Semester

Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du råd och stöd och kan räkna ut semesterlön, semesterdagar och semesterersättning.

Blommor på gräsmatta

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Semestern finns för att du ska kunna få tillfälle att vila och återhämta dig.

Semester är en lagstiftad rätt till ledighet under ett visst antal dagar under året. Din rätt till semester regleras i semesterlagen , men även i kollektivavtal och i ditt anställningsavtal .

Så många semesterdagar har du rätt till

Semesterledigheten omfattar 25 hela dagar per år enligt  semesterlagen , oavsett din ålder eller din anställningsform. Om du jobbar oregelbundet eller har deltidsarbete räknas semesterledigheten om, så att den ändå motsvarar 25 dagar. Du kan ha rätt till fler semesterdagar genom  kollektivavtal eller i  anställningsavtal eller i båda. 

Du får nya semesterdagar varje år den 1 april om det inte står något annat i  kollektivavtal  eller i  anställningsavtal .

Är du nyanställd efter den 31 augusti, så är utgångspunkten att du redan har haft din sommarsemester om fyra veckor, och då har du bara rätt till 5 semesterdagar fram till 31 mars.

Att ta ut semester

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet (huvudsemester) under perioden juni till augusti enligt semesterlagen .

Undantag från detta kan finnas i kollektivavtal , till exempel Apoteksavtalet, där rätten är begränsad till tre sammanhängande veckor mellan juni-augusti. Det kan också finnas undantag i individuella anställningsavtal . Du kan bara ta ut hela dagar. 

Grundregeln är att arbetsgivaren bestämmer när din semester ska tas ut. På vissa arbetsplatser fastställer lokal fackklubb och arbetsgivare förläggningen av huvudsemestern. Senast två månader innan du ska påbörja din semester ska du ha fått besked från din arbetsgivare om semestern.

Du kan inte ensidigt avbryta eller ändra semestern. Du kan bli skyldig att återgå till arbetet om arbetsgivaren beordrar att du avbryter semestern.

Ditt kollektivavtal

Logga in för att se vad som står i ditt kollektivavtal.

Snacka om semester!

Finns det en förväntan om att vara tillgänglig under semestern på din arbetsplats? Dra igång samtalet med dina kollegor.

Semesterlön

När det gäller semester skiljer man på rätten till ledighet och rätten till att få semesterlön under semestern. För att få betald semester måste du först ha tjänat in den under det som kallas intjänandeår . Året därefter kallas semesterår och löper från den 1 april till 31 mars nästa år. Då kan du ta ut betalda semesterdagar. Även om du inte har tjänat in någon semesterlön , har du nästan alltid rätt till semesterledighet.

Semesterlönen består normalt av din ordinarie månadslön, eventuella fasta lönetillägg och ett semestertillägg per semesterdag. Storleken på semestertillägget finns reglerad i semesterlagen eller i kollektivavtal .

Har du varit anställd och arbetat under hela intjänandeåret, har du tjänat in semesterlön för samtliga semesterdagar. 

Har du bara varit anställd under en del av intjänandeåret, kommer några av dina semesterdagar att vara obetalda, det vill säga du får ingen semesterlön dessa dagar. Du bestämmer själv om du vill ta ut obetalda semesterdagar. Om du tar ut obetalda semesterdagar gör arbetsgivaren ett löneavdrag från din månadslön.

Förväxla inte semesterlön med semesterersättning:

  • När du tar ut betald semester får du semesterlön som består av två delar: Din ordinarie lön tillsammans med ett extra lönetillägg (som kallas  semestertillägg ). För att få betald semester måste du ha tjänat in den.
  • När du slutar en anställning får du semesterersättning. Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut. 

Förskottssemester

Istället för avdrag, om du tar ut obetalda semesterdagar, kan arbetsgivaren bevilja förskottssemester. Vid förskottssemester görs inget avdrag för de obetalda semesterdagar som du tar ut, utan du behåller din månadslön under dessa dagar. Vid egen uppsägning inom fem år kan du komma att bli återbetalningsskyldig för den förskottssemester du har fått.

Rätt att spara semester

Om du har rätt till mer än 20 dagars semester, kan du spara överskjutande dagar under fem år och sedan ta ut dem i en sammanhängande ledighet. 

Sjuk under semestern

Om du skulle ha oturen att bli sjuk inför eller under din semester, har du enligt semesterlagen rätt att avbryta din semester, för att istället ta ut den vid ett senare tillfälle. Tänk på att sjukanmäla dig så snart du kan. 

När du slutar din anställning

Om du slutar din anställning och har semesterdagar kvar att ta ut, ska du ha semesterersättning för dessa dagar. Under uppsägningstiden har du rätt att ta ut semester om den redan är beviljad. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg