Anställningsvillkor

Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal, vilket är det vanliga, så är de flesta och viktigaste villkoren reglerade i kollektivavtalet.

Villkor i kollektivavtalet

Villkoren i ett kollektivavtal

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här hittar du en översikt på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Lagar, kollektivavtal och anställningsavtal

Dina anställningsvillkor - det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller i din anställning - bestäms både genom den arbetsrättsliga lagstiftningen och på detaljnivå även genom ditt anställningsavtal . Lagarna beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller för dig i din arbetssituation. Till exempel handlar det om regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och uppsägning .

Om det finns kollektivavtal där du jobbar, är övertidsersättning, lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid reglerade. Om du anställs på en arbetsplats som redan har kollektivavtal för tjänstemän, kommer din anställning automatiskt att omfattas av det avtalet. 

Om du anställs på en arbetsplats som saknar kollektivavtal, behöver anställningsavtalet också innehålla uppgifter om bland annat tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning , sjuklön från och med 15:de dagen och föräldralön .

Viktiga anställningsvillkor i anställningsavtalet

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har, som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. I ditt anställningsavtal finns viktiga anställningsvillkor och regler för till exempel tillträdesdag, arbetsuppgifter, lön, arbetstid, anställningsform, semester, uppsägning och vilket kollektivavtal som gäller (om det finns). Det är viktigt att du vet vilken anställningsform du har.

  Att tänka på vid ny anställning

  Om du får ett erbjudande om jobb - förbered dig inför lönediskussion och skaffa skriftligt anställningsavtal . Kontakta Unionen om du har frågor som gäller dina anställningsvillkor eller om du vill ha hjälp att granska anställningsavtalet. Skriv inte på förrän du vet lön och andra villkor. Senast en månad efter att en anställning har påbörjats har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att få skriftlig information om vilka villkor som gäller för anställningen. Det är vanligen i form av ett anställningsavtal.

  Bättre anställningsvillkor med kollektivavtal

  Du får både rätt till inflytande och bättre anställningsvillkor om din arbetsplats har kollektivavtal .

  Rätt till inflytande

  Att ha kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för att ha rätt till lokalt fackligt inflytande. På arbetsplatser utan kollektivavtal får en arbetsgivare besluta om och genomföra stora förändringar utan att ens informera personalen i förväg.

  Försäkringar och pension

  Genom kollektivavtalet omfattas alla anställda av de här viktiga försäkringarna:

  1. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som ger engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall.
  2. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA , som ger ersättning för inkomstbortfall och sjukvårdskostnader, gäller även vid resa till och från arbetet.
  3. Tjänstepension, ITP och ITPK och sjukförsäkring, där arbetsgivaren betalar premien (avgiften) och du får marknadens bästa tjänstepension eftersom avgifterna är lägre än för privata pensionsförsäkringar.

  Inom tjänstepensionen ITP finns också en viktig sjukförsäkring som ger dig sjuklön (vid sjukskrivning från och med 90:e dagen) utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Sjuklön är utfyllnad av lönen som arbetsgivaren betalar utöver sjukpenningen du får från försäkringskassan när du är sjuk.

  Lön och andra ersättningar

  Kollektivavtalen har regler för nivån på lägstlöner i branschen och rätten till lönehöjning.

  Permission betyder kort ledighet med lön som arbetsgivaren kan bevilja dig. Det finns ingen lag som ger dig någon rätt till permission.

  Föräldralön är utfyllnad av lönen som arbetsgivaren betalar utöver föräldrapenningen från försäkringskassan till föräldralediga tjänstemän.

  Utöver din grundlön finns det en hel del förmåner och ersättningar som du kan få genom din anställning. En del av dem kommer med kollektivavtal på din arbetsplats, andra är lagstadgade. En del måste du själv se till att få inskrivna i ditt anställningsavtal. I kollektivavtal finns regler för restidsersättning , ersättning för beredskapstjänst, ersättning för jourtid, ersättning för obekväm eller förskjuten arbetstid och övertidsersättning .

  Kollektivavtalet kan också innebära bättre anställningsvillkor vad gäller dina semesterdagar och semestertillägg. Det gäller också uppsägningstider, vilka kan vara längre i kollektivavtal än i lagen om anställningsskydd.

  Trygghet vid uppsägningar

  Genom kollektivavtal ansluts arbetsgivaren till något av de trygghetsråd, som bidrar med värdefullt stöd och kan ge ekonomiskt komplement till a-kassan vid uppsägningar.

  Vad Unionen kan hjälpa dig med

  Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter och skyldigheter som anställd
  • Granska ditt anställningsavtal och få förklaring på vad det innebär innan du säger ja till en anställning
  • Lönecoachning och information om marknadslöner och lönestatistik
  • Kräva dina rättigheter som anställd enligt lagar, kollektivavtal och anställningsavtal
  • Kräva skadestånd om arbetsgivaren har brutit mot lag eller avtal

  Lägg till ny kommentar

  Hjälpte informationen på denna sida dig?