socialförsäkringar, skatt och pension kan variera utifrån hur du är anställd, hur länga du ska jobba utomlands och var någonstans i världen arbetslandet ligger.

Beroende på var du ska jobba kan du behöva ansöka om visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i god tid.

Hur ska du vara anställd?

Hur du är anställd påverkar vad du behöver fundera över inför ditt utlandsjobb.

 • Utsänd – Du är anställd och får din lön av din arbetsgivare i Sverige och är stationerad utomlands.
 • Anställd på dotterbolag – Du är anställd i ett dotterbolag där arbetslandets socialförsäkringssystem gäller.
 • Lokalt anställd – Du har samma villkor och arbetsrätt som alla andra i arbetslandet.

Hur ska ditt anställningskontrakt se ut?

Ta reda på vad som gäller i landet dit du ska: Vad blir det för avgifter? Tjänar du in till din pension under tiden utomlands? Har du kvar möjligheten att till exempel vabba eller vara sjukskriven?

Var noga med att ditt anställningskontrakt ger dig det du behöver i form av försäkringar och pension. Fundera på vilka försäkringar som är viktiga i din livssituation. En olycksförsäkring behövs i alla skeden av livet, till skillnad från till exempel möjligheten att vara föräldraledig. Det bästa är om du kan förhandla dig till avtal eller villkor som garanterar dig en svensk socialförsäkringsnivå.

 • Skriftlig information från arbetsgivaren före avresa
  Om du ska arbeta utomlands mer än fyra veckor i följd ska arbetsgivaren - enligt LAS 6 d § - skriftligen informera dig om vad som gäller före avresa.
 • Se över företagets policy
  Som dotterbolagsanställd bör du se över företagets policy för utlandsarbete. Som dotterbolagsanställd, och även som lokalanställd, är du försäkrad i landet där du jobbar, vilket kan innebära helt andra regler för till exempel sjukförsäkring och föräldraledighet. Så kontrollera alltid vilket företag som är din arbetsgivare och vad de har för policy, när du skriver kontrakt för att jobba utomlands.
 • Se till att ha din svenska tjänst kvar
  Om du ska jobba i ett dotterbolag till företaget där du normalt jobbar, se då till att du har kvar din tjänst när du kommer tillbaka till Sverige. Det bästa är om din svenska arbetsgivare ger dig tjänstledigt från din vanliga tjänst. Då räknas din tid utomlands även in i din sammanlagda anställningstid, vilket är till fördel för dig om det till exempel skulle bli uppsägningar på din arbetsplats. Ta även reda på om du har möjlighet att jobba utomlands som utsänd av din svenska arbetsgivare istället för att bli anställd i det nya landet. Då är du kvar i det svenska socialförsäkringssystemet, så att du till exempel kan vara föräldraledig och tjänar in till din pension som vanligt.
 • Se till att få ett anställningsintyg från din svenska arbetsgivare
  Be din arbetsgivare hemma i Sverige om ett anställningsintyg innan du åker utomlands. Om det skulle bli en omorganisation eller liknande medan du är borta är det bra att ha papper på vad du har jobbat med tidigare.
 • Rätt att säga upp kontraktet vid särskilda händelser
  Du bör ha rätt att säga upp kontraktet om det händer något stort och oförutsett, till exempel att du eller någon nära anhörig blir sjuk eller att dina familjeförhållanden ändras, så att du inte längre kan jobba utomlands. Arbetsgivaren kan säga upp kontraktet på grund av:
 1. Politiska oroligheter, krig eller liknande i landet där du jobbar.
 2. Naturkatastrofer.
 3. Att en samarbetspartner till företaget bryter sitt kontrakt på ett sätt som gör att du inte längre kan göra ditt jobb.
 4. Att företaget drabbas av ett myndighetsbeslut som gör att det till exempel måste minska eller lägga ner verksamheten i landet där du jobbar.

Arbetstid vid utlandsjobb

Ta reda på vad som gäller för arbetstid, semester och övertid där du ska jobba., så att inte du överraskas av eventuella skillnader mot Sverige. Och försök ta reda på hur mycket man faktiskt jobbar på just din blivande arbetsplats – det är inte alltid samma sak som vad som står på pappren.

 • Försök få en arbetstid som följer svensk lag eller kollektivavtal .
 • Se till att du får högre lön om din ordinarie arbetstid är längre än i Sverige.
 • Se till att få betalt för övertid, restid och tjänsteresor.
 • Se till att få lika mycket semester och lika många helgdagar som i Sverige.
 • Se till att det som gäller för arbetstid, semester och övertid står i ditt anställningskontrakt.

Lön utomlands

Att arbeta utomlands innebär nya utmaningar och erfarenheter. Det är mycket som kommer vara annorlunda, allt från utbetalningar till vad det kostar att leva i landet – det är viktigt att ha med i beräkningarna när du förhandlar om din lön.

En bra utgångspunkt är att jämföra lönen du får på ditt utlandsjobb med den lön som du skulle få i Sverige för motsvarande jobb. För att veta hur mycket din utlandslön är värd behöver du också ta reda på om det är dyrt att leva i landet där du ska jobba.

Andra faktorer som påverkar lönen:

 • Vad du jobbar med
 • Hur attraktivt ditt yrke är i det nya landet
 • Hur arbetsförhållandena ser ut
 • Hur påfrestande jobbet är, både fysiskt och psykiskt
 • Vilka arbetstider du har
 • Om du har övertidsersättning
 • Om din ort eller yrke klassas som hardship, det vill säga särskilt svåra förhållanden

Samma lön som i Sverige eller i landet där du jobbar

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare påverkas din lön av uppdragets längd. Om du jobbar utomlands en kort period brukar man utgå från förhållandena på den svenska arbetsmarknaden, men med tillägg som varierar beroende på land. Tilläggen kan antingen vara en del av lönen eller redovisas separat – beroende på skatterna i arbetslandet och i Sverige.

Innan du löneförhandlar:

 • Ta reda på vad det kostar att leva i landet där du ska jobba och hur hög inflationen är.
 • Räkna på hur det påverkar familjens ekonomi om din partner inte har några inkomster under utlandsvistelsen.
 • Se till att få löneförhöjning en gång om året om du är utomlands i flera år.
 • Ta reda på om du får föra in och ut pengar ur landet som du vill, eller om det finns några restriktioner, samt om det kostar att föra över pengar.
 • Läs mer om hur du skattar på din inkomst när du jobbar utomlands.
 • Se över hur din lön påverkas under utlandsperioden: Ska din lön baseras på svenska förhållanden eller enligt den lokala lönenivån? Behöver du tillägg för att inte förlora på utlandsvistelsen?
 • Om du har möjlighet att välja: ta reda på vilken valuta det är bäst för dig att få ut lönen i.
 • Ta reda på vad som är en rimlig lön för ditt jobb i landet där du ska jobba.
 • Kolla upp vilka olika typer av ersättning du får: lön, tillägg och förmåner – och vad varje ersättning innebär.
 • Se till att även få betalt för övertid, restid och tjänsteresor

Kollektivavtalade försäkringar

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare med kollektivavtal så omfattas du av flera försäkringar, även när du jobbar i utlandet.

Om du däremot är lokalt anställd i det land där du jobbar, omfattas du helt av det landets lagar och regler.

Om du är utsänd under max ett år så gäller de kollektivavtalade försäkringarna som vanligt. Om du är utomlands under en längre period ska din arbetsgivare anmäla det till Collectum för att de kollektivavtalade försäkringarna ska fortsätta att gälla.

Om du däremot jobbar utomlands i mer än sex år – eller om planen är att jobba utomlands i mer än sex år – kan du och din arbetsgivare komma överens om bättre villkor än kollektivavtalets försäkringar. Då gäller ert avtal i stället för kollektivavtalet. Se till att det står i kontraktet vad ni kommer överens om.

Du som har kollektivavtal kan också ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL, som ger din familj ett engångsbelopp om du skulle gå bort innan du går i pension, och TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som kan ge dig ersättning om du råkar ut för en arbetsskada.

Villkor för att de kollektivavtalade försäkringarna ska fortsätta gälla utomlands

 För att dina kollektivavtalade försäkringar ska fortsätta gälla utomlands finns Avtalet om social trygghet vid utlandstjänstgöring, som är ett avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet innebär att följande svenska kollektivavtalade försäkringar fortsätter att gälla utomlands:

 • ITP - tjänstepension.
 • TGL - engångsbelopp till familjen om du skulle gå bort.
 • TFA - ersättning för arbetsskada
 • TRR - stöd om du blir uppsagd

För att dessa försäkringar ska gälla utomlands ska du vara utsänd av en svensk arbetsgivare som har kollektivavtal .

Dessutom behöver du, innan du börjar din utlandstjänst, vara försäkrad med svensk lagstadgad arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring – eller ha varit på ett annat utlandsuppdrag där avtalet om social trygghet vid utlandstjänstgöring gällde.

Extra försäkrad om någon försäkring saknas i ditt nya land

Om du har ett gällande kollektivavtal när du jobbar utomlands så fungerar det normalt på samma sätt som i Sverige. Ibland ger försäkringarna även ett utvidgat skydd, så att du är lika försäkrad även om det skulle saknas något i det försäkringsskydd som du har rätt till enligt lagarna i landet där du jobbar.

Tjänstledig från svensk arbetsgivare, men jobbar i utländskt dotterbolag

Du räknas som dubbelanställd om du har en svensk arbetsgivare du är tjänstledig från, för att jobba i företagets utländska dotterbolag. Om du är utomlands under en längre period ska din arbetsgivare anmäla det till Collectum.

Din arbetsgivare ska kompensera dig för ITP

Om du är dubbelanställd inom EU, EES och Schweiz och inte har någon tjänstepension, så är din svenska arbetsgivare skyldig att se till att du fortsätter att ha ITP under din tid utomlands. Däremot tjänar du in allmän pension precis som i Sverige, så du behöver inte få någon kompensation för det från din ITP .

Din arbetsgivare ska kompensera dig om du inte tjänar in allmän pension

Om du är dubbelanställd och inte tjänar in lagstadgad pension i landet där du jobbar så är din svenska arbetsgivare skyldig att kompensera dig för det, genom att betala in en extra avgift, förutom ITP -premien. Även om du tjänar in lagstadgad pension, men inte har någon tjänstepension, är din svenska arbetsgivare skyldig att se till att du fortsätter att ha ITP under din tid utomlands.

Extra ersättning när du blir sjuk utomlands

Om du blir sjuk och inte får ersättning via socialförsäkringen i landet kan du i stället få ersättning från tjänstepensionen ITP eller från arbetsskadeförsäkringen TFA . Det gäller när du har varit sjuk i tre månader. Om du inte får den ersättningen via ditt kollektivavtal ska din arbetsgivare kompensera dig så att du kommer upp till svensk nivå.

Extra efterlevandeskydd om du inte får allmän pension

I din ITP -försäkring ingår ett särskilt efterlevandeskydd som gäller om du inte tjänar in till svensk allmän pension. Efterlevandeskyddet ger din familj ersättning om du skulle gå bort. Skyddet gäller från och med det andra kalenderåret under ditt utlandsjobb, till och med det tredje året efter att du har slutat jobba utomlands, men längst till månaden innan du fyller 65 år.

Läkekostnadsförsäkring ger dig ersättning för vård och medicin

Din arbetsgivare ska teckna en läkekostnadsförsäkring, LFU, för dig när du jobbar utomlands. Från den kan du till exempel få ersättning för läkar- och sjukhusvård, behandlingar, läkemedel, hjälpmedel, behandlingskostnader för en tandskada som orsakats av ett olycksfall, vissa rese- och transportkostnader och kostnader för graviditetskontroll och förlossning.

Om familjen är med utomlands kan du fråga din arbetsgivare om läkekostnadsförsäkring kan gälla för dem också. Arbetsgivaren kan teckna försäkringen för medföljande make, sambo och barn under 21 år.

Checklista - kollektivavtalade försäkringar

 • Ta reda på vilka av försäkringarna i ditt kollektivavtal som gäller även när du jobbar utomlands.
 • Ta reda på om du har rätt till något extra försäkringsskydd via ditt kollektivavtal när du jobbar utomlands.
 • Se till att din arbetsgivare anmäler till Collectum att du jobbar utomlands om du ska stanna en längre period.
 • Se till att din arbetsgivare tecknar en läkekostnadsförsäkring, LFU, för dig när du jobbar utomlands.
 • · Om du är dubbelanställd (tjänstledig från svensk arbetsgivare för att jobba i företagets utländska dotterbolag) så se till att din svenska arbetsgivare anmäler till Collectum att du jobbar utomlands.

Hardship – svåra förhållanden

På vissa orter råder särskilt påfrestande levnadsförhållanden, de brukar kallas för hardship. Om du ska jobba på en ort med svåra förhållanden bör din arbetsgivare ersätta dig för det. Du kan få ersättningen i form av pengar, extra reseförmåner, extra ledighet eller en kombination av alla dessa. Om du har partner eller barn som ska följa med så är det extra viktigt att ni bedömer att det kommer att fungera för alla.

Ta reda på om det råder svåra förhållanden på orten där du ska jobba och hur säkerhetsläget ser ut. Några faktorer som kan göra att en ort där du ska jobba räknas som hardship:

 • Ordnings- och säkerhetsproblem
 • Spänningar mellan olika etniska, politiska eller religiösa grupper
 • Svåra klimatförhållanden eller extrem höjd
 • Låg standard på hälso- och sjukvården
 • Språklig och geografisk isolering
 • Kulturell och politisk isolering
 • Svårt att få tillfälle till vila och återhämtning

Är du utsänd eller på tjänsteresa utomlands?

En tjänsteresa är när din arbetsgivare skickar ut dig att jobba på annan ort under en kortare tid som en del av din anställning i Sverige. När du åker på tjänsteresa utomlands har du kvar dina anställningsvillkor och fortsätter att vara en del av den svenska socialförsäkringen.

Det finns inga entydiga regler för var gränsen går mellan att vara på tjänsteresa och att vara utsänd, men enligt Skatteverket är en tjänsteresa normalt kortvarig, och övernattning sker ofta på hotell. Är du borta en längre period räknas du som utsänd om du jobbar för en svensk arbetsgivare.

Innan du börjar jobba utomlands behöver du ta reda på om det är en tjänsteresa eller om du ska meddela Försäkringskassan för att bli godkänd som utsänd. Om du är utsänd bör du och din arbetsgivare skriva avtal om lön, bostad och arbetsort. Även om du åker på tjänsteresa bör det stå i ditt anställningsavtal vad som gäller för till exempel traktamente .

Utlandstraktamente vid tjänsteresa

Om din tjänsteresa varar över minst en natt kan du få traktamente som bygger på ett normalbelopp beroende på vilket land du jobbar i. Traktamentet är skattefritt och ska täcka utgifter för ökade matkostnader och småutgifter och vanligtvis betalar arbetsgivaren även betalar för ditt boende.

Det är även vanligt att arbetsgivaren betalar mer än normalbeloppet. Se till att det står i ditt anställningsavtal vad som gäller; det är särskilt viktigt om du inte har kollektivavtal via din arbetsgivare. Traktamente upp till normalbeloppet är skattefritt, om du har högre kostnader än så kan du spara kvittona och begära avdrag i din deklaration. Om din arbetsgivare betalar mer än normalbeloppet betalar du skatt för den överskjutande delen, om du inte har avdragsgilla kostnader som motiverar en högre ersättning.

Se till att du har en tjänstereseförsäkring

Om du har en svensk arbetsgivare med kollektivavtal , se då till att arbetsgivaren har tecknat en tjänstereseförsäkring för dig.

Pension när du jobbar utomlands

För dig som jobbar utomlands och vill fortsätta tjäna in till din pension är det viktigt att se över vilka pensionssparanden du innefattas av och hur de påverkas av ditt arbete i ett nytt land.

Vilka regler som gäller för den allmänna pensionen när du jobbar utomlands är viktigt att gå igenom innan du flyttar. Om du har tjänstepension behöver du också se över vad som gäller för den. Och om din period utomlands påverkar din inkomst negativt bör du kompensera det med ett högre privat pensionssparande. Läs mer om pension under ditt arbete utomlands.

Jobba utomlands och fortsätt tjäna in svensk pension

Du som är utsänd av ett svenskt företag under max ett år betalar skatt i Sverige och fortsätter att tjäna in till din pension som vanligt. Om du ska stanna längre än ett år kan du fortsätta tjäna in svensk pension under en längre, men inte obegränsad, period. Det förutsätter att Sverige har en så kallad socialförsäkringskonvention med det land du jobbar i.

 • När jobbar utomlands kan din tjänstepension du har via jobbet påverkas. Vad som gäller beror på vissa omständigheter: Avtalat
 • Ta reda på vilka regler som gäller i det land där du jobbar. Vanligast är att du tjänar in pension där du jobbar och inte i Sverige.
 • Om du är utomlands utan att jobba, se till att kompensera utebliven pension med ett privat sparande.

Socialförsäkringar

När du jobbar utomlands lämnar du oftast den svenska socialförsäkringen och är då i stället skyddad av socialförsäkringen i ditt nya land. Därför är det viktigt att du tar reda på hur socialförsäkringen fungerar i det land du ska jobba i. Försäkringskassan

 • Anmäl till Försäkringskassan om du lämnar Sverige för minst ett år.
 • Kontakta Försäkringskassan och ta reda på vad som gäller för dig och dina familjemedlemmar

Skatt

Vilken skatt du ska betala och vad skatten baseras på beror på många faktorer: landet du ska jobba i, din anställningsform och ditt yrke. Skatten kan också påverkas av hur länge du jobbar utomlands och olika tillägg som kan ingå i lönen.

I många länder finns det avdrag och specialbestämmelser för utlänningar. Det kan också finnas särskilda riktlinjer för vilka tillägg som kan ingå i lönen, men också riktlinjer för vilka tillägg som kan betalas separat. Skatteverket 

A-kassa

Läs på om vad som gäller för dig som ska arbeta inom EU, EES eller i Schweiz. Unionens a-kassa - Arbete utomlands

Övergripande information om vad som gäller för dig som söker arbetslöshetsersättning inom EU eller återvänder till Sverige efter arbete utomlands. Sveriges a-kassor

Sänkt avgift vid utlandsvistelse

Om du på grund av utlandsvistelse ansöker om tillfälligt sänkt avgift behöver du ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär.

 

Planerar du att jobba utomlands?

Med ett UNI-pass är det möjligt för dig att fortsätta åtnjuta fackligt skydd när du tillfälligt arbetar utomlands.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg