Egen uppsägning - att säga upp sig själv

Om du vill byta jobb eller göra något annat, måste du säga upp dig själv. Du kan göra det när som helst om du har en tillsvidareanställning och behöver inte berätta varför du säger upp dig.

Ta reda på uppsägningstid

Om du av någon anledning vill sluta på din arbetsplats, bör du först bestämma dig för vid vilken tidpunkt du vill sluta. När du har kommit fram till vilket datum som passar bäst, kanske beroende på när du ska börja på ett nytt jobb, behöver du undersöka vilken uppsägningstid du har.

Uppsägningstiden kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte, vad som står i ditt anställningsavtal och vilken anställningsform du har.  

Uppsägningstid vid en tillsvidareanställning

Uppsägningstid vid en tidsbegränsad anställning (till exempel ett vikariat)

Avsluta eller säga upp en provanställning

Hur uppsägningstiden räknas

Med exempelvis en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 15 mars, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 15 april. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden. Det innebär att om du har en månads uppsägningstid och säger upp dig den 31 januari, så blir din sista anställningsdag den 28 (29) februari.

Hur du säger upp dig

När du vet hur lång uppsägningstid du har och har bestämt vilken dag du vill att anställningen ska upphöra, säger du upp dig så många månader som din uppsägningstid är innan du ska sluta. Beroende på vilken relation du har till din arbetsgivare kan det ligga nära till hands att ni tar uppsägningen i ett samtal. Förklara varför du säger upp dig, om du vill, och bekräfta sedan uppsägningen skriftligen, exempelvis via mejl.

Förslag på hur du kan skriva din uppsägning

Du bör säga upp dig skriftligen eftersom det är du som arbetstagare som måste kunna bevisa att du har sagt upp dig om det skulle bli tvist om det med din arbetsgivare. Du kan exempelvis skriva din egen uppsägning så här:

"Datum
Mottagare

Jag vill meddela att jag idag säger upp min anställning hos XX. Min sista anställningsdag blir den XX månad 20XX.

Hälsningar
Xxxxx Xxxxxxx”

Under din uppsägningstid

Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor och lön.

Upptäcker du att din uppsägningstid sträcker sig förbi det datum du ska börja en ny anställning, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare att få sluta tidigare. Men det är inget du har rätt till. Om din arbetsgivare vill att du arbetar tiden ut, måste du göra det. Om du ändå går i förtid, kan arbetsgivaren kräva dig på ekonomiskt skadestånd.

Rätt till intyg

I samband med att du slutar, har du alltid rätt till ett anställningsintyg (ibland kallat tjänstgöringsintyg) som anger vad du haft för arbetsuppgifter och under vilken tid du arbetat vid företaget. Finns kollektivavtal har du också rätt till ett tjänstgöringsbetyg. Det beskriver mer i detalj vad du arbetat med, kombinerat med arbetsgivarens vitsord om hur du utfört dina arbetsuppgifter, samt arbetsgivarens rekommendationer. 

Kontrollera om det finns en så kallad konkurrensklausul i ditt anställningsavtal

Så länge du är anställd gäller lojalitetsplikten och är du skyldig att sätta din arbetsgivares intressen framför dina egna. Du får till exempel inte skada arbetsgivaren genom att konkurrera inom en viss marknad. När din anställning upphör är du fri att konkurrera på samma marknad eller ta anställning på ett konkurrerande företag, men om det finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal förlängs lojalitetsplikten du har gentemot din arbetsgivare även när din anställning har upphört, under en viss bestämd tid. Om du bryter mot den kan du tvingas betala skadestånd, ibland på höga belopp. Konkurrensklausuler

A-kassa vid egen uppsägning

Om du säger upp dig från ditt arbete blir du som regel avstängd från arbetslöshetsersättning från a-kassan  under en tid. Det kan dock finnas skäl som gör att du slipper avstängning hos a-kassan . Kontakta din a-kassa för att få svar på vad som gäller för din a-kassa när du säger upp dig själv. 
Checklista inför arbetslöshet

Info icon Shape info icon

Observera att fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika juridiska personer och att det är fråga om två olika medlemskap. Om du är med i Unionens a-kassa eller i någon annan a-kassa innebär det inte att du automatiskt är medlem i fackförbundet Unionen. Omvänt gäller samma sak. Medlemskap i Unionen innebär inte att du automatiskt är med i någon a-kassa.
 

Du väljer a-kassa själv. Du kan vara medlem i fackförbundet Unionen samtidigt som du är medlem i en annan a-kassa än Unionens a-kassa. En lista över alla andra a-kassor hittar du på www.samorg.org. Unionens a-kassa har en egen webbplats med en egen inloggning på www.unionensakassa.se.

Unionens inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Om du säger upp dig från ditt arbete blir du som regel avstängd från arbetslöshetsersättning från a-kassan  under en tid. Under tiden du är avstängd från arbetslöshetsersättning har du inte heller rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Däremot kan du få ersättning från inkomstförsäkringen när a-kassan därefter börjar betala ut ersättning.

Det kan dock finnas skäl som gör att du slipper avstängning hos a-kassan . Din a-kassa har mer information om vad som gäller kring detta och kring avstängningstidens längd.

Dina 150 ersättningsdagar från inkomstförsäkringen (200 dagar om du har rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen) börjar inte räknas av förrän du får ersättning från a-kassan

Semester i samband med uppsägning

Semester i samband med uppsägning

Mitt kollektivavtal

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg