Pensionär

När du går i pension kan du vara kvar som pensionärsmedlem i Unionen för endast 100 kronor per år. Du kan nyttja rabatter på resor, tidningsprenumerationer med mera, fortsätta läsa Kollega och du som tecknat någon av våra medlemsförsäkringar får behålla dessa till förmånliga villkor.

Inför din 65-årsdag får du ett brev med en förfrågan om du ska gå i pension eller fortsätta arbeta. Ska du gå i pension får du frågan om du vill kvarstå som pensionärsmedlem eller avsluta ditt medlemskap i Unionen. Går du i pension innan din 65-årsdag behöver du själv kontakta Unionen.

Om du fortsätter att arbeta efter 65-årsdagen behöver du inte meddela oss förrän den dag du går i pension. Ditt medlemskap i Unionen löper på som tidigare. Välkommen att kontakta Unionen på 0770-870 870 om du har några frågor.

Du bör kvarstå som yrkesverksam medlem om du har ett pågående rättshjälps- eller förhandlingsärende. Pensionärsmedlemskap berättigar ej till rättshjälp eller förhandlingshjälp.

Fördel pensionärsmedlemskap - 100 kr per år

  • Behåll dina förmånliga försäkringar
  • Gå med i en seniorförening som anordnar träffar, aktiviteter, resor mm
  • Få medlemstidningen Kollega
  • Utnyttja Unionens medlemsförmåner och rabatter

Behåll dina försäkringar

Olycksfalls- och livförsäkring

Om du under tiden som yrkesverksam medlem i Unionen tecknar Unionens gruppförsäkring (olycksfallsförsäkring eller livförsäkring eller båda) i Förenade Liv innan du går i pension och innan du fyller 65, kan du som pensionärsmedlem i Unionen välja att sedan fortsätta att vara försäkrad till en fördelaktig premie. Det innebär att du då får en så kallad seniorförsäkring. För olycksfallsförsäkringen och livförsäkringen gäller lite olika villkor. Du måste i båda fallen meddela Förenade Liv senast innan du fyller 65 om att du vill fortsätta att vara försäkrad.

Din olycksfallsförsäkring kan övergå till en seniorförsäkring när du går i pension, men senast när du fyller 65 år ålder. Detta även om du ännu inte gått i pension då. Din livförsäkring kan övergå till en seniorförsäkring när du fyller 65, men om du innan dess aviserat att du vill kvarstå i arbete, kan övergången ske senast när du fyller 67. Om du har den gruppavtalade livförsäkringen och övergår till en seniorförsäkring, ansluts du automatiskt till Diagnosförsäkring Senior. En stor fördel, eftersom det är svårt att teckna en motsvarande försäkring som pensionär och det blir i så fall till en högre premie.

Om du varit yrkesverksam medlem i Unionen och haft gruppförsäkringen, men inte blir pensionärsmedlem, kan du inte få den förmånliga seniorförsäkringen. Däremot kan du teckna en fortsättningsförsäkring. Om du inte haft gruppförsäkringen som yrkesverksam medlem, kan du som pensionärsmedlem inte teckna någon gruppförsäkring som pensionär.  Läs mer på www.forenadeliv.se/unionen

Hem-, villahem- och bilförsäkring

Du har också möjlighet att teckna Unionens hem, villahem- och bilförsäkring i If till samma förmånliga premier som yrkesverksamma medlemmar. Läs mer på www.if.se/unionen

Gå med i en lokal seniorförening

På flera håll i landet finns möjlighet att bli medlem i en lokal seniorförening som arrangerar aktiviteter som studiebesök, resor, teaterbesök och föreläsningar. De lokala seniorföreningarna tar ut en egen medlemsavgift för att finansiera sin verksamhet. På www.unionenseniorer.se hittar du de lokala föreningarnas kontaktpersoner och aktuellt program.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej