Val av arbetsmiljöombud

Välj arbetsmiljöombud, skriv ett protokoll och meddela sedan Unionen genom att registrera vem som har valts via formuläret.

Så här väljer ni arbetsmiljöombud

Så här gör ni, steg för steg!

 1. Bjud in till möte på arbetsplatsen
  Är det första gången ni ska välja arbetsmiljöombud kontaktar ni Unionen före mötet.
  Finns det en klubb på arbetsplatsen är det normalt den som håller i valet.
 2. På mötet väljer ni arbetsmiljöombud
  Har Unionen kollektivavtal så är det medlemmarna i Unionen som väljer en av medlemmarna till arbetsmiljöombud .
  Saknas kollektivavtal på arbetsplatsen väljer de anställda ett arbetsmiljöombud .
  Mandatperioden för arbetsmiljöombudet är normalt tre år.
  Fastställ hur många arbetsmiljöombud som ska finnas på arbetsstället. Skyddsområdet som arbetsmiljöombudet ska verka inom ska vara noga preciserat.
 3. Val av huvudarbetsmiljöombud
  Där det finns fler än ett arbetsmiljöombud skall ett av arbetsmiljöombuden utses till att vara huvudarbetsmiljöombud med uppgift att samordna arbetsmiljöombudens verksamhet.
 4. Val av skyddskommittéledamot
  Vid ett arbetsställe där åtminstone minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, skall det finnas en skyddskommitté bestående av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.
  I skyddskommittén skall det ingå arbetsmiljöombud . Finns klubb på arbetsstället bör styrelseledamot ingå i skyddskommittén.
 5. Skriv protokoll och ta närvarolista
  Längst ner på sidan hittar du förslag på mallar.
 6. Registrera uppdraget
  Efter mötet ska uppdraget registreras.
  Finns klubb kan ordförande, vice ordförande och medlemsadministrativt ombud registrera valet av arbetsmiljöombud , huvudarbetsmiljöombud och skyddskommittéledamot via Mitt Uppdrag.
  Det är även möjligt att den enskilde eller annan uppgiftslämnare anmäler valet via formuläret.
  Observera att protokoll eller motsvarande inklusive eventuell bilaga alltid ska biläggas anmälan.
 7. Arbetsgivaren informeras
  Efter att Unionen har registrerat valet meddelar Unionen arbetsgivaren om vem som har uppdraget som arbetsmiljöombud . Brev skickas till den adress som uppges i nedanstående formulär.
  Arbetsmiljöombudet får sin rättsliga ställning som sådant när den som utsett skyddsombudet anmält valet till arbetsgivaren.

Val av arbetsmiljöombud


Uppgifter om ny / omvald arbetsmiljöombud

Ange personnumret med endast siffror i formatet ååååmmddxxxx

Typ av arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudet är

Ett skyddsområde kan vara ett geografiskt område. Det kan också baseras på yrkesmässig eller avdelningsmässig indelning eller bero på arbetstidsförläggning eller någon annan omständighet.

Mandatperiod

Ange mandatperiod till exempel 2022-02 till 2024-01


Avgående arbetsmiljöombud

Ange personnumret med endast siffror i formatet ååååmmddxxxx
Ange datum till exempel 2022-09-01


Uppgifter om arbetsgivaren


Finns skyddskommitté på arbetsstället?


Uppgifter om uppgiftslämnaren

 

Bifoga dokument

Som mest 5 filer.
Begränsning 5 MB.
Tillåtna filtyper: odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg