Arbetsgivaralliansen - Upplevelse och Kultur

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen. Som inloggad medlem kan du också se förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Dina avtal i korthet - Arbetsgivaralliansen - Upplevelse och Kultur

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i Avtalsnytt' och i respektive avtal* (*uppdateras så snart som möjligt till nya avtalsperioden). Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 maj 2023 - 30 april 2025 och då gäller:

  • 7,2% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen sett över hela avtalsperioden. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Läs mer om hur löneökning/lönepott fördelas.
  • Lönerevision  1 maj 2023 och 1 maj 2024.
  • Ny flexpensionsavsättning 0,2%, totala värdet till  ITP  1,3% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor (*uppdateras så snart som möjligt till nya avtalsperioden).

Avtalsnytt avtalet 2023-2025

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2020-2023 (uppdateras så snart som möjligt till nya avtalet)

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. Unionens tolkningar av hur avtalen ska tillämpas är tillgängliga för inloggade medlemmar.

Löneavtal 2020-2023 (uppdateras så snart som möjligt till nya avtalet)

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Arbetsgivaralliansen som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivararens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisation . Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg