Egen uppsägning - att säga upp sig själv

Om du vill byta jobb eller göra något annat, måste du säga upp dig själv. Du kan göra det när som helst och behöver inte berätta varför du säger upp dig.

Bild på låda med personliga saker
Shape Created with Sketch.

Korttidsarbete med statligt stöd

En av regeringens åtgärder med anledning av coronavirusets effekter är att införa korttidsarbete med statligt stöd (ibland kallat korttidspermittering). 
Här kan du läsa om vad det innebär för dig

Ta reda på uppsägningstid

Om du av någon anledning vill sluta på din arbetsplats, bör du först bestämma dig för vid vilken tidpunkt du vill sluta. När du har kommit fram till vilket datum som passar bäst, kanske beroende på när du ska börja på ett nytt jobb, behöver du undersöka vilken uppsägningstid du har.

Kontrollera om det anges någon uppsägningstid i ditt anställningsavtal . Om du omfattas av kollektivavtal ska det framgå av ditt anställningsavtal. Har företaget kollektivavtal, står det där vilka uppsägningstider som gäller. Här finns direktlänk till ditt eget kollektivavtal.

Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Saknar din arbetsplats kollektivavtal, har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid. Läs mer om uppsägningstid när du säger upp dig från en tillsvidareanställning.

Hur uppsägningstiden räknas

Med exempelvis en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 15 mars, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 15 april. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden. Det innebär att om du har en månads uppsägningstid och säger upp dig den 31 januari, så blir din sista anställningsdag den 28 (29) februari.

Hur du säger upp dig

När du vet hur lång uppsägningstid du har och har bestämt vilken dag du vill att anställningen ska upphöra, säger du upp dig så många månader som din uppsägningstid är innan du ska sluta. Beroende på vilken relation du har till din arbetsgivare kan det ligga nära till hands att ni tar uppsägningen i ett samtal. Förklara varför du säger upp dig och bekräfta sedan uppsägningen skriftligen.

Förslag på hur du kan skriva din uppsägning

Du bör säga upp dig skriftligen eftersom det är du som arbetstagare som måste kunna bevisa att du har sagt upp dig om det skulle bli tvist om det med din arbetsgivare. Du kan exempelvis skriva din egen uppsägning så här:

"Datum
Mottagare

Jag vill meddela att jag idag säger upp min anställning hos XX. Min sista anställningsdag blir den XX månad 20XX.

Hälsningar
Xxxxx Xxxxxxx”

Under din uppsägningstid

Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor.

Upptäcker du att din uppsägningstid sträcker sig förbi det datum du ska börja en ny anställning, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare att få sluta tidigare. Men det är inget du har rätt till. Om din arbetsgivare vill att du arbetar tiden ut, måste du göra det. Om du ändå går i förtid, kan arbetsgivaren kräva dig på ekonomiskt skadestånd.

Läs mer om semester i samband med uppsägning.

Rätt till intyg

I samband med att du slutar, har du alltid rätt till ett anställningsintyg som anger vad du haft för arbetsuppgifter och under vilken tid du arbetat vid företaget. Finns kollektivavtal har du också rätt till ett tjänstgöringsbetyg. Det beskriver mer i detalj vad du arbetat med, kombinerat med arbetsgivarens vitsord om hur du utfört dina arbetsuppgifter, samt arbetsgivarens rekommendationer. 

A-kassa vid egen uppsägning

Kontakta din a-kassa om du har frågor om vad som gäller för din a-kassa när du säger upp dig själv.

Observera att fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika juridiska personer och att det är fråga om två olika medlemskap. Om du är med i Unionens a-kassa eller i någon annan a-kassa innebär det inte att du automatiskt är medlem i fackförbundet Unionen. Omvänt gäller samma sak. Medlemskap i Unionen innebär inte att du automatiskt är med i någon a-kassa.

Du väljer a-kassa själv. Du kan vara medlem i fackförbundet Unionen samtidigt som du är medlem i en annan a-kassa än Unionens a-kassa. En lista över alla andra a-kassor hittar du på www.samorg.org. Unionens a-kassa har en egen webbplats med en egen inloggning på www.unionensakassa.se.

Unionens inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Om du säger upp dig från ditt arbete kan a-kassan komma att stänga av dig från rätt till ersättning en tid. Under tiden du är avstängd från arbetslöshetsersättning har du inte heller rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Däremot kan du få ersättning från inkomstförsäkringen när a-kassan därefter börjar betala ut ersättning.

Det kan finnas skäl som gör att du slipper avstängning hos a-kassan. Din a-kassa har mer information om vad som gäller kring detta och kring avstängningstidens längd.

Dina 150 ersättningsdagar från inkomstförsäkringen (200 dagar om du har rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen) börjar inte räknas av förrän du får ersättning från a-kassan. 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?