Teckna tilläggsförsäkring

Teckna Unionens tilläggsförsäkring för 50 extra ersättningsdagar och möjlighet att försäkra lön upp till 150 000 kr/mån.

Unionens inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap under förutsättning att du också är medlem i en a-kassa. Vill du känna dig extra trygg kan du som tjänar över 20 900 kr/mån teckna vår tilläggsförsäkring som ger dig 50 extra ersättningsdagar och möjlighet att försäkra löner ända upp till 150 000 kr/mån. 

50 extra ersättningsdagar

Mot en premie kan du teckna dig för 50 extra ersättningsdagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlemsavgiften. Du kan alltså få totalt upp till 200 ersättningsdagar, vilket motsvarar ca 9 månader.

Premien för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för inkomster mellan 20 900 kr och 60 000 kr

Försäkra inkomst upp till 150 000 kr/mån

Du är välkommen att teckna tilläggsförsäkringen till Unionens inkomstförsäkring så att ditt inkomstskydd byggs på ytterligare för inkomster över 60 000 kr/mån ända upp till 150 000 kr/mån. 

Premien för tilläggsförsäkringen är 100 kr/mån för inkomster som överstiger 60 000 kr.

Kvalifikationstid

Det är 12 månaders kvalifikationstid för tilläggsförsäkringen och tiden räknas separat från det att tilläggsförsäkringen tecknades. 

Medlemskap i a-kassa krävs för att teckna tilläggsförsäkringen

Du kan endast teckna tilläggsförsäkring om du har medlemskap i en a-kassa. Om du ännu inte är medlem i en a-kassa så ber vi dig återkomma när du tecknat medlemskap i en a-kassa. 

Villkor för ersättning

För att ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen ska du när du blir arbetslös:

  • ha varit med i tilläggsförsäkringen i en sammanhängande period av 12 månader
  • ha arbetat minst 80 timmar/kalendermånad i minst 12 månader under de senaste 18 månaderna inom anslutningstiden för tilläggsförsäkringen

Ta del av förköpsinformation om Unionens tilläggsförsäkring

Shape Created with Sketch.

Tillfälligt ändrade regler för a-kassa

För att lindra effekterna av coronavirusets spridning har riksdagen beslutat att från den 13 april tillfälligt sänka kraven för att få ersättning från a-kassa. (Observera att detta gäller a-kassan , inte den kompletterande inkomstförsäkringen.). Bland annat gäller:

  • Kvalifikationstiden för a-kassa snabbas på. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
  • Arbetsvillkoret sänks från 80 h/mån till 60 h/mån under sex av de senaste 12 månaderna.
  • Taket i a-kassan höjs under de 100 första ersättningsdagarna, från 910 kr per dag till 1 200 kr per dag under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021. Utöver det höjs taket för ersättning från dag 101 från 760 kronor till 1000 kronor per dag under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. Preliminärt kommer perioden med höjt a-kassetak förlängas i ytterligare två år.

Tänk på att Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer, med två separata medlemskap. Att vara medlem i Unionen innebär inte att du automatiskt är medlem i Unionens a-kassa. Du måste själv välja vilken a-kassa du vill vara medlem i. 

Logga in här med BankID för att teckna din tilläggsförsäkring

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?