Kompetensutveckling

Din kompetens är din teoretiska och praktiska kunskap, din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet och din förmåga och möjlighet att omsätta detta i praktiken.

Kompetensutveckling sker i varje situation när du lär dig och utvecklas oavsett om det sker genom studier på högskolan, på kurs, i praktik eller i det dagliga arbetet. Under hela ditt yrkesverksamma liv behöver du utveckla och fördjupa din kompetens för att anpassa dig efter de snabba förändringarna som sker på arbetsmarknaden.

Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare. Det skapar ökade valmöjligheter för dig i arbetslivet, samtidigt som du kan känna dig säker i din kompetens oavsett vilka vindar som råkar blåsa på din arbetsplats just nu.

Kompetensutveckling kan vara:

  • Utveckling inom nuvarande arbetsuppgifter
  • Utveckling till andra uppgifter inom företaget
  • Utveckling för din egen framgång och utveckling i arbetslivet i stort

Kompetensutveckling på jobbet

När du utvecklar din kompetens ökar du både din egen och företagets konkurrenskraft. Du sitter säkrare på jobbet – eller kan lättare ta nästa steg i karriären.

Det finns ingen lag som ger dig rätt till kompetensutveckling. Men enligt kompetensutvecklingsavtalen i kollektivavtalen har arbetsgivaren huvudansvaret för att de anställda har den kompetens som krävs. Ju tydligare du kan visa att ditt jobb kräver mer kompetens, eller att du med ökad kompetens kan tillföra mer nytta, desto lättare kan du övertyga arbetsgivaren att erbjuda dig  kompetensutveckling. Det ligger både i arbetsgivarens och i ditt intresse att du kan utföra och utveckla ditt arbete även i framtiden.

Unionen har en rad tjänster och förmåner som hjälper dig att utvecklas på jobbet.

Kompetensutveckla dig för 13 700 kr

När du vill spetsa din yrkeskompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden kan du söka Unionens studiestöd. Du kan få ersättning för bland annat kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 425 kr per termin. Totalt kan du få 13 700 kr. 

Ta del av villkor och ansök om Unionens studiestöd

Kompetens ger kraft

Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att byta jobb när man vill eller måste.  Kompetensutveckling gagnar inte bara de anställda utan också arbetsgivarna.

I Unionens politiska plattform för kompetensutveckling presentar vi den politik som behövs på samhälls-, arbetsplats- och individnivå. Genom att föreslå lösningar och peka på brister inom kompetensutvecklingsområdet vill vi visa att det är en viktig pusselbit för att trivas på jobbet men också för tillväxt, utveckling och trygghet.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?