Val av arbetsmiljöombud

Välj arbetsmiljöombud, skriv ett protokoll och meddela sedan Unionen genom att registrera vem som har valts via vårt formulär

Så här väljer ni arbetsmiljöombud

 1. Bjud in medlemmarna på arbetsplatsen till ett möte.*
  Är det första gången ni ska välja ett  arbetsmiljöombud kontaktar ni Unionens  regionkontor . Finns det en klubb på arbetsplatsen kontaktar ni den. 

 2. På mötet väljer ni arbetsmiljöombud.*
  Finns det  kollektivavtal på arbetsplatsen är det Unionen-medlemmarna som väljer arbetsmiljöombud. Det vanligaste är att välja en mandatperiod på 3 år. 

 3. Skyddsområde.**
  Precisera vilket skyddsområde arbetsmiljöombudet ska verka inom. 
 4. Meddela arbetsgivaren vem eller vilka ni har valt.
  Det är först då som arbetsmiljöombudet får sin rättsliga status. Arbetsgivaren ska offentliggöra vem som är arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.
 5. Skriv protokoll och meddela Unionen vem/vilka ni har valt.
  Efter mötet skickar ni in en kopia av protokollet till Unionens regionkontor. Är ni flera arbetsmiljöombud på din arbetsplats ska ett av dem utses till huvudarbetsmiljöombud. Meddela Unionen vem/vilka ni har valt. Exempel på protokoll hittar ni här och även via fliken dokument nedan.
 6. Registrera uppdraget.
  Det kan du göra digitalt längst ned på den här sidan eller använd registreringsunderlaget som ligger i en bilaga till protokollsmallen. Unionen meddelar sedan din arbetsgivare om uppdraget.

* Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det medlemmarna i Unionen som utser arbetsmiljöombudet. Även arbetsmiljöombudet ska vara medlem i Unionen. Beslutet ska  protokollföras och meddelas till Unionen, som registrerar valet.  Saknas kollektivavtal kan alla medarbetarna rösta fram ett arbetsmiljöombud. En arbetsgivarrepresentant kan aldrig utse arbetsmiljöombud. Chefer bör ha egna arbetsmiljöombud för deras särskilda situation.

** Ett skyddsområde kan vara ett geografiskt område. Det kan också baseras på yrkesmässig eller avdelningsmässig indelning eller bero på arbetstidsförläggning eller någon annan omständighet. Under förutsättning att skyddsområdet inte blir för brett kan det till exempel vara "IT-avdelningen", "tjänstemännen på lagret" eller "hela arbetsplatsen".

Val arbetsmiljöombud

För- och efternamn
Personnummer 10 siffror

Mandattid:

Annan mandattid från ___ till ____
Ett skyddsområde kan vara en avdelning, ett yrkesområde, geografiskt område, hela företaget eller annan indelning beroende på verksamheten. Läs mer om skyddsområde och se exempel ovan.

Jag är huvudarbetsmiljöombud:

När det finns flera arbetsmiljöombud på arbetsstället ska huvudarbetsmiljöombudet samordna deras verksamhet.

Jag är ersättare:

Finns skyddskommitté?

I en skyddskommitté träffas företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Finns normalt på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare, annars om arbetstagarna begär det.
Namn på de kollegor som var med och fattade beslut om val av arbetsmiljöombud (separera med kommatecken)

Information om/stöd i uppdraget sändes till:

Obs! Meddela valet av arbetsmiljöombud till arbetsgivaren, till exempel genom att skriva ut formuläret via din webbläsare innan du trycker "skicka". Då får du en kopia på uppgifterna som skickas in.

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Bifoga protokoll över valet.
Enbart en fil.
Begränsning 5 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Info icon Shape info icon

När det finns fler än ett arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) på arbetsplatsen ska ni utse ett huvudarbetsmiljöombud, även kallad HAMO. Finns det flera fackliga organisationer på arbetsplatsen kan det finnas fler än ett HAMO. 

Anmäl arbetsmiljöombud kan också göras genom att skicka in en blankett med uppgifterna om valet till Unionen. I blankettens bilaga finns en förklaring till hur blanketten ska fyllas i.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg