Skicka motioner till Unionen

Unionen är en medlemsstyrd organisation. Som medlem har du rätt att skicka in motioner till olika delar av förbundet.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag på något du tycker Unionen ska tänka, tycka eller åstadkomma. I motionen beskriver du det du vill förändra och argumenterar för din sak. Alla medlemmar kan skicka in motioner. Du kan göra det på egen hand eller tillsammans med andra medlemmar. Du kan vara gammal eller ung, yrkesverksam , arbetslös, egenföretagare eller student. Allas motioner är lika mycket värda.

Var med och förbättra kollektivavtalen!

Har du tankar kring hur Unionens kollektivavtal kan förbättras? Nu kan du skicka in motioner med förslag på avtalskrav inför avtalsrörelsen 2025. Motionerna tas upp på förbundsrådet 14-15 oktober.

Vem bestämmer om min motion?

Det är ingen enskild person i Unionen som bestämmer om du ska få igenom dina förslag eller inte. Unionen är en medlemsstyrd förening, därför är det föreningens medlemmar som beslutar om alla motioner som skickas in. Det sker på Unionens regionala eller nationella årsmöte eller på kongressen.

Regionrådet – regionens årsmöte

Du tillhör en av Unionens 18 regioner. Till regionen skickar du motioner som handlar om lokala frågor. Du kan också skicka in motioner som du önskar regionens stöd för innan den går vidare till förbundsråd och kongress . Sista dag att skicka motioner hit är den 28 februari.

Förbundsrådet – Unionens årsmöte

Om din motion påverkar hela Unionen och alla medlemmar i landet ska du skicka den till Unionens nationella årsmöte , förbundsrådet. Hit kommer ofta motioner som berör Unionens verksamhet och politik. Sista dag att skicka motioner är 31 december året innan förbundsrådet sker.

Vissa år förhandlar Unionen om kollektivavtalen med arbetsgivarna. Då kan du även  skicka motioner med synpunkter och avtalskrav till förbundsrådet. Sista dag för avtalsmotioner 2024 är 14 augusti.

Kongressen

Kongressen är Unionens högsta beslutande forum och hålls vart 4:e år. Hit skickar du motioner som berör alla medlemmar i landet, precis som till förbundsrådet. Att skicka motioner till kongressen är ett effektivt sätt att vara med och påverka din fackförening. Här fattas beslut som styr organisationen under hela den kommande kongressperioden.

Så skriver du en bra motion!

Kortfattat men engagerande. Var personlig och skriv tydligt vad det är du vill förändra och varför. Se upp för de vanligaste fällorna! Här kommer våra bästa tips på hur du skriver en motion som har chans att göra skillnad.

Motioner direkt till styrelsen

Du kan även skicka motioner direkt till din regionstyrelse eller till förbundsstyrelsen. Den stora skillnaden är att motionen inte tas upp på ett årsmöte , utan styrelsen tar själva beslut om din motion .

Jag vill skicka en motion till styrelsen

Vad händer sen?

Din motion tas upp på det demokratiska möte som du skickat den till, det vill säga regionrådet, förbundsrådet eller kongressen. Deltagarna på mötet är ombud som Unionens medlemmar själva har valt. Ombuden fattar beslut om din motion . Om de ställer sig bakom den skickas den vidare till styrelsen, som ser till att ditt förslag blir verklighet.

Liten ordlista för motionssvar

Svar: Betyder:
Bifallas Ja, det ska vi göra!
Beaktas Bra idé, vi ska göra saker som leder till det som motionären vill åstadkomma. Men kanske inte precis på det sätt som motionären skriver.
Besvaras Detta är redan något vi gör eller har gjort. Alternativt att Unionen inte har möjlighet att påverka i den här typen av frågor.
Avslås Nej, detta ska vi inte göra.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg