Almega Tjänsteföretagen Call/contactcenter och Marknadsundersökningsföretag

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen. Som inloggad medlem kan du också se förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Dina avtal i korthet

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande  avtalsperiod  är 1 juni 2021 - 31 oktober 2023 och då gäller:

  • 4,7% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Läs mer om hur löneökning/lönepott fördelas.
  • Lönerevision 1 juni 2021 och 1 november 2022
  • Ny flexpensionsavsättning 0,7%, totala värdet till  ITP  1,1% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - läs mer i Allmänna anställningsvillkor 2021-2023.

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2021-2023 - Call-/contactcenter och Marknadsundersökningsföretag

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. Unionens tolkningar av hur avtalen ska tillämpas är tillgängliga för inloggade medlemmar.

Löneavtalet 2021-2023 - Call-/contactcenter och Marknadsundersökningsföretag

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen. Unionens tolkningar av hur avtalen ska tillämpas är tillgängliga för inloggade medlemmar.

Kompetensutvecklingsavtal 2021-2023

I kompetensutvecklingsavtalet beskrivs hur  kompetensutveckling  betald av arbetsgivaren ska gå till.

Avtal om arbetstid 2021-2023

Detta gäller för dig som tjänsteman på avtalsområdet kring arbetstid.

Avtalsnytt avtalet 2021-2023

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på sidan Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången Stödmaterial på ditt avtalsområde.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg