Pensionär

När du går i pension kan du vara kvar som pensionärsmedlem i Unionen för endast 100 kronor per år. Du kan nyttja Unionens rabatter, fortsätta läsa Kollega och du som tecknat någon av våra medlemsförsäkringar får behålla flera av dem till förmånliga villkor.

Bli pensionärsmedlem i Unionen

Den dag du går i pension väljer du om du vill kvarstå som pensionärsmedlem eller avsluta ditt medlemskap i Unionen.

Du bör kvarstå som yrkesverksam medlem om du har ett pågående rättshjälps- eller förhandlingsärende. Pensionärsmedlemskap berättigar ej till rättshjälp eller förhandlingshjälp.

Info icon Shape info icon

Avsluta först ditt yrkesverksamma medlemskap

När du väljer utträdesdatum nedan avslutas ditt yrkesverksamma medlemskap i Unionen och du blir samtidigt pensionärsmedlem samt behåller eventuella försäkringar du tecknat hos Bliwa.  

Om du har en e-postadress registrerad hos oss kommer du att få ett bekräftelsemejl din första dag som pensionärsmedlem och kort därefter ett välkomstbrev med posten.

Bli pensionärsmedlem

Du kan själv avsluta medlemskapet och byta till pensionärsmedlem här.

Välkommen att kontakta Unionen på 0770-870 870 om du har några frågor. Du som medlem ska känna dig trygg med att kontakta Unionen. Vi använder därför Mobilt BankID för elektronisk identifiering på telefon.

Fördel pensionärsmedlemskap - 100 kr per år

  • Behåll dina förmånliga försäkringar
  • Gå med i en seniorförening som anordnar träffar, aktiviteter, resor med mera
  • Få medlemstidningen Kollega
  • Utnyttja Unionens medlemsförmåner och rabatter

Behåll dina personförsäkringar

Liv-, olycksfalls- och diagnosförsäkring

Om du under tiden som  yrkesverksam  medlem i Unionen tecknar Unionens personförsäkringar via Bliwa kan du behålla tre av dem efter du har gått i pension (liv-, olycksfalls- och diagnosförsäkring) förutsatt att du kvarstår i Unionen som pensionärsmedlem. Det innebär att du kan fortsätta att vara försäkrad till en fördelaktig premie. Det är en stor fördel eftersom det är svårt att nyteckna en motsvarande försäkring som pensionär och det blir i så fall troligen till en högre premie. Avslutar du ditt medlemskap i Unionen avslutas även dina försäkringar via Bliwa. Kontakta Bliwa om du är osäker på vilka försäkringar du har.

Seniorförsäkring
Om du är pensionärsmedlem i Unionen behåller du dina redan tecknade försäkringar fram tills du är 67 år. När du fyller 67 år ansluts du automatiskt till seniorförsäkringen om du har haft motsvarande personförsäkringar som yrkesverksam medlem (liv-, olycksfalls-, och diagnosförsäkring).

Om du fortsätter att arbeta, det vill säga är yrkesverksam medlem, efter 67 år behåller du dina ordinarie personförsäkringar. Så fort du väljer att bli pensionärsmedlem eller senast i samband med den månad du fyller 70 år ansluts du automatiskt till seniorförsäkringen.
Bliwas seniorförsäkring

För dig som går i pension utan att bli pensionärsmedlem
Om du lämnar Unionen när du går i pension och inte väljer att kvarstå som pensionärsmedlem kan du inte få den förmånliga seniorförsäkringen. Däremot kommer Bliwa att kontakta dig gällande en fortsättningsförsäkring, som har en slutålder på 70 år. 

Hem-, villahem- och bilförsäkring

Du har också möjlighet att teckna Unionens hem, villahem- och bilförsäkring i If till samma förmånliga premier som yrkesverksamma medlemmar. Läs mer på www.if.se/unionen

Gå med i en lokal seniorförening

På flera håll i landet finns möjlighet att bli medlem i en lokal seniorförening som arrangerar aktiviteter som studiebesök, resor, teaterbesök och föreläsningar. De lokala seniorföreningarna tar ut en egen medlemsavgift för att finansiera sin verksamhet. På www.unionenseniorer.se hittar du de lokala föreningarnas kontaktpersoner och aktuellt program.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg