Bli medlem i Unionen - Yrkesverksam

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx. Med hjälp av det hämtar vi folkbokföringens namnuppgifter.

Högsta utbildning

Välj det alternativ som bäst motsvarar din utbildningsnivå.

Arbetsgivare

Yrkesroll

Markera chef om du har en ledande befattning med personal-, budget-, eller verksamhetsansvar.

Månadslön före skatt

Uppge din månadslön före skatt. Välj det löneintervall du befinner dig i.

Medlemskapets start

Ditt medlemskap behöver inte starta omgående utan du kan själv välja att påbörja det vid ett senare datum.

Godkänn villkor