De här uppsägningstiderna gäller

Information om uppsägningstider om du säger upp dig själv eller blir uppsagd. Uppsägningstiden beror både på avtal och lag.

Kartong med saker från en kontorsplats

Ta reda på uppsägningstid

Uppsägningstid från en tidsbegränsad anställning (exempelvis ett vikariat)

Huvudregeln i en tidsbegränsad anställning är att den inte behöver sägas upp utan avslutas vid slutdatumet. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas särskilda regler.

Avsluta eller säga upp en provanställning

Syftet med en provanställning är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. 

Uppsägningstid om du blir uppsagd av arbetsgivaren

Din arbetsgivare har skyldighet att visa på sakliga skäl vid eventuell uppsägning. Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Tveka inte att kontakta oss!

Anställningsavtal, kollektivavtal eller lagen

Din uppsägningstid bestäms genom anställningsavtal , kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd .

  • Anställningsavtal
    Kontrollera om det finns en uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal . Du kan vanligtvis komma överens om uppsägningstid med arbetsgivaren i det enskilda anställningsavtalet, men arbetsgivarens uppsägningstid får då inte vara kortare än vad som står i kollektivavtalet eller i lagen. I så fall gäller uppsägningstiden som står i kollektivavtalet eller uppsägningstiden i lagen (om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen). 
  • Kollektivavtal
    Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal och din arbetsplats omfattas av kollektivavtal gäller reglerna i det aktuella kollektivavtalet. Genom kollektivavtalet kan du ha en annan uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden i ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv eller om du blir uppsagd.
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
    Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal och din arbetsplats saknar kollektivavtal bestäms din uppsägningstid genom lagen om anställningsskydd (LAS). 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg