De här uppsägningstiderna gäller

Här hittar du information om uppsägningstider om du säger upp dig själv eller blir uppsagd. Uppsägningstiden beror både på avtal och lag.

Bild på en låda med personliga saker

Vilken uppsägningstid gäller för dig?

Din uppsägningstid bestäms genom anställningsavtal, kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd. Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd.

Vid din egen uppsägning

Ta reda på din uppsägningstid. Meddela din arbetsgivare skriftligen. Läs mer om vad som gäller under uppsägningstiden och vad du bör tänka på.

Som medlem får du råd och stöd om du blir uppsagd

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd.

Vid tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Uppsägning av provanställning

Syftet med en provanställning är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. Läs mer om hur en provanställning kan avslutas.

Din uppsägningstid bestäms genom anställningsavtal , kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd .

  • I första hand - om det finns en uppsägningstid bestämd i ditt anställningsavtal är det den som gäller. I det enskilda anställningsavtalet kan du komma överens om uppsägningstider med arbetsgivaren, men avtalet är inte giltigt om det är ensidigt försämrat från arbetsgivarens sida och sämre än lagen. I så fall gäller lagen, eller kollektivavtal där det finns ett sådant.
  • Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal, gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och om du får en uppsägning.
  • Om det inte finns kollektivavtal och ingen uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal bestäms din uppsägningstid genom lagen om anställningsskydd (LAS). 
Shape Created with Sketch.

Korttidsarbete med statligt stöd

En av regeringens åtgärder med anledning av coronavirusets effekter är att införa korttidsarbete med statligt stöd (ibland kallat korttidspermittering). 
Här kan du läsa om vad det innebär för dig

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg