Semester

Du har rätt till semester enligt lagen. Läs om reglerna för semester och få hjälp att räkna ut antal semesterdagar, semesterlön och semesterersättning.

Shape Created with Sketch.

Förväxla inte semesterlön med semesterersättning:

  • När du tar ut semester får du semesterlön och ett semestertillägg . För att få betald semester måste du ha tjänat in den.
  • När du slutar en anställning får du semesterersättning . Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut. 

Räkna ut semesterdagar

Här kan du räkna ut hur många semesterdagar du kan ta ut. De kan vara betalda eller obetalda.

Räkna ut semesterlön

Här kan du räkna ut semestertillägget du får utöver din ordinarie månadslön i samband med att du tar ut semester.

Räkna ut semester- ersättning

Här kan du räkna ut din semesterersättning. Den är ersättning för semesterdagar du inte tagit ut när du slutar ett arbete.

Regler för semester ger dig rätt till ledighet

Semester är en lagstiftad rätt till ledighet under ett visst antal dagar under året. Din rätt till semester regleras i semesterlagen , men även i kollektivavtal och i ditt anställningsavtal .

Semestern finns för att du ska kunna få tillfälle att vila och återhämta dig.

Antal semesterdagar du har rätt till

Semesterledigheten omfattar 25 hela dagar per år enligt semesterlagen, oavsett din ålder eller din anställningsform. Om du jobbar oregelbundet eller har deltidsarbete räknas semesterledigheten om, så att den ändå motsvarar 25 dagar. Du kan ha rätt till fler semesterdagar genom kollektivavtal eller i anställningsavtal eller i båda. Är du nyanställd efter den 31 augusti, så är utgångspunkten att du redan har haft din sommarsemester om fyra veckor, och då har du bara rätt till 5 semesterdagar fram till 31 mars. Du får dina nya semesterdagar varje år den 1 april om det inte står något annat i kollektivavtal eller i anställningsavtal.

Shape Created with Sketch.

Avtalet för apotek ser annorlunda ut, där gäller tre veckors sammanhängande semester.

Arbetar du på ett apotek som har kollektivavtal har du rätt till tre sammanhängande semesterveckor under perioden juni-augusti. I avtalet står att även den fjärde veckan bör läggas ut mellan juni-augusti. Fyra veckor ska läggas ut under perioden maj-september.

Att ta ut semester

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet (huvudsemester) under perioden juni till augusti enligt semesterlagen . Undantag från detta kan finnas i kollektivavtal , till exempel Apoteksavtalet, där rätten är begränsad till tre veckor. Det kan också finnas undantag i individuella anställningsavtal . Du kan bara ta ut hela dagar. 

Grundregeln är att arbetsgivaren bestämmer när din semester ska tas ut. På vissa arbetsplatser fastställer lokal fackklubb och arbetsgivare förläggningen av huvudsemestern. Senast två månader innan du ska påbörja din semester ska du ha fått besked från din arbetsgivare om semestern.

Du kan inte ensidigt avbryta eller ändra semestern. Du kan bli skyldig att återgå till arbetet om arbetsgivaren beordrar att du avbryter semestern.

Semesterlön

När det gäller semester skiljer man på rätten till ledighet och rätten till att få semesterlön under semestern. För att få betald semester måste du först ha tjänat in den under det som kallas intjänandeår . Året därefter kallas semesterår och löper från den 1 april till 31 mars nästa år. Då kan du ta ut betalda semesterdagar. Även om du inte har tjänat in någon semesterlön, har du nästan alltid rätt till semesterledighet.

Semesterlönen består normalt av din ordinarie månadslön, eventuella fasta lönetillägg och ett semestertillägg per semesterdag. Storleken på semestertillägget finns reglerad i semesterlagen eller i kollektivavtal.

Har du varit anställd och arbetat under hela intjänandeåret, har du tjänat in semesterlön för samtliga semesterdagar. 

Har du bara varit anställd under en del av intjänandeåret, kommer några av dina semesterdagar att vara obetalda, det vill säga du får ingen semesterlön dessa dagar. Du bestämmer själv om du vill ta ut obetalda semesterdagar. Om du tar ut obetalda semesterdagar gör arbetsgivaren ett löneavdrag från din månadslön.

Förskottssemester

Istället för avdrag, om du tar ut obetalda semesterdagar, kan arbetsgivaren bevilja förskottssemester. Vid förskottssemester görs inget avdrag för de obetalda semesterdagar som du tar ut, utan du behåller din månadslön under dessa dagar. Summan av de avdrag som arbetsgivaren väljer att inte göra läggs som en skuld, som du är skyldig att betala tillbaka om du skulle säga upp dig från din anställning. Skulden skrivs av efter 5 år eller om du bli uppsagd på grund av arbetsbrist .

Rätt att spara semester

Om du har rätt till mer än 20 dagars semester, kan du spara överskjutande dagar under fem år och sedan ta ut dem i en sammanhängande ledighet. 

Sjuk under semestern

Om du skulle ha oturen att bli sjuk inför eller under din semester, har du enligt semesterlagen rätt att avbryta din semester, för att istället ta ut den vid ett senare tillfälle. Tänk på att sjukanmäla dig så snart du kan. Läs mer om vad som gäller vid sjukdom i samband med semester.

När du slutar din anställning

Om du slutar din anställning och har semesterdagar kvar att ta ut, ska du ha semesterersättning för dessa dagar. Under uppsägningstiden har du rätt att ta ut semester om den redan är beviljad. 

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg