FASTIGO

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen. Som inloggad medlem kan du också se förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Dina avtal i korthet

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 november 2020 - 31 mars 2023 och då gäller:

  • Löneökning - fastställs lokalt genom avtalets  löneprocess  (läs mer i löneavtalet)
  • Lönerevision  1 november 2020 och 1 april 2022
  • Ny flexpensionsavsättning 0,4%, totala värdet till  ITP  1,6% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor 2020-2023.

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2020-2023

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. Unionens tolkningar av hur avtalen ska tillämpas är tillgängliga för inloggade medlemmar.

Löneavtal 2020-2023

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Avtal om arbetstid 2020-2023

Detta gäller för dig som tjänsteman på avtalsområdet kring arbetstid.

Avtalsnytt avtalet 2020-2023

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på sidan Mitt Uppdrag. Stödmaterial för korttidsarbete på området, mer info om det nya avtalet när det är klart (a-cirkulär), e-kurser med mera. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången Stödmaterial på ditt avtalsområde.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg