Motionera till Unionen

Unionen är en medlemsstyrd organisation. Som medlem har du rätt att skicka in motioner till olika delar av förbundet.

Skicka motioner till kongressen

En motion är ett förslag på något som Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma. Alla medlemmar kan skicka in motioner till kongressen och allas motioner är lika mycket värda. Skicka en motion till kongressen! Om den får stöd blir ditt förslag verklighet.

Motioner till regionråd

Har du förslag på något som Unionen i din region borde jobba med, förändra eller tycka till om? Skicka en motion till regionrådet! Med din motion har du chans att påverka arbetslivet för alla medlemmar i din region. Motionen tas upp på regionrådet i april. Skickas senast 28 februari.

Motioner till styrelsen

Ivrig att genast få iväg ditt förslag? Om du inte vill vänta tills det är motionsperiod för något av Unionens demokratiska forum kan du alltid skicka motioner direkt till din regionstyrelse eller förbundsstyrelsen, utan att vänta in någon särskild tidpunkt.

En motion  är ett förslag på vad du tycker Unionen ska tänka, tycka eller åstadkomma. I motionen beskriver du det du vill förändra och argumenterar för din sak. Alla medlemmar kan skicka in motioner, på egen hand eller tillsammans med andra medlemmar. Du kan vara gammal eller ung, yrkesverksam , arbetslös, egenföretagare eller student. Allas motioner är lika mycket värda. 

Vart skickar jag min motion?  

Det finns flera demokratiska forum dit du kan skicka motioner, beroende på vad motionen innehåller.

Motioner till regionrådet

Unionen är uppdelat i 18 regioner. Regionrådet är regionernas årsmöte . Hit skickar du motioner som handlar om lokala frågor för din region i Unionen. En motion till regionrådet ger dig chans att påverka arbetslivet och göra skillnad för alla medlemmar i din region. Motionen tas upp på regionrådet i april. Sista dag att skicka motioner är 28 februari.  

Motioner till kongressen 

Kongressen är Unionens högsta beslutande forum och hålls vart 4:e år i oktober. Hit skickar du motioner som berör hela Unionens verksamhet och politik, och som berör alla medlemmar i landet. Att skicka motioner till kongressen är ett effektivt sätt för dig som medlem att vara med och sätta agendan för vad som diskuteras på mötet. Här fattas stora och viktiga beslut som styr organisationen under hela den kommande kongressperioden. Sista dag att skicka motioner är 31 januari samma år som kongressen sker.  

Motioner till förbundsrådet

Förbundsrådet är årsmötet för hela Unionen och sker i maj-juni varje år. Hit kan du skicka motioner som berör hela Unionens verksamhet och politik de år Unionen inte har kongress. Sista dag att skicka motioner är 31 december året innan förbundsrådet sker.   

Inför en ny avtalsrörelse kan du skicka motioner med avtalskrav till förbundsrådet. Sista dag att skicka motioner till ett förbundsråd som tar upp avtalsfrågor är två månader innan mötet sker.  

Så skriver du en bra motion!

Kortfattat men engagerande. Var personlig och skriv tydligt vad det är du vill förändra och varför. Se upp för de vanligaste fällorna! Här kommer våra bästa tips på hur du skriver en motion som har chans att göra skillnad.

Så här hanteras din motion

Det finns fyra olika beslutsformuleringar 

 • Bifallas = Ja, det ska vi göra! 
   
 • Beaktas = Bra idé, vi ska göra saker som leder till det som motionären vill åstadkomma. Men kanske inte precis på det sätt som motionären skriver. 
   
 • Besvaras = Detta är redan något vi gör eller har gjort. Alternativt att Unionen inte har möjlighet att påverka i den här typen av frågor. 
   
 • Avslås = Nej, detta ska vi inte göra. 

Bild som visar betydelsen av de fyra beslutsformuleringarna

  Har du frågor om motioner, kontakta motion@unionen.se

  Var med och gör skillnad

  Med ett uppdrag på nationell eller regional nivå är du med och fattar beslut som påverkar Unionens totala verksamhet.

  Läs mer om hur du kan påverka Unionen

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg