Sjuk

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du så snart som möjligt anmäla det till din arbetsgivare. Läs mer om ersättningar om du blir sjukskriven.

error-triangle Created with Sketch.

Inloggningen är inte tillgänglig

Vi har just nu tekniska problem med inloggningen och arbetar med att lösa problemen så fort som möjligt. Välkommen tillbaka om en stund.

Retroaktiv schablonersättning från Försäkringskassan för karensavdrag

Som en åtgärd för att minska coronavirusets spridning kan arbetstagare få ersättning retroaktivt från Försäkringskassan för karensavdraget till och med 30 september 2021. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020.

Konstruktionen är att arbetsgivaren fortsatt gör karensavdrag som vanligt, men att du ansöker om ersättning från Försäkringskassan i efterhand. 

Fram till 31 maj 2020 var schablonersättningen 700 kr före skatt. Den höjdes därefter till 804 kr före skatt fram till 31 december. Från den 1 januari 2021 höjdes ersättningen till 810 kr före skatt. För ytterligare information, se Försäkringskassans hemsida.

Observera att karensavdraget som din arbetsgivare gör baseras på din lön. Schablonersättningen från Försäkringskassan (700/804/810 kronor) kan därför vara högre eller lägre än det faktiska karensavdraget.

Sjukanmälan och sjukintyg

Alla kan drabbas av sjukdom som innebär att man inte kan arbeta. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du så snart som möjligt anmäla det till din arbetsgivare. Det kan finnas olika rutiner för sjukanmälan på olika arbetsplatser. Därför är det viktigt att du känner till vad som gäller på just ditt arbete. Som medlem hjälper vi dig att reda ut vad du har rätt till på jobbet om du är sjuk en kortare eller längre tid.

Tidigare har det gällt att om du är sjuk längre än sju dagar ska du lämna ett sjukintyg från din läkare till arbetsgivaren för att styrka din sjukfrånvaro och ha rätt till ersättning. I vissa fall kan din arbetsgivare kräva ett sjukintyg tidigare. Men på grund av pandemin gäller nu följande tillfälliga regler:

Sjuklön
De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön. Du behöver under dessa 14 dagar inte uppvisa läkarintyg för att ha rätt till sjuklönen. Dessa regler gäller fram till och med 30 september 2021.

Sjukpenning
Om första sjukdag var:
31 oktober 2020 eller tidigare så behöver du ett läkarintyg från dag 22 när du ansöker om sjukpenning.

1 november - 14 december 2020 behöver du ett läkarintyg från dag 15 när du ansöker om sjukpenning.

15 december 2020 eller senare behöver du ett läkarintyg från dag 22 när du ansöker om sjukpenning. Dessa regler gäller till och med 30 september 2021.

Unionens syn är att det slopade kravet på läkarintyg gäller både för arbetsgivare med och utan  kollektivavtal .

Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du ett läkarintyg från och med dag åtta i den nya ökade sjukskrivningen.

På Försäkringskassans hemsida hittar du information om vad som gäller för smittbärarpenning.

Som vanligt gäller att du ska sjukanmäla dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.

För ytterligare information, se Försäkringskassans hemsida

 

Observera att nedanstående information till vissa delar har ersatts av speciella regler kopplade till åtgärder för att minska coronavirusets spridning. Du hittar mer information på Försäkringskassans hemsida.

Ersättningar när du är sjukskriven

Blir du sjukskriven minskar oftast din inkomst med 10–20 procent beroende på hur länge du är sjuk. Dessutom kommer din inkomst från flera håll:

 • Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom karensavdraget som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden.
 • Från Försäkringskassan får du lagstadgad sjukpenning från och med 15:e sjukdagen.
 • Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats får du sjuklön från och med 15:e sjukdagen utöver Försäkringskassans sjukpenning
 • Från Alecta kan du få ITP  sjukpension om du är sjuk mer än 90 dagar och har kollektivavtal på din arbetsplats.

Sjuklön och sjukpension

Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom karensavdraget som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Du kan läsa mer om karensavdrag på sidan om sjuklön och sjukpension.

Om du fortfarande efter två veckor inte kan arbeta, kan du ha rätt till ersättning från två håll. Från och med dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. När arbetsgivaren har kollektivavtal får du även en sjuklön från arbetsgivaren som kompletterar sjukpenningen.

Efter 90 dagar övergår den kollektivavtalade sjuklönen i ITP sjukpension, som betalas ut från försäkringsbolaget Alecta. Vid långvarig sjukdom kan du därför få ersättning både från Försäkringskassan (exempelvis sjukpenning, aktivitets- eller sjukersättning) och Alecta (ITP sjukpension).

Webbplatsen Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få koll på hur mycket pengar just du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Illustration av termometer, medicin och näsdukar

Arbetsskada

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete kan klassas som arbetsskada. Som olycksfall räknas även olyckor vid färd till och från arbetet. Det är viktigt att anmäla varje misstanke om arbetsskada.

Vid eventuell arbetsskada gäller både lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du omfattas av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring via Försäkringskassan, men den ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.

  Rehabilitering och återgång i arbete

  Din arbetsgivare ska hjälpa dig att kunna komma tillbaka till ditt arbete genom rehabilitering och åtgärder på arbetsplatsen. Du har även själv en skyldighet att vara delaktig i rehabiliteringen för att nå bästa resultat. Du som är sjukskriven kan få stöd av Unionens klubb eller en ombudsman vid rehabiliteringsmöte med arbetsgivaren och Försäkringskassan. Läs  mer om arbetsanpassning och rehabilitering.

  Sjukdom i samband med semester

  Om du skulle ha oturen att bli sjuk inför eller under din semester, har du enligt semesterlagen rätt att avbryta din semester. Precis som vid arbete är det viktigt att du sjukanmäler dig snarast så att du kan använda dina semesterdagar vid ett senare tillfälle.

  Tillfälle att planera din framtid

  Sjukfrånvaron kan vara ett bra tillfälle att fundera över din framtida yrkeskarriär. Med lite distans till jobbet kan det vara lättare att se vad du trivs med idag och vad du önskar förändra.

  Du kan ha stor nytta av ditt medlemskap i Unionen när du vill utvecklas i arbetslivet. På unionen.se hittar du information om karriär, kompetensutveckling , utveckling och annat liknande. Ta gärna del av medlemsförmånerna kring jobb och karriär. Enligt både lag och flera av Unionens avtal finns viss möjlighet att pröva annat jobb om din rehabilitering kräver det.

  Tillfälligt lägre medlemsavgift vid längre tids sjukdom

  När du har en lägre inkomst på grund av sjukdom i mer än tre månader, kan du ha rätt till lägre medlemsavgift i Unionen. Läs mer om tillfälligt sänkt avgift.

  Vad Unionen kan hjälpa dig med

  Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter och skyldigheter som anställd
  • Hjälp med information om arbetsskadeanmälan, rehabilitering och arbetsanpassning eller om det blir tvist om ersättningen
  • Medlemsförmåner som ger dig rabatter på tidningar, resor, försäkringar med mera
  • Medlemsförmåner kring jobb och karriär

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg