Omställningsstudiestöd – för dig som vill framtidssäkra din kompetens

Glöm snabbnudlar och korridorsboende. Nu kan du som är mitt i arbetslivet och vill framtidssäkra din kompetens eller ta ett nytt steg i din karriär söka det nya omställningsstudiestödet.

Vuxna människor i skolbänkar

Digitaliseringen, automatiseringen och klimatomställningen ställer nya kunskapskrav och gör att vissa yrken är på väg bort och nya växer fram. Unionen har länge kämpat för att det ska finnas ekonomiska möjligheter att göra ett kompetenslyft mitt i arbetslivet. Nu finns möjligheten äntligen på plats. Med omställnings­studiestödet kan du studera för att bli mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Kontakta din omställningsorganisation först

Omställningsstudiestöd för utbildningar som startar hösten 2024 går att söka från CSN med start den 1 april. Ta kontakt med din omställningsorganisation så snart du kan så ökar dina chanser att få ansökan beviljad. Det underlättar även för CSN att snabbare fatta beslut om din ansökan*.

 1. Ta kontakt med din omställningsorganisation. De kan ge studie- och karriärvägledning och hjälpa dig att hitta utbildningar som kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. De ger också en rekommendation (ett yttrande) till CSN om din ansökan om omställningsstudiestöd .
 2. Ansök om omställningsstudiestöd hos CSN. Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal ansöker du också om ett kompletterande studiestöd hos din omställningsorganisation .
 3. Ansök till kursen eller utbildningen som du är intresserad av.
 4. Inled en tidig dialog med din arbetsgivare, där du lyfter att du kommer vilja ha tjänstledigt på grund av studier om du kommer in på den utbildning som du har sökt. Läs mer om villkoren för tjänstledighet för studier.

*Om du saknar ett yttrande från din omställningsorganisation när du söker omställningsstudiestöd  kommer CSN att fråga omställningsorganisationen om ett yttrande i efterhand, vilket förlänger handläggningstiden av ärendet.

Unionen har varit en drivande kraft bakom att omställningsstudiestödet blir verklighet, men handlägger inga ansökningar och bistår inte heller med studieråd.

Observera att även egenföretagare kan söka omställningsstudiestöd.

Studera på heltid eller deltid

Du kan arbeta på deltid samtidigt som du studerar med omställnings­­studiestöd på deltid. Omställningsstudiestöd går att få på 20, 40, 50, 60, 75 och 100 procent av heltid.

Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställnings­­studiestöd. Däremot kan du bara få omställnings­­studiestöd för den tid som du inte arbetar. Om du går upp i arbetstid under tiden du har omställnings­studiestöd är det viktigt att du meddelar det till CSN, så att du inte måste betala tillbaka stöd i efterhand.

Så mycket kan du få i omställningsstudiestöd

Med omställningsstudiestödet kan du få upp till 80 procent av din inkomst i studiebidrag upp till ett tak. Under 2024 kan du som mest få 5 275 kr per vecka i bidrag från CSN. Inkomsten beräknas med utgångspunkt i din årliga fastställda sjukpenningsgrundande inkomst.

Utöver bidraget kan du från CSN också få ett lån på som mest 3 426 kr per vecka. Summan av lånet och bidragen kan aldrig överstiga din inkomst.

Logga in som medlem och skriv in din månadslön nedan för att se hur mycket pengar du kan få att leva på och vilken omställningsorganisation du ska kontakta. I beräkningen ingår även det extra bidrag som gäller om din arbetsplats har kollektivavtal
Inte medlem än? Ansök om medlemskap.

Personaliserat innehåll

Det här kan du få

För att kunna beräkna vilket omställningsstudiestöd du kan få behöver du identifiera dig som medlem.

De viktigaste villkoren för att få stödet

 • Du ska ha arbetat i minst 8 år de senaste 14 åren*, räknat tidigast från 19 års ålder.
 • Du ska även har arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna**.
 • För att en månad ska räknas ska du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under månaden.
 • Alla utbildningar som ger rätt till studiemedel godkänns, under förutsättning att utbildningen bedöms stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Även utbildningar som en omställnings­organisation köper in kan ge rätt till omställnings­studiestöd.
 • Stödet ges i upp till 44 heltidsveckor. Det motsvarar två terminer på heltid, men kan även spridas ut under en längre period på deltid***.
 • Stöd går att få för utbildningar som motsvarar minst en veckas heltidsstudier. Den minsta studietakten är 20 procent, eller en dag i veckan. Stödet är därmed lätt att kombinera med deltidsarbete. Du kan dock bara få omställningsstudiestöd  för den procentandel du inte jobbar
 • Om du får bidrag från samhället gäller olika regler beroende på typen av bidrag – dubbelkolla med CSN. Du kan inte få omställningsstudiestöd om du samtidigt får ordinarie studiebidrag eller studiestartsstöd lön för dina studier (oavsett nivå). Du kan inte heller få stödet om du får lön för dina studier.

Även perioder med till exempel sjukpenning och föräldrapenning kan i viss utsträckning tillgodoräknas som arbetad tid.

** Perioder med exempelvis sjukpenning och föräldrapenning är så kallad överhoppningsbar tid.

*** Till och med det år man fyller 39 år gäller även att utbildningens totala längd inte får vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år), eller motsvarande antal veckor om utbildningen ges på deltid. Från och med det år du fyller 40 år finns det ingen begränsning för hur lång en utbildning får vara.

Du kan läsa mer om villkoren och vilka utbildningar som är godkända på CSNs hemsida

Inspiration - det är inte för sent att sätta sig i skolbänken igen!

Opinion

Andreas - Jag har ju halva arbetslivet kvar

De är inte ovanligt att man börjar tvivla på sitt yrkesval i medelåldern. Tyvärr känner sig många då också för gamla för att börja plugga igen. Det gjorde Andreas också. "Sedan kom jag på att jag har halva arbetslivet kvar", säger han, som nu studerar till personalvetare.
Opinion

Shelley sadlar om till socionom

Shelley hade jobbat i butik sedan tonåren. Men bristen på utveckling och den stora omställning branschen går igenom fick henne att känna att hon inte hade sin framtid inom handeln. Nu tar hon tag i sin livsdröm och studerar till socionom.
Opinion

Anna - Jag såg mig inte som en sån som pluggar

Att sitta och läsa böcker dagarna i ända trodde jag inte var något för mig. Men vet du, det är bland det roligaste jag har gjort. Man kan överraska sig själv! Det säger Anna Jansson som är på god väg mot sin examen som personalvetare.

3 fördelar med omställningsstudiestödet

 1. Du kan studera mitt i arbetslivet. Nu ges även du som vuxen, med jobb, huslån och barn, chansen att studera. Med avtalet skapas en ny typ av studiestöd för dig som är etablerad på arbetsmarknaden. Du kan utbilda dig i upp till ett år (på heltid eller längre tid på deltid) med ett förmånligt studiestöd som baseras på din lön.
 2. Du väljer själv. Det är inte din arbetsgivare som bestämmer vad du ska studera. Du bestämmer själv, så länge som utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Kanske vill du vässa dig inom ditt yrke eller välja en ny inriktning på arbetslivet.
 3. Du måste inte ha en fast anställning. Med överenskommelsen får du som är visstidsanställd rätt till samma studiestöd, rådgivning, studievägledning, validering och betald utbildning som tillsvidareanställda. Du kan även få stöd när du är mellan jobb.

Kompetensstöd

Om du redan har arbete, men funderar på att studera för att sitta mer säkert på framtidens arbetsmarknad kan du få kompetensstöd i form av bland annat studie- och karriärvägledning från din omställningsorganisation.

Omställningsstöd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löper ut kan du ha rätt till stöd från en omställningsorganisation, till exempel rådgivning inför studievägval, jobbsökning eller starta företag.

Tänk nytt och smart

7 tips för att matcha de lediga jobben

Med rätt kompetens i bagaget är det just nu ett riktigt guldläge för dig som är sugen på ett nytt jobb. Omställningsorganisationen TRR ger dig råd om hur du bäst matchar de lediga jobben.
Opinion

Här är jobben som AI kan ta över

Rädslan för att AI ska ta våra jobb är påtaglig. Men ligger det något i den? Ingen sitter på det svaret, men klart är att vi tjänstemän och våra kontorsjobb påverkas mest av den nya generativa AI:n – på gott och ont.

Kurser och utbildning – här är dina rättigheter och möjligheter

Få koll på dina rättigheter om du vill gå en kurs eller utbildning på betald arbetstid och vilka möjligheter som finns om du vill ta ett större kompetenskliv?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg