Distansarbete och hybridarbete

Vad kan din arbetsgivare kräva av dig när det kommer till distans- och hybridarbete och vilka rättigheter har du när det bland annat kommer till din arbetsmiljö? Vi ger dig svar på dina frågor.

Vad är det som gäller i det nya arbetslivet?

Arbetslivet har förändrats och det som tidigare kallades normalt har vänts upp och ner. Hybridmöten, teknikstrul, segt bredband hemifrån och krav på socialt umgänge på kontoren. Hur ska du handskas med förändringarna och vad är det egentligen som gäller när det nya arbetslivet efter pandemin nu är verklighet? Unionens Mirjam Olsson ger dig svar på frågorna.

Ämnen

Stress kopplat till distansarbete
Distans- och hybridarbete – vilka regler gäller?
Arbetsmiljö vid distansarbete

Mirjam Olsson

Mirjam Olsson

Utredare, Unionen

Mirjam svarar på frågor om det nya arbetslivet.

Stress kopplat till distansarbete

Distans- och hybridarbete – vilka regler gäller?

Arbetsmiljö vid distansarbete

Distansarbetspolicy

Genom att diskutera och införa en tydlig distansarbetspolicy ökar möjligheten att fler blir nöjda. Frågor för en distansarbetspolicy.

Så här tycker Unionen

Unionen har i grunden en positiv syn på att anställda får möjlighet att jobba på distans. Men det ska bygga på ömsesidig frivillighet mellan arbetstagare och arbetsgivare och ses som ett komplement till arbete i arbetsgivarens lokaler. Ett viktigt område är arbetsmiljön, som arbetsgivaren är ansvarig för, och att du mår bra på och av jobbet samt att det finns en balans i arbetslivet

Unionen tycker att: 

  • Det är positivt att anställda får möjlighet att jobba på distans. Men distansarbete ska bygga på ömsesidig frivillighet mellan arbetstagare och arbetsgivare och ses som ett komplement till arbete i arbetsgivarens lokaler. I arbetsgivarens lokaler behöver finnas tillräckligt med utrymme och kontorsplatser för att arbetstagare inte ska tvingas till distansarbete. 
  • En utveckling mot ett ökat distansarbete får inte leda ökade risker för ohälsa, olycksfall i arbetet eller ökad arbetsmängd. Riskbedömningar ska göras även för distansarbete. Arbetsgivare behöver säkerställa att chefer och  arbetsmiljöombud  får tillräckliga kunskaper för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete vid distansarbete.
  • Distansarbete ska bygga på att det finns tillit mellan chef och medarbetare och att medarbetarnas integritet respekteras.
  • Distansarbete ska inte påverka kompetens-,  karriär - eller  löneutveckling . Arbetsgivaren ska stå för arbetsmiljörelaterade kostnader. I övrigt bör fördelning av kostnader hanteras i överenskommelser på arbetsplatsen. Om arbetstagare tvingas utföra arbete i egen bostad ska dock arbetsgivaren stå för alla kostnader som uppkommer.

För dig som är förtroendevald

Konkreta planer på och funderingar kring ett fortsatt omfattande distansarbete väcker många frågor ute på arbetsplatserna. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna för dig som är förtroendevald.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg