Pensionär

När du går i pension kan du vara kvar som pensionärsmedlem i Unionen för endast 100 kronor per år. Du kan nyttja rabatter på resor, tidningsprenumerationer med mera, fortsätta läsa Kollega och du som tecknat någon av våra medlemsförsäkringar får behålla dessa till förmånliga villkor.

Bli pensionärsmedlem i Unionen

Så länge du arbetar rekommenderar vi att du stannar kvar som yrkesverksam medlem, oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Den dag du går i pension väljer du om du vill kvarstå som pensionärsmedlem eller avsluta ditt medlemskap i Unionen.

Du bör kvarstå som yrkesverksam medlem om du har ett pågående rättshjälps- eller förhandlingsärende. Pensionärsmedlemskap berättigar ej till rättshjälp eller förhandlingshjälp.

Shape Created with Sketch.

Avsluta först ditt yrkesverksamma medlemskap

När du väljer utträdesdatum nedan avslutas ditt yrkesverksamma medlemskap i Unionen och du blir samtidigt pensionärsmedlem samt behåller eventuella försäkringar du tecknat hos Bliwa.  

Om du har en e-postadress registrerad hos oss kommer du att få ett bekräftelsemejl din första dag som pensionärsmedlem och kort därefter ett välkomstbrev med posten.

Bli pensionärsmedlem

Du kan själv avsluta medlemskapet och byta till pensionärsmedlem här.

Välkommen att kontakta Unionen på 0770-870 870 om du har några frågor. Du som medlem ska känna dig trygg med att kontakta Unionen. Vi använder därför Mobilt BankID för elektronisk identifiering på telefon.

Fördel pensionärsmedlemskap - 100 kr per år

  • Behåll dina förmånliga försäkringar
  • Gå med i en seniorförening som anordnar träffar, aktiviteter, resor mm
  • Få medlemstidningen Kollega
  • Utnyttja Unionens medlemsförmåner och rabatter

Behåll dina personförsäkringar

Liv-, olycksfalls- och diagnosförsäkring

Om du under tiden som yrkesverksam medlem i Unionen tecknar Unionens personförsäkringar via Bliwa kan du behålla tre av dem efter du har gått i pension (liv-, olycksfalls- och diagnosförsäkring). Det innebär att du får en så kallad seniorförsäkring och att du kan att fortsätta att vara försäkrad till en fördelaktig premie.

Du kommer automatiskt att anslutas till seniorförsäkringar vid 67 år om du är pensionärsmedlem och om du har motsvarande personförsäkringar som yrkesverksam medlem (liv-, olycksfalls-, och diagnosförsäkring). Det är en stor fördel eftersom det är svårt att teckna en motsvarande försäkring som pensionär och det blir i så fall troligen till en högre premie.

Om du fortsätter att arbeta efter 67 kan du behålla dina ordinarie personförsäkringar tills du är 70 år. Så fort du väljer att bli pensionärsmedlem eller senast i samband med den månad du fyller 70 år ansluts du automatiskt till seniorförsäkringarna om du har en liv-, olycksfalls- eller diagnosförsäkring.

Om du varit yrkesverksam medlem i Unionen och haft våra personförsäkringar via Bliwa, men inte blir pensionärsmedlem, kan du inte få den förmånliga seniorförsäkringen. Däremot kan du teckna en fortsättningsförsäkring. Om du inte haft gruppförsäkringen som yrkesverksam medlem, kan du som pensionärsmedlem inte heller teckna någon gruppförsäkring som pensionär. 

Om du blir pensionär före 67 års ålder har du möjlighet att ansöka hos Bliwa om att byta till seniorförsäkringar från den dag du är registrerad som pensionärsmedlem i Unionen. Det går att göra från och med 55 års ålder. Läs mer på www.bliwa.se/unionen

Hem-, villahem- och bilförsäkring

Du har också möjlighet att teckna Unionens hem, villahem- och bilförsäkring i If till samma förmånliga premier som yrkesverksamma medlemmar. Läs mer på www.if.se/unionen

Gå med i en lokal seniorförening

På flera håll i landet finns möjlighet att bli medlem i en lokal seniorförening som arrangerar aktiviteter som studiebesök, resor, teaterbesök och föreläsningar. De lokala seniorföreningarna tar ut en egen medlemsavgift för att finansiera sin verksamhet. På www.unionenseniorer.se hittar du de lokala föreningarnas kontaktpersoner och aktuellt program.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg