Pensionär

När du går i pension kan du vara kvar som pensionärsmedlem i Unionen för endast 100 kronor per år. Du kan nyttja Unionens rabatter, fortsätta läsa Kollega och du som tecknat någon av våra medlemsförsäkringar får behålla flera av dem till förmånliga villkor.

Bli pensionärsmedlem i Unionen

När du ska gå i pension kan du som är medlem i Unionen välja om du vill kvarstå som pensionärsmedlem eller om du vill avsluta ditt medlemskap i Unionen.

Byt till pensionärsmedlemskap först den dag du går i pension. Så länge du har en anställning, om du har ett pågående rättshjälps- eller förhandlingsärende eller planerar att återgår till arbetslivet inom kort ska du behålla ditt yrkesverksamma medlemskap.

Så här gör du för att bli pensionärsmedlem

För att bli pensionärsmedlem kan du logga in och byta medlemskap digitalt eller ringa till Unionen. 

Tips! Passa på att kontrollera så att du har en privat e-postadress registrerad hos Unionen. Har vi din jobbadress kan vi inte nå dig när du gått i pension.

Byte till pensionärsmedlemskap

Fördel pensionärsmedlemskap – 100 kr per år

  • Du behåller dina förmånliga försäkringar
  • Du kan gå med i en seniorförening som anordnar träffar, aktiviteter, resor med mera
  • Du får medlemstidningen Kollega
  • Du kan fortsätta utnyttja Unionens medlemsförmåner och rabatter

Behåll dina personförsäkringar

Liv-, olycksfalls- och diagnosförsäkring

Om du under tiden som  yrkesverksam  medlem i Unionen tecknar Unionens personförsäkringar via Bliwa kan du behålla tre av dem efter du har gått i pension (liv-, olycksfalls- och diagnosförsäkring) förutsatt att du kvarstår i Unionen som pensionärsmedlem.

Det innebär att du kan fortsätta att vara försäkrad till en fördelaktig premie. Det är en stor fördel eftersom det är svårt att nyteckna en motsvarande försäkring som pensionär och det blir i så fall troligen till en högre premie. Avslutar du ditt medlemskap i Unionen avslutas även dina försäkringar via Bliwa. Kontakta Bliwa om du är osäker på vilka försäkringar du har.

Seniorförsäkring
Om du är pensionärsmedlem i Unionen behåller du dina redan tecknade försäkringar fram tills du är 67 år. När du fyller 67 år ansluts du automatiskt till seniorförsäkringen om du har haft motsvarande personförsäkringar som yrkesverksam medlem (liv-, olycksfalls-, och diagnosförsäkring).

Om du fortsätter att arbeta, det vill säga är yrkesverksam medlem, efter 67 år behåller du dina ordinarie personförsäkringar. Så fort du väljer att bli pensionärsmedlem eller senast i samband med den månad du fyller 70 år ansluts du automatiskt till seniorförsäkringen.
Bliwas seniorförsäkring

För dig som går i pension utan att bli pensionärsmedlem
Om du lämnar Unionen när du går i pension och inte väljer att kvarstå som pensionärsmedlem kan du inte få den förmånliga seniorförsäkringen. Däremot kommer Bliwa att kontakta dig gällande en fortsättningsförsäkring, som har en slutålder på 70 år. 

Hem-, villahem- och bilförsäkring

Du har också möjlighet att teckna Unionens hem, villahem- och bilförsäkring i If till samma förmånliga premier som yrkesverksamma medlemmar. Läs mer på www.if.se/unionen

Gå med i en regional pensionärsförening

På flera håll i landet finns möjlighet att bli medlem i en regional pensionärsförening som arrangerar aktiviteter som studiebesök, resor, teaterbesök och föreläsningar. Föreningarna tar ut en egen medlemsavgift för att finansiera sin verksamhet. På www.unionenseniorer.se hittar du de regionala föreningarnas kontaktpersoner och aktuellt program.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera