Industriarbetsgivarna - Massa och pappersindustrin

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Dina avtal i korthet - Massa och pappersindustrin

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För mer utförlig info, se "Avtalsnytt" nedan och respektive avtal* (*uppdateras till nya avtalsperioden 2023-2025 så snart som möjligt). Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 april 2023 - 31 mars 2025 och då gäller:

  • 7% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen sett över hela avtalsperioden. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Läs mer om hur löneökning/lönepott fördelas.
  • Lönerevision  1 april 2023 och 1 april 2024
  • Ny avsättning till deltidspension / flexpension 0,4%, totala värdet till  ITP 2,0% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor (uppdateras till nya avtalsperioden 2023-2025 så snart som möjligt).

Avtalsnytt avtalet 2023-2025

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2020-2023 (uppdateras så snart som möjligt till nya avtalet 2023-2025)

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. 

Lön, deltidspension, föräldraersättning 2020-2023 (uppdateras så snart som möjligt till nya avtalet 2023-2025)

Detta är en samling av avtal som omfattar tjänstemännen inom avtalsområde massa- och papper, t ex avtal om lönebildning , deltidspension och föräldraersättning. (Obs! Notera att Unionens villkor finns under separata rubriker. Gemensamt underlag med Sveriges Ingenjörer och Ledarna)

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Svenskt Näringsliv som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivararens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisationen TRR. Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg