FASTIGO

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Dina avtal i korthet - FASTIGO

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För mer utförlig info, läs mer i Avtalsnytt och i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 april 2023 - 31 mars 2025 och då gäller:

  • Löneökning - fastställs lokalt genom avtalets  löneprocess  (läs mer i löneavtalet)
  • Lönerevision  1 april 2023 och 1 april 2024
  • Ny flexpensionsavsättning 0,4%, totala värdet till  ITP 2,0% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor.

Avtalsnytt avtalet 2023-2025

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2023-2025

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. 

Löneavtal 2023-2025

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Avtal om arbetstid 2023-2025

Detta gäller för dig som tjänsteman på avtalsområdet kring arbetstid.

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg