Almega Tjänsteföretagen Revisions- och Konsultavtalet

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Dina avtal i korthet - Almega Tjänsteföretagen Revisions- och Konsultavtalet

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För mer utförlig info, läs mer i avtalsnytt och i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nya avtalsperioden är 1 januari 2024 - 31 december 2025 och då gäller:

  • 7,2% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Hur löneökning/lönepott fördelas
  • Lönerevision  1 januari 2024 och 1 januari 2025
  • Ny flexpensionsavsättning 0,2%, totala värdet till  ITP  1,3% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor.

Avtalsnytt avtalet 2024-2026

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2024-2026

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. 

Löneavtal 2024-2026

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Avtal om arbetstid 2024-2026

Detta gäller för dig som tjänsteman på avtalsområdet kring arbetstid.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Svenskt Näringsliv som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisationen TRR. Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg