Braathens People AB - företagsbilaga Kabin inom Svenska Flygbranschen

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Dina avtal i korthet - Braathens People AB - företagsbilaga Kabin inom Svenska Flygbranschen

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 april 2023 - 30 april 2025 och då gäller:

  • 7,3% löneökning för individuell fördelning på två lönerevisioner (läs mer om löneprocessen i  löneavtal och företagsbilaga nedan)
  • Lönerevision  1 april 2023 och 1 april 2024
  • Ny flexpensionsavsättning 0,4%, totala värdet till  ITP 2,0% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor.

Avtalsnytt avtalet 2023-2025

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2023-2025

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. 

Löneavtal 2023-2025

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Braathens People AB - Företagsbilagor

Bestämmelser om bland annat tjänstgöring, traktamenten, löner, semester på Braathen people utöver det som regleras i det centrala avtalet för kabinanställda.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Svenskt Näringsliv som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisationen TRR. Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg