Anställningsvillkor

Läs villkoren i ditt anställningsavtal. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal är de flesta och viktigaste villkoren reglerade i kollektivavtalet.

Lagar och anställningsavtal

Dina anställningsvillkor - det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller i din anställning - bestäms både genom den arbetsrättsliga lagstiftningen och ditt anställningsavtal . Lagarna beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller för dig i din arbetssituation. Till exempel handlar det om regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och uppsägning .

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har, som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare.

  Bättre anställningsvillkor med kollektivavtal

  Om du anställs på en arbetsplats som redan har kollektivavtal för tjänstemän , kommer din anställning automatiskt att omfattas av det avtalet. Du får både rätt till inflytande och bättre anställningsvillkor genom kollektivavtalet. I det finns regler för övertidsersättning, lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid.

  Om du anställs på en arbetsplats som saknar kollektivavtal , behöver anställningsavtalet också innehålla uppgifter om bland annat tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning , sjuklön från och med 15:de dagen och föräldralön .

  Anställningsvillkor i kollektivavtal

  I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här hittar du en översikt på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

  Finns kollektivavtal på mitt nuvarande jobb?

  Medlem och osäker på vilket avtalsområde som gäller på ditt jobb? Eller om du omfattas av ett kollektivavtal överhuvudtaget genom din nuvarande anställning?

  På jakt efter nytt jobb? Kolla så det är bra villkor

  Nyfiken på om en arbetsgivare har bra anställningsvillkor? Använd vår sökfunktion för att se om arbetsstället har kollektivavtal med Unionen.

  Lön och andra ersättningar

  Kollektivavtalen har regler för nivån på lägstlöner i branschen och rätten till lönehöjning.

  Permission betyder kort ledighet med lön som arbetsgivaren kan bevilja dig. Det finns ingen lag som ger dig någon rätt till permission.

  Föräldralön är utfyllnad av lönen som arbetsgivaren betalar utöver föräldrapenningen från försäkringskassan till föräldralediga tjänstemän .

  Utöver din grundlön finns det en hel del förmåner och ersättningar som du kan få genom din anställning. En del av dem kommer med kollektivavtal på din arbetsplats, andra är lagstadgade. En del måste du själv se till att få inskrivna i ditt anställningsavtal . I kollektivavtal finns regler för restidsersättning , ersättning för beredskapstjänst, ersättning för jourtid, ersättning för obekväm eller förskjuten arbetstid och övertidsersättning .

  Kollektivavtalet kan också innebära bättre anställningsvillkor vad gäller dina semesterdagar och semestertillägg. Det gäller också uppsägningstider, vilka kan vara längre i kollektivavtal än i lagen om anställningsskydd .

   Mer än lön – förmåner och ersättningar

   Utöver grundlön kan du få andra förmåner och ersättningar. Vissa är lagstadgade. Andra får du genom kollektivavtal eller skrivna i ditt anställningsavtal.

   Försäkringar och pension

   Genom kollektivavtalet omfattas alla anställda av de här viktiga försäkringarna:

   1. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som ger engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall.
   2. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA , som ger ersättning för inkomstbortfall och sjukvårdskostnader, gäller även vid resa till och från arbetet.
   3. Tjänstepension, ITP och ITPK och sjukförsäkring, där arbetsgivaren betalar premien (avgiften) och du får tjänstepension med låga avgifter.
   4. Inom tjänstepensionen  ITP finns också en viktig sjukförsäkring som ger dig sjuklön (vid sjukskrivning från och med 90:e dagen) utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Sjuklön är utfyllnad av lönen som arbetsgivaren betalar utöver sjukpenningen du får från försäkringskassan när du är sjuk.

   Försäkringsguiden - så hänger det ihop

   Vilket skydd du har och hur din pension kommer att se ut beror på flera olika faktorer. Vad lagen säger, var du jobbar, om du har kollektivavtal, om du har tecknat grupp- eller privat försäkring. kan se olika ut beroende på hur förutsättningarna ser ut för just dig.

   Hjälp oss göra Unionen bättre

   Hjälpte informationen på denna sida dig?

   Betyg