Kompetensutveckling

Din kompetens är din teoretiska och praktiska kunskap, din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet och din förmåga och möjlighet att omsätta detta i praktiken.

Du behöver utveckla och fördjupa din kompetens under hela ditt yrkesverksamma liv för att anpassa dig efter de snabba förändringarna på arbetsmarknaden. Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare.

Det skapar ökade valmöjligheter för dig i arbetslivet, samtidigt som du kan känna dig säker i din kompetens oavsett vilka vindar som råkar blåsa på din arbetsplats just nu. Du sitter säkrare på jobbet – eller kan lättare ta nästa steg i karriären. 

Kompetensutveckling sker i varje situation när du lär dig och utvecklas oavsett om det sker genom studier på högskolan, på kurs, i praktik eller i det dagliga arbetet. Under hela ditt yrkesverksamma liv behöver du utveckla och fördjupa din kompetens för att anpassa dig efter de snabba förändringarna som sker på arbetsmarknaden.

Kompetensutveckling kan vara:

  • Utveckling inom nuvarande arbetsuppgifter
  • Utveckling till andra uppgifter inom företaget
  • Utveckling för din egen framgång och utveckling i arbetslivet i stort

Kompetensutveckling på jobbet

Det finns ingen lag som ger dig rätt till kompetensutveckling. Men enligt kompetensutvecklingsavtalen i kollektivavtalen har arbetsgivaren huvudansvaret för att de anställda har den kompetens som krävs. Ju tydligare du kan visa att ditt jobb kräver mer kompetens, eller att du med ökad kompetens kan tillföra mer nytta, desto lättare kan du övertyga arbetsgivaren att erbjuda dig kompetensutveckling.

Det ligger både i arbetsgivarens och i ditt intresse att du kan utföra och utveckla ditt arbete även i framtiden.

Utvecklingssamtalet

Minst en gång per år bör du ha utvecklingssamtal med din chef. Det är under utvecklingssamtalet du och din chef diskuterar igenom din och företagets situation. Din chef ska ge dig en bild av vilka förväntningar och krav som ställs på dig framöver. Du ska visa dina styrkor och ditt behov av utveckling framöver. Syftet är att utveckla dig som medarbetare och organisationen som helhet. Förbered ditt utvecklingssamtal väl - det tjänar du på. Förbered ditt utvecklingssamtal väl - det tjänar du på.

Kompetens ger kraft

Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att byta jobb när man vill eller måste.  Kompetensutveckling gagnar inte bara de anställda utan också arbetsgivarna.

I Unionens politiska plattform för kompetensutveckling presenterar vi den politik som behövs på samhälls-, arbetsplats- och individnivå. Genom att föreslå lösningar och peka på brister inom kompetensutvecklingsområdet vill vi visa att det är en viktig pusselbit för att trivas på jobbet men också för tillväxt, utveckling och trygghet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg