Anställningsvillkor

Det finns villkor för din anställning i lagen, i eventuellt kollektivavtal och i ditt anställningsavtal. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats är de flesta och viktigaste villkoren reglerade i kollektivavtalet. Om det saknas kollektivavtal behöver du se till att fler viktiga uppgifter finns med i ditt anställningsavtal.

Lagar och avtal bestämmer dina villkor

Dina anställningsvillkor – det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller i din anställning – bestäms genom arbetsrättsliga lagar, eventuellt kollektivavtal och ditt  anställningsavtal .

Lagen

Beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller för dig och alla andra anställda i en arbetssituation. Till exempel handlar det om vilka regler som finns för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och  uppsägning . Vissa lagregler kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal och anställningsavtal , medan andra aldrig kan avtalas bort.

Finns det kollektivavtal?

Om du anställs på en arbetsplats som har  kollektivavtal omfattas du automatiskt av de flesta och viktigaste anställningsvillkoren. Om du anställs på en arbetsplats som saknar  kollektivavtal bör du se till att ditt anställningsavtal innehåller uppgifter om fler villkor för din anställning.

Genom kollektivavtalet får du rätt till trygga villkor som kompletterar och/eller ersätter reglerna i lagen. I kollektivavtalet finns det bland annat regler som ger dig rätt till tjänstepension och försäkringar, övertidsersättning, ob-tillägg, sjuklön från och med 15:e sjukdagen, föräldralön, ett högre semestertillägg än vad semesterlagen ger, regler för din arbetstid samt rätt till lönerevision (oftast årliga lönehöjningar – utom i undantagsfall). Du får också rätt till inflytande på arbetsplatsen.

Få en översikt av vad Unionens kollektivavtal innehåller och reglerar

Anställningsavtalet

Är den juridiska handling du har som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. Anställningsavtalet innehåller också anställningsvillkor som gäller dig, men miniminivån som lagar och eventuellt kollektivavtal sätter kan normalt inte förhandlas bort.

Anställningsvillkor i kollektivavtal

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här hittar du en översikt på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Finns kollektivavtal på mitt nuvarande jobb?

Medlem och osäker på vilket avtalsområde som gäller på ditt jobb? Eller om du omfattas av ett kollektivavtal överhuvudtaget genom din nuvarande anställning?

På jakt efter nytt jobb? Kolla så det är bra villkor

Nyfiken på om en arbetsgivare har bra anställningsvillkor? Använd vår sökfunktion för att se om arbetsstället har kollektivavtal med Unionen.

Som medlem får du mer

Som medlem i Unionen har du alltid någon att fråga om din anställning och dina rättigheter på jobbet. Tillsammans med inkomstförsäkringen ger det dig trygghet genom hela arbetslivet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg