Nominera till Unionen

Unionen är en medlemsstyrd organisation som bygger på en representativ demokrati. Det är du som medlem som väljer dina företrädare inom förbundet.

Här kan du läsa mer om hur du nominerar kandidater till uppdrag på regional och nationell nivå. Vid de olika organen väljs olika typer av företrädare.

Så här går det till när du nominerar

Har du en kollega som skulle vara perfekt för ett förtroendeuppdrag inom Unionen? Då kan du nominera till olika uppdrag.

  1. Du kan bara nominera medlemmar i Unionen till förtroendeuppdrag. 
  2. När du skickat in en nominering av en kandidat tas den om hand av valberedningen. Till förbundsråd och kongress är det den nationella valberedningen och för regionråd den regionala valberedningen.
  3. När tiden för att skicka in nomineringar gått ut jobbar valberedningen med att kontakta kandidater, intervjua dem och titta på tidigare meriter.
  4. Valberedningen presenterar sedan sitt förslag till kongress, förbundsråd eller regionråd i god tid före respektive möte.
  5. På respektive möte väljs sedan de kandidater som kommer representera medlemmarna under kommande period. 

OBS: Det är bara kandidater som nominerats under nomineringsperioden eller föreslagits av valberedningen som är valbara. Det kan, exempelvis på ett regionråd, inte inkomma nya nomineringar på kandidater som inte sedan tidigare blivit nominerade. Valberedningen har dock rätt att föreslå kandidater efter nomineringstiden har gått ut.

Nationella valberedningen

Valberedningen utses av kongressen och har till uppgift att ta emot förslag på kandidater, bereda och föreslå kandidater till de val som ska genomföras under kongress och  förbundsråd. De föreslår också löner samt arvoden för förbundsuppdrag på nationell nivå. Läs mer om valberedningen

Var med och gör skillnad

Med ett uppdrag på nationell eller regional nivå är du med och fattar beslut som påverkar Unionens totala verksamhet.

Motionera

Var med och påverka Unionen genom att lämna in en motion.

Läs mer om hur du kan påverka Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg