Nominera till Unionen

Unionen är en medlemsstyrd organisation som bygger på en representativ demokrati. Det är du som medlem som väljer dina företrädare inom förbundet.

Du väljer vem som leder Unionen

Unionen bygger på representativ demokrati. Det innebär att alla medlemmar väljer vilka som ska representera dem, precis som i vår riksdag. Det sker på olika nivåer, där varje nivå väljer personer som ska representera dem på nästa nivå. Högst upp är kongressen, som väljer Unionens förbundsstyrelse . Du som är medlem har rätt att välja representanter till regionrådet, förbundsrådet och kongressen, samt på din egen arbetsplats. 

Nominera till regionrådet

Unionen är uppdelat i 18 regioner. Regionrådet är årsmötet i din region. Här väljs regionstyrelse, ombud till förbundsråd och kongress, regionala valberedare och revisorer. Nästa regionråd sker i april. Sista datum att nominera är den 31 januari varje år.

Nominera till förbundsrådet

Förbundsrådet är Unionens årsmöte och sker i juni. Här väljs personer som ska förhandla fram avtal om pensioner, försäkringar, omställning med mera. Vet du någon som skulle passa bra för uppdraget? Eller blir du sugen själv? Sista datum att nominera är den 10 mars varje år.

Nominera till kongressen

Kongressen är Unionens högsta beslutande demokratiska forum och hålls vart fjärde år. Nästa kongress sker i oktober 2023. Hit kan du nominera personer till uppdrag i Unionens förbundsstyrelse. Nominering sker mellan 31 mars och 31 maj.

Nominera på arbetsplatsen

Unionen finns representerar på 65 000 arbetsplatser i hela landet i form av klubb eller arbetsplatsombud . Vill du nominera någon som driver och fattar beslut som påverkar villkoren och trivseln på ditt jobb - kontakta de förtroendevalda som finns på din arbetsplats. 

Nominera en kollega – eller dig själv!

Har du en kollega som skulle passa för ett förtroendeuppdrag inom Unionen? Här kan du läsa mer om hur du nominerar kandidater till olika uppdrag på regional och nationell nivå. Du kan även nominera dig själv. 

Så här gör du:

  1. Säkerställ att personen är medlem i Unionen (pensionärsmedlemmar kan inte nomineras). 
  2. Fråga personen om hen vill kandidera till uppdraget.
  3. Skicka in din nominering via unionen.se när det är nomineringsperiod för det uppdraget du vill nominera till (det är olika perioder för regionråd , förbundsråd och kongress ). 
  4. När du skickat in en nominering tas den om hand av valberedningen. Till förbundsråd och kongress är det den nationella valberedningen och för regionråd den regionala valberedningen.
  5. När tiden för att skicka in nomineringar gått ut jobbar valberedningen med att kontakta kandidater, intervjua dem och titta på tidigare meriter.
  6. Valberedningen presenterar sedan sitt förslag till kongress, förbundsråd eller regionråd i god tid före respektive möte.
  7. På respektive möte väljs sedan de kandidater som kommer representera medlemmarna under kommande period. 

Nationella valberedningen

Valberedningen utses av kongressen och har till uppgift att ta emot förslag på kandidater, bereda och föreslå kandidater till de val som ska genomföras under  kongress och   förbundsråd . De föreslår också löner samt arvoden för förbundsuppdrag på nationell nivå. Läs mer om valberedningen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg