De här uppsägningstiderna gäller

Information om uppsägningstider om du säger upp dig själv eller blir uppsagd. Uppsägningstiden beror både på avtal och lag.

Bild på en låda med personliga saker

Vilken uppsägningstid gäller för dig?

Din uppsägningstid bestäms genom anställningsavtal, kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd. Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd.

Vid din egen uppsägning

Ta reda på din uppsägningstid. Meddela din arbetsgivare skriftligen. Läs mer om vad som gäller under uppsägningstiden och vad du bör tänka på.

Som medlem får du råd och stöd om du blir uppsagd

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd.

Vid tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Uppsägning av provanställning

Syftet med en provanställning är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. Läs mer om hur en provanställning kan avslutas.

Din uppsägningstid bestäms genom anställningsavtal , kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd .

  • Anställningsavtal
    Kontrollera om det finns en uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal. Du kan vanligtvis komma överens om uppsägningstid med arbetsgivaren i det enskilda anställningsavtalet, men arbetsgivarens uppsägningstid får då inte vara kortare än vad som står i kollektivavtalet eller i lagen. I så fall gäller uppsägningstiden som står i kollektivavtalet eller uppsägningstiden i lagen (om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen). 
  • Kollektivavtal
    Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal och din arbetsplats omfattas av kollektivavtal gäller reglerna i det aktuella kollektivavtalet. Genom kollektivavtalet kan du ha en annan uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden i ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv eller om du blir uppsagd.
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
    Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal och din arbetsplats saknar kollektivavtal bestäms din uppsägningstid genom lagen om anställningsskydd (LAS). 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg