Industriarbetsgivarna - Massa och pappersindustrin

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Dina avtal i korthet - Massa och pappersindustrin

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 november 2020 - 31 mars 2023 och då gäller:

  • 5% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Läs mer om hur löneökning/lönepott fördelas.
  • Lönerevision 1 november 2020 och 1 april 2022
  • Ny flexpensionsavsättning 0,4%, totala värdet till  ITP  1,6% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor 2020-2023.

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2020-2023

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. 

Lön, deltidspension, föräldraersättning 2020-2023

Detta är en samling av avtal som omfattar tjänstemännen inom avtalsområde massa- och papper, t ex avtal om lönebildning , deltidspension och föräldraersättning. (Obs! Notera att Unionens villkor finns under separata rubriker. Gemensamt underlag med Sveriges Ingenjörer och Ledarna)

Avtalsnytt avtalet 2020-2023

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på sidan Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången Stödmaterial på ditt avtalsområde.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg