Sjuk

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du så snart som möjligt anmäla det till din arbetsgivare. Läs mer om ersättningar om du blir sjukskriven.

Sjukanmälan och sjukintyg

Alla kan drabbas av sjukdom som innebär att man inte kan arbeta. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du så snart som möjligt anmäla det till din arbetsgivare. Det kan finnas olika rutiner för sjukanmälan på olika arbetsplatser. Därför är det viktigt att du känner till vad som gäller på just ditt arbete. Som medlem hjälper vi dig att reda ut vad du har rätt till på jobbet om du är sjuk en kortare eller längre tid.

Om du är sjuk längre än sju dagar ska du lämna ett sjukintyg från din läkare till arbetsgivaren för att styrka din sjukfrånvaro och ha rätt till ersättning. I vissa fall kan din arbetsgivare kräva ett sjukintyg tidigare. 

Sjuklön och sjukpension – ersättningar från olika håll

Blir du sjukskriven minskar din inkomst beroende på hur länge du är sjuk och om din arbetsplats har kollektivavtal . Dessutom kommer din inkomst från flera håll. 

Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom karensavdraget som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

Om du fortfarande efter två veckor inte kan arbeta, kan du ha rätt till ersättning från två håll. Från och med dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. När arbetsgivaren har kollektivavtal får du även en sjuklön från arbetsgivaren som kompletterar sjukpenningen.

Efter 90 dagar övergår den kollektivavtalade sjuklönen till ITP sjukpension, som betalas ut från försäkringsbolaget Alecta. Vid långvarig sjukdom kan du därför få ersättning både från Försäkringskassan (exempelvis sjukpenning, aktivitets- eller sjukersättning) och Alecta ( ITP sjukpension).

Mer information om karensavdrag, sjuklön och sjukpension

Ta hjälp av Ersättningskollen

Webbplatsen Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få en ungefärlig överblick över hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Arbetsskada

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete kan klassas som arbetsskada. Som olycksfall räknas även olyckor vid färd till och från arbetet. Det är viktigt att anmäla varje misstanke om arbetsskada.

Vid eventuell arbetsskada gäller både lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du omfattas av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ). Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring via Försäkringskassan, men den ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.

Rehabilitering och återgång i arbete

Din arbetsgivare ska hjälpa dig att kunna komma tillbaka till ditt arbete genom rehabilitering och åtgärder på arbetsplatsen. Du har även själv en skyldighet att vara delaktig i rehabiliteringen för att nå bästa resultat. Du som är sjukskriven kan få stöd av Unionens klubb eller en ombudsman vid rehabiliteringsmöte med arbetsgivaren och Försäkringskassan.

Enligt både lag och flera av Unionens avtal finns viss möjlighet att pröva annat jobb om din rehabilitering kräver det.

Läs mer om arbetsanpassning och rehabilitering.

Sjukdom i samband med semester

Om du skulle ha oturen att bli sjuk inför eller under din semester, har du enligt semesterlagen rätt att avbryta din semester. Precis som vid arbete är det viktigt att du sjukanmäler dig snarast så att du kan använda dina semesterdagar vid ett senare tillfälle.

Tillfälligt lägre medlemsavgift vid längre tids sjukdom

När du har en lägre inkomst på grund av sjukdom i mer än tre månader, kan du ha rätt till lägre medlemsavgift i Unionen. Läs mer om tillfälligt sänkt avgift.

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter och skyldigheter som anställd
  • Hjälp med information om arbetsskadeanmälan, rehabilitering och arbetsanpassning eller om det blir tvist om ersättningen
  • Medlemsförmåner som ger rabatter på försäkringar med mera

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg