Kurser och utbildning – här är dina rättigheter och möjligheter

Teknikutvecklingen, miljöanpassningen och digitaliseringen av arbetslivet går snabbt. För många av oss är det självklart att då och då gå en kurs eller utbildning under arbetstid för att hänga med. Men vilka rättigheter har du egentligen och vad finns det för möjligheter om du vill ta ett större kompetenskliv?

tallrik och block på grön bakgrund

Håll en levande dialog med din chef

Det finns ingen lag som ger dig en direkt rätt att gå på kurs eller utbildning under arbetstid, men det ligger i allas intresse att du och dina kollegor har uppdaterade yrkeskunskaper. Ingen arbetsgivare vill halka efter när det gäller personalens kompetens.

  • Kom ihåg att också du själv har ett ansvar för att driva din kompetensutveckling – så eftersträva en levande dialog med din chef kring dina kompetensbehov.
  • Tänk på att kompetensutveckling är något som sker i varje situation där du lär dig och utvecklas, oavsett om det sker genom studier på högskolan, kurser, praktik eller i det dagliga arbetet. Det finns alltså flera möjligheter till kompetensutveckling som du kan diskutera med din chef.

Extra kompetensmöjligheter med kollektivavtal

Om din arbetsplats har kollektivavtal ökar dina möjligheter att regelbundet uppgradera din kompetens. I det så kallade utvecklingsavtalet, som finns som en del av de flesta kollektivavtal , framgår att det är viktigt att de anställda ges möjligheter till vidareutveckling av sina yrkeskunskaper.

  • Din arbetsgivare har huvudansvaret för att du och dina kollegor har den kompetens som krävs för att utföra ert arbete idag och i framtiden. Arbetsgivaren står för kostnaderna och anställnings- och löneförmåner påverkas inte. 
  • Det kan också finnas ett lokalt kollektivavtalet just på din arbetsplats med egna avtal eller paragrafer som kan reglera och beskriva vem som ansvara för vad, ställer upp ramar för hur arbetet med kompetensutveckling ska gå till och förtydligar hur medarbetarna ska kunna få inflytande över den egna kompetensutvecklingen.  
  • Med kollektivavtal på din arbetsplats har du också vissa möjligheter att få en kortare utbildning betald och/eller ersättning för förlorad arbetsinkomst genom den omställningsorganisation som finns kopplad till kollektivavtalet.

Vill du se vad som står om kompetensutveckling i ditt  kollektivavtal , logga in på unionen.se

Artiklar:

Opinion

Här är jobben som AI kan ta över

Rädslan för att AI ska ta våra jobb är påtaglig. Men ligger det något i den? Ingen sitter på det svaret, men klart är att vi tjänstemän och våra kontorsjobb påverkas mest av den nya generativa AI:n – på gott och ont.
Opinion

Gratiskurserna som höjer din kompetens

Internet är en skattkista fylld av intressanta utbildningsmöjligheter. Här är bra sajter, appar och kurser för dig som vill höja kompetensen 2024.

Hur vet jag vilken utbildning jag behöver?

Det kan vara svårt att veta vad som är det bästa kompetenssteget just för dig. Om du känner dig osäker kan du kontakta din omställningsorganisation. Deras rådgivare har lång erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden och hjälper dig att få koll på vilken kompetens och vilka yrken som kommer vara attraktiva i framtiden. Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats vänder du dig till den offentliga omställningsorganisationen.

Din omställningsorganisation hjälper dig

Om du redan har arbete, men funderar på att studera för att sitta mer säkert på framtidens arbetsmarknad kan du få kompetensstöd i form av bland annat studie- och karriärvägledning från din omställningsorganisation.

Omställningsstudiestödet – en jättechans för dig som är mitt i arbetslivet

Unionen har tillsammans med andra fackförbund förhandlat fram ett riktigt bra ekonomiskt studiestöd för dig som är mitt i arbetslivet och har behov av ett kompetenslyft. Många kan få ut upp till 80 procent av sin lön under studietiden.  

Studiestödet är flexibelt och gäller för kurser och utbildningar som din arbetsgivare inte låter dig göra på betald arbetstid. Du kan få stödet för hel- eller deltidsstudier och för kortare eller längre utbildningar. Om du studerar på heltid räcker det ett helt år (två terminer). Så länge som utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden bestämmer du själv vad du vill studera. Kanske vill du vässa dig inom ditt befintliga yrke eller välja en ny inriktning på arbetslivet?

Bra ekonomiskt stöd i ett helt år

Omställningsstudiestödet är en bra chans för dig som vill uppgradera dina kunskaper eller byta jobbinriktning. Kolla vilka villkor som gäller och hur du söker.

Vilken rätt har jag att vara ledig för studier?

Tjänstledighet innebär att du är ledig utan betalning från din arbetsgivare. Enligt  studieledighetslagen  har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (så kallad kvalificeringstid).

  • Vad du vill studera väljer du själv. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men utbildningen ska ha viss planmässighet.
  • Rätten till ledighet omfattar den tid du behöver för studierna, oavsett utbildningens längd. Du har rätt till ledighet för deltidsstudier. Vid deltidsstudier är du alltså arbetsskyldig under den tid som du inte behöver för att uppnå ditt studiemål.

Tjänstledighet för studier

Tjänstledighet innebär att du är ledig utan betalning från din arbetsgivare. Det kan finnas lagstiftning eller avtal som ger rätt till ledighet för studier.

Prata kompetens på utvecklingssamtalet!

I början av året har många medarbetare utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Samtalet ska utveckla dig som medarbetare och organisationen som helhet. Du och din chef diskuterar igenom din och företagets situation och du får en bild av vilka förväntningar och krav som ställs på dig framöver.

Använd utvecklingssamtalet för att ta upp det som är viktigt för dig när det gäller din arbetsvardag och framtid; aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling .

Din chans att prata kompetens

Under utvecklingssamtalet har du möjlighet att diskutera dina och företagets kompetensbehov med din chef. Kom förberedd så kan det bli ett riktigt bra lyft.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg