Motionera till Unionen

Unionen är en medlemsstyrd organisation. Som medlem har du rätt att skicka in motioner till olika delar av förbundet.

En motion  är ett förslag på vad du tycker Unionen ska tänka, tycka eller åstadkomma. I motionen beskriver du det du vill förändra, argumenterar för din sak och avslutar med en beslutsformulering - det vill säga vad du vill ska fattas beslut om. 

Motion till olika demokratiska forum 

Här kan du läsa mer om hur du kan lämna en motion till Unionens regionala och nationella demokratiska forum. Du kan lämna motionen enskilt eller i grupp. 

Så här hanteras motionen

​När du skickat in en motion till Unionen kommer ett förslag på svar - yttrande - tas fram. Här står om motionen föreslås ska bifallas, beaktas, anses besvarad eller avslås.

Beslut på motioner till förbundsråd eller kongress

Om motionen är skickad till förbundsråd eller kongress kommer förbundsstyrelsens yttrande på motionen skickas som ett förslag till beslut till respektive forum. Förbundsrådet eller kongressen fattar sedan det slutgiltiga beslutet om motionen.

Beslut på motioner till regionstyrelse eller förbundsstyrelse

Om motionen är skickad till regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen fattar respektive styrelse beslut om yttrande och skickar sedan ett svar direkt till dig som motionär.

Har du frågor om motioner kontakta motion@unionen.se

Shape Created with Sketch.

Bifall = Ja! Besluta i enlighet med motionens att-sats eller att-satser om det är flera. 

Besvarad = Ja, vi gör redan detta.  Vi delar motionärens intentioner. Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet är motionens intention redan uppfyllt på ett eller annat sätt. Besvarad används också för motioner som handlar om sådant Unionen inte rår över och därför inte kan besluta genomföra.

Beaktad = Bra idé, vi gör inte exakt så utan på något annat sätt. Vi ställer oss bakom intentionerna i hela eller delar av motionen, men vill inte binda sig att genomföra det på exakt det sätt motionären föreslår. Motionens intentioner tillsammans med förbundsstyrelsens yttrande föreslås finnas med som planeringsunderlag för verksamhet eller ställningstaganden under den kommande verksamhetsperioden.

Avslag; Nej!  Motionen ska inte ska påverka verksamheten under verksamhetsperioden.

Var med och gör skillnad

Med ett uppdrag på nationell eller regional nivå är du med och fattar beslut som påverkar Unionens totala verksamhet.

Läs mer om hur du kan påverka Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg