Unionen på arbetsplatsen

Med klubb eller ombud på arbetsplatsen får du och dina kollegor en unik möjlighet att påverka villkoren och verksamheten. Tillsammans gör ni jobbet bättre!

Kaffekoppar

Unionen är ungefär 700 000 medlemmar och vi finns på 89 000 arbetsplatser i hela det privata arbetslivet. Men för dig och dina kollegor är det förstås den egna arbetsplatsen som är allra viktigast, som ni vill utveckla och förbättra. Och det bästa sättet att utnyttja styrkan i medlemskapet för att påverka är att ni organiserar er genom att välja ett arbetsplatsombud eller, om ni är många medlemmar, starta en Unionen- klubb .

Den eller de som får förtroendet att representera Unionen och kollegorna på din arbetsplats kallar vi förtroendevalda. Det är ofta dem som du bör vända dig till om du har frågor och idéer om villkoren och verksamheten, eller behöver råd och stöd. De vet hur saker fungerar på ert jobb. Och kan göra något åt det som inte fungerar.

Så hittar du din klubb eller ombud på din arbetsplats

Logga in för att se om du har förtroendevalda på din arbetsplats - en klubb eller ett ombud - och se hur du kontaktar dem om du har frågor eller idéer.

Klubb

En  klubb  är medlemmar och en styrelse, precis som i bostadsrättsföreningen eller idrottsklubben. Fast på jobbet.

Det är det bästa sättet att använda Unionens styrka för att tillsammans driva och få inflytande över beslut som påverkar villkoren och trivseln på ert jobbMed klubb har du och dina arbetskamrater rätt och möjlighet att föra en dialog mellan medlemmarna och arbetsgivaren om viktiga frågor på arbetsplatsen.

Tillsammans kan ni få insyn och inflytande när det gäller löner, arbetstider, semester, jämställdhet, nyanställningar, omorganisationer, uppsägningar eller annat som engagerar er. Det är det mest kraftfulla sättet att vara med och påverka och bidra med idéer om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre. 

Det finns totalt nästan 2 500 klubbar i Unionen, med alltifrån 5 till 5 000 medlemmar, som varje dag jobbar för de anställdas bästa i diskussioner och förhandlingar med arbetsgivaren. För din skull. Och alla andras.

Klubbens årsmöte - din möjlighet till inflytande

På klubbens  årsmöte  får du möjlighet att påverka och besluta vilka frågor klubben ska arbeta med: 

  • Lyft de frågor som är viktigast för trivseln på arbetsplatsen
  • Bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten

  • Välj  klubbstyrelse  – de av er som får förtroendet att driva era frågor
  • Välj om någon ska företräda er klubb på regionrådet 
  • Kom överens om ni som klubb vill driva en fråga vidare i Unionen, till exempel inför nästa avtalsrörelse

Mer om klubb

Arbetsplatsombud

På mindre arbetsplatser, eller där det ännu inte finns klubb , finns Unionen på plats när medlemmarna valt ett eller flera  arbetsplatsombud . Ett arbetsplatsombud är en medlem som fungerar som en länk mellan dig, dina kollegor, arbetsgivaren och Unionen.

Mer om arbetsplatsombud

Arbetsmiljöombud

Unionen kan också finnas genom ett  arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) som arbetar för att du och dina kollegor ska må bra av och på jobbet. Ditt arbetsmiljöombud håller ett öga både på den psykosociala och fysiska arbetsmiljön i samarbete med arbetsgivaren.

Mer om arbetsmiljöombud

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera