Kompetensutveckling

Idag finns det bättre möjligheter än någonsin för att kompetensutvecklas under hela arbetslivet. Skaffa dig koll på vad du har rätt till och hur du gör för att stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Kompetensutveckla dig!

Du behöver utveckla och fördjupa din kompetens under hela ditt yrkesverksamma liv för att anpassa dig efter de snabba förändringarna på arbetsmarknaden. Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare och du sitter säkrare på jobbet – eller kan lättare ta nästa steg i karriären.

  • Din kompetens är din teoretiska och praktiska kunskap, din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet och din förmåga och möjlighet att omsätta detta i praktiken.
  • Kompetensutveckling  sker i varje situation när du lär dig och utvecklas oavsett om det sker genom studier på högskolan, på kurs, i praktik eller i det dagliga arbetet.

Nya möjligheter är här

Unionen har länge kämpat för att det ska finnas ekonomiska möjligheter att göra ett kompetenslyft mitt i arbetslivet. Sedan oktober 2022 finns möjligheten äntligen på plats.

Nu kan du som är mitt i arbetslivet uppgradera din kompetens

Med trygghetsöverenskommelsen, där ett bra ekonomiskt studiestöd ingår - omställningsstudiestödet -  finns stora möjligheter för den som är mitt i arbetslivet att fortsätta att uppgradera sin kompetens.

Det nya omställningsstudiestödet

För dig som nu vill utveckla din kompetens och växa i arbetslivet finns stora fördelar med det nya omställningsstudiestödet som du kan söka fr o m den 1 oktober 2022. Omställningsstudiestödet är en ny typ av studiestöd som ger dig som är etablerad på arbetsmarknaden nya möjligheter till studier: 

  1. Du kan studera mitt i arbetslivet. Nu ges även du som vuxen, med jobb, huslån och barn, chansen att studera. Du kan utbilda dig i upp till ett år (på heltid eller deltid) med betalning. Många kommer att kunna få ut 80 procent av sin lön under studietiden.
  2. Du väljer själv. Det är inte din arbetsgivare som bestämmer vad du ska studera. Du bestämmer själv, så länge som utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Kanske vill du vässa dig inom ditt yrke eller välja en ny inriktning på arbetslivet.
  3. Du måste inte ha en fast anställning. Även du som har en  visstidsanställning , projektanställning eller jobbar deltid har möjlighet att kompetensutveckla dig. 
  4. Du kan få studiestöd som arbetslös. Även du som är arbetslös kan få ett annat något lägre studiestöd -TRR studieersättning - i max två år tillsammans med kompletterande studiestöd

Omställningsstudiestöd - för dig som vill framtidssäkra ditt jobb

Från den 1 oktober 2022 kan du som är mitt i arbetslivet och vill göra ett kompetenslyft söka det nya omställningsstudiestödet.

Kompetensstöd

Om du redan har arbete, men funderar på att studera för att sitta mer säkert på framtidens arbetsmarknad kan du få kompetensstöd i form av bland annat studie- och karriärvägledning från din omställningsorganisation.

Omställningsstöd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löper ut kan du ha rätt till stöd från en omställningsorganisation, till exempel rådgivning inför studievägval, jobbsökning eller starta företag.

Tjänstledighet för studier

Tjänstledighet innebär att du är ledig utan betalning från din arbetsgivare. Det kan finnas lagstiftning eller avtal som ger rätt till ledighet för studier.

Stöd för kompetensutveckling

Det finns ingen lag som ger dig en direkt rätt till  kompetensutveckling  men i kollektivavtalen finns det beskrivet om arbetsgivarens ansvar för att du som anställd har den kompetens som krävs och kan utföra och utveckla ditt arbete även i framtiden. Du kan nu också få stöd från din  omställningsorganisation (fd trygghetsråd ) för att stärka din kompetens och framtida ställning på arbetsmarknaden.

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet ska utveckla dig som medarbetare och organisationen som helhet. Du och din chef diskuterar igenom din och företagets situation och du får en bild av vilka förväntningar och krav som ställs på dig framöver.

Det ligger både i ditt och arbetsgivarens intresse att du har den kompetens som krävs i framtiden.

Du ska visa dina styrkor och ditt behov av utveckling framöver. Vilka möjligheter finns  där du är idag? 

Ditt utvecklingssamtal

Ta upp det som är viktigt för dig på ditt utvecklingssamtal; aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.

Hålla utvecklingssamtal - som chef

Utvecklingssamtalet ska handla om hur varje medarbetares arbete fungerat under året och vilken kompetensutveckling medarbetaren är i behov av.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg