Unionen Egenföretagare

Som medlem i Unionen Egenföretagare kan du få trygghet, affärsverktyg och andra förutsättningar för att ditt företag ska kunna utvecklas.

Person lägger färgglada lappar på ett golv

Trygghet för dig som egenföretagare

 • Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar för dig och ditt företag

  Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet, om du är med i en a-kassa, och kompletterar din a-kassa på inkomster högre än taket i a-kassan . Du har också möjlighet att teckna vårdförsäkring och andra förmånliga försäkringar för dig, din familj, ditt företag och din pension till medlemspris. 

 • Affärsjuridiska tjänster och affärscoachning

  Möjlighet till affärsjuridisk rådgivning 1 timme per ärende, upp till 10 gånger per år. Du får också tillgång till våra certifierade affärscoacher, som coachar dig som egenföretagare i ditt företagande. 

 • Någon att fråga om företagandet 

  Få svar på dina frågor i företaget. Som medlem har du tillgång till vår medlemslinje för egenföretagare. Har vi inte svarat själva hänvisar vi dig till våra samarbetspartners.

 • Anställd samtidigt som du driver eget? Få stöd på jobbet också!

  När vi känner till att du har en anställning inom Unionens organisationsområde parallellt kan du få arbetsrättslig rådgivning och råd och stöd när det är dags för  lönesamtal  och  utvecklingssamtal

Ännu inte medlem i Unionen Egenföretagare?

Allt det här kan du ta del av i medlemskapet

Vad har facket med egenföretagare att göra?

Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän . Försäkringar och juridiska tjänster är ofta dyra för den enskilda - men när vi går samman får vi ned kostnader och premier. 

Styrkan från cirka 12 000 egenföretagare använder vi bland annat också till att driva på för förändringar i trygghetssystemen, så att egenföretagare ska få ett bättre skydd vid till exempel sjukdom och arbetslöshet. Vissa saker som vi har arbetat för har redan blivit verklighet, som bättre försäkringsskydd under ett företags uppstartsfas och utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i verksamheten.

Aktuellt för dig som egenföretagare

Lågkonjunktur - så klarar du dig genom den

I media pratas det om lågkonjunktur och många egenföretagare upplever att affärerna går trögare. Hur ska du agera i väntan på vändningen? Ska du satsa eller spara? Och om inget fungerar – vilka stödsystem finns på plats?

Mer att läsa för dig som egenföretagare

Här hittar du som egenföretagare aktuella artiklar. Innehållet är ett urval från Unionen Egenföretagares nyhetsbrev Min Firma.

Så kan du få inflytande och påverka

Som medlem kan du givetvis påverka Unionen. Du kan skriva motioner, gå med i en  klubb  eller bli nominerad till att bli förtroendevald i ett  regionråd . Det finns möjlighet att starta en allmän klubb för egenföretagare i din  region  eller att gå med i den stora regionala allmänna klubben. Sedan 2021 finns en allmän klubb för egenföretagare i region Stockholm.

Hur du kan engagera dig i allmän klubb

De medlemsaktiviteter som finns för att utöva inflytande i Unionen, exempelvis allmänna medlemsmöten där regionrådsombud väljs, hittar du i din region

I Unionen finns också en samverkansgrupp för förtroendevalda egenföretagare. Utöver att samverka i olika förtroendevaldafrågor utifrån ett egenföretagarperspektiv anordnar de också digitala medlemsaktiviteter för alla egenföretagarmedlemmar nationellt. Samverkansgruppen och deras medlemsaktiviteter

Egenföretagare och anställd? Få stöd i anställningen!

Meddela oss om du är medlem i Unionen Egenföretagare och har en anställning samtidigt som du driver eget företag. När vi känner till din anställning kan klubben på arbetsplatsen eller Unionen ta tillvara dina intressen vid till exempel  löneförhandling  och eventuella organisationsförändringar. Detta förutsätter att din anställning är inom Unionens organisationsområde . Kontakta oss och meddela att du har en anställning

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera